Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Vapaaehtoistyö
Risuja, ruusuja, kyyneleitä, halauksia – "Sitä se elämä on", sanoo 80 vuotta täyttävä Leila Viitala, joka on kokenut elämässään niin vasta- kuin myötämäkiä

Risuja, ruu­su­ja, kyy­ne­lei­tä, ha­lauk­sia – "Sitä se elämä on", sanoo 80 vuotta täyt­tä­vä Leila Vii­ta­la, joka on kokenut elä­mäs­sään niin vasta- kuin myö­tä­mä­kiä

03.06.2022 15:00
Tilaajille
Lahjoita äidille tai isoäidille runo – suosittu Runoluuri avautuu jälleen, kun vapaaehtoiset aina Ivaloa myöten soittavat lausuakseen varttuneen väen toivomia riimejä

Lah­joi­ta äidille tai iso­äi­dil­le ru­no – ­suo­sit­tu Ru­no­luu­ri avautuu jäl­leen, kun ­va­paaeh­toi­set aina Ivaloa myöten soit­ta­vat lau­suak­seen vart­tu­neen väen toi­vo­mia riimejä

29.04.2022 15:45
Sata ihmistä päivässä ja ulkona jono – avun tarvitsijoita virtaa ympäri Pohjois-Suomea Help Center Ukraine -keskukseen

Sata ihmistä päi­väs­sä ja ulkona jono – avun tar­vit­si­joi­ta virtaa ympäri Poh­jois-Suo­mea Help Center Ukraine -kes­kuk­seen

28.04.2022 06:02 1
Oulun keskustassa avattiin viime viikolla pakolaisille apua tarjoava, vapaaehtoisvoimin toimiva Help Center Ukraine – kuivaruoalle ja hygieniatarvikkeille on suuri tarve

Oulun kes­kus­tas­sa avat­tiin viime vii­kol­la pa­ko­lai­sil­le apua tar­joa­va, va­paa­eh­tois­voi­min toimiva Help Center Ukraine – kui­va­ruoal­le ja hy­gie­nia­tar­vik­keil­le on suuri tarve

17.04.2022 06:30 14
Tilaajille
Repullinen vaatteita, laukussa ruokaa – Ukrainasta Ouluun tulleilla oli paetessaan mukana vain minimimäärä tavaraa, jotta ihmisiä mahtuisi junien kyytiin

Re­pul­li­nen vaat­tei­ta, lau­kus­sa ruokaa – Uk­rai­nas­ta Ouluun tul­leil­la oli pae­tes­saan mukana vain mi­ni­mi­mää­rä ta­va­raa, jotta ihmisiä mah­tui­si junien kyytiin

11.04.2022 06:00 7
Tilaajille
Pienistä puroista kasvaa suuri joki – oululainen Anja Tolonen aloitti vapaaehtoistyön pienen afrikkalaiskylän hyväksi jäätyään eläkkeelle

Pie­nis­tä pu­rois­ta kasvaa suuri joki – ou­lu­lai­nen Anja Tolonen aloitti va­paa­eh­tois­työn pienen af­rik­ka­lais­ky­län hyväksi jää­tyään eläk­keel­le

04.04.2022 11:00 3
Oululaiset tarjoavat nyt kotejaan sotaa pakoon lähteneille – Ouluun tullut Andrew Koval: "Ukrainalaisia majoittavilla on suuri sydän"

Ou­lu­lai­set tar­joa­vat nyt ko­te­jaan sotaa pakoon läh­te­neil­le – Ouluun tullut Andrew Koval: "Uk­rai­na­lai­sia ma­joit­ta­vil­la on suuri sydän"

18.03.2022 06:00 3
Tilaajille
Ystävät juttelevat elämästä – eri kulttuureista tulevat Awok Bol ja Anni Alper tapaavat pari kertaa kuussa ja viestittelevät siinä välissä

Ystävät jut­te­le­vat elä­mäs­tä – eri kult­tuu­reis­ta tulevat Awok Bol ja Anni Alper ta­paa­vat pari kertaa kuussa ja vies­tit­te­le­vät siinä välissä

