Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Käsityöt
Sinikeltaisia sukkia Ukrainan kunniaksi kudotaan myös Oulussa – lankoja värikoodilla ovat ostaneet niin opiskelijat kuin varttuneemmatkin

Si­ni­kel­tai­sia sukkia Uk­rai­nan kun­niak­si ku­do­taan myös Oulussa – lankoja vä­ri­koo­dil­la ovat os­ta­neet niin opis­ke­li­jat kuin vart­tu­neem­mat­kin

14.03.2022 15:31 2
Tilaajille
Tilkkutöitä 30 vuotta loihtinut oululainen Paula Vainio teki intohimostaan työn – ”On kiehtovaa, kun kangas loppuu”

Tilk­ku­töi­tä 30 vuotta loih­ti­nut ou­lu­lai­nen Paula Vainio teki in­to­hi­mos­taan työn – ”On kieh­to­vaa, kun kangas loppuu”

13.03.2022 06:25
Nahkatöiden taitajat ovat katoava laji – turkisriistan ja poron nahat saavat käsitöissä uuden elämän

Nah­ka­töi­den tai­ta­jat ovat katoava laji – tur­kis­riis­tan ja poron nahat saavat kä­si­töis­sä uuden elämän

13.02.2022 12:19 3
Tilaajille
Roskisvärjäys kierrättää ja yllättää – Taitoliiton vuoden 2022 käsityötekniikka on värjäys luonnonväreillä: se on myös ekoteko, sillä väriaineet löytyvät omasta biojäteastiasta

Ros­kis­vär­jäys kier­rät­tää ja yl­lät­tää – Tai­to­lii­ton vuoden 2022 kä­si­työ­tek­niik­ka on värjäys luon­non­vä­reil­lä: se on myös eko­te­ko, sillä vä­ri­ai­neet löy­ty­vät omasta bio­jä­te­as­tias­ta

15.01.2022 09:48 2
Tilaajille
Trendikäs irtohuppu suojaa kampausta – nappaa helppo ohje talteen

Tren­di­käs ir­to­hup­pu suojaa kam­paus­ta – nappaa helppo ohje talteen

25.12.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jää­hy­väi­set kä­si­työ­läi­sil­le – tiedän monen yrit­tä­jän tai­pa­leen kaa­tu­van tähän jouluun

14.12.2021 05:00 1
Tilaajille
Yks' oikein, yks' nurin ja sitten sormi suuhun? – Anna Vasala teki selkokielisen oppaan neulomisen perustaidoista

Yks' oikein, yks' nurin ja sitten sormi suuhun? – Anna Vasala teki sel­ko­kie­li­sen oppaan neu­lo­mi­sen pe­rus­tai­dois­ta

13.12.2021 07:00
Tilaajille
Katso Anna Vasalan neuvot pykäreunan tekemiseen

Katso Anna Vasalan neuvot py­kä­reu­nan te­ke­mi­seen

13.12.2021 06:00
Tilaajille
Kädentaitajat ovat liikkeellä Oulun Tiernatorilla, Valkean joulutorilla ja Kädentaitajien lahjapajassa – "Tiernatori luo ja tuo joulutunnelmaa Rotuaarille"

Kä­den­tai­ta­jat ovat liik­keel­lä Oulun Tier­na­to­ril­la, Valkean jou­lu­to­ril­la ja Kä­den­tai­ta­jien lah­ja­pa­jas­sa – "Tier­na­to­ri luo ja tuo jou­lu­tun­nel­maa Ro­tuaa­ril­le"

11.12.2021 20:20 1
Tilaajille
Yhä useampi käsityöharrastaja osallistuu neulekinkereihin etänä – Hailuodon pappilasta on otettu yhteyksiä maailmalle ja neulomisen ohessa on naurettu ja itketty

Yhä useampi kä­si­työ­har­ras­ta­ja osal­lis­tuu neu­le­kin­ke­rei­hin etänä – Hai­luo­don pap­pi­las­ta on otettu yh­teyk­siä maail­mal­le ja neu­lo­mi­sen ohessa on nau­ret­tu ja itketty

11.12.2021 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ar­vos­tat­ko sinä vil­la­suk­kie­si te­ki­jää?

