Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Leikkaukset
Oululainen palomies Harri Minkkinen julkaisi pelastustoimen leikkauksia rajusti kritisoivan somevideon: "Tilanne on tällä hetkellä katastrofaalinen"

Ou­lu­lai­nen pa­lo­mies Harri Mink­ki­nen jul­kai­si pe­las­tus­toi­men leik­kauk­sia rajusti kri­ti­soi­van so­me­vi­deon: "Ti­lan­ne on tällä het­kel­lä ka­tast­ro­faa­li­nen"

29.01.2024 22:56 21
Tilaajille
Purra: Tarvitaan noin miljardin menoleikkaukset, jotta valtiontalouden kehyksissä pysytään

Purra: Tar­vi­taan noin mil­jar­din me­no­leik­kauk­set, jotta val­tion­ta­lou­den ke­hyk­sis­sä py­sy­tään

24.01.2024 22:35 34
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luot­ta­mus ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­lui­hin pa­lau­tui

16.11.2023 05:00 2
Pohde etsii leikkaussaleihin työntekijöitä ostopalveluista– Henkilöstöpula on vaikuttanut myös kiireellisiin leikkauksiin

Pohde etsii leik­kaus­sa­lei­hin työn­te­ki­jöi­tä os­to­pal­ve­luis­ta– Hen­ki­lös­tö­pu­la on vai­kut­ta­nut myös kii­reel­li­siin leik­kauk­siin

21.09.2023 17:00 10
Tilaajille
Työntekijäjärjestöt eivät hyväksy hallituksen työttömyysturvaan kaavailemia leikkauksia – "Romuttavat koko ansioturvajärjestelmää"

Työn­te­ki­jä­jär­jes­töt eivät hyväksy hal­li­tuk­sen työt­tö­myys­tur­vaan kaa­vai­le­mia leik­kauk­sia – "Ro­mut­ta­vat koko an­sio­tur­va­jär­jes­tel­mää"

15.09.2023 20:41 35
Ami Salmela löydettiin tiedottomana toimistonsa lattialta – Yhteen vuoteen osui kolme sairaalareissua: Kaksi oli viedä hengen, yksi toi elämään toivoa

Ami Salmela löy­det­tiin tie­dot­to­ma­na toi­mis­ton­sa lat­tial­ta – Yhteen vuoteen osui kolme sai­raa­la­reis­sua: Kaksi oli viedä hengen, yksi toi elämään toivoa

18.06.2023 15:00 4
Tilaajille
Uusi leukanivel mittatilauksena – Jenni Ruotsi sai proteesit pari vuosikymmentä jatkuneiden purentakipujen jälkeen, kun muuta vaihtoehtoa ei enää ollut

Uusi leu­ka­ni­vel mit­ta­ti­lauk­se­na – Jenni Ruotsi sai pro­tee­sit pari vuo­si­kym­men­tä jat­ku­nei­den pu­ren­ta­ki­pu­jen jäl­keen, kun muuta vaih­to­eh­toa ei enää ollut

30.11.2020 07:00
Tilaajille
Oulu haluaa säästää henkilöstöeduista, leikkauslistalla kulttuuri- ja liikuntaedut sekä henkilöstön ruokaedun lopettaminen – säästöjä kaavaillaan kunniamerkeistäkin

Oulu haluaa säästää hen­ki­lös­töe­duis­ta, leik­kaus­lis­tal­la kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­edut sekä hen­ki­lös­tön ruo­ka­edun lo­pet­ta­mi­nen – sääs­tö­jä kaa­vail­laan kun­nia­mer­keis­tä­kin

28.09.2020 06:00 32
Tilaajille