Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oys
Viimeisin 12 tuntia
Heidi joi itsensä niin hirveään känniin, että heräsi Oulun selviämisasemalta – Sieltä hän sai ainutkertaisen mahdollisuuden parantua alkoholismistaan

Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta – Sieltä hän sai ai­nut­ker­tai­sen mah­dol­li­suu­den pa­ran­tua al­ko­ho­lis­mis­taan

05:00 8
Tilaajille
Vanhemmat
Oysin potilastietojärjestelmissä oli laajoja häiriöitä – viat korjattu, syytä selvitetään

Oysin po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mis­sä oli laajoja häi­riöi­tä – viat kor­jat­tu, syytä sel­vi­te­tään

12.01.2024 09:22 8
Juha Joenväärän tilanne näytti huonolta ennen kuin hän pääsi OYSin kokeellisiin syöpähoitoihin – Kärppien liiganousun avainpelaaja toivoo pääsevänsä kotiin jouluna

Juha Joen­vää­rän tilanne näytti huo­nol­ta ennen kuin hän pääsi OYSin ko­keel­li­siin syö­pä­hoi­toi­hin – Kärp­pien lii­ga­nou­sun avain­pe­laa­ja toivoo pää­se­vän­sä kotiin jouluna

14.12.2023 18:00 22
Tilaajille
Pohde teki poliisille tutkintapyynnön potilaan tietojen laajasta urkinnasta

Pohde teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön po­ti­laan tie­to­jen laa­jas­ta ur­kin­nas­ta

29.11.2023 16:44 9
Tilaajille
Oululainen Tarja Kela on työskennellyt 40 vuotta lasten syöpäosastolla – Alussa hoitajat silittelivät pienet potilaat uneen, nyt he ohjaavat lasten vanhempia

Ou­lu­lai­nen Tarja Kela on työs­ken­nel­lyt 40 vuotta lasten syö­pä­osas­tol­la – Alussa hoi­ta­jat si­lit­te­li­vät pienet po­ti­laat uneen, nyt he oh­jaa­vat lasten van­hem­pia

13.11.2023 06:00 14
Tilaajille
Auttaako sairaanhoidon tilanteeseen parhaiten hoidon keskittäminen?

Aut­taa­ko sai­raan­hoi­don ti­lan­tee­seen par­hai­ten hoidon kes­kit­tä­mi­nen?

28.10.2023 08:00 15
Tilaajille
HS: OYSin potilaskotitoiminta on vastoin rakennusten käyttötarkoitusta

HS: OYSin po­ti­las­ko­ti­toi­min­ta on vastoin ra­ken­nus­ten käyt­tö­tar­koi­tus­ta

10.10.2023 10:52 42
Korona tuhosi tyrnäväläisen Pia Niemosen sydämen – Siirtoleikkauksessa oli noin 50 prosentin selviämismahdollisuus, mutta sen hän kuuli vasta jälkikäteen

Korona tuhosi tyr­nä­vä­läi­sen Pia Nie­mo­sen sydämen – Siir­to­leik­kauk­ses­sa oli noin 50 pro­sen­tin sel­viä­mis­mah­dol­li­suus, mutta sen hän kuuli vasta jäl­ki­kä­teen

09.10.2023 18:00 7
Tilaajille
OYSin lääkäreille liikaa maksettuja palkkoja ei peritä takaisin – Kyse ei virheestä vaan vakiintuneesta tulkinnasta

OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin – Kyse ei vir­hees­tä vaan va­kiin­tu­nees­ta tul­kin­nas­ta

21.09.2023 12:43 125
Tilaajille
"Tilanne on nyt ennätyksellisen huono", sanoo Pohteen johtajaylilääkäri Terhi Nevala, kun kymmenen OYSin leikkaussalia on jouduttu panemaan kiinni

"Ti­lan­ne on nyt en­nä­tyk­sel­li­sen huono", sanoo Pohteen joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Terhi Nevala, kun kym­me­nen OYSin leik­kaus­sa­lia on jou­dut­tu pa­ne­maan kiinni

20.09.2023 19:45 135
Tilaajille
Liika on liikaa – OYSin palkkasotku on siivottava kunnolla ja tasapuolisesti
Pääkirjoitus

Liika on liikaa – OYSin palk­ka­sot­ku on sii­vot­ta­va kun­nol­la ja ta­sa­puo­li­ses­ti

