Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vapaaehtoistyö
Oulun tuomiokirkon ovet pidetään auki vapaaehtoisten vartijoiden voimin – Kolme heistä kertoo, mitä kirkonvartija tekee

Oulun tuo­mio­kir­kon ovet pi­de­tään auki va­paa­eh­tois­ten var­ti­joi­den voimin – Kolme heistä kertoo, mitä kir­kon­var­ti­ja tekee

07.05.2023 07:00 4
Tilaajille
Oulun ukrainalaiset keräävät rahaa auton lähettämiseksi sodan etulinjaan – Uusi yhdistys vaalii ukrainalaisia perinteitä Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun uk­rai­na­lai­set ke­rää­vät rahaa auton lä­het­tä­mi­sek­si sodan etu­lin­jaan – Uusi yh­dis­tys vaalii uk­rai­na­lai­sia pe­rin­tei­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

03.05.2023 20:48 2
Tilaajille
Help Center Ukraine jatkaa sitkeää työtään Oulun seudun sotapakolaisten auttamiseksi

Help Center Ukraine jatkaa sitkeää työtään Oulun seudun so­ta­pa­ko­lais­ten aut­ta­mi­sek­si

20.03.2023 11:50
Oulun Ukraina-apu vailla uusia tiloja – Help Center Ukraine joutuu lähtemään Saaristonkadun tiloista maaliskuussa.

Oulun Uk­rai­na-apu vailla uusia tiloja – Help Center Ukraine joutuu läh­te­mään Saa­ris­ton­ka­dun ti­lois­ta maa­lis­kuus­sa.

08.02.2023 05:00 5
Tilaajille
Vuoden oululainen ratkesi yhden äänen erolla – voittajaksi nousi Help Center Ukraine

Vuoden ou­lu­lai­nen ratkesi yhden äänen erolla – voit­ta­jak­si nousi Help Center Ukraine

25.01.2023 06:02 12
"Ei ole semmoista herraa, joka ei maajussin kädestä söisi" – Vertaistukena toimiva Jelppi-ryhmä toivoo maatalousyrittäjille sympatiaa syytösten sijasta

"Ei ole sem­mois­ta herraa, joka ei maa­jus­sin kädestä söisi" – ­Ver­tais­tu­ke­na toimiva Jelp­pi-ryh­mä toivoo maa­ta­lous­yrit­tä­jil­le sym­pa­tiaa syy­tös­ten sijasta

22.01.2023 08:00 9
Tilaajille
Luvattomat tamppaajat ovat voimavara, kun vihollinen on miljardeja maksava liikkumattomuus
Kolumni

Lu­vat­to­mat tamp­paa­jat ovat voi­ma­va­ra, kun vi­hol­li­nen on mil­jar­de­ja maksava liik­ku­mat­to­muus

16.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Kaleva vietti aamupäivän Oulun Help Center Ukrainessa ja seurasi siellä toimivien vapaaehtoisten työtä

Kaleva vietti aa­mu­päi­vän Oulun Help Center Uk­rai­nes­sa ja seurasi siellä toi­mi­vien va­paa­eh­tois­ten työtä

15.01.2023 06:00
Tilaajille
Kempeleläinen Taija Ruuskanen auttaa ukrainalaisia omalla ajallaan ja vailla korvausta – Oulun kaupungin mukaan vapaaehtoiset kantavat nyt liian isoa vastuuta

Kem­pe­le­läi­nen Taija Ruus­ka­nen auttaa uk­rai­na­lai­sia omalla ajal­laan ja vailla kor­vaus­ta – Oulun kau­pun­gin mukaan va­paa­eh­toi­set kan­ta­vat nyt liian isoa vas­tuu­ta

15.01.2023 06:00 3
Tilaajille
Suomalaiset innostuivat ostamaan tappavia terveisiä Ukrainaan hyökkääville venäläisille – tavoitimme SignMyRocketin puuhamiehen, näin Anton kertoo kerättyjen rahojen käytöstä

Suo­ma­lai­set in­nos­tui­vat os­ta­maan tap­pa­via ter­vei­siä Uk­rai­naan hyök­kää­vil­le ve­nä­läi­sil­le – ­ta­voi­tim­me Sign­My­Roc­ke­tin puu­ha­mie­hen, näin Anton kertoo ke­rät­ty­jen rahojen käy­tös­tä

13.01.2023 20:30 36
Tilaajille
Oulusta lähti keskiviikkona banaanilaatikoittain talvivaatteita ja muita hyödykkeitä kohti Ukrainaa: "Joka päivä tulee uusia ihmisiä, jotka menettävät ihan kaiken"