27.11.2021 06:00 3
Tilaajille
Oululainen 14-vuotias Alina Pöyhtäri teki äidilleen tikkurin – neulomisen hän aloitti viidennellä luokalla ja olikin pian neuvomassa tekniikoita koulun käsityötunnilla

Ou­lu­lai­nen 14-vuo­tias Alina Pöyh­tä­ri teki äi­dil­leen tik­ku­rin – neu­lo­mi­sen hän aloitti vii­den­nel­lä luo­kal­la ja olikin pian neu­vo­mas­sa tek­nii­koi­ta koulun kä­si­työ­tun­nil­la

12.11.2021 12:13 4
Tilaajille
Oulu-opisto otti käyttöön uusia tiloja Kiimingin entisellä kunnantalolla

Ou­lu-opis­to otti käyt­töön uusia tiloja Kii­min­gin en­ti­sel­lä kun­nan­ta­lol­la

08.11.2021 10:48 1
Oulu-opiston opiskelijoiden käsissä syntyy tilkkupeittoja OYSin keskosvauvoille lahjaksi – "Nuppupeitot" ovat muodostuneet jo perinteeksi

Ou­lu-opis­ton opis­ke­li­joi­den käsissä syntyy tilk­ku­peit­to­ja OYSin kes­kos­vau­voil­le lah­jak­si – "Nup­pu­pei­tot" ovat muo­dos­tu­neet jo pe­rin­teek­si

12.10.2021 08:35 2
Tilaajille
Haukiputaalainen Mira Tuovinen teki ensimmäisen villapaitansa jo 9-vuotiaana – "Kun ilma viilenee, neuloosi pahenee"

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Mira Tuo­vi­nen teki en­sim­mäi­sen vil­la­pai­tan­sa jo 9-vuo­tiaa­na – "Kun ilma vii­le­nee, neu­loo­si pa­he­nee"

27.09.2021 06:07 8
Kun olkea osaa käsitellä oikein, se taipuu vaikka mihin – sen todistaa Oulun kaupunginkirjastossa esillä oleva himmelitaituri Elsa Pietikäisen näyttely

Kun olkea osaa kä­si­tel­lä oikein, se taipuu vaikka mihin – sen to­dis­taa Oulun kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa esillä oleva him­me­li­tai­tu­ri Elsa Pie­ti­käi­sen näyt­te­ly

24.09.2021 08:25
Tilaajille
Virkkaajan aivot voivat auttaa isoissa ongelmissa
Kolumni

Virk­kaa­jan aivot voivat auttaa isoissa on­gel­mis­sa

23.09.2021 18:00 2
Tilaajille
Rakkaudesta villapaitaan – suomalaiset ovat edelleen hurahtaneita islantilaisten villapuseroiden kuvioihin ja väreihin

Rak­kau­des­ta vil­la­pai­taan – suo­ma­lai­set ovat edel­leen hu­rah­ta­nei­ta is­lan­ti­lais­ten vil­la­pu­se­roi­den ku­vioi­hin ja vä­rei­hin

24.08.2021 19:00 2
Tilaajille
Pian rikkinäinen t-paita laitetaan keräyslaatikkoon, Pohjois-Pohjanmaalla poistotekstiilin erilliskeräys on vasta suunnitteluasteella – Oululaisen äidin ja tyttären käsissä vanhasta syntyy uutta

Pian rik­ki­näi­nen t-paita lai­te­taan ke­räys­laa­tik­koon, Poh­jois-Poh­jan­maal­la pois­to­teks­tii­lin eril­lis­ke­räys on vasta suun­nit­te­lu­as­teel­la – Ou­lu­lai­sen äidin ja tyt­tä­ren käsissä van­has­ta syntyy uutta

23.07.2021 06:00 4
Tilaajille
Turkansaaren ulkomuseossa voi tutustua perinteisiin kädentaitoihin tulevana viikonloppuna – saaressa sytytetään tervahauta kahden vuoden tauon jälkeen

Tur­kan­saa­ren ul­ko­mu­seos­sa voi tu­tus­tua pe­rin­tei­siin kä­den­tai­toi­hin tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – saa­res­sa sy­ty­te­tään ter­va­hau­ta kahden vuoden tauon jälkeen

13.07.2021 17:29