Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Lappi
Kuukausi
Saariselän latausasemat olivat rikki, joten Heikki Artman joutui hinauttamaan sähköautonsa Ivaloon lataukseen

Saa­ri­se­län la­taus­ase­mat olivat rikki, joten Heikki Artman joutui hi­naut­ta­maan säh­kö­au­ton­sa Ivaloon la­tauk­seen

07.12.2023 12:00 18
Tilaajille
Hautojen määrä ällistyttää Oulun yliopiston arkeologia – Simojoella näyttää olevan suurin kivikauden hautausmaa Pohjoismaissa

Hau­to­jen määrä äl­lis­tyt­tää Oulun yli­opis­ton ar­keo­lo­gia – Si­mo­joel­la näyttää olevan suurin ki­vi­kau­den hau­taus­maa Poh­jois­mais­sa

02.12.2023 06:00 18
Tilaajille
Oopperalaulaja Soile Isokoskelle  Suomen Leijonan komentajamerkki – Katso lista Poh­jois-Poh­jan­maal­le, Lappiin ja Kai­nuu­seen myönnetyistä itsenäisyyspäivän kunniamerkeistä

Oop­pe­ra­lau­la­ja Soile Iso­kos­kel­le Suomen Lei­jo­nan ko­men­ta­ja­merk­ki – Katso lista Poh­jois-Poh­jan­maal­le, Lappiin ja Kai­nuu­seen myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

01.12.2023 22:12 17
Tilaajille
Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen kulissit pysyivät pitkään kasassa: "Näimme liian paljon"

Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen ku­lis­sit py­syi­vät pitkään ka­sas­sa: "Näimme liian paljon"

01.12.2023 06:00 7
Tilaajille
Saapuuko turvapaikanhakijoita seuraavaksi Ouluun kumiveneellä tai rahtilaivalla? Tuskin, sanoo Rajavartiolaitos, mutta myös länsirajan tilannetta seurataan tarkasti

Saa­puu­ko tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta seu­raa­vak­si Ouluun ku­mi­ve­neel­lä tai rah­ti­lai­val­la? Tuskin, sanoo Ra­ja­var­tio­lai­tos, mutta myös län­si­ra­jan ti­lan­net­ta seu­ra­taan tar­kas­ti

29.11.2023 17:00 13
Tilaajille
Jonne Melantien viimeinen Instagram-päivitys oli oman tyttären syntymä – Raahelaismies päätti, ettei halua olla somettava vanhempi

Jonne Me­lan­tien vii­mei­nen Ins­ta­gram-päi­vi­tys oli oman tyt­tä­ren syntymä – Raa­he­lais­mies päätti, ettei halua olla so­met­ta­va van­hem­pi

29.11.2023 06:00 20
Tilaajille
Uuden rikossarjan tuotanto jätti Ouluun yli miljoona euroa – Näin oululaiskaksikon kunnianhimoinen elokuva voisi toteutua

Uuden ri­kos­sar­jan tuo­tan­to jätti Ouluun yli mil­joo­na euroa – Näin ou­lu­lais­kak­si­kon kun­nian­hi­moi­nen elokuva voisi to­teu­tua

18.11.2023 06:00 8
Tilaajille
Saala Erlo ja Juho Ahola rakastuivat autiosaunoihin ja vaeltavat nyt niitä läpi – Oulun seudulla on jäljellä yksi sauna, jossa voi kylpeä ilman varausta

Saala Erlo ja Juho Ahola ra­kas­tui­vat au­tio­sau­noi­hin ja vael­ta­vat nyt niitä läpi – Oulun seu­dul­la on jäl­jel­lä yksi sauna, jossa voi kylpeä ilman va­raus­ta

11.11.2023 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Huonekaluketju Veken kalusteen perustajasuvun jäsenet nousivat Lapin suurituloisimpien joukkoon – Markus Ranua tienasi lähes kolme miljoonaa euroa

Huo­ne­ka­lu­ket­ju Veken ka­lus­teen pe­rus­ta­ja­su­vun jäsenet nou­si­vat Lapin suu­ri­tu­loi­sim­pien jouk­koon – Markus Ranua tienasi lähes kolme mil­joo­naa euroa

08.11.2023 09:15
Tilaajille
Kalevan verokone on nyt auki – katso tästä Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja koko maan kovatuloisia

Kalevan ve­ro­ko­ne on nyt auki – katso tästä Poh­jois-Poh­jan­maan, Lapin ja koko maan ko­va­tu­loi­sia

