Kokoomus
Viimeisin tunti
Kokoomukselta ankaraa arvostelua hallituksen sote-uudistukselle: "Maakuntaverostakin jyrättiin linjaus ohi parlamentaarisen valmistelun"

Ko­koo­muk­sel­ta ankaraa ar­vos­te­lua hal­li­tuk­sen so­te-uu­dis­tuk­sel­le: "Maa­kun­ta­ve­ros­ta­kin jy­rät­tiin linjaus ohi par­la­men­taa­ri­sen val­mis­te­lun"

15:37 8
Kuukausi
Puheenvuoro: Oppivelvollisuuden pidentämiselle on vaihtoehtoja – Kokoomuksen tavoitteena kaksivuotinen esiopetus ja peruskoulun uudistaminen

Pu­heen­vuo­ro: Op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­tä­mi­sel­le on vaih­to­eh­to­ja – Ko­koo­muk­sen ta­voit­tee­na kak­si­vuo­ti­nen esi­ope­tus ja pe­rus­kou­lun uu­dis­ta­mi­nen

21.11.2020 09:00 5

Tutut nimet jat­ka­vat ko­koo­muk­sen, kes­kus­tan ja kris­til­li­de­mok­raat­tien pii­ri­joh­dos­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la

15.11.2020 18:22 0
Kokoomuksen ahdinko kasvaa – perussuomalaisten ärhäkkä oppositiopolitiikka puhuttelee nyt kykypuolueen yrittäjiä
Pääkirjoitus

Ko­koo­muk­sen ahdinko kasvaa – pe­rus­suo­ma­lais­ten ärhäkkä op­po­si­tio­po­li­tiik­ka pu­hut­te­lee nyt ky­ky­puo­lueen yrit­tä­jiä

12.11.2020 20:00 5
Tilaajille
Kokoomuksen hälytyskellojen pitäisi nyt soida lujaa, jos puolue mielii kuntavaalivoittoa

Ko­koo­muk­sen hä­ly­tys­kel­lo­jen pitäisi nyt soida lujaa, jos puolue mielii kun­ta­vaa­li­voit­toa

09.11.2020 10:18 3
Vanhemmat
Kristilliset mukaan kokoomuksen epäluottamuslauseeseen: "Vastuu on koko hallituksella, ei vain ministeri Kiurulla"

Kris­til­li­set mukaan ko­koo­muk­sen epä­luot­ta­mus­lau­see­seen: "Vastuu on koko hal­li­tuk­sel­la, ei vain mi­nis­te­ri Kiu­rul­la"

13.10.2020 14:44 1
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo: "Emme hyväksy kuntien hautajaisia"

Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo: "Emme hyväksy kuntien hau­ta­jai­sia"

26.09.2020 12:48 0
Kokoomuksen seuraava puoluekokous pidetään Kalajoella – edellisen kerran puolue kokoontui Pohjois-Pohjanmaalla yli 30 vuotta sitten

Ko­koo­muk­sen seu­raa­va puo­lue­ko­kous pi­de­tään Ka­la­joel­la – edel­li­sen kerran puolue ko­koon­tui Poh­jois-Poh­jan­maal­la yli 30 vuotta sitten

26.09.2020 11:53 0
Tiekarttojen sijaan päätöksiä työpaikoista
Kolumni Mari-Leena Talvitie

Tie­kart­to­jen sijaan pää­tök­siä työ­pai­kois­ta

15.09.2020 20:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mauno Ruokangas

Ra­ha­lin­gon kah­vois­sa on myös ko­koo­mus

08.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Mari-Leena Talvitie aavisti putoavansa varapuheenjohtajakisassa – "Ainakaan vielä kokoomuksen johtoon ei mahdu kahta ihmistä pohjoisesta"

Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie aavisti pu­toa­van­sa va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­ki­sas­sa – "Ai­na­kaan vielä ko­koo­muk­sen johtoon ei mahdu kahta ihmistä poh­joi­ses­ta"

06.09.2020 18:49 2
Tilaajille
Puoluekokous päättyi voitonvarmoihin tunnelmiin – kokoomus puhuu jo hallituksen kaatamisesta

Puo­lue­ko­kous päättyi voi­ton­var­moi­hin tun­nel­miin – ko­koo­mus puhuu jo hal­li­tuk­sen kaa­ta­mi­ses­ta

06.09.2020 16:15 6
Kokoomuksen varapuheenjohtajiksi Antti Häkkänen, Elina Lepomäki ja Anna-Kaisa Ikonen – oululaispoliitikko Mari-Leena Talvitie ei päässyt puheenjohtajistoon

Ko­koo­muk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si Antti Häk­kä­nen, Elina Le­po­mä­ki ja An­na-Kai­sa Ikonen – ou­lu­lais­po­lii­tik­ko Ma­ri-Lee­na Tal­vi­tie ei päässyt pu­heen­joh­ta­jis­toon

06.09.2020 13:08 7
Heikki Autto Rovaniemeltä kokoomuksen puoluevaltuuston johtoon

Heikki Autto Ro­va­nie­mel­tä ko­koo­muk­sen puo­lue­val­tuus­ton johtoon

06.09.2020 11:43 1
Kokoomuksen johdossa jatkava Petteri Orpo arvosteli hallitusta kovin sanoin linjapuheessaan: "Ajamme päin seinää ykkösluokassa"

Ko­koo­muk­sen joh­dos­sa jatkava Petteri Orpo ar­vos­te­li hal­li­tus­ta kovin sanoin lin­ja­pu­hees­saan: "Ajamme päin seinää yk­kös­luo­kas­sa"

06.09.2020 10:19 10
Petteri Orpo jatkaa kokoomuksen puheenjohtajana – vastaehdokkaita ei ilmaantunut

Petteri Orpo jatkaa ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na – vas­ta­eh­dok­kai­ta ei il­maan­tu­nut

05.09.2020 11:19 0
Kokoomus äänestää Porissa varapuheenjohtajista – Häkkänen ja Lepomäki kisaavat suurimmasta äänipotista

Ko­koo­mus ää­nes­tää Porissa va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta – Häk­kä­nen ja Le­po­mä­ki ki­saa­vat suu­rim­mas­ta ää­ni­po­tis­ta

04.09.2020 06:00 1
SDP linjasi tavoitteen turkistuotannon ja turkisten myynnin kiellosta – kokoomuksen maaseutupolitiikan puheenjohtaja: Turkistarhaus vaikeuksissa jo nyt

SDP linjasi ta­voit­teen tur­kis­tuo­tan­non ja tur­kis­ten myynnin kiel­los­ta – ko­koo­muk­sen maa­seu­tu­po­li­tii­kan pu­heen­joh­ta­ja: Tur­kis­tar­haus vai­keuk­sis­sa jo nyt

25.08.2020 15:38 6
Kuuden tunnin työaika mahdottomuus hoiva-alalle – Marinin puheet saivat rapiskat sote-osaajalta

Kuuden tunnin työaika mah­dot­to­muus hoi­va-alal­le – Marinin puheet saivat ra­pis­kat so­te-osaa­jal­ta

25.08.2020 10:05 34
Korona toi puoluekokouksiin erityisjärjestelyt – SDP kuitenkin kerää kaikki kokousedustajat paikan päälle

Korona toi puo­lue­ko­kouk­siin eri­tyis­jär­jes­te­lyt – SDP kui­ten­kin kerää kaikki ko­kous­edus­ta­jat paikan päälle

17.08.2020 06:00 0