Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä
Intiön kappelin remontti rajoittaa Oulun krematorion tuhkauksia

Intiön kap­pe­lin re­mont­ti ra­joit­taa Oulun kre­ma­to­rion tuh­kauk­sia

21.02.2024 12:10 5
Suunnitelma: Hiukkavaaraan rakennetaan kokonaan uusi seurakuntatalo – Viereiselle tontille kerros- tai luhtitalo

Suun­ni­tel­ma: Hiuk­ka­vaa­raan ra­ken­ne­taan ko­ko­naan uusi seu­ra­kun­ta­ta­lo – Vie­rei­sel­le ton­til­le kerros- tai luh­ti­ta­lo

31.01.2024 05:00 7
Tilaajille
Miten saada onnistunut joulu? – Diakoniatyöntekijät antavat itse testaamansa vinkit
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Miten saada on­nis­tu­nut joulu? – Dia­ko­nia­työn­te­ki­jät antavat itse tes­taa­man­sa vinkit

05.12.2023 06:00
Oulun tuomiokirkkoa remontoidaan kolmena kesänä, ja Intiön kappeli peruskorjataan lähes 11 miljoonalla eurolla – Karjasillan kirkon vuotava katto yritetään korjata ennen kesää

Oulun tuo­mio­kirk­koa re­mon­toi­daan kolmena kesänä, ja Intiön kappeli pe­rus­kor­ja­taan lähes 11 mil­joo­nal­la eurolla – Kar­ja­sil­lan kirkon vuotava katto yri­te­tään korjata ennen kesää

01.05.2023 05:00 7
Tilaajille
Nuorten välinen väkivalta raa´istuu ja jengikulttuuria ihannoiva viihde on suosittua – vanhemmille nuoren väkivallanteko tulee usein yllätyksenä
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Nuorten välinen vä­ki­val­ta raa­´is­tuu ja jen­gi­kult­tuu­ria ihan­noi­va viihde on suo­sit­tua – van­hem­mil­le nuoren vä­ki­val­lan­te­ko tulee usein yl­lä­tyk­se­nä

16.03.2023 06:00
Myötätunto on mahtava voima, jota voi osoittaa useilla tavoilla – ”Vie kukkia, vaikka et niitä arvostaisikaan”
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Myö­tä­tun­to on mahtava voima, jota voi osoit­taa useilla ta­voil­la – ”Vie kukkia, vaikka et niitä ar­vos­tai­si­kaan”

08.11.2022 06:00
Yksinäisyys on surun seuralainen – sururyhmä tukee läheisensä menettänyttä
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Yk­si­näi­syys on surun seu­ra­lai­nen – su­ru­ryh­mä tukee lä­hei­sen­sä me­net­tä­nyt­tä

25.10.2022 06:00
Ryskäryhmä kaataa puut ja raivaa risut
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Rys­kä­ryh­mä kaataa puut ja raivaa risut

04.10.2022 06:00
Parempi huominen rakennetaan yhdessä – kirkon diakonia on osa suurta auttajien verkostoa
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Parempi huo­mi­nen ra­ken­ne­taan yhdessä – kirkon dia­ko­nia on osa suurta aut­ta­jien ver­kos­toa

04.04.2022 06:00
Mervi sai Helistä kuuntelijan ja rinnallakulkijan – kirkon auttamistyössä ihminen kohdataan kasvotusten
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Mervi sai ­He­lis­tä kuun­te­li­jan ja rin­nal­la­kul­ki­jan – kirkon aut­ta­mis­työs­sä ihminen koh­da­taan kas­vo­tus­ten

21.03.2022 06:00