03.09.2023 20:00 56
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taksin kuin taksin pitäisi voida ajaa Ke­la-kyy­te­jä

01.06.2023 05:00 3
Tilaajille
Janne Ruonakangas, 46, istuu joka päivä kolme tuntia bussissa päästäkseen OYSin rakennustyömaalle – Arki mullistui, kun hän löysi Tinderistä rakkauden ja muutti Vaalaan

Janne Ruo­na­kan­gas, 46, istuu joka päivä kolme tuntia bus­sis­sa pääs­täk­seen OYSin ra­ken­nus­työ­maal­le – Arki mul­lis­tui, kun hän löysi Tin­de­ris­tä rak­kau­den ja muutti Vaalaan

20.05.2023 06:00 56
Tilaajille
Pohteen ylijäämäruokaa ryhdytään myymään henkilöstölle – Nyt hävikkiruoka päätyy biojätteeseen

Pohteen yli­jää­mä­ruo­kaa ryh­dy­tään myymään hen­ki­lös­töl­le – Nyt hä­vik­ki­ruo­ka päätyy bio­jät­tee­seen

15.05.2023 05:00 33
Tilaajille
Oulun poliisi kuljettaa vaaralliseksi epäiltyjä potilaita hoitoon joka päivä – Psykoosista kärsivälle ja apua soittaneelle läheiselle voimakeinot voivat olla traumaattisia

Oulun poliisi kul­jet­taa vaa­ral­li­sek­si epäil­ty­jä po­ti­lai­ta hoitoon joka päivä – Psy­koo­sis­ta kär­si­väl­le ja apua soit­ta­neel­le lä­hei­sel­le voi­ma­kei­not voivat olla trau­maat­ti­sia

08.05.2023 06:00 23
Tilaajille
OYSin uuden sairaalan työmaalla sattui vesivahinko ja kolmeen leikkaussaliin valui vettä – valmistumisaikataulu entisellään

OYSin uuden sai­raa­lan työ­maal­la sattui ve­si­va­hin­ko ja kolmeen leik­kaus­sa­liin valui vettä – ­val­mis­tu­mi­sai­ka­tau­lu en­ti­sel­lään

27.04.2023 16:42 24
Tilaajille
Koronatartunnat ovat tuplaantuneet lyhyessä ajassa Pohjois-Pohjanmaalla, sairaalahoidossa piikki ei vielä näy – nykyiset viruslinjat kiertävät taitavasti rokotteiden vasta-aineet

Ko­ro­na­tar­tun­nat ovat tup­laan­tu­neet ly­hyes­sä ajassa Poh­jois-Poh­jan­maal­la, sai­raa­la­hoi­dos­sa piikki ei vielä näy – ny­kyi­set vi­rus­lin­jat kier­tä­vät tai­ta­vas­ti ro­kot­tei­den vas­ta-ai­neet

24.04.2023 15:25 21
Tilaajille
Kuinka nuorta valvotaan OYSin psykiatrisella osastolla, jossa on muun muassa tupakkapaikka ja psykoosipotilaita? "Tilanne ei ole ideaali kenellekään" toteaa erikoislääkäri

Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta? "Ti­lan­ne ei ole ideaali ke­nel­le­kään" toteaa eri­kois­lää­kä­ri

29.03.2023 18:00 28
Tilaajille
Syö­mis­häi­riöt ruuh­kaut­ta­vat nuorten psykiatrian osastoa OYSissa – kävimme tutustumassa syömishäiriön hoitoon yk­si­tyi­sel­lä, jossa paikkoja olisi

Syö­mis­häi­riöt ruuh­kaut­ta­vat nuorten psy­kiat­rian osastoa OYSissa – kävimme tu­tus­tu­mas­sa syö­mis­häi­riön hoitoon yk­si­tyi­sel­lä, jossa paik­ko­ja olisi

20.02.2023 16:24 32
Tilaajille
OYSin nuorisopsykiatrinen osasto repeilee liitoksistaan, alaikäisiä sijoitetaan jo aikuisten osastoille – Hyvinvointialueen johtaja lupaa ratkaisuja tänä keväänä

OYSin nuo­ri­so­psy­kiat­ri­nen osasto re­pei­lee lii­tok­sis­taan, ala­ikäi­siä si­joi­te­taan jo ai­kuis­ten osas­toil­le – Hy­vin­voin­ti­alueen johtaja lupaa rat­kai­su­ja tänä keväänä

16.02.2023 11:31 45
Tilaajille