Retkeily: Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alue sai al­kun­sa, kun erä­mai­nen alue löytyi Ne­los­tien tun­tu­mas­ta

Vanhat kuvat: Jou­lu­kuus­sa 2002 Oulussa lois­ti­vat tier­na­täh­det ja Gimmel jakoi nim­ma­rei­ta Stock­man­nil­la

Luitko jo tämän: "Oulun Höyh­tyäl­le en saanut na­vet­taa, täällä kor­ves­sa olen nyt on­nel­li­nen" – Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­ky­ajan rohkea emäntä

Helsingin Sanomat
Kuukausi
Tieto Kaius Niemen auton siirrosta tarkentui yritykseksi poistua parkkihallista – HS:n johdon mukaan tapahtuneen vakavuudesta annettiin oikea kuva

Tieto Kaius Niemen auton siir­ros­ta tar­ken­tui yri­tyk­sek­si poistua park­ki­hal­lis­ta – HS:n johdon mukaan ta­pah­tu­neen va­ka­vuu­des­ta an­net­tiin oikea kuva

21.11.2022 18:10 10
HS: Rattijuopumusepäilyn vuoksi eronnut päätoimittaja Kaius Niemi vahvistaa olleensa siirtämässä autoaan parkkihallin ulkopuolelle

HS: Rat­ti­juo­pu­mus­epäi­lyn vuoksi eronnut pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi vah­vis­taa ol­leen­sa siir­tä­mäs­sä autoaan park­ki­hal­lin ul­ko­puo­lel­le

21.11.2022 10:08 8
Törkeästä rattijuopumuksesta epäilty Kaius Niemi sai lähtöpassit Helsingin Sanomista, MTV:n mukaan Niemi yritti ajaa ulos parkkihallista

Tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäilty Kaius Niemi sai läh­tö­pas­sit Hel­sin­gin Sa­no­mis­ta, MTV:n mukaan Niemi yritti ajaa ulos park­ki­hal­lis­ta

18.11.2022 23:01 32
Kaius Niemelle lähtöpassit Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan paikalta – epäillään törkeästä rattijuopumuksesta

Kaius Nie­mel­le läh­tö­pas­sit Hel­sin­gin Sa­no­mien vas­taa­van pää­toi­mit­ta­jan pai­kal­ta – epäil­lään tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

18.11.2022 15:47 19
Vanhemmat
Vastatiedustelu sai todistajan mukaan Viestikoekeskus-jutun luonnoksen jo marras–joulukuussa 2017 – puolustus kyseenalaistaa upseerin motiivin tavata toimittajaa: "Hän on ollut tiedustelutehtävällä"

Vas­ta­tie­dus­te­lu sai to­dis­ta­jan mukaan Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tun luon­nok­sen jo mar­ras–­jou­lu­kuus­sa 2017 – puo­lus­tus ky­seen­alais­taa up­see­rin mo­tii­vin tavata toi­mit­ta­jaa: "Hän on ollut tie­dus­te­lu­teh­tä­väl­lä"

19.10.2022 16:29
"Päällimmäinen fiilis oli, etten tajua tästä yhtään mitään" – Viestikoekeskus-jutusta syytetty HS:n toimittaja kertoo saaneensa kollegaltaan pinon salaisia papereita vappuna 2017

"Pääl­lim­mäi­nen fiilis oli, etten tajua tästä yhtään mitään" – Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­ta syy­tet­ty HS:n toi­mit­ta­ja kertoo saa­neen­sa kol­le­gal­taan pinon sa­lai­sia pa­pe­rei­ta vappuna 2017

18.10.2022 16:55
HS:n toimittaja Tuomo Pietiläinen sanoo olevansa varma, ettei turvallisuussalaisuuksia ole paljastettu: "Näiden vuosien aikana on syntynyt oikea näkemys siitä, mikä on julkisesti saatavilla olevaa tietoa"

HS:n toi­mit­ta­ja Tuomo Pie­ti­läi­nen sanoo ole­van­sa varma, ettei tur­val­li­suus­sa­lai­suuk­sia ole pal­jas­tet­tu: "Näiden vuosien aikana on syn­ty­nyt oikea näkemys siitä, mikä on jul­ki­ses­ti saa­ta­vil­la olevaa tietoa"

18.10.2022 12:38 1
Jutun takaa: Sotilastiedustelu ja journalistinen sananvapaus vastakkain käräjillä

Jutun takaa: So­ti­las­tie­dus­te­lu ja jour­na­lis­ti­nen sa­nan­va­paus vas­tak­kain kä­rä­jil­lä

08.10.2022 16:00 3
Tilaajille
"Kaikki me olemme tämän rikoksen uhreja" – syytetyt toimittajat ovat syyttäjän mukaan vastuussa Viestikoekeskus-jutusta, vaikka julkaisupäätöksen olisi Helsingin Sanomien toimituksessa tehnyt joku muu

"Kaikki me olemme tämän ri­kok­sen uhreja" – syy­te­tyt toi­mit­ta­jat ovat syyt­tä­jän mukaan vas­tuus­sa Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­ta, vaikka jul­kai­su­pää­tök­sen olisi Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mi­tuk­ses­sa tehnyt joku muu

05.10.2022 18:29
HS:n Viestikoekeskus-uutisointia koskevan oikeudenkäynnin pääkäsittely alkoi – puolustus nimesi uusiksi todistajiksi Kaius Niemen ja päätoimittaja Antero Mukan

