Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Poliittinen keskustelu
Oikeistohallitus vie poliittista peliä 100–0, koska oppositio ei tarjoa myyviä ratkaisuja
Essee

Oi­keis­to­hal­li­tus vie po­liit­tis­ta peliä 100–0, koska op­po­si­tio ei tarjoa myyviä rat­kai­su­ja

08.09.2023 15:30 35
Tilaajille
Henkinen sisällissota saapui Suomeen: asenteet ja äänenpainot ovat radikalisoituneet niin, että nyt väännetään arvoista ja sanojen merkityksistä
Kolumni

Hen­ki­nen si­säl­lis­so­ta saapui Suo­meen: asen­teet ja ää­nen­pai­not ovat ra­di­ka­li­soi­tu­neet niin, että nyt vään­ne­tään ar­vois­ta ja sanojen mer­ki­tyk­sis­tä

08.07.2023 09:00 21
Tilaajille
Aikamme ilmiö on salaliittoteoria, jonka taustalta paljastuu lopulta mauton vitsi
Kolumni

Aikamme ilmiö on sa­la­liit­to­teo­ria, jonka taus­tal­ta pal­jas­tuu lopulta mauton vitsi

02.07.2023 05:59 18
Tilaajille
Kun vaalitaistelusta tulee markkinahumua ja loanheittoa, koko demokratia on uhattuna
Essee

Kun vaa­li­tais­te­lus­ta tulee mark­ki­na­hu­mua ja loan­heit­toa, koko de­mo­kra­tia on uhat­tu­na

24.03.2023 15:30 18
Tilaajille
Alakko nää mua? – suuntaa antava hullujen aikojen kohtalonkysymys
Kolumni

Alakko nää mua? – suuntaa antava hul­lu­jen aikojen koh­ta­lon­ky­sy­mys

22.01.2023 14:00 11
Tilaajille
Näkökulma: Hei poliitikko, sinua arvostellaan vallankäyttösi vuoksi, ei sukupuolesi – Get over it

Nä­kö­kul­ma: Hei po­lii­tik­ko, sinua ar­vos­tel­laan val­lan­käyt­tö­si vuoksi, ei su­ku­puo­le­si – Get over it

13.01.2023 18:30 42
Tilaajille
Onko politiikka muuttunut nykyään riitelyksi, Sunnuntaikäräjät pohtii

Onko po­li­tiik­ka muut­tu­nut nykyään rii­te­lyk­si, Sun­nun­tai­kä­rä­jät pohtii

11.12.2022 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­ki­näi­nen kil­pai­lu ra­paut­taa po­li­tii­kan käy­tös­ta­po­ja – joi­ta­kin toi­mi­joi­ta kiin­nos­taa lähinnä hen­ki­lö­koh­tai­nen me­nes­tys

14.11.2021 05:30 3
Tilaajille
Kiistely onnistuu myös suuttumatta – laadukkaaseen keskusteluun kuuluu asiapitoinen argumentointi
Pääkirjoitus

Kiis­te­ly on­nis­tuu myös suut­tu­mat­ta – laa­duk­kaa­seen kes­kus­te­luun kuuluu asia­pi­toi­nen ar­gu­men­toin­ti

11.06.2021 20:00 8
Tilaajille
Limingan kuntavaaliehdokkaat nihkeitä pakkolunastuksille: "Teollisuustontteja löytyy vapaaehtoisin kaupoin"

Li­min­gan kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaat nih­kei­tä pak­ko­lu­nas­tuk­sil­le: "Teol­li­suus­tont­te­ja löytyy va­paa­eh­toi­sin kau­poin"

02.06.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on oi­kea­suh­tais­ta ja tar­peel­lis­ta sekä tark­ka­ra­jais­ta?

09.04.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Joskus po­li­tii­kan tempo hir­vit­tää – onko po­li­tii­kas­sa sijaa luot­ta­muk­sel­le ja ym­mär­ryk­sel­le?

19.12.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ar­vo­val­ta syntyy halusta sekä tai­dos­ta kuun­nel­la ja ym­mär­tää mui­den­kin arvoja ja aja­tuk­sia

04.12.2020 04:00
Tilaajille
Suomi kärsii, jos meistä jokaisella on omat totuudet
Kolumni

Suomi kärsii, jos meistä jo­kai­sel­la on omat to­tuu­det

17.11.2020 12:00 5
Tilaajille
Presidenttiehdokkaiden vaaliväittely vajosi mutapainiksi
Kolumni

Pre­si­dent­ti­eh­dok­kai­den vaa­li­väit­te­ly vajosi mu­ta­pai­nik­si

02.10.2020 12:00 1
Tilaajille