14.02.2022 06:04
Vapaaehtoiset auttajat ovat Oulun VPK:n sekä Hyvän mielen talon selkäranka – "Saamme pitoa vapaaehtoistoimintaan, kun pidämme jokaisesta hyvää huolta"

Va­paa­eh­toi­set aut­ta­jat ovat Oulun VPK:n sekä Hyvän mielen talon sel­kä­ran­ka – "Saamme pitoa va­paaeh­tois­toi­min­taan, kun pidämme jo­kai­ses­ta hyvää huolta"

08.02.2022 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päät­tä­jiä tulee olla suuri kirjo

08.01.2022 03:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sinäkin saatat tehdä eh­käi­se­vää päih­de­työ­tä

06.11.2021 04:30 1
Tilaajille
Haukiputaan Runtelin laavulta on varastettu polttopuita – laavun puuhuolto loppuu, jos pitkäkyntisiä ei saada kuriin

Hau­ki­pu­taan Run­te­lin laa­vul­ta on va­ras­tet­tu polt­to­pui­ta – laavun puu­huol­to loppuu, jos pit­kä­kyn­ti­siä ei saada kuriin

17.10.2021 20:00 58
Tilaajille
Viikon lopuksi: Roska päivässä, kaksikymmentä parhaassa – toiminta ympäristön hyväksi lievittää ympäristöahdistusta
Essee

Viikon lo­puk­si: Roska päi­väs­sä, kak­si­kym­men­tä par­haas­sa – toi­min­ta ym­pä­ris­tön hyväksi lie­vit­tää ym­pä­ris­tö­ah­dis­tus­ta

24.09.2021 14:00
Tilaajille
Kuuntelijalle ja seuralle on tarvetta – SPR:n Oulun osaston Terveyspiste avasi ovensa pitkän koronatauon jälkeen

Kuun­te­li­jal­le ja seu­ral­le on tar­vet­ta – SPR:n Oulun osaston Ter­veys­pis­te avasi ovensa pitkän ko­ro­na­tauon jälkeen

13.09.2021 06:25
Meripelastusseuran vapaaehtoisilla takana vilkas kesä, apua tarvittiin elokuun loppuun mennessä liki 1 800 kertaa

Me­ri­pe­las­tus­seu­ran va­paa­eh­toi­sil­la takana vilkas kesä, apua tar­vit­tiin elokuun loppuun men­nes­sä liki 1 800 kertaa

02.09.2021 08:06 1
Koronarokotuksia, apteekkikäyntejä, ruoka-apua – vapaaehtoistyö kantoi koronan läpi

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia, ap­teek­ki­käyn­te­jä, ruo­ka-apua – va­paa­eh­tois­työ kantoi koronan läpi

30.06.2021 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mis­ten vi­ri­ke­toi­min­nan vä­häi­syys hä­lyt­tä­väl­lä tasolla

17.04.2021 05:30 1
Tilaajille
ODL:n vapaaehtoiskeikka-apu lähensi oululaiset Liisat ystäviksi – "Vapaaehtoisten tarve on jatkuvaa, ja ikäihmisten tarpeeseen ei pystytä vastaamaankaan"

ODL:n va­paa­eh­tois­keik­ka-apu lähensi ou­lu­lai­set Liisat ys­tä­vik­si – "Va­paaeh­tois­ten tarve on jat­ku­vaa, ja ikä­ih­mis­ten tar­pee­seen ei pystytä vas­taa­maan­kaan"

06.03.2021 19:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tekoja, toivoa ja turvaa – ei ko­hu­jut­tu­ja ja rik­ki­näi­siä pu­he­li­mia

29.11.2020 05:46
Tilaajille
Omaehtoista avustustyötä jo 12 vuotta tehnyt oululainen Hannele Myllyselkä tietää, miten suuren ilon yksittäinenkin lahjoitettu tavara voi antaa – "Kaikille tavaroille löytyy aina käyttäjiä"

Oma­eh­tois­ta avus­tus­työ­tä jo 12 vuotta tehnyt ou­lu­lai­nen Hannele Myl­ly­sel­kä tietää, miten suuren ilon yk­sit­täi­nen­kin lah­joi­tet­tu tavara voi antaa – "Kai­kil­le ta­va­roil­le löytyy aina käyt­tä­jiä"

28.11.2020 19:00 1
Tilaajille