Junat: Vaunu putosi kis­koil­ta – ai­heut­taa häi­riö­tä myös Oulusta läh­te­väl­le ja saa­pu­val­le ju­na­lii­ken­teel­le

Käsityöt
Kuukausi
Oulu-opiston opiskelijoiden käsissä syntyy tilkkupeittoja OYSin keskosvauvoille lahjaksi – "Nuppupeitot" ovat muodostuneet jo perinteeksi

Ou­lu-opis­ton opis­ke­li­joi­den käsissä syntyy tilk­ku­peit­to­ja OYSin kes­kos­vau­voil­le lah­jak­si – "Nup­pu­pei­tot" ovat muo­dos­tu­neet jo pe­rin­teek­si

12.10.2021 08:35 2
Tilaajille
Haukiputaalainen Mira Tuovinen teki ensimmäisen villapaitansa jo 9-vuotiaana – "Kun ilma viilenee, neuloosi pahenee"

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Mira Tuo­vi­nen teki en­sim­mäi­sen vil­la­pai­tan­sa jo 9-vuo­tiaa­na – "Kun ilma vii­le­nee, neu­loo­si pa­he­nee"

27.09.2021 06:07 8
Kun olkea osaa käsitellä oikein, se taipuu vaikka mihin – sen todistaa Oulun kaupunginkirjastossa esillä oleva himmelitaituri Elsa Pietikäisen näyttely

Kun olkea osaa kä­si­tel­lä oikein, se taipuu vaikka mihin – sen to­dis­taa Oulun kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa esillä oleva him­me­li­tai­tu­ri Elsa Pie­ti­käi­sen näyt­te­ly

24.09.2021 08:25
Tilaajille
Virkkaajan aivot voivat auttaa isoissa ongelmissa
Kolumni

Virk­kaa­jan aivot voivat auttaa isoissa on­gel­mis­sa

23.09.2021 18:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Rakkaudesta villapaitaan – suomalaiset ovat edelleen hurahtaneita islantilaisten villapuseroiden kuvioihin ja väreihin

Rak­kau­des­ta vil­la­pai­taan – suo­ma­lai­set ovat edel­leen hu­rah­ta­nei­ta is­lan­ti­lais­ten vil­la­pu­se­roi­den ku­vioi­hin ja vä­rei­hin

24.08.2021 19:00 2
Tilaajille
Pian rikkinäinen t-paita laitetaan keräyslaatikkoon, Pohjois-Pohjanmaalla poistotekstiilin erilliskeräys on vasta suunnitteluasteella – Oululaisen äidin ja tyttären käsissä vanhasta syntyy uutta

Pian rik­ki­näi­nen t-paita lai­te­taan ke­räys­laa­tik­koon, Poh­jois-Poh­jan­maal­la pois­to­teks­tii­lin eril­lis­ke­räys on vasta suun­nit­te­lu­as­teel­la – Ou­lu­lai­sen äidin ja tyt­tä­ren käsissä van­has­ta syntyy uutta

23.07.2021 06:00 4
Tilaajille
Turkansaaren ulkomuseossa voi tutustua perinteisiin kädentaitoihin tulevana viikonloppuna – saaressa sytytetään tervahauta kahden vuoden tauon jälkeen

Tur­kan­saa­ren ul­ko­mu­seos­sa voi tu­tus­tua pe­rin­tei­siin kä­den­tai­toi­hin tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – saa­res­sa sy­ty­te­tään ter­va­hau­ta kahden vuoden tauon jälkeen

13.07.2021 17:29
Kulttuuribingo täyttää 10 vuotta: monitaiteilijoiden ateljeessa toivotaan lisääntyvää panostusta kulttuuriin Oulu2026-hankkeen hengessä

Kult­tuu­ri­bin­go täyttää 10 vuotta: mo­ni­tai­tei­li­joi­den atel­jees­sa toi­vo­taan li­sään­ty­vää pa­nos­tus­ta kult­tuu­riin Oulu2026-hank­keen hen­ges­sä

12.07.2021 20:00
Tilaajille
Käsityökortteli tulee kuudetta kertaa Oulun kauppatorille

Kä­si­työ­kort­te­li tulee kuu­det­ta kertaa Oulun kaup­pa­to­ril­le

02.06.2021 17:07
Koukutu kirjontaan, jos neulominen jo kyllästyttää – Anna Kilpeläinen sai inspiraation lahjakirjasta ja kirjoo nyt upeita tauluja

