Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Helsingin Sanomat
HS: Vaimonsa murhasta tuomittu vankikarkuri elää vapaana Suomessa – palautuskielto estää miehen viemisen takaisin Irakiin

HS: Vai­mon­sa mur­has­ta tuo­mit­tu van­ki­kar­ku­ri elää vapaana Suo­mes­sa – pa­lau­tus­kiel­to estää miehen vie­mi­sen ta­kai­sin Irakiin

30.09.2023 13:02
Jutun takaa: Poliitikolla yksityisyyden suoja on huomattavasti matalampi kuin tavallisella ihmisellä

Jutun takaa: Po­lii­ti­kol­la yk­si­tyi­syy­den suoja on huo­mat­ta­vas­ti ma­ta­lam­pi kuin ta­val­li­sel­la ih­mi­sel­lä

12.08.2023 07:00 18
Tilaajille
HS julkaisi elinkeinoministeri Wille Rydmanin yksityisiä, rasistisia viestejä vuodelta 2016: "Leviää ja lisääntyy kuin somali"

HS jul­kai­si elin­kei­no­mi­nis­te­ri Wille Ryd­ma­nin yk­si­tyi­siä, ra­sis­ti­sia vies­te­jä vuo­del­ta 2016: "Leviää ja li­sään­tyy kuin somali"

27.07.2023 20:41 56
Helsingin Sanomien ex-päätoimittaja Kaius Niemi siirtyy konsulttiyhtiö Milttonille

Hel­sin­gin Sa­no­mien ex-pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi siirtyy kon­sult­ti­yh­tiö Milt­to­nil­le

05.06.2023 11:06 1
HS:n entinen vastaava päätoimittaja Kaius Niemi tuomittiin törkeästä rattijuopumuksesta sakkoihin – maksettavaa 23 800 euroa

HS:n entinen vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi tuo­mit­tiin tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta sak­koi­hin – mak­set­ta­vaa 23 800 euroa

05.04.2023 17:10 4
Erja Yläjärvi on valittu Helsingin Sanomien vastaavaksi päätoimittajaksi

Erja Ylä­jär­vi on valittu Hel­sin­gin Sa­no­mien vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si

07.03.2023 14:35
Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Alafuzoff sai syytteen törkeästä palvelusrikoksesta – "Hallussa oikeinkin huomattava määrä salassa pidettävää tietoa"

Puo­lus­tus­voi­mien entinen tie­dus­te­lu­pääl­lik­kö Ala­fu­zoff sai syyt­teen tör­keäs­tä pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta – "Hal­lus­sa oi­kein­kin huo­mat­ta­va määrä salassa pi­det­tä­vää tietoa"

03.03.2023 14:35 3
Suomen sotilastiedustelun ex-päällikköä Georgij Alafuzoffia epäillään törkeästä palvelusrikoksesta Viestikoekeskus-jutussa

Suomen so­ti­las­tie­dus­te­lun ex-pääl­lik­köä Georgij Ala­fu­zof­fia epäil­lään tör­keäs­tä pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta Vies­ti­koe­kes­kus-ju­tus­sa

15.02.2023 15:34 3
Tuomitut Helsingin Sanomien toimittajat ja Sanoma Media ilmoittivat tyytymättömyyttä Viestikoekeskus-tuomioon

Tuo­mi­tut Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jat ja Sanoma Media il­moit­ti­vat tyy­ty­mät­tö­myyt­tä Vies­ti­koe­kes­kus-tuo­mioon

31.01.2023 16:12
Viestikoekeskusjupakka heijastuu toimituksiin, mutta sotilaallinen turvallisuus ei saa muodostua tabuksi
Kolumni

Vies­ti­koe­kes­kus­ju­pak­ka hei­jas­tuu toi­mi­tuk­siin, mutta so­ti­laal­li­nen tur­val­li­suus ei saa muo­dos­tua tabuksi

28.01.2023 10:00 43
Tilaajille
Kahdelle Helsingin Sanomien toimittajalle tuomio lehden Viestikoekeskus-artikkelista – toiselle sakkoja, toinen jätettiin tuomitsematta rangaistukseen

Kah­del­le Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jal­le tuomio lehden Vies­ti­koe­kes­kus-ar­tik­ke­lis­ta – toi­sel­le sak­ko­ja, toinen jä­tet­tiin tuo­mit­se­mat­ta ran­gais­tuk­seen