Oulusta lähti kes­ki­viik­ko­na ba­naa­ni­laa­ti­koit­tain tal­vi­vaat­tei­ta ja muita hyö­dyk­kei­tä kohti Uk­rai­naa: "Joka päivä tulee uusia ih­mi­siä, jotka me­net­tä­vät ihan kaiken"

11.01.2023 17:30 13
Tilaajille
Tyrnäväläisen Marko Parttimaan kelkkaprojektit keskeytyivät, sillä nyt hän rakentaa Ukrainaan kamiinoita

Tyr­nä­vä­läi­sen Marko Part­ti­maan kelk­ka­pro­jek­tit kes­key­tyi­vät, sillä nyt hän ra­ken­taa Uk­rai­naan ka­mii­noi­ta

02.01.2023 15:42 6
Tilaajille
Oulun tuomiokirkkoon etsitään vapaaehtoisia kirkonvartijoita

Oulun tuo­mio­kirk­koon et­si­tään va­paa­eh­toi­sia kir­kon­var­ti­joi­ta

27.12.2022 10:45 31
Henkihieverissä riutunut kissanpentu Berlioz pelastui täpärästi – "Kissa on edelleen aliarvostetuin lemmikki", sanoo yli sataa kissaa auttanut oululainen kissakummi Mella

Hen­ki­hie­ve­ris­sä riu­tu­nut kis­san­pen­tu Berlioz pe­las­tui tä­pä­räs­ti – "Kissa on edel­leen ali­ar­vos­te­tuin lem­mik­ki", sanoo yli sataa kissaa aut­ta­nut ou­lu­lai­nen kis­sa­kum­mi Mella

26.12.2022 06:20 7
Oulun normaalikoulu otti omakseen IKIOMAN – Koskettelukirjoja tehdessä löytyi opettajistakin ihan uusia puolia

Oulun nor­maa­li­kou­lu otti omak­seen IKIOMAN – ­Kos­ket­te­lu­kir­jo­ja teh­des­sä löytyi opet­ta­jis­ta­kin ihan uusia puolia

20.12.2022 14:00 3
Tilaajille
Jesse-koira katosi kolarin jälkeen metsään – Tapaus nosti esiin ongelman: Pohjoisessa ei ole yhtään lemmikkejä hakevaa etsijäkoiraa

Jes­se-koi­ra katosi kolarin jälkeen metsään – Tapaus nosti esiin on­gel­man: Poh­joi­ses­sa ei ole yhtään lem­mik­ke­jä hakevaa et­si­jä­koi­raa

07.12.2022 15:25 6
Tilaajille
Oululainen Marja-Liisa Pylväs, 75, liikkuu vuodessa tuhansia kilometrejä kävellen, pyöräillen ja hiihtäen – "Välillä tuntuu siltä, että elämä on nyt vähän kiireisempää kuin työaikana"

Ou­lu­lai­nen Mar­ja-Lii­sa Pylväs, 75, liikkuu vuo­des­sa tu­han­sia ki­lo­met­re­jä kä­vel­len, pyö­räil­len ja hiih­täen – "Vä­lil­lä tuntuu siltä, että elämä on nyt vähän kii­rei­sem­pää kuin työai­ka­na"

27.11.2022 06:07 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yksi elämä jatkuu – va­paa­eh­toi­nen päi­vys­tä­jä voi olla se ih­mi­nen, joka pitää nuoren elä­mäs­sä kiinni

20.10.2022 05:15
Tilaajille
91-vuotiaan oululaisen Martta Aittolan kotikummi ja ystävä on 35-vuotias Laura Siitonen – "Ruoka maistuu paremmalta ystävän seurassa"

91-vuo­tiaan ou­lu­lai­sen Martta Ait­to­lan ko­ti­kum­mi ja ystävä on 35-vuo­tias Laura Sii­to­nen – "Ruoka maistuu pa­rem­mal­ta ystävän seu­ras­sa"

18.10.2022 07:00 2
Tilaajille
Kellon ympäri karhujen, hirvien ja muiden villieläinten perässä – oululainen Erkki Keränen herää keskellä yötä, kun kutsu poliisilta käy

Kellon ympäri kar­hu­jen, hirvien ja muiden vil­li­eläin­ten perässä – ou­lu­lai­nen Erkki Keränen herää kes­kel­lä yötä, kun kutsu po­lii­sil­ta käy

26.09.2022 06:02 2