Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Kokoomus
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­tus ja tut­ki­mus ovat si­joi­tuk­sia tu­le­vai­suu­teen

27.05.2023 05:00 2
Tilaajille
Purra antoi takarajan: Kello 18:aan mennessä pitää tulla valmista maahanmuutto- ja ilmastokysymyksissä tai neuvottelut katkeavat

Purra antoi ta­ka­ra­jan: Kello 18:aan men­nes­sä pitää tulla val­mis­ta maa­han­muut­to- ja il­mas­to­ky­sy­myk­sis­sä tai neu­vot­te­lut kat­kea­vat

26.05.2023 12:03 34
Tilaajille
Petteri Orpo: Ilmastoasioissa edistytty hallitusneuvotteluissa, maahanmuuttopöytä pyysi lisäaikaa huomiseen

Petteri Orpo: Il­mas­to­asiois­sa edis­tyt­ty hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa, maa­han­muut­to­pöy­tä pyysi li­sä­ai­kaa huo­mi­seen

25.05.2023 20:13 7
Tilaajille
Orpo odottaa tilannetietoa ilmasto- ja maahanmuuttopöydistä torstai-iltana

Orpo odottaa ti­lan­ne­tie­toa il­mas­to- ja maa­han­muut­to­pöy­dis­tä tors­tai-il­ta­na

24.05.2023 17:01 5
Näkökulma: Perussuomalaisten Riikka Purra ei vielä lupaa, että hallitus syntyy oikeistopohjalla – Katse on nyt pahimmissa kipukohdissa

Nä­kö­kul­ma: Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riikka Purra ei vielä lupaa, että hal­li­tus syntyy oi­keis­to­poh­jal­la – Katse on nyt pa­him­mis­sa ki­pu­koh­dis­sa

23.05.2023 16:55 18
Tilaajille
Yksi puolue tuomassa 1970-luvun hallitukseen – siksi sivistysporvari nukkuu huonosti
Kolumni

Yksi puolue tuo­mas­sa 1970-lu­vun hal­li­tuk­seen – siksi si­vis­tys­por­va­ri nukkuu huo­nos­ti

22.05.2023 06:00 62
Tilaajille
STT:n tiedot: Hallitusneuvotteluissa on ollut esillä kännyköiden käytön rajoittaminen peruskouluissa

STT:n tiedot: Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa on ollut esillä kän­ny­köi­den käytön ra­joit­ta­mi­nen pe­rus­kou­luis­sa

20.05.2023 15:21 8
Näkökulma: Säröt irvistävät jo Säätytalolla – "Ansioturvan leikkaaminen ei tule kuuloonkaan", sanoo perussuomalaisneuvottelija

Nä­kö­kul­ma: Säröt ir­vis­tä­vät jo Sää­ty­ta­lol­la – "An­sio­tur­van leik­kaa­mi­nen ei tule kuu­loon­kaan", sanoo pe­rus­suo­ma­lais­neu­vot­te­li­ja

17.05.2023 17:46 35
Tilaajille
Hallitusneuvottelijat halusivat tietää, voisiko kiihottaminen kansanryhmää vastaan -pykäliä muuttaa

Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat ha­lu­si­vat tietää, voisiko kii­hot­ta­mi­nen kan­san­ryh­mää vastaan -py­kä­liä muuttaa

16.05.2023 21:18 20
Analyysi: Suunpieksentä vie tarmoa nelikon talouspäätöksiltä – Poliittisen historian professorin mukaan "kulttuurit törmäävät ja lujaa hallitusneuvotteluissa"

Ana­lyy­si: Suun­piek­sen­tä vie tarmoa nelikon ta­lous­pää­tök­sil­tä – Po­liit­ti­sen his­to­rian pro­fes­so­rin mukaan "kult­tuu­rit tör­mää­vät ja lujaa hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa"

08.05.2023 17:07 60
Tilaajille
Vanhemmat
Vaikeat yksityiskohdat vuorossa hallitusneuvotteluissa – Kokoomuksen Petteri Orpo: "Suomi on erittäin pirullisten ongelmien edessä"

Vaikeat yk­si­tyis­koh­dat vuo­ros­sa hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa – Ko­koo­muk­sen Petteri Orpo: "Suomi on erit­täin pi­rul­lis­ten on­gel­mien edessä"

05.05.2023 17:36 27
Tilaajille
Miten käy Oululle tärkeiden asioiden perusporvareiden käsissä?
Kolumni

Miten käy Oululle tär­kei­den asioi­den pe­rus­por­va­rei­den kä­sis­sä?

