Puheenaihe: Onko pyö­rä­var­kauk­sia mah­dol­lis­ta estää?

Vanhat kuvat: Ve­den­pai­su­mus ali­ku­lus­sa ja muita Oulun tulvia

Video: Bussi ajoi tör­keäs­ti päin pu­nai­sia Kai­jon­har­jus­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Jutun takaa
Jutun takaa: Toimitus korjaa ja oikaisee asiavirheet avoimesti ja nopeasti

Jutun takaa: Toi­mi­tus korjaa ja oi­kai­see asia­vir­heet avoi­mes­ti ja no­peas­ti

26.05.2023 17:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Henkilön yhteiskunnallinen asema vaikuttaa julkisuuteen, ja siksi Sanna Marinin avioero oli uutinen

Jutun takaa: Hen­ki­lön yh­teis­kun­nal­li­nen asema vai­kut­taa jul­ki­suu­teen, ja siksi Sanna Marinin avioero oli uutinen

12.05.2023 10:19 14
Tilaajille
Lehden lukijoille arvokas journalismi täydentyy eri alustoilla

Lehden lu­ki­joil­le arvokas jour­na­lis­mi täy­den­tyy eri alus­toil­la

29.04.2023 16:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Automatiikan käytöstä journalismissa on kerrottava lukijalle

Jutun takaa: Au­to­ma­tii­kan käy­tös­tä jour­na­lis­mis­sa on ker­rot­ta­va lu­ki­jal­le

15.04.2023 16:00
Tilaajille
Jutun takaa: Vaaliuutisointia ohjaavat uutiskriteerit ja tasapuolisuus

Jutun takaa: Vaa­li­uu­ti­soin­tia oh­jaa­vat uu­tis­kri­tee­rit ja ta­sa­puo­li­suus

01.04.2023 15:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Viinan kanssa töppäilyitä ei hyssytellä enää

Jutun takaa: Viinan kanssa töp­päi­lyi­tä ei hys­sy­tel­lä enää

18.03.2023 16:00 2
Tilaajille
Jutun takaa: Kuolema muuttuu mediassa arkipäiväiseksi internetin aikana

Jutun takaa: Kuolema muuttuu me­dias­sa ar­ki­päi­väi­sek­si in­ter­ne­tin aikana

18.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Journalismin tunnistaminen sosiaalisessa mediassa on tärkeä taito

Jutun takaa: Jour­na­lis­min tun­nis­ta­mi­nen so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa on tärkeä taito

04.02.2023 17:00 2
Tilaajille
Jutun takaa: Viiime vuonna kuoli ainakin 57 työtehtävissä ollutta toimittajaa, vangittuina heitä oli ennätysmäärä

Jutun takaa: Viiime vuonna kuoli ainakin 57 työ­teh­tä­vis­sä ollutta toi­mit­ta­jaa, van­git­tui­na heitä oli en­nä­tys­mää­rä

07.01.2023 16:00
Tilaajille
Jutun takaa: Matinheikin varoitus nousi uutiseksi kaupunginjohtajan haussa

Jutun takaa: Ma­tin­hei­kin va­roi­tus nousi uu­ti­sek­si kau­pun­gin­joh­ta­jan haussa

17.12.2022 17:00 26
Tilaajille
Jutun takaa: Haastateltavalla on oikeuksia, samoin haastattelijalla

Jutun takaa: Haas­ta­tel­ta­val­la on oi­keuk­sia, samoin haas­tat­te­li­jal­la

03.12.2022 17:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Kuka tahansa voi kannella mediasta Julkisen sanan neuvostolle

Jutun takaa: Kuka tahansa voi kan­nel­la me­dias­ta Jul­ki­sen sanan neu­vos­tol­le

19.11.2022 17:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Paikallinen journalismi raivaa uutiserämaahan tiedon valoa

Jutun takaa: Pai­kal­li­nen jour­na­lis­mi raivaa uu­tis­erä­maa­han tiedon valoa

22.10.2022 16:00
Tilaajille
Jutun takaa: Sotilastiedustelu ja journalistinen sananvapaus vastakkain käräjillä

Jutun takaa: So­ti­las­tie­dus­te­lu ja jour­na­lis­ti­nen sa­nan­va­paus vas­tak­kain kä­rä­jil­lä

08.10.2022 16:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Uutismedia pyrkii sukupuolten tasa-arvoon sisällöissään

Jutun takaa: Uu­tis­me­dia pyrkii su­ku­puol­ten ta­sa-ar­voon si­säl­löis­sään

24.09.2022 16:00 2
Tilaajille
Jutun takaa: Kalevan lehtipainon on toimittava aina minuuttiaikataululla

Jutun takaa: Kalevan leh­ti­pai­non on toi­mit­ta­va aina mi­nuut­ti­ai­ka­tau­lul­la

27.08.2022 17:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Median verkkojärjestelmissä kalastellaan väärennetyin viestein

Jutun takaa: Median verk­ko­jär­jes­tel­mis­sä ka­las­tel­laan vää­ren­ne­tyin vies­tein

13.08.2022 17:00
Tilaajille
Jutun takaa: Mursu tarjosi ihmisten tunteita koskettavan tarinan ainekset uutismedialle

Jutun takaa: Mursu tarjosi ih­mis­ten tun­tei­ta kos­ket­ta­van tarinan ai­nek­set uu­tis­me­dial­le

30.07.2022 17:00
Tilaajille
Jutun takaa: Toista arvostava asiallinen keskustelu on mahdollista

Jutun takaa: Toista ar­vos­ta­va asial­li­nen kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta

16.07.