Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Vapaaehtoistyö
Kun vakavasti sairas Alma Kortell-Sandvik on OYSissa, tytön viereen sijataan vuode myös äidille: "Olen luvannut, että olen Alman kanssa aina"

Kun va­ka­vas­ti sairas Alma Kor­tell-Sand­vik on OY­Sis­sa, tytön viereen si­ja­taan vuode myös äi­dil­le: "Olen lu­van­nut, että olen Alman kanssa aina"

17.01.2024 05:00 11
Tilaajille
Riina Mattilan haave lemmikkiaaseista toteutui, mutta pian ne saivat seuraa – Nyt hän pyörittää pohjoisinta eläinten turvakotia

Riina Mat­ti­lan haave lem­mik­kiaa­seis­ta to­teu­tui, mutta pian ne saivat seuraa – Nyt hän pyö­rit­tää poh­joi­sin­ta eläin­ten tur­va­ko­tia

03.01.2024 06:00 4
Tilaajille
Vapaaehtoiset oppaat päivystävät sairaalalla kahdessa vuorossa, koska OYS on niin sokkeloinen – Kolmessa tunnissa kertyy helposti 7 000 askelta

Va­paaeh­toi­set oppaat päi­vys­tä­vät sai­raa­lal­la kah­des­sa vuo­ros­sa, koska OYS on niin sok­ke­loi­nen – Kol­mes­sa tun­nis­sa kertyy hel­pos­ti 7 000 askelta

24.12.2023 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suo­mel­la varaa me­net­tää va­paaeh­tois­toi­min­nan vai­ku­tus yh­teis­kun­nal­li­seen hy­vin­voin­tiin?

02.12.2023 06:00 4
Oululainen Tanja Huttu epäilee, että Heikinharjun pakkosiirtokehotus tehtiin tahallaan virka-ajan päätteeksi – Se oli jo toinen yritys siirtää ukrainalaisia

Ou­lu­lai­nen Tanja Huttu epäi­lee, että Hei­kin­har­jun pak­ko­siir­to­ke­ho­tus tehtiin ta­hal­laan vir­ka-ajan päät­teek­si – Se oli jo toinen yritys siirtää uk­rai­na­lai­sia

01.12.2023 16:06 43
Tilaajille
Oululaisen Kati Alatalon kylmä sauna on täynnä apua tarvitsevia siilejä – Pahka-siili kerää massaa ennen vapautusta luontoon

Ou­lu­lai­sen Kati Ala­ta­lon kylmä sauna on täynnä apua tar­vit­se­via siilejä – Pah­ka-sii­li kerää massaa ennen va­pau­tus­ta luon­toon

11.11.2023 16:00 8
Tilaajille
Oululaisessa Pihalinnun hoitolassa on autettu satoja loukkaantuneita lintuja – "Ihmisten empatia lintuja kohtaan kasvaa koko ajan"

Ou­lu­lai­ses­sa Pi­ha­lin­nun hoi­to­las­sa on autettu satoja louk­kaan­tu­nei­ta lintuja – "Ih­mis­ten empatia lintuja kohtaan kasvaa koko ajan"

22.10.2023 06:15 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton koh­taa­mis­paik­ka­toi­min­ta kan­nat­te­lee per­hei­tä

29.08.2023 07:00
Tilaajille
"Vaikka olisi kuinka kiire, niin pää täytyy pitää kylmänä" – torniolainen Antti Pallari harjoittelee meripelastusaluksen perämieheksi ja heittäytyy vauhdissa mereen

"Vaikka olisi kuinka kiire, niin pää täytyy pitää kyl­mä­nä" – tor­nio­lai­nen Antti Pallari har­joit­te­lee me­ri­pe­las­tu­sa­luk­sen pe­rä­mie­hek­si ja heit­täy­tyy vauh­dis­sa mereen

26.08.2023 19:15
Tilaajille
Oululainen Teemu Luukinen suunnittelee kesälomansa niin, että pääsee artistien autokuskiksi Qstockiin – "Kerran ajoin vähän hienommalla autolla suoraan yksityiskoneen viereen"

Ou­lu­lai­nen Teemu Luu­ki­nen suun­nit­te­lee ke­sä­lo­man­sa niin, että pääsee ar­tis­tien au­to­kus­kik­si Qstoc­kiin – "Kerran ajoin vähän hie­nom­mal­la autolla suoraan yk­si­tyis­ko­neen vie­reen"

