Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Käsityöt
Oululainen Inka Guttorm on duojár kuten äitinsäkin oli – Hänelle perinteiset käsityöt merkitsevät saamelaisuutta

Ou­lu­lai­nen Inka Guttorm on duojár kuten äi­tin­sä­kin oli – Hänelle pe­rin­tei­set kä­si­työt mer­kit­se­vät saa­me­lai­suut­ta

05.02.2024 17:00 3
Tilaajille
Oululainen Marja Pyhtilä tekee lapaset koirankarvasta – "Lämmintä ja ihanan pörröistä"

Ou­lu­lai­nen Marja Pyhtilä tekee lapaset koi­ran­kar­vas­ta – "Läm­min­tä ja ihanan pör­röis­tä"

28.01.2024 06:10 2
Näin punot vanhasta Kalevasta näppärän korin – Ota haltuun vuoden käsityötekniikka

Näin punot van­has­ta Ka­le­vas­ta näp­pä­rän korin – Ota haltuun vuoden kä­si­työ­tek­niik­ka

19.01.2024 06:00 2
Tilaajille
Paska kaupunni -saippuaa, murrekorvakoruja ja kaupunkisukkia – tällaisia Oulu-tuotteita löysimme keskustan myymälöistä pukinkonttiin

Paska kau­pun­ni -saip­puaa, mur­re­kor­va­ko­ru­ja ja kau­pun­ki­suk­kia – täl­lai­sia Ou­lu-tuot­tei­ta löy­sim­me kes­kus­tan myy­mä­löis­tä pu­kin­kont­tiin

15.12.2023 06:10 12
Keramiikkakursseista tuli Oulussa niin suosittuja, että mukaan mahtuu vain tuurilla – Keramiikkayrittäjä Tiina-Mari Pietilä vastasi buumiin rakentamalla lisätiloja

Ke­ra­miik­ka­kurs­seis­ta tuli Oulussa niin suo­sit­tu­ja, että mukaan mahtuu vain tuu­ril­la – Ke­ra­miik­ka­yrit­tä­jä Tii­na-Ma­ri Pietilä vastasi buumiin ra­ken­ta­mal­la li­sä­ti­lo­ja

08.12.2023 06:00 4
Tilaajille
Linnassa nähdään simolaista korumuotoilua – Oulussa opiskellut Ismo Alakärppä teki korut ministerille ja kansanedustajalle

Lin­nas­sa nähdään si­mo­lais­ta ko­ru­muo­toi­lua – Oulussa opis­kel­lut Ismo Ala­kärp­pä teki korut mi­nis­te­ril­le ja kan­san­edus­ta­jal­le

06.12.2023 09:14
Tilaajille
Oulussa voi lasillisen ääressä kirjoittaa, maalata tai tehdä käsitöitä – "Seuraava mietinnän paikka on se, miten saamme miehet mukaan toimintaan"

Oulussa voi la­sil­li­sen ääressä kir­joit­taa, maalata tai tehdä kä­si­töi­tä – "Seu­raa­va mie­tin­nän paikka on se, miten saamme miehet mukaan toi­min­taan"

03.12.2023 06:05 9
Sanna Haipuksen haave joulupuodista Kiimingin Tirinkylässä on nyt totta – Paluu kotikylään muutti hänen elämässään "kaiken"

Sanna Hai­puk­sen haave jou­lu­puo­dis­ta Kii­min­gin Ti­rin­ky­läs­sä on nyt totta – Paluu ko­ti­ky­lään muutti hänen elä­mäs­sään "kai­ken"

14.11.2023 06:00 9
Tilaajille
Oululainen Minna Mäkinen näki yhden anime-elokuvan, hurahti Japani-juttuihin ja löysi sitä kautta ammatin – Harrastajat kokoontuvat viikonloppuna paikalliseen coniin

Ou­lu­lai­nen Minna Mäkinen näki yhden ani­me-elo­ku­van, hurahti Ja­pa­ni-jut­tui­hin ja löysi sitä kautta ammatin – Har­ras­ta­jat ko­koon­tu­vat vii­kon­lop­pu­na pai­kal­li­seen coniin

25.10.2023 06:00 1
Tilaajille
Grönforsin siskokset vaalivat romaniperinnettä, toisen elinehto on laulu, toinen keskittyy pitseihin – Oulu2026 tuo esiin myös Suomen vanhan vähemmistön, esimakua saadaan jo ensi vuonna

Grön­for­sin sis­kok­set vaa­li­vat ro­ma­ni­pe­rin­net­tä, toisen elin­eh­to on laulu, toinen kes­kit­tyy pit­sei­hin – Oulu2026 tuo esiin myös Suomen vanhan vä­hem­mis­tön, esi­ma­kua saadaan jo ensi vuonna

21.10.2023 21:10 8
Tilaajille
Ukrainasta kotoisin oleva Lena Grygorenko aloitti ompelemisen jo lapsena nukenvaatteilla – Pudasjärvellä hänen liikkeestään kysellään eniten korjausompelua

