Sunnuntaikäräjät: Onko uusien ta­va­roi­den os­ta­mi­nen van­ha­nai­kais­ta?

Vanhat kuvat: Nap­pu­lat ovat rie­muin­neet jal­ka­pal­los­ta Oulun tur­nauk­sis­sa 1970-lu­vul­ta lähtien

Kaleva live: Katso tästä pe­rin­teis­ten Tier­na­poi­ka­kil­pai­lu­jen fi­naa­lit

Mainos: Black Friday -tarjouksena Kaleva Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä
Myötätunto on mahtava voima, jota voi osoittaa useilla tavoilla – ”Vie kukkia, vaikka et niitä arvostaisikaan”
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Myö­tä­tun­to on mahtava voima, jota voi osoit­taa useilla ta­voil­la – ”Vie kukkia, vaikka et niitä ar­vos­tai­si­kaan”

08.11.2022 06:00
Yksinäisyys on surun seuralainen – sururyhmä tukee läheisensä menettänyttä
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Yk­si­näi­syys on surun seu­ra­lai­nen – su­ru­ryh­mä tukee lä­hei­sen­sä me­net­tä­nyt­tä

25.10.2022 06:00
Ryskäryhmä kaataa puut ja raivaa risut
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Rys­kä­ryh­mä kaataa puut ja raivaa risut

04.10.2022 06:00
Parempi huominen rakennetaan yhdessä – kirkon diakonia on osa suurta auttajien verkostoa
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Parempi huo­mi­nen ra­ken­ne­taan yhdessä – kirkon dia­ko­nia on osa suurta aut­ta­jien ver­kos­toa

04.04.2022 06:00
Mervi sai Helistä kuuntelijan ja rinnallakulkijan – kirkon auttamistyössä ihminen kohdataan kasvotusten
Mainos Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Mervi sai ­He­lis­tä kuun­te­li­jan ja rin­nal­la­kul­ki­jan – kirkon aut­ta­mis­työs­sä ihminen koh­da­taan kas­vo­tus­ten

21.03.2022 06:00