Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Huoltoasemat
Shell katoaa Suomesta parin vuoden päästä – St1 muuttaa asemat oman brändinsä alle

Shell katoaa Suo­mes­ta parin vuoden päästä – St1 muuttaa asemat oman brän­din­sä alle

28.09.2023 13:46 17
AKT:n lakko voi näkyä Lapin huoltoasemilla – Sähköautojen tehokkaat latausasemat yleistyvät pohjoisessakin

AKT:n lakko voi näkyä Lapin huol­to­ase­mil­la – Säh­kö­au­to­jen te­hok­kaat la­taus­ase­mat yleis­ty­vät poh­joi­ses­sa­kin

19.02.2023 08:00 11
Tilaajille
Pikkaralan Shell lopettaa polttoaineenjakelun – Syynä uuden ympäristöluvan saamiseen vaaditut kalliit investoinnit

Pik­ka­ra­lan Shell lo­pet­taa polt­to­ai­neen­ja­ke­lun – Syynä uuden ym­pä­ris­tö­lu­van saa­mi­seen vaa­di­tut kalliit in­ves­toin­nit

05.07.2022 06:00 42
Tilaajille
Limingan LähiStoppi sulkee ovensa juhannusaaton aattona – "Rakennus olisi kiireellisen ja laajan peruskorjauksen tarpeessa"

Li­min­gan Lä­hi­Stop­pi sulkee ovensa ju­han­nus­aa­ton aattona – "­Ra­ken­nus olisi kii­reel­li­sen ja laajan pe­rus­kor­jauk­sen tar­pees­sa"

09.06.2022 11:24 15
Tilaajille
Polttoaineiden hinta on pompannut huippulukemiin, eikä loppua välttämättä edes ole näkyvissä – "Tämä on aivan ainutlaatuinen hinnan kehitys"

Polt­to­ai­nei­den hinta on pom­pan­nut huip­pu­lu­ke­miin, eikä loppua vält­tä­mät­tä edes ole nä­ky­vis­sä – "Tämä on aivan ai­nut­laa­tui­nen hinnan ke­hi­tys"

04.02.2022 17:15 19
Tilaajille
Pudasjärvellä avattiin uusi ABC Kuusamontien varteen: "Mukava, että kylälle tulee lisäeloa"

Pu­das­jär­vel­lä avat­tiin uusi ABC Kuu­sa­mon­tien var­teen: "Mu­ka­va, että kylälle tulee li­säe­loa"

02.09.2021 13:29 29
Tilaajille
Koillisportti jää historiaan – Pudasjärven ikoninen maamerkki on ehtinyt palvella asiakkaita reilut puoli vuosisataa

Koil­lis­port­ti jää his­to­riaan – Pu­das­jär­ven iko­ni­nen maa­merk­ki on ehtinyt pal­vel­la asiak­kai­ta reilut puoli vuo­si­sa­taa

01.11.2020 19:00 16
Tilaajille