Uk­rai­nas­ta ko­toi­sin oleva Lena Gry­go­ren­ko aloitti om­pe­le­mi­sen jo lapsena nu­ken­vaat­teil­la – Pu­das­jär­vel­lä hänen liik­kees­tään ky­sel­lään eniten kor­jaus­om­pe­lua

15.10.2023 10:00
Tilaajille
Ouluhalli täyttyi käsityömessuilla ääriään myöten – "Nää on niin söpöt, että itkettää", ihasteli Oona Junno kahvikupin sisään askarreltua pupujussikkaa

Ou­lu­hal­li täyttyi kä­si­työ­mes­suil­la ääriään myöten – "Nää on niin söpöt, että it­ket­tää", ihas­te­li Oona Junno kah­vi­ku­pin sisään as­kar­rel­tua pu­pu­jus­sik­kaa

14.10.2023 16:06 12
Tilaajille
Ompelija haistaa korjattavaksi tuotavasta vaatteesta koko joukon asioita ihmisen elämästä – näin pääset eroon sitkeästä hajusta

Om­pe­li­ja haistaa kor­jat­ta­vak­si tuo­ta­vas­ta vaat­tees­ta koko joukon asioita ihmisen elä­mäs­tä – näin pääset eroon sit­keäs­tä hajusta

10.09.2023 10:00
Tilaajille
90 vuotta täyttävä karjalaislähtöinen Annikki Kiukas teki pitkän työuran Oulun kansalaisopistossa: "On otettava parasta siitä, mitä elämä tuo"

90 vuotta täyt­tä­vä kar­ja­lais­läh­töi­nen Annikki Kiukas teki pitkän työuran Oulun kan­sa­lai­so­pis­tos­sa: "On otet­ta­va parasta siitä, mitä elämä tuo"

27.04.2023 09:00 3
Tilaajille
Neuloosi on yhä voimissaan – oululainen Anne Vierimaa suunnittelee neulojille ja virkkaajille ohjeita, joissa on haastetta: "Kaikissa on vähän ekstraa"

Neu­loo­si on yhä voi­mis­saan – ou­lu­lai­nen Anne Vie­ri­maa suun­nit­te­lee neu­lo­jil­le ja virk­kaa­jil­le oh­jei­ta, joissa on haas­tet­ta: "Kai­kis­sa on vähän ekst­raa"

26.03.2023 10:00 2
Tilaajille
Nappi on enemmän kuin kokonsa väärti – "Nämä ovat minun lapsiani", tilkku­taiteesta henkireiän löytänyt haukiputaalainen arkkitehti Britta Passoja toteaa näyttelynsä töistä

Nappi on enemmän kuin kokonsa väärti – "Nämä ovat minun lap­sia­ni", tilk­ku­tai­tees­ta hen­ki­reiän löy­tä­nyt hau­ki­pu­taa­lai­nen ark­ki­teh­ti Britta Passoja toteaa näyt­te­lyn­sä töistä

15.03.2023 08:00 1
Tilaajille
"Nuoret huomaavat, että vau, vaatteita voi korjata" – Ouluun tuleva käsityöaktivisti Niko Lindgren haluaa elvyttää paikkaamisen ja parsimisen taidon

"Nuoret huo­maa­vat, että vau, vaat­tei­ta voi kor­ja­ta" – Ouluun tuleva kä­si­työ­ak­ti­vis­ti Niko Lind­gren haluaa el­vyt­tää paik­kaa­mi­sen ja par­si­mi­sen taidon

12.03.2023 12:00 5
Tilaajille
Oululainen Jenni Juutinen julkaisi kokeilumielessä myynti-ilmoituksen virkkaamistaan unikavereista – parissa tunnissa perheenäidin some täyttyi yhteydenotoista: "En ole vieläkään ehtinyt käydä kaikkia viestejä läpi"

Ou­lu­lai­nen Jenni Juu­ti­nen jul­kai­si ko­kei­lu­mie­les­sä myyn­ti-il­moi­tuk­sen virk­kaa­mis­taan uni­ka­ve­reis­ta – parissa tun­nis­sa per­heen­äi­din some täyttyi yh­tey­de­no­tois­ta: "En ole vie­lä­kään ehtinyt käydä kaikkia vies­te­jä läpi"

09.03.2023 08:00 7
Tilaajille
Pasi Jaakonaho takoo laakereista puukkoja – inarilainen puukkoseppämestari opiskelee tohtoriksi ja aikoo tehdä väitöskirjansa puukoista

Pasi Jaa­kon­aho takoo laa­ke­reis­ta puuk­ko­ja – i­na­ri­lai­nen puuk­ko­sep­pä­mes­ta­ri opis­ke­lee toh­to­rik­si ja aikoo tehdä väi­tös­kir­jan­sa puu­kois­ta

04.02.2023 19:00
Tilaajille