Oys

Ve­si­joh­to­jen sa­nee­raus tuo poik­keus­jär­jes­te­ly­jä OYSin pää­ra­ken­nuk­sen pi­ha-alueel­le

28.05.2021 14:42 1

OYSin keuh­ko-osas­ton työn­te­ki­jäl­lä to­det­tiin lauan­tai­na ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, ainakin viisi hen­ki­löä al­tis­tu­nut

17.05.2021 09:35 10
Tilaajille

Jou­lu­puk­ki ilah­dut­ti OYSin syö­pä­osas­ton lapsia – "Kun pystyn tuot­ta­maan lap­sil­le vä­hän­kään iloa, se on minulle sydämen asia"

06.05.2021 14:44 2
Tilaajille

OYSin vanha pesula pu­re­taan, ra­ken­nus katoaa kar­tal­ta kesän aikana

04.05.2021 09:42 2

Al­tis­tu­nei­ta hoi­ta­jia pa­tis­te­taan töihin Oulun kau­pun­gin­sai­raa­laan, ka­ran­tee­ni­pää­tök­set kumoon tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin pää­tök­sel­lä – "Kevyin mielin tätä pää­tös­tä ei ole tehty"

29.04.2021 19:20 63
Tilaajille

Nel­jäl­lä OYSissa osas­to­hoi­dos­sa ole­val­la po­ti­laal­la todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, tar­tun­nat to­den­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin osas­tol­le al­tis­tu­nee­na saa­pu­nees­ta po­ti­laas­ta

22.04.2021 16:55 15

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri valitsi uuden inf­ra­pal­ve­lu­joh­ta­jan – Ol­li­pek­ka Huotari siirtyy virkaan OSAOn pal­ve­luk­ses­ta

09.04.2021 11:55 1

Laaja tut­ki­mus sel­vit­ti 35-vuo­tiai­den poh­jois­suo­ma­lais­ten naisten ter­veyt­tä – ki­vu­liaat­kin gy­ne­ko­lo­gi­set on­gel­mat jäävät usein huo­maa­mat­ta

18.03.2021 05:00 2
Tilaajille

OYSin työ­maal­la pieni tu­li­pa­lo kes­ki­viik­koaa­mu­na, palava sty­rok­si ai­heut­ti run­sas­ta savua

17.03.2021 11:26 5

Ruo­ka­hä­vik­kiä syntyy OYSissa yhä liikaa, eikä ongelma ole rat­ken­nut vuo­des­sa –"­Pak­ko­han se on ruoka kui­ten­kin laittaa kai­kil­le, joita osas­tol­la on"

08.03.2021 10:53 21
Tilaajille

OYSissa jälleen säh­kö­kat­kos, syynä sama vika kuin hel­mi­kuun kat­kok­ses­sa – vial­li­nen laite kor­ja­taan lauan­tai­na

05.03.2021 14:41 2
Lukijalta Mielipide

Kai­hi­leik­kauk­sel­le jul­ki­sel­la sek­to­ril­la on sovittu val­ta­kun­nal­li­set kri­tee­rit, OYSissa kai­hi­leik­kaus­jo­no ei ole koh­tuut­to­man pitkä

25.02.2021 18:30 2
Tilaajille

Osit­tai­nen säh­kö­kat­kos ai­heut­ti on­gel­mia OYSissa tors­tai­aa­mu­na – ti­lan­tees­ta sel­vit­tiin ilman po­ti­las­va­hin­ko­ja

19.02.2021 15:50 1

Hoi­ta­ja­pu­la ei ole vain OYSin ongelma – Tehyn pu­heen­joh­ta­ja eri­kois­sai­raan­hoi­dos­ta: "Suo­ma­lai­sen ter­vey­den­huol­lon kruu­nun­ja­lo­ki­vi on ro­mah­ta­mas­sa, ja nyt on romut hou­suis­sa"

11.02.2021 18:18 33
Tilaajille

Sai­raan­hoi­ta­ja Riina Baer on työn­tä­nyt näy­te­ti­kun tu­han­sien ou­lu­lais­ten neniin – "Aluksi meillä oli vain paksuja tik­ku­ja, joita oli todella vaikea saada mah­tu­maan ne­nä­nie­luun"

29.12.2020 19:02 5
Tilaajille

Oulun yli­opis­to ja Oamk pe­rus­ta­vat ai­nut­laa­tui­sen lää­ke­tie­teel­li­sen ku­van­ta­mi­sen tes­ti­la­bo­ra­to­rion – si­joi­te­taan Oysiin

21.12.2020 07:29 2

Te­ko­älyä ja ko­ne­op­pi­mis­ta hyö­dyn­ne­tään Oulun uudessa sai­raa­las­sa – OYS mukana isossa EU-hank­kees­sa

14.12.2020 12:34 1

Me Naiset: Edus­kun­nan pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jal­ta Johanna Oja­la-Nie­me­läl­tä on diag­no­soi­tu ai­vo­kas­vain – leik­kaus tehdään Oulun yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa

09.12.2020 08:13 4

Oys si­joit­tui kär­ki­si­jal­le, kun THL ver­tai­li yli­opis­to­sai­raa­loi­den tuot­ta­vuut­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ve­ro­va­ro­ja käy­te­tään eri­kois­sai­raan­hoi­toon te­hok­kaim­min koko Suo­mes­sa

03.12.2020 14:10

OYSin uusi 800 paik­kai­nen py­sä­köin­ti­ta­lo avataan ensi maa­nan­tai­na, py­sä­köin­ti il­mais­ta lo­ka­kuun ajan

24.09.2020 13:06 4