Koukutu kir­jon­taan, jos neu­lo­mi­nen jo kyl­läs­tyt­tää – Anna Kil­pe­läi­nen sai ins­pi­raa­tion lah­ja­kir­jas­ta ja kirjoo nyt upeita tauluja

22.05.2021 13:30 2
Tilaajille
Pakkahuoneenkadun Nappi Kikka siirtyi uusiin näppeihin – islantilaisneuleet pitävät pintansa, mutta myös uusi käsityöhitti tekee tuloaan

Pak­ka­huo­neen­ka­dun Nappi Kikka siirtyi uusiin näp­pei­hin – is­lan­ti­lais­neu­leet pitävät pin­tan­sa, mutta myös uusi kä­si­työ­hit­ti tekee tuloaan

17.05.2021 09:00 1
Tilaajille
Maaru Moilanen ihastui jo lapsena islanninhevosiin ja sitä kautta Islantiin – nyt hänen suunnittelemansa neulemallit kilisyttävät pyöröpuikkoja suomalaisten neuloosivimmassa

Maaru Moi­la­nen ihastui jo lapsena is­lan­nin­he­vo­siin ja sitä kautta Is­lan­tiin – nyt hänen suun­nit­te­le­man­sa neu­le­mal­lit ki­li­syt­tä­vät pyö­rö­puik­ko­ja suo­ma­lais­ten neu­loo­si­vim­mas­sa

14.04.2021 18:00 2
Tilaajille
Rovaniemeläinen Vivian Ottazzi jäi koukkuun solmeiluun – nyt hän tekee käsityötaidetta koteihin ympäri Suomea

Ro­va­nie­me­läi­nen Vivian Ottazzi jäi kouk­kuun sol­mei­luun – nyt hän tekee kä­si­työ­tai­det­ta ko­tei­hin ympäri Suomea

03.04.2021 15:34
Tilaajille
Näin sukkapari putosi puikoilta, eikä ihan heti toista tule

Näin suk­ka­pa­ri putosi pui­koil­ta, eikä ihan heti toista tule

31.03.2021 06:00 5
Tilaajille
Matin tavoitteena on tuhat itse tehtyä linnunpönttöä –  "Ötököistä en tiedä mitään, mutta tuon vien olohuoneen koristeeksi"

Matin ta­voit­tee­na on tuhat itse tehtyä lin­nun­pönt­töä – "Ö­tö­köis­tä en tiedä mitään, mutta tuon vien olo­huo­neen ko­ris­teek­si"

23.03.2021 13:32 9
Tilaajille
Nuoret aikuiset kaipaavat hidastamista – oululaisen Juho Rasmuksen harrastuksissa ei kiirehditä ja suoriteta: "Jos ihmiset tajuaisivat höllätä vähän, se voisi tehdä meistä jopa tehokkaampia"

Nuoret ai­kui­set kai­paa­vat hi­das­ta­mis­ta – ou­lu­lai­sen Juho Ras­muk­sen har­ras­tuk­sis­sa ei kii­reh­di­tä ja suo­ri­te­ta: "Jos ihmiset ta­juai­si­vat höllätä vähän, se voisi tehdä meistä jopa te­hok­kaam­pia"

18.03.2021 19:00 3
Tilaajille
Kertakäyttöiset juomatölkin avaajaosat saavat uuden elämän Petri Nurmelan käsitöissä – "Kotona on kymmenin tuhansittain klipsuja ja pitää melkein kieltäytyä lahjoituksista"

Ker­ta­käyt­töi­set juo­ma­töl­kin avaa­ja­osat saavat uuden elämän Petri Nur­me­lan kä­si­töis­sä – "Kotona on kym­me­nin tu­han­sit­tain klip­su­ja ja pitää melkein kiel­täy­tyä lah­joi­tuk­sis­ta"

23.02.2021 19:00 2
Tilaajille
"Nyt on ihan mahdoton villitys neuloa islanninvillapaitoja"  – lähetä kuva itse tekemästäsi villapaidasta

"Nyt on ihan mah­do­ton vil­li­tys neuloa is­lan­nin­vil­la­pai­to­ja" – lähetä kuva itse te­ke­mäs­tä­si vil­la­pai­das­ta

09.02.2021 11:21 1
Korona käynnisti käsityöbuumin – muhkupipo ja islantilainen neule ovat tämän vuoden neulehittejä

Korona käyn­nis­ti kä­si­työ­buu­min – muh­ku­pi­po ja is­lan­ti­lai­nen neule ovat tämän vuoden neu­le­hit­te­jä

29.12.2020 12:28 1
Tilaajille