Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

huoltovarmuus
Viimeisin 4 tuntia
Poliisi tutkii ovatko Narvikin radan onnettomuudet sabotaasia – Junaliikenne ehti olla käynnissä vain muutaman päivän

Poliisi tutkii ovatko Nar­vi­kin radan on­net­to­muu­det sa­bo­taa­sia – Ju­na­lii­ken­ne ehti olla käyn­nis­sä vain muu­ta­man päivän

09:35 2
Tilaajille
Vanhemmat
Suomen varareittejä maailmalle on vatvottu riittävän pitkään, nyt on jo aika kuulla miten riskialttiit pullonkaulat poistetaan
Pääkirjoitus

Suomen va­ra­reit­te­jä maail­mal­le on vat­vot­tu riit­tä­vän pit­kään, nyt on jo aika kuulla miten ris­ki­alt­tiit pul­lon­kau­lat pois­te­taan

22.02.2024 17:00 21
Apteekkariliitto: Suomessa on 500 farmaseutin vaje

Ap­teek­ka­ri­liit­to: Suo­mes­sa on 500 far­ma­seu­tin vaje

02.02.2024 06:00 11
Tilaajille
Kaikki jäänmurtajat ovat pian töissä – "Koko kaluston mobilisointi on merkki kovemmasta talvesta"

Kaikki jään­mur­ta­jat ovat pian töissä – "Koko ka­lus­ton mo­bi­li­soin­ti on merkki ko­vem­mas­ta tal­ves­ta"

09.01.2024 08:54 7
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto: Väylävirasto unohti Pohjois-Suomen kehittämisen – Alueen liikenneinfrahankkeet ”olemattomia”

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto: Väy­lä­vi­ras­to unohti Poh­jois-Suo­men ke­hit­tä­mi­sen – Alueen lii­ken­ne­inf­ra­hank­keet ”o­le­mat­to­mia”

14.12.2023 19:44 20
Tilaajille
Kun maailmalla kuohuu, on koko Suomea kehitettävä
Kolumni

Kun maail­mal­la kuohuu, on koko Suomea ke­hi­tet­tä­vä

31.10.2023 16:00 23
Koululaisten maatilapäivässa korostui, ettei ruokatuotantoamme saa pitää itsestäänselvyytenä eikä alkutuotantoamme tule tietoisesti romuttaa
Kolumni

Kou­lu­lais­ten maa­ti­la­päi­väs­sa ko­ros­tui, ettei ruo­ka­tuo­tan­toam­me saa pitää it­ses­tään­sel­vyy­te­nä eikä al­ku­tuo­tan­toam­me tule tie­toi­ses­ti ro­mut­taa

19.10.2023 20:00
Tilaajille
Venäjä, Venäjä, Venäjä vai sittenkin jotain muuta – keskiviikon tiedot vahvistivat oletusta putken tuhoamisen tahallisuudesta
Pääkirjoitus

Venäjä, Venäjä, Venäjä vai sit­ten­kin jotain muuta – kes­ki­vii­kon tiedot vah­vis­ti­vat ole­tus­ta putken tu­hoa­mi­sen ta­hal­li­suu­des­ta

11.10.2023 18:10 26
Huoltovarmuus nostettava ykköseksi – Jäämeren yhteys tärkeämpi kuin tunnin juna
Pääkirjoitus

Huol­to­var­muus nos­tet­ta­va yk­kö­sek­si – Jää­me­ren yhteys tär­keäm­pi kuin tunnin juna

10.07.2023 20:00 57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lop­puu­ko turpeen nosto melkein ko­ko­naan?

02.04.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­nen rai­de­yh­teys tut­ki­mi­sen ar­voi­nen

28.03.2023 05:01 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muus saatava pa­rem­mak­si myös ve­si­lai­tok­sil­la – haas­teik­si on tun­nis­tet­tu eri­tyi­ses­ti inf­ra­struk­tuu­rin heikko kunto ja riit­tä­mät­tö­mät hen­ki­lö­re­surs­sit

21.02.2023 06:00 2
Tilaajille
Herätys siellä ministeriöissä ja virastoissa, maailma on muuttunut
Kolumni

Herätys siellä mi­nis­te­riöis­sä ja vi­ras­tois­sa, maailma on muut­tu­nut

18.02.2023 16:00 46
Tilaajille
Yrittäjät: Pohjoinen Suomi on jatkossa yhä tärkeämpi portti länteen – pohjoisen merkitys kaivosteollisuudessa korostuu

Yrit­tä­jät: Poh­joi­nen Suomi on jat­kos­sa yhä tär­keäm­pi portti länteen – poh­joi­sen mer­ki­tys kai­vos­teol­li­suu­des­sa ko­ros­tuu

14.02.2023 10:35 2
Suomen huoltovarmuus kasvaa metsissä – Suomalaisille tärkeä metsä menee helposti tunteisiin: "Jopa yliopistoväki kiroilee ja haukkuu puusilmäksi"

Suomen huol­to­var­muus kasvaa met­sis­sä – Suo­ma­lai­sil­le tärkeä metsä menee hel­pos­ti tun­tei­siin: "Jopa yli­opis­to­vä­ki ki­roi­lee ja haukkuu puu­sil­mäk­si"

05.12.2022 18:30 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­joi­sen rei­teis­tä huol­to­var­muu­tem­me pe­las­ta­jat

01.11.2022 05:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­kel­le puulle on vahva kysyntä – puu on tu­le­vai­suu­den ma­te­riaa­li ja glo­baa­lit me­ga­tren­dit tukevat met­sä­alan me­nes­tys­tä

03.10.2022 06:00 3
Tilaajille
Arktiset rautatiet ovat elintärkeitä pohjoisessa
Pääkirjoitus

Ark­ti­set rau­ta­tiet ovat elin­tär­kei­tä poh­joi­ses­sa

24.07.2022 20:00 17
Tilaajille
Ministerivuosi on ollut oululaiselle Hanna Sarkkiselle kaikkea muuta kuin normaali:  "Lyhyessä ajassa on tehty isoja ja merkittäviä päätöksiä"

Mi­nis­te­ri­vuo­si on ollut ou­lu­lai­sel­le Hanna Sark­ki­sel­le kaikkea muuta kuin nor­maa­li: "Ly­hyes­sä ajassa on tehty isoja ja mer­kit­tä­viä pää­tök­siä"

24.06.2022 07:00 38
Tilaajille
Kulkutauti ja sota auttavat Suomea luomaan nahkansa – Maakuntien uusi nousu alkoi koronasta, mutta Ukrainassa riehuvan sodan vaikutukset voivat vielä yllättää

Kul­ku­tau­ti ja sota aut­ta­vat Suomea luomaan nah­kan­sa – Maa­kun­tien uusi nousu alkoi ko­ro­nas­ta, mutta Uk­rai­nas­sa rie­hu­van sodan vai­ku­tuk­set voivat vielä yl­lät­tää

11.06.2022 08:00 3
Tilaajille