Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Wille Rydman
Ministeri Wille Rydmanin kirjaan liittyvä salassapitorikosepäily tutkitaan sittenkin, kertoo IL

Mi­nis­te­ri Wille Ryd­ma­nin kirjaan liit­ty­vä sa­las­sa­pi­to­ri­kos­epäi­ly tut­ki­taan sit­ten­kin, kertoo IL

07.11.2023 18:02 6
Politiikan kesämyrsky laantui rasismitiedonantoon, mutta voi iskeä uudestaan
Kolumni

Po­li­tii­kan ke­sä­myrs­ky laantui ra­sis­mi­tie­do­nan­toon, mutta voi iskeä uu­des­taan

02.09.2023 06:05 28
Tilaajille
Jutun takaa: Poliitikolla yksityisyyden suoja on huomattavasti matalampi kuin tavallisella ihmisellä

Jutun takaa: Po­lii­ti­kol­la yk­si­tyi­syy­den suoja on huo­mat­ta­vas­ti ma­ta­lam­pi kuin ta­val­li­sel­la ih­mi­sel­lä

12.08.2023 07:00 18
Tilaajille
Suomalaiset ovat toistensa kurkussa ahdistavuuteen asti rasismin vuoksi – jotain hyvääkin voi siitä silti seurata
Kolumni

Suo­ma­lai­set ovat tois­ten­sa kur­kus­sa ah­dis­ta­vuu­teen asti ra­sis­min vuoksi – jotain hy­vää­kin voi siitä silti seurata

12.08.2023 06:05 35
Tilaajille
Syyttäjä pysyy kannassaan: Wille Rydmanin kirjan tiedoista ei käynnistetä esitutkintaa

Syyt­tä­jä pysyy kan­nas­saan: Wille Ryd­ma­nin kirjan tie­dois­ta ei käyn­nis­te­tä esi­tut­kin­taa

11.08.2023 17:44 9
Orpo MTV:lle: Rydmanin yksityisviestien kielenkäyttö sopimatonta – Orpo Kalevassa: "Ei voi olla vähän rasisti"

Orpo MTV:l­le: Ryd­ma­nin yk­si­tyis­vies­tien kie­len­käyt­tö so­pi­ma­ton­ta – Orpo Ka­le­vas­sa: "Ei voi olla vähän ra­sis­ti"

28.07.2023 14:37 12
Tilaajille
HS julkaisi elinkeinoministeri Wille Rydmanin yksityisiä, rasistisia viestejä vuodelta 2016: "Leviää ja lisääntyy kuin somali"

HS jul­kai­si elin­kei­no­mi­nis­te­ri Wille Ryd­ma­nin yk­si­tyi­siä, ra­sis­ti­sia vies­te­jä vuo­del­ta 2016: "Leviää ja li­sään­tyy kuin somali"

27.07.2023 20:41 56
Riikka Purra ei antanut Wille Rydmanille juuri aikaa miettiä, ottaako elinkeinoministerin salkun vastaan: "Uskon solahtavani ministerin tehtävään sisään nopeastikin"

Riikka Purra ei antanut Wille Ryd­ma­nil­le juuri aikaa miet­tiä, ottaako elin­kei­no­mi­nis­te­rin salkun vas­taan: "Uskon so­lah­ta­va­ni mi­nis­te­rin teh­tä­vään sisään no­peas­ti­kin"

06.07.2023 17:06 30
Tilaajille
Kohussa ryvettynyt Wille Rydman vannoi virkavalansa – Orpon mukaan Rydmanista ei olisi voinut tulla kokoomuksen ministeriä

Kohussa ry­vet­ty­nyt Wille Rydman vannoi vir­ka­va­lan­sa – Orpon mukaan Ryd­ma­nis­ta ei olisi voinut tulla ko­koo­muk­sen mi­nis­te­riä

06.07.2023 15:06 31
Kokoomuksesta eronnut kansanedustaja Wille Rydman liittyy perussuomalaisiin

Ko­koo­muk­ses­ta eronnut kan­san­edus­ta­ja Wille Rydman liittyy pe­rus­suo­ma­lai­siin

03.01.2023 11:21 60
Kansanedustaja Wille Rydmania vastaan ei nosteta syytteitä, kertoo Syyttäjälaitos

Kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nia vastaan ei nosteta syyt­tei­tä, kertoo Syyt­tä­jä­lai­tos

16.12.2022 12:06 8
Kansanedustaja Wille Rydmania koskeva seksuaalirikostutkinta syyteharkintaan

Kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nia koskeva sek­suaa­li­ri­kos­tut­kin­ta syy­te­har­kin­taan

17.11.2022 15:47
Keskusrikospoliisi epäilee kansanedustaja Wille Rydmania seksuaalirikoksesta – Rydman: Väitteet epäuskottavia

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si epäilee kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nia sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta – Rydman: Väit­teet epä­us­kot­ta­via

15.07.2022 18:52 14
Wille Rydman jätti tutkintapyynnön Helsingin Sanomien artikkelista, jossa kerrottiin hänen käytöksestään nuoria naisia kohtaan

Wille Rydman jätti tut­kin­ta­pyyn­nön Hel­sin­gin Sa­no­mien ar­tik­ke­lis­ta, jossa ker­rot­tiin hänen käy­tök­ses­tään nuoria naisia kohtaan

11.07.2022 12:48 7
Kokoomus parantaa häirintätapausten käsittelyä, Rydmania kuullaan Helsingin ryhmässä

Ko­koo­mus pa­ran­taa häi­rin­tä­ta­paus­ten kä­sit­te­lyä, Ryd­ma­nia kuul­laan Hel­sin­gin ryh­mäs­sä

20.06.2022 23:00 14
Rajavartiolaitos tutkii kansanedustaja Wille Rydmanin luvatonta rajanylitystä Ruotsiin

Ra­ja­var­tio­lai­tos tutkii kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nin lu­va­ton­ta ra­jan­yli­tys­tä Ruot­siin

21.07.2020 17:40 2