Kokoomus
Kokoomuksen entinen puheenjohtaja Ilkka Suominen on kuollut

Ko­koo­muk­sen entinen pu­heen­joh­ta­ja Ilkka Suo­mi­nen on kuollut

23.05.2022 22:04
Oulun kaupungin tarkastuslautakunta ei niinkään tarkasta mitään, vaan se arvioi kaupungin toiminnan tavoitteiden toteutumista

Oulun kau­pun­gin tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta ei niin­kään tar­kas­ta mitään, vaan se arvioi kau­pun­gin toi­min­nan ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta

23.05.2022 06:00 5
Tilaajille
Nato-yksimielisyys hivelee kokoomuspomoa – Puolustusvaliokunnan tuore puheenjohtaja Petteri Orpo kysyy, onko Venäjän konsulaatti Ahvenanmaalla tarpeen

Na­to-yk­si­mie­li­syys hivelee ko­koo­mus­po­moa – Puo­lus­tus­va­lio­kun­nan tuore pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo kysyy, onko Venäjän kon­su­laat­ti Ah­ve­nan­maal­la tarpeen

30.04.2022 06:30 23
Tilaajille
Petteri Orpo puolustusvaliokunnan puheenjohtajaksi – "Päätös Nato-jäsenyydestä on tehtävä jo lähiviikkojen aikana"

Petteri Orpo puo­lus­tus­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jak­si – "Päätös Na­to-jä­se­nyy­des­tä on tehtävä jo lä­hi­viik­ko­jen aikana"

21.04.2022 15:39 13
Näkökulma: Kokoomus hyötyy Nato-myönteisyydestään – suomalaiset haluavat liittoutua sotilaallisesti, jotta emme kohtaa Venäjän kauheuksia

Nä­kö­kul­ma: Ko­koo­mus hyötyy Na­to-myön­tei­syy­des­tään – suo­ma­lai­set ha­lua­vat liit­tou­tua so­ti­laal­li­ses­ti, jotta emme kohtaa Venäjän kau­heuk­sia

07.04.2022 18:30 8
Tilaajille
Kokoomus nousi Ylen gallupissa kaikkien aikojen ennätyslukemaansa, etumatka SDP:hen jo 7 prosenttiyksikköä

Ko­koo­mus nousi Ylen gal­lu­pis­sa kaik­kien aikojen en­nä­tys­lu­ke­maan­sa, etu­mat­ka SDP:hen jo 7 pro­sent­ti­yk­sik­köä

07.04.2022 09:01 70
Oulun kaupunginhallitukseen nousee Hanne-Mari Juntunen – Hanna Haipusta esitetään Oulun Pysäköinnin puheenjohtajaksi

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen nousee Han­ne-Ma­ri Jun­tu­nen – Hanna Hai­pus­ta esi­te­tään Oulun Py­sä­köin­nin pu­heen­joh­ta­jak­si

28.03.2022 10:32 8
Urheilussa ja politiikassa pärjännyt Sinuhe Wallinheimo tietää, että yksilöt menestyvät, jos joukkue menestyy

Ur­hei­lus­sa ja po­li­tii­kas­sa pär­jän­nyt Sinuhe Wal­lin­hei­mo tietää, että yksilöt me­nes­ty­vät, jos joukkue me­nes­tyy

07.03.2022 19:00 1
Tilaajille
Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa Ouluun pormestarimallin

Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä haluaa Ouluun por­mes­ta­ri­mal­lin

10.02.2022 22:34 13
Oululainen Tomi Kaismo nimettiin kokoomuksen puoluehallitukseen jo 14. kerran

Ou­lu­lai­nen Tomi Kaismo ni­met­tiin ko­koo­muk­sen puo­lue­hal­li­tuk­seen jo 14. kerran

05.02.2022 18:23
Kokoomuksen ehdokkaita koolla Oulun keskustassa, valtuuston porteilla oleva Paavo Koho: "Toivoimme, että olisimme voineet teleportata suoraan iltaan"

Ko­koo­muk­sen eh­dok­kai­ta koolla Oulun kes­kus­tas­sa, val­tuus­ton por­teil­la oleva Paavo Koho: "Toi­voim­me, että oli­sim­me voineet te­le­por­ta­ta suoraan iltaan"

23.01.2022 21:55 1
Tilaajille
Oulun kaupunginvaltuusto aloitti budjetin puimisen – konsensushenki keräsi kehuja, mutta investointien kanssa kehotettiin olemaan tarkkana

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to aloitti bud­je­tin pui­mi­sen – kon­sen­sus­hen­ki keräsi kehuja, mutta in­ves­toin­tien kanssa ke­ho­tet­tiin olemaan tark­ka­na

29.11.2021 19:58 14
Tilaajille
Tomi Kaismo jatkaa Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtajana

Tomi Kaismo jatkaa Poh­jois-Poh­jan­maan Ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na

28.11.2021 20:00 1
Näkökulma: Kaupunkipyörien pyörtämispäätös oli merkki uudesta poliittisesta kulttuurista Oulun kaupungin päätöksenteossa – suuntaus voi jatkua isommissakin merkeissä tällä vaalikaudella

Nä­kö­kul­ma: Kau­pun­ki­pyö­rien pyör­tä­mis­pää­tös oli merkki uudesta po­liit­ti­ses­ta kult­tuu­ris­ta Oulun kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa – ­suun­taus voi jatkua isom­mis­sa­kin mer­keis­sä tällä vaa­li­kau­del­la

16.10.2021 06:00 166
Kokoomuksen Petteri Orpo peräänkuulutti työperäisen maahanmuuton helpottamista Ylen haastattelussa

Ko­koo­muk­sen Petteri Orpo pe­rään­kuu­lut­ti työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton hel­pot­ta­mis­ta Ylen haas­tat­te­lus­sa

25.09.2021 12:18 36
Perussuomalaisten kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa – Suomen yrittäjien toimitusjohtaja: "Joitakin yrittäjiä hiertää puolueen maahanmuuttokanta"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on las­ke­nut yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa – Suomen yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Joi­ta­kin yrit­tä­jiä hiertää puo­lueen maa­han­muut­to­kan­ta"

10.09.2021 18:30 10
Tilaajille
Oulun kokoomuksen valtuustoryhmä erotti Lyly Rajalan määräajaksi – "Valtuustoryhmän toimintakykyä rapauttava toiminta on jatkunut liian pitkään"

Oulun ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mä erotti Lyly Rajalan mää­rä­ajak­si – "Val­tuus­to­ryh­män toi­min­ta­ky­kyä ra­paut­ta­va toi­min­ta on jat­ku­nut liian pit­kään"

29.08.2021 22:24 74
Juha Hännistä esitetään jälleen Oulun kaupunginvaltuuston johtoon – katso lista Oulun kokoomuksen henkilövalinnoista

Juha Hän­nis­tä esi­te­tään jälleen Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton johtoon – katso lista Oulun ko­koo­muk­sen hen­ki­lö­va­lin­nois­ta

12.08.2021 23:09 2
Sydänoperaatiosta toipunut Petteri Orpo palasi töihin ja tähtää seuraavaksi pääministeriksi: " Hallitus pelaa velanotolla venäläistä rulettia"

Sy­dän­ope­raa­tios­ta toi­pu­nut Petteri Orpo palasi töihin ja tähtää seu­raa­vak­si pää­mi­nis­te­rik­si: " Hal­li­tus pelaa ve­lan­otol­la ve­nä­läis­tä ru­let­tia"

02.08.2021 20:10 11
Tilaajille