HS:n Vies­ti­koe­kes­kus-uu­ti­soin­tia kos­ke­van oi­keu­den­käyn­nin pää­kä­sit­te­ly alkoi – puo­lus­tus nimesi uusiksi to­dis­ta­jik­si Kaius Niemen ja pää­toi­mit­ta­ja Antero Mukan

05.10.2022 09:41 2
HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi vastaa STT:n Holopaisen kritiikkiin: Lopputuloksesta käsin on mahdollista katsoa tilannetta mustavalkoisesti

HS:n vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi vastaa STT:n Ho­lo­pai­sen kri­tiik­kiin: Lop­pu­tu­lok­ses­ta käsin on mah­dol­lis­ta katsoa ti­lan­net­ta mus­ta­val­koi­ses­ti

29.09.2022 16:38 1
STT:n päätoimittaja Minna Holopainen jää sivuun Päätoimittajien yhdistyksen johdosta – kritisoi HS:n päätoimittajan toimintaa Viestikoekeskus-jutussa

STT:n pää­toi­mit­ta­ja Minna Ho­lo­pai­nen jää sivuun Pää­toi­mit­ta­jien yh­dis­tyk­sen joh­dos­ta – kri­ti­soi HS:n pää­toi­mit­ta­jan toi­min­taa Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­sa

29.09.2022 10:46 3
Analyysi: Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-jutun käsittely käräjillä mittaa journalismin vastuut – Puntarissa ovat turvallisuussalaisuudet ja sananvapaus

Ana­lyy­si: Hel­sin­gin Sa­no­mien Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tun kä­sit­te­ly kä­rä­jil­lä mittaa jour­na­lis­min vastuut – Pun­ta­ris­sa ovat tur­val­li­suus­sa­lai­suu­det ja sa­nan­va­paus

28.09.2022 21:24 1
Tilaajille
Apulaisvaltakunnansyyttäjä: HS:n päätoimittajan syyttämättäjättämistä ei syytä arvioida uudelleen

Apu­lais­val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä: HS:n pää­toi­mit­ta­jan syyt­tä­mät­tä­jät­tä­mis­tä ei syytä ar­vioi­da uu­del­leen

26.09.2022 11:31
Yle: Helsingin Sanomat hyllytti toimittajan, jonka epäillään vuotaneen toimituksesta tietoja Puolustusvoimille

Yle: Hel­sin­gin Sanomat hyl­lyt­ti toi­mit­ta­jan, jonka epäil­lään vuo­ta­neen toi­mi­tuk­ses­ta tietoja Puo­lus­tus­voi­mil­le

30.08.2022 07:31
Upseerin mukaan Puolustusvoimat tiesi asiakirjojen olleen HS:n hallussa jo yli puoli vuotta ennen jutun julkaisua

Up­see­rin mukaan Puo­lus­tus­voi­mat tiesi asia­kir­jo­jen olleen HS:n hal­lus­sa jo yli puoli vuotta ennen jutun jul­kai­sua

25.08.2022 17:46 11
HS:n toimittajille vaaditaan puolentoista vuoden vankeutta – todistajina silloinen toimituspäällikkö, JSN:n puheenjohtaja ja Puolustusvoimien tiedustelulaitoksen johtaja

HS:n toi­mit­ta­jil­le vaa­di­taan puo­len­tois­ta vuoden van­keut­ta – to­dis­ta­ji­na sil­loi­nen toi­mi­tus­pääl­lik­kö, JSN:n pu­heen­joh­ta­ja ja Puo­lus­tus­voi­mien tie­dus­te­lu­lai­tok­sen johtaja

25.08.2022 14:02 7
HS: Aineisto todistaa kohudosentti Johan Bäckmanin vuosia kestäneet pyrkimykset Suomen ja muiden länsimaiden mustamaalaamiseksi

HS: Ai­neis­to to­dis­taa ko­hu­do­sent­ti Johan Bäck­ma­nin vuosia kes­tä­neet pyr­ki­myk­set Suomen ja muiden län­si­mai­den mus­ta­maa­laa­mi­sek­si

10.07.2022 13:44 33
HS kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydmanin ahdistavasta käytöksestä naisia kohtaan – Petteri Orpon mukaan epäilyjen vakavuus ja mittakaava selvisivät hänelle tänään

HS kir­joit­taa ko­koo­muk­sen kan­san­edus­ta­ja Wille Ryd­ma­nin ah­dis­ta­vas­ta käy­tök­ses­tä naisia kohtaan – Petteri Orpon mukaan epäi­ly­jen va­ka­vuus ja mit­ta­kaa­va sel­vi­si­vät hänelle tänään

19.06.2022 23:21 60
STT:n tiedot: Puolustusvoimien ex-tiedustelupäällikkö Alafuzoffin epäillään syyllistyneen tietovuotoon luovuttamalla muistitikun HS:n toimittajalle – vuoto saattoi olla tahaton

STT:n tiedot: Puo­lus­tus­voi­mien ex-tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö Ala­fu­zof­fin epäil­lään syyl­lis­ty­neen tie­to­vuo­toon luo­vut­ta­mal­la muis­ti­ti­kun HS:n toi­mit­ta­jal­le – vuoto saattoi olla tahaton

25.05.2022 19:19 2