Käsityöt
Viimeisin tunti
Maaru Moilanen ihastui jo lapsena islanninhevosiin ja sitä kautta Islantiin – nyt hänen suunnittelemansa neulemallit kilisyttävät pyöröpuikkoja suomalaisten neuloosivimmassa

Maaru Moi­la­nen ihastui jo lapsena is­lan­nin­he­vo­siin ja sitä kautta Is­lan­tiin – nyt hänen suun­nit­te­le­man­sa neu­le­mal­lit ki­li­syt­tä­vät pyö­rö­puik­ko­ja suo­ma­lais­ten neu­loo­si­vim­mas­sa

18:00 1
Tilaajille
Kuukausi
Rovaniemeläinen Vivian Ottazzi jäi koukkuun solmeiluun – nyt hän tekee käsityötaidetta koteihin ympäri Suomea

Ro­va­nie­me­läi­nen Vivian Ottazzi jäi kouk­kuun sol­mei­luun – nyt hän tekee kä­si­työ­tai­det­ta ko­tei­hin ympäri Suomea

03.04.2021 15:34
Tilaajille
Näin sukkapari putosi puikoilta, eikä ihan heti toista tule

Näin suk­ka­pa­ri putosi pui­koil­ta, eikä ihan heti toista tule

31.03.2021 06:00 5
Tilaajille
Matin tavoitteena on tuhat itse tehtyä linnunpönttöä –  "Ötököistä en tiedä mitään, mutta tuon vien olohuoneen koristeeksi"

Matin ta­voit­tee­na on tuhat itse tehtyä lin­nun­pönt­töä – "Ö­tö­köis­tä en tiedä mitään, mutta tuon vien olo­huo­neen ko­ris­teek­si"

23.03.2021 13:32 9
Tilaajille
Nuoret aikuiset kaipaavat hidastamista – oululaisen Juho Rasmuksen harrastuksissa ei kiirehditä ja suoriteta: "Jos ihmiset tajuaisivat höllätä vähän, se voisi tehdä meistä jopa tehokkaampia"

Nuoret ai­kui­set kai­paa­vat hi­das­ta­mis­ta – ou­lu­lai­sen Juho Ras­muk­sen har­ras­tuk­sis­sa ei kii­reh­di­tä ja suo­ri­te­ta: "Jos ihmiset ta­juai­si­vat höllätä vähän, se voisi tehdä meistä jopa te­hok­kaam­pia"

18.03.2021 19:00 3
Tilaajille
Vanhemmat
Kertakäyttöiset juomatölkin avaajaosat saavat uuden elämän Petri Nurmelan käsitöissä – "Kotona on kymmenin tuhansittain klipsuja ja pitää melkein kieltäytyä lahjoituksista"

Ker­ta­käyt­töi­set juo­ma­töl­kin avaa­ja­osat saavat uuden elämän Petri Nur­me­lan kä­si­töis­sä – "Kotona on kym­me­nin tu­han­sit­tain klip­su­ja ja pitää melkein kiel­täy­tyä lah­joi­tuk­sis­ta"

23.02.2021 19:00 2
Tilaajille
"Nyt on ihan mahdoton villitys neuloa islanninvillapaitoja"  – lähetä kuva itse tekemästäsi villapaidasta

"Nyt on ihan mah­do­ton vil­li­tys neuloa is­lan­nin­vil­la­pai­to­ja" – lähetä kuva itse te­ke­mäs­tä­si vil­la­pai­das­ta

09.02.2021 11:21 1
Korona käynnisti käsityöbuumin – muhkupipo ja islantilainen neule ovat tämän vuoden neulehittejä

Korona käyn­nis­ti kä­si­työ­buu­min – muh­ku­pi­po ja is­lan­ti­lai­nen neule ovat tämän vuoden neu­le­hit­te­jä

29.12.2020 12:28 1
Tilaajille
Pirjo Lakkapäällä neulonta lähti lapasesta – nyt kudin kulkee mukana kaikkialle ja hän jakaa neuvoja käsitöistä innostuneille

Pirjo Lak­ka­pääl­lä neu­lon­ta lähti la­pa­ses­ta – nyt kudin kulkee mukana kaik­kial­le ja hän jakaa neuvoja kä­si­töis­tä in­nos­tu­neil­le

24.12.2020 20:00 1
Tilaajille
Joulukranssi syntyy luonnonmateriaaleista – katso videolta, kuinka raahelainen Seija Leppälä sen tekee