27.01.2023 14:47 2
HS:n Viestikoekeskus-uutisoinnista oikeuden ratkaisu tänään – kolmelle toimittajalle vaaditaan rangaistusta

HS:n Vies­ti­koe­kes­kus-uu­ti­soin­nis­ta oi­keu­den rat­kai­su tänään – kol­mel­le toi­mit­ta­jal­le vaa­di­taan ran­gais­tus­ta

27.01.2023 06:32 1
Tutkinta on osittain lopetettu Viestikoekeskus-asiaan liittyvästä tietovuodosta

Tut­kin­ta on osit­tain lo­pe­tet­tu Vies­ti­koe­kes­kus-asiaan liit­ty­väs­tä tie­to­vuo­dos­ta

22.12.2022 15:38
Helsingin Sanomien entiselle vastaavalle päätoimittajalle Kaius Niemelle syyte törkeästä rattijuopumuksesta, kertoo HS

Hel­sin­gin Sa­no­mien en­ti­sel­le vas­taa­val­le pää­toi­mit­ta­jal­le Kaius Nie­mel­le syyte tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, kertoo HS

20.12.2022 15:26
HS:n entiselle vastaavalle päätoimitoimittajalle Kaius Niemelle ei edelleenkään syytettä Viestikoekeskus-asiassa

HS:n en­ti­sel­le vas­taa­val­le pää­toi­mi­toi­mit­ta­jal­le Kaius Nie­mel­le ei edel­leen­kään syy­tet­tä Vies­ti­koe­kes­kus-asias­sa

16.12.2022 10:08
HS:n puolustusasianajaja loppulausunnossa: "Jos Puolustusvoimat olisi hoitanut  tonttinsa asianmukaisesti, eikä siellä olisi ollut tietovuotoa, emme mekään täällä istuisi"

HS:n puo­lus­tus­asian­aja­ja lop­pu­lau­sun­nos­sa: "Jos Puo­lus­tus­voi­mat olisi hoi­ta­nut tont­tin­sa asian­mu­kai­ses­ti, eikä siellä olisi ollut tie­to­vuo­toa, emme mekään täällä is­tui­si"

14.12.2022 14:01 5
Uudelleen kuulusteltu Kaius Niemi sanoo tienneensä Viestikoekeskus-artikkelista viimeistään päivää ennen julkaisua – "Toimituksen johto on tehnyt julkaisupäätöksen"

Uu­del­leen kuu­lus­tel­tu Kaius Niemi sanoo tien­neen­sä Vies­ti­koe­kes­kus-ar­tik­ke­lis­ta vii­meis­tään päivää ennen jul­kai­sua – "Toi­mi­tuk­sen johto on tehnyt jul­kai­su­pää­tök­sen"

13.12.2022 17:34 1
Tieto Kaius Niemen auton siirrosta tarkentui yritykseksi poistua parkkihallista – HS:n johdon mukaan tapahtuneen vakavuudesta annettiin oikea kuva

Tieto Kaius Niemen auton siir­ros­ta tar­ken­tui yri­tyk­sek­si poistua park­ki­hal­lis­ta – HS:n johdon mukaan ta­pah­tu­neen va­ka­vuu­des­ta an­net­tiin oikea kuva

21.11.2022 18:10 10
HS: Rattijuopumusepäilyn vuoksi eronnut päätoimittaja Kaius Niemi vahvistaa olleensa siirtämässä autoaan parkkihallin ulkopuolelle

HS: Rat­ti­juo­pu­mus­epäi­lyn vuoksi eronnut pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi vah­vis­taa ol­leen­sa siir­tä­mäs­sä autoaan park­ki­hal­lin ul­ko­puo­lel­le

21.11.2022 10:08 8
Törkeästä rattijuopumuksesta epäilty Kaius Niemi sai lähtöpassit Helsingin Sanomista, MTV:n mukaan Niemi yritti ajaa ulos parkkihallista

Tör­keäs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta epäilty Kaius Niemi sai läh­tö­pas­sit Hel­sin­gin Sa­no­mis­ta, MTV:n mukaan Niemi yritti ajaa ulos park­ki­hal­lis­ta

18.11.2022 23:01 32