08.11.2023 09:11 28
Ratkeavatko Pohteen ongelmat mallilla, jossa hoitaja toimii lääkärin silminä ja käsinä? Ministeri Kaisa Juuso muistuttaa, että tulevaisuudessa hoitoa haetaan jopa ulkomailta

Rat­kea­vat­ko Pohteen on­gel­mat mal­lil­la, jossa hoitaja toimii lää­kä­rin silminä ja käsinä? Mi­nis­te­ri Kaisa Juuso muis­tut­taa, että tu­le­vai­suu­des­sa hoitoa haetaan jopa ul­ko­mail­ta

01.11.2023 06:00 52
Tilaajille
Maahanmuutto nosti huomattavasti Ouluun muuttaneiden määrää – Lapin väestönkehityksessä on tapahtunut poikkeuksellinen käänne

Maa­han­muut­to nosti huo­mat­ta­vas­ti Ouluun muut­ta­nei­den määrää – Lapin väes­tön­ke­hi­tyk­ses­sä on ta­pah­tu­nut poik­keuk­sel­li­nen käänne

26.10.2023 19:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma­teol­li­suus ja vihreä siir­ty­mä kaipaa alueel­lis­ta vas­tuul­li­suut­ta – Poh­jois-Suo­mi alkaa olla vas­tuun­sa kan­ta­nut näiden hank­kei­den osalta

20.10.2023 06:00 14
Metsähallitus huolissaan liian kevyesti varustautuneista retkeilijöistä – "Kesämakuupussit ja joenylitykset kannattaa nyt jo unohtaa"

Met­sä­hal­li­tus huo­lis­saan liian ke­vyes­ti va­rus­tau­tu­neis­ta ret­kei­li­jöis­tä – "Ke­sä­ma­kuu­pus­sit ja joen­yli­tyk­set kan­nat­taa nyt jo unoh­taa"

18.10.2023 15:29
Luentosarja luonnosta ja kirjoista Oulussa – Jenni Räinä, Harri Ahonen ja Mika Honkalinna kertovat luonnosta omien teoksiensa kautta

Luen­to­sar­ja luon­nos­ta ja kir­jois­ta Oulussa – Jenni Räinä, Harri Ahonen ja Mika Hon­ka­lin­na ker­to­vat luon­nos­ta omien teok­sien­sa kautta

18.10.2023 07:00
Oulun konsernijohtaja teki uuden aluevaltauksen Ylä-Lapista – "Elämme vain kerran"

Oulun kon­ser­ni­joh­ta­ja teki uuden alue­val­tauk­sen Ylä-La­pis­ta – "E­läm­me vain kerran"

10.10.2023 05:00 62
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa lunta kertyy 10‒20 senttimetriä viikonloppuna – Voimakas matalapaine saapuu Suomeen

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Ete­lä-La­pis­sa lunta kertyy 10‒20 sent­ti­met­riä vii­kon­lop­pu­na – Voi­ma­kas ma­ta­la­pai­ne saapuu Suomeen

06.10.2023 14:38 33
Kauden päätteeksi hotelli lennättää työntekijät yllätyslomalle etelään – Tällaista on Lapin matkailuyrityksissä, joista työntekijät puhuvat lähes pelkästään hyvää

Kauden päät­teek­si hotelli len­nät­tää työn­te­ki­jät yl­lä­tys­lo­mal­le etelään – Täl­lais­ta on Lapin mat­kai­luy­ri­tyk­sis­sä, joista työn­te­ki­jät puhuvat lähes pel­käs­tään hyvää

03.10.2023 10:25 18
Tilaajille
Rovaniemen Kuolajoen sillalla kahden auton nokkakolari – onnettomuudessa loukkaantui neljä ihmistä

Ro­va­nie­men Kuo­la­joen sil­lal­la kahden auton nok­ka­ko­la­ri – on­net­to­muu­des­sa louk­kaan­tui neljä ihmistä

02.10.2023 10:50
Hyttyset katkaisivat VTT:n robottiauton matkan Lapissa – Myös Oulun yliopistolla tutkitaan, miten itse ajava auto selviää Suomen oloissa

Hyt­ty­set kat­kai­si­vat VTT:n ro­bot­ti­au­ton matkan Lapissa – Myös Oulun yli­opis­tol­la tut­ki­taan, miten itse ajava auto selviää Suomen oloissa

01.10.2023 17:00 13
Tilaajille