Jou­lu­krans­si syntyy luon­non­ma­te­riaa­leis­ta – katso vi­deol­ta, kuinka raa­he­lai­nen Seija Leppälä sen tekee

17.12.2020 11:04
Tilaajille
Joulutoreilla odotetaan väkeä – Rotuaarin myyntikojuja on siirretty torille, myynti alkaa viimeistään viikonloppuna

Jou­lu­to­reil­la odo­te­taan väkeä – Ro­tuaa­rin myyn­ti­ko­ju­ja on siir­ret­ty to­ril­le, myynti alkaa vii­meis­tään vii­kon­lop­pu­na

10.12.2020 07:00 3
Tilaajille
Näin parsit villasukan

Näin parsit vil­la­su­kan

29.11.2020 18:00 1
Tilaajille
Sukassa reikä – eikä! Risaksi rakastettu pukine saa uuden elämän paikkaamalla ja parsimalla

Sukassa reikä – eikä! Risaksi ra­kas­tet­tu pukine saa uuden elämän paik­kaa­mal­la ja par­si­mal­la

29.11.2020 18:00 1
Tilaajille
"Kädentaitojen ehdoton hittivuodenaika on syksy" – Taittele jouluinen kranssi vanhoista munankennoista

"Kä­den­tai­to­jen ehdoton hit­ti­vuo­den­ai­ka on syksy" – Tait­te­le jou­lui­nen kranssi van­hois­ta mu­nan­ken­nois­ta

21.11.2020 08:00
Tilaajille
Tuulia Salmelan ateljeessa Haukiputaalla syntyy mitä värikkäämpiä lankoja kotimaisesta villasta, erään lankalaadun takaa löytyy lähitilan Onneli-lammas

Tuulia Sal­me­lan atel­jees­sa Hau­ki­pu­taal­la syntyy mitä vä­rik­kääm­piä lankoja ko­ti­mai­ses­ta vil­las­ta, erään lan­ka­laa­dun takaa löytyy lä­hi­ti­lan On­ne­li-lam­mas

25.10.2020 17:00
Tilaajille
Käsitöiden tekemisessä ei ole kyse vain langoista puikoilla tai kohoavasta taikinasta liinan alla – käsillä tekeminen on matka ihmisyyden juurille
Kolumni Minna Akimo

Kä­si­töi­den te­ke­mi­ses­sä ei ole kyse vain lan­gois­ta pui­koil­la tai ko­hoa­vas­ta tai­ki­nas­ta liinan alla – käsillä te­ke­mi­nen on matka ih­mi­syy­den juu­ril­le

24.10.2020 08:00
Oululainen Jenny Heikkinen innostui meditatiivisesta makramee-käsityötekniikasta ja perusti yrityksen – "Kun tekemiseen uppoutuu, keskittyy vain siihen eikä ajattele mitään muuta"

Ou­lu­lai­nen Jenny Heik­ki­nen in­nos­tui me­di­ta­tii­vi­ses­ta mak­ra­mee-kä­si­työ­tek­nii­kas­ta ja perusti yri­tyk­sen – "Kun te­ke­mi­seen up­pou­tuu, kes­kit­tyy vain siihen eikä ajat­te­le mitään muuta"

16.08.2020 18:00
Tilaajille
Tasa-arvoa ja kehopositiivisuutta huokuvien tissimukien kauppa käy kuumana – Free the nipple -liikkeestä inspiroitunut oululainen keramiikkayrittäjä Riikka Väänänen tekee tuotteillaan hyväntekeväisyyttä

Ta­sa-ar­voa ja ke­ho­po­si­tii­vi­suut­ta huo­ku­vien tis­si­mu­kien kauppa käy kuumana – Free the nipple -liik­kees­tä ins­pi­roi­tu­nut ou­lu­lai­nen ke­ra­miik­ka­yrit­tä­jä Riikka Vää­nä­nen tekee tuot­teil­laan hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä

04.08.2020 18:00
Tilaajille
Syöpäpeikko istuu yhä olkapäällä, mutta miniatyyrimaailman tonttu vie toiseen maailmaan – "Vakava sairaus pysäyttää miettimään, mikä elämässä on tärkeintä ja miten sen haluaa elää"

Syö­pä­peik­ko istuu yhä ol­ka­pääl­lä, mutta mi­nia­tyy­ri­maail­man tonttu vie toiseen maail­maan – "Vakava sairaus py­säyt­tää miet­ti­mään, mikä elä­mäs­sä on tär­kein­tä ja miten sen haluaa elää"

12.07.2020 19:00
Tilaajille