29.07.2023 21:11
Tilaajille
”Mörkö” auttaa oululaisia merihädässä ja koira maastoetsinnöissä – Kaleva kysyi vapaaehtoisten pelastusyhdistyksiltä, miten kesä on sujunut

”Mörkö” auttaa ou­lu­lai­sia me­ri­hä­däs­sä ja koira maas­toet­sin­nöis­sä – Kaleva kysyi va­paaeh­tois­ten pe­las­tu­syh­dis­tyk­sil­tä, miten kesä on sujunut

18.07.2023 06:00 3
Tilaajille
200 mereen heitettyä pyörää, sähköpotkulautoja ja muuta romua: Magneeteilla varustettu oululaisryhmä teki huolestuttavan löydön ihan kaupungin keskustasta

200 mereen hei­tet­tyä pyörää, säh­kö­pot­ku­lau­to­ja ja muuta romua: Mag­nee­teil­la va­rus­tet­tu ou­lu­lais­ryh­mä teki huo­les­tut­ta­van löydön ihan kau­pun­gin kes­kus­tas­ta

28.06.2023 13:25 37
Tilaajille
Oulun tuomiokirkon ovet pidetään auki vapaaehtoisten vartijoiden voimin – Kolme heistä kertoo, mitä kirkonvartija tekee

Oulun tuo­mio­kir­kon ovet pi­de­tään auki va­paaeh­tois­ten var­ti­joi­den voimin – Kolme heistä kertoo, mitä kir­kon­var­ti­ja tekee

07.05.2023 07:00 4
Tilaajille
Oulun ukrainalaiset keräävät rahaa auton lähettämiseksi sodan etulinjaan – Uusi yhdistys vaalii ukrainalaisia perinteitä Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun uk­rai­na­lai­set ke­rää­vät rahaa auton lä­het­tä­mi­sek­si sodan etu­lin­jaan – Uusi yh­dis­tys vaalii uk­rai­na­lai­sia pe­rin­tei­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

03.05.2023 20:48 2
Tilaajille
Help Center Ukraine jatkaa sitkeää työtään Oulun seudun sotapakolaisten auttamiseksi

Help Center Ukraine jatkaa sitkeää työtään Oulun seudun so­ta­pa­ko­lais­ten aut­ta­mi­sek­si

20.03.2023 11:50
Oulun Ukraina-apu vailla uusia tiloja – Help Center Ukraine joutuu lähtemään Saaristonkadun tiloista maaliskuussa.

Oulun Uk­rai­na-apu vailla uusia tiloja – Help Center Ukraine joutuu läh­te­mään Saa­ris­ton­ka­dun ti­lois­ta maa­lis­kuus­sa.

08.02.2023 05:00 5
Tilaajille
Vuoden oululainen ratkesi yhden äänen erolla – voittajaksi nousi Help Center Ukraine

Vuoden ou­lu­lai­nen ratkesi yhden äänen erolla – voit­ta­jak­si nousi Help Center Ukraine

25.01.2023 06:02 12
"Ei ole semmoista herraa, joka ei maajussin kädestä söisi" – Vertaistukena toimiva Jelppi-ryhmä toivoo maatalousyrittäjille sympatiaa syytösten sijasta

"Ei ole sem­mois­ta herraa, joka ei maa­jus­sin kädestä söisi" – ­Ver­tais­tu­ke­na toimiva Jelp­pi-ryh­mä toivoo maa­ta­lou­sy­rit­tä­jil­le sym­pa­tiaa syy­tös­ten sijasta

22.01.2023 08:00 9
Tilaajille
Luvattomat tamppaajat ovat voimavara, kun vihollinen on miljardeja maksava liikkumattomuus
Kolumni

Lu­vat­to­mat tamp­paa­jat ovat voi­ma­va­ra, kun vi­hol­li­nen on mil­jar­de­ja maksava liik­ku­mat­to­muus

16.01.2023 06:00 5
Tilaajille
Kaleva vietti aamupäivän Oulun Help Center Ukrainessa ja seurasi siellä toimivien vapaaehtoisten työtä

Kaleva vietti aa­mu­päi­vän Oulun Help Center Uk­rai­nes­sa ja seurasi siellä toi­mi­vien va­paaeh­tois­ten työtä

15.01.2023 06:00
Tilaajille