Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Kokoomus
Viimeisin 12 tuntia
Sami Pikkuaho jatkaa Oulun kaupunginvaltuuston kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana

Sami Pik­ku­aho jatkaa Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na

27.01.2023 16:18 2
Vanhemmat
Kansanedustaja Wille Rydman ilmoittaa eronneensa kokoomuksesta

Kan­san­edus­ta­ja Wille Rydman il­moit­taa eron­neen­sa ko­koo­muk­ses­ta

02.01.2023 09:43 13
Jalkapallovalmentaja täydensi kokoomuksen listan – "Tilanne on parempi kuin viime vaaleissa, tavoitteemme on vähintään kolme paikkaa Oulun piiristä"

Jal­ka­pal­lo­val­men­ta­ja täy­den­si ko­koo­muk­sen listan – "Ti­lan­ne on parempi kuin viime vaa­leis­sa, ta­voit­teem­me on vä­hin­tään kolme paikkaa Oulun pii­ris­tä"

23.12.2022 13:25 24
Tilaajille
Hyvinvointialueen pitää olla ihmistä varten
Mainos Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus ry

Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla ihmistä varten

20.12.2022 06:00
Kommentti: Oulun kaupunginjohtajan valinnassa luvassa äärimmäisen tiukka kaksinkamppailu, ja marginaalit ovat pienet

Kom­ment­ti: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nas­sa luvassa ää­rim­mäi­sen tiukka kak­sin­kamp­pai­lu, ja mar­gi­naa­lit ovat pienet

08.12.2022 15:43 14
Tilaajille
Kokoomus esittää leikkauksia ansiosidonnaiseen ja hitaampaa etuuksien korottamista

Ko­koo­mus esittää leik­kauk­sia an­sio­si­don­nai­seen ja hi­taam­paa etuuk­sien ko­rot­ta­mis­ta

29.11.2022 13:48 71

Se­bas­tian Sten­fors va­lit­tiin Oulun Ko­koo­muk­sen uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

26.11.2022 20:25
Tomi Kaismo jatkaa Pohjois-Pohjanmaan kokoomuspiirin johdossa

Tomi Kaismo jatkaa Poh­jois-Poh­jan­maan ko­koo­mus­pii­rin joh­dos­sa

26.11.2022 17:58
Puolustusvoimien ex-komentaja Jarmo Lindberg pyrkii eduskuntavaaliehdokkaaksi

Puo­lus­tus­voi­mien ex-ko­men­ta­ja Jarmo Lind­berg pyrkii edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­si

25.11.2022 09:33 5
Autoilija törmäsi suojatiellä olleeseen kansanedustaja Elina Valtoseen – Valtonen jättäytyy eduskuntatyöstä loppuviikoksi

Au­toi­li­ja törmäsi suo­ja­tiel­lä ol­lee­seen kan­san­edus­ta­ja Elina Val­to­seen – Val­to­nen jät­täy­tyy edus­kun­ta­työs­tä lop­pu­vii­kok­si

24.11.2022 16:32
Uutisanalyysi: Oulun kaupunginjohtajakisasta onkin tulossa tiukka kamppailu kahden kovan ehdokkaan välillä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sas­ta onkin tulossa tiukka kamp­pai­lu kahden kovan eh­dok­kaan välillä

15.11.2022 18:00 94
Tilaajille
HS-gallup: Keskustan kannatus sukelsi historiallisen matalalle

HS-gal­lup: Kes­kus­tan kan­na­tus sukelsi his­to­rial­li­sen ma­ta­lal­le

19.10.2022 06:42 59
Matinheikki sanoo, että häntä ei varoitettu julki tulevasta kaupungin antamasta varoituksesta

Ma­tin­heik­ki sanoo, että häntä ei va­roi­tet­tu julki tu­le­vas­ta kau­pun­gin an­ta­mas­ta va­roi­tuk­ses­ta

10.10.2022 11:17 54
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kokoomus nimitti viimeisen ehdokkaansa kevään eduskuntavaaleihin – puolueen tavoitteena kolme kansanedustajaa Oulun vaalipiiristä

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­koo­mus nimitti vii­mei­sen eh­dok­kaan­sa kevään edus­kun­ta­vaa­lei­hin – puo­lueen ta­voit­tee­na kolme kan­san­edus­ta­jaa Oulun vaa­li­pii­ris­tä

30.09.2022 12:25 9
Eduskunnan sote-valiokunta alkaa käsitellä kohuttua yel-lain uudistusta – kokoomuksen Mia Laiho: "Isona ajurina on se, että halutaan kerätä valtiolle lisää rahaa"

Edus­kun­nan sote-va­lio­kun­ta alkaa kä­si­tel­lä ko­hut­tua yel-lain uu­dis­tus­ta – ko­koo­muk­sen Mia Laiho: "Isona ajurina on se, että ha­lu­taan kerätä val­tiol­le lisää rahaa"

29.08.2022 18:30 6
Tilaajille
Uniper-sopu joutui heti opposition hampaisiin – Perussuomalaisten Purra: "Ei todellakaan mikään huippudiili Suomen kannalta"

Uni­per-so­pu joutui heti op­po­si­tion ham­pai­siin – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra: "Ei to­del­la­kaan mikään huip­pu­dii­li Suomen kan­nal­ta"

22.07.2022 21:27 29
Wille Rydman jätti tutkintapyynnön Helsingin Sanomien artikkelista, jossa kerrottiin hänen käytöksestään nuoria naisia kohtaan

Wille Rydman jätti tut­kin­ta­pyyn­nön Hel­sin­gin Sa­no­mien ar­tik­ke­lis­ta, jossa ker­rot­tiin hänen käy­tök­ses­tään nuoria naisia kohtaan

11.07.2022 12:48 7
Rydman-kohusta on korkea aika ottaa opiksi muullakin kuin kokoomuksessa
Pääkirjoitus

Ryd­man-ko­hus­ta on korkea aika ottaa opiksi muul­la­kin kuin ko­koo­muk­ses­sa

21.06.2022 20:00 21
Tilaajille
Rydman eroaa kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenyydestä toistaiseksi – luopuu myös valiokuntapaikoista

Rydman eroaa ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män jä­se­nyy­des­tä tois­tai­sek­si – luopuu myös va­lio­kun­ta­pai­kois­ta

21.06.2022 10:41 41
Kokoomus parantaa häirintätapausten käsittelyä, Rydmania kuullaan Helsingin ryhmässä

Ko­koo­mus pa­ran­taa häi­rin­tä­ta­paus­ten kä­sit­te­lyä, Ryd­ma­nia kuul­laan Hel­sin­gin ryh­mäs­sä

20.06.2022 23:00 14