29.04.2023 10:00 96
Tilaajille
Selvitimme, ketkä kuuluvat Petteri Orpon ydinverkostoon – Tuleva pääministeri tarvitsee luottopelaajia, joihin hän voi tukeutua tilanteessa kuin tilanteessa

Sel­vi­tim­me, ketkä kuu­lu­vat Petteri Orpon ydin­ver­kos­toon – Tuleva pää­mi­nis­te­ri tar­vit­see luot­to­pe­laa­jia, joihin hän voi tu­keu­tua ti­lan­tees­sa kuin ti­lan­tees­sa

29.04.2023 06:30 4
Tilaajille
"Minun pitää varmasti hioa ärhäkkyydestäni särmä ja kaksi pois", ennakoi Jarmo J. Husso tulevaa tehtäväänsä Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajana

"Minun pitää var­mas­ti hioa är­häk­kyy­des­tä­ni särmä ja kaksi pois", ennakoi Jarmo J. Husso tulevaa teh­tä­vään­sä Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na

23.04.2023 18:00 25
Tilaajille
Sdp lähentyi kokoomusta vastauksissaan Orpolle, hallitustunnustelija saa syynätä perussuomalaisia vielä – Keskustalta tuli "Pitäkää tunkkinne" -vastaus

Sdp lä­hen­tyi ko­koo­mus­ta vas­tauk­sis­saan Or­pol­le, hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja saa syynätä pe­rus­suo­ma­lai­sia vielä – Kes­kus­tal­ta tuli "Pi­tä­kää tunk­kin­ne" -vas­taus

18.04.2023 14:10 15
Tilaajille
Kokoomuksen Orpo toivoo, että hallitustunnusteluihin osallistuisivat kaikki puolueet

Ko­koo­muk­sen Orpo toivoo, että hal­li­tus­tun­nus­te­lui­hin osal­lis­tui­si­vat kaikki puo­lueet

04.04.2023 11:50 13
Eduskuntaan valittu Juha Hänninen (kok.) luopuu Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajuudesta – kokoomuksen ryhmä ei ole vielä pohtinut seuraajaa

Edus­kun­taan valittu Juha Hän­ni­nen (kok.) luopuu Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­juu­des­ta – ko­koo­muk­sen ryhmä ei ole vielä poh­ti­nut seu­raa­jaa

03.04.2023 13:09 37
Tilaajille
Näin Oulun vaalipiirin ensikertalaisina eduskuntaan nousevat kommentoivat tunnelmiaan – "Ei olisi uskonut näin kovaan tulokseen"

Näin Oulun vaa­li­pii­rin en­si­ker­ta­lai­si­na edus­kun­taan nou­se­vat kom­men­toi­vat tun­nel­miaan – "Ei olisi uskonut näin kovaan tu­lok­seen"

03.04.2023 08:25 42
Tilaajille
Petteri Orpo on tähdännyt pääministeriksi lähes seitsemän vuoden ajan – Kokoomusjohtaja illan tunnelmistaan ennen ennakkoääniä: "Hyvällä mielellä olen"

Petteri Orpo on täh­dän­nyt pää­mi­nis­te­rik­si lähes seit­se­män vuoden ajan – Ko­koo­mus­joh­ta­ja illan tun­nel­mis­taan ennen en­nak­koää­niä: "Hy­väl­lä mie­lel­lä olen"

02.04.2023 19:00 2
Tilaajille
Kokoomus jatkaa kärjessä Ylen kannatusmittauksessa – erot kolmen suosituimman puolueen välillä ovat pienet

Ko­koo­mus jatkaa kär­jes­sä Ylen kan­na­tus­mit­tauk­ses­sa – erot kolmen suo­si­tuim­man puo­lueen välillä ovat pienet

30.03.2023 07:06 80