Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Lentoyhteydet: Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulusta Hel­sin­kiin

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yhteistyö
Politiikkaa on tehtävä ihminen keskiössä, yhtä köyttä vetäen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­tiik­kaa on tehtävä ihminen kes­kiös­sä, yhtä köyttä vetäen

28.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muus saatava pa­rem­mak­si myös ve­si­lai­tok­sil­la – haas­teik­si on tun­nis­tet­tu eri­tyi­ses­ti inf­ra­struk­tuu­rin heikko kunto ja riit­tä­mät­tö­mät hen­ki­lö­re­surs­sit

21.02.2023 06:00 2
Tilaajille
Aloitetaan yhteistyö Perämerenkaaren yliopistosta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aloi­te­taan yh­teis­työ Pe­rä­me­ren­kaa­ren yli­opis­tos­ta

13.02.2023 05:00
Tilaajille
Juhannusaattona solmittiin sopimus, joka tuo nyt Kemiin 20 kenialaista sairaanhoitajaopiskelijaa – "Tässä on ollut tähdet kohdillaan"

Ju­han­nus­aat­to­na sol­mit­tiin so­pi­mus, joka tuo nyt Kemiin 20 ke­nia­lais­ta sai­raan­hoi­ta­ja­opis­ke­li­jaa – "Tässä on ollut tähdet koh­dil­laan"

28.08.2022 13:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tiam­me myrs­kyn­kes­tä­vyys pun­ta­ris­sa – voimme todeta yh­teis­kun­tam­me toi­mi­neen ja on­nis­tu­neen monessa asiassa

22.05.2022 05:30 1
Tilaajille
Haukiputaalainen Kaisa Vainio ja rovaniemeläinen Kari Harju-Autti surevat Venäjä-yhteistyön hiipumista – "Eurooppalaisten arvojen demonisointi on vienyt kohti tätä nyt nähtävää kauheutta "

Hau­ki­pu­taa­lai­nen Kaisa Vainio ja ro­va­nie­me­läi­nen Kari Har­ju-Aut­ti surevat Ve­nä­jä-yh­teis­työn hii­pu­mis­ta – "Eu­roop­pa­lais­ten arvojen de­mo­ni­soin­ti on vienyt kohti tätä nyt näh­tä­vää kau­heut­ta "

05.03.2022 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulussa pie­net­kin hank­keet puu­rou­tu­vat – oi­keu­den­mu­kai­suu­den hinta on omista eduista luo­pu­mis­ta

28.10.2021 06:30 11
Tilaajille
Analyysi: Haussa myönteinen yhteistyö Venäjän kanssa – voiko ratkaisujen etsiminen ilmastonmuutokseen onnistua sanktioiden ja oikeusmurhien keskellä?

Ana­lyy­si: Haussa myön­tei­nen yh­teis­työ Venäjän kanssa – voiko rat­kai­su­jen et­si­mi­nen il­mas­ton­muu­tok­seen on­nis­tua sank­tioi­den ja oi­keus­mur­hien kes­kel­lä?

24.10.2021 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yri­te­tään ym­mär­tää toi­siam­me – ava­ruus­ra­ket­te­ja­kin opit­tiin ra­ken­ta­maan, miksei sitten ka­vee­raa­maan kans­sa­ih­mis­ten kanssa

12.06.2021 07:00 2
Tilaajille
Nyt rivit suoriksi, Pohjois-Suomi!
Kolumni

Nyt rivit suo­rik­si, Poh­jois-Suo­mi!

19.09.2020 20:00 9
Tilaajille
Limingassa on ruuhkaa ulkoilureiteillä, joten ratsastajat ja maastopyöräilijät rakentavat nyt pelisääntöjä yhdessä

Li­min­gas­sa on ruuhkaa ul­koi­lu­rei­teil­lä, joten rat­sas­ta­jat ja maas­to­pyö­räi­li­jät ra­ken­ta­vat nyt pe­li­sään­tö­jä yhdessä

05.08.2020 17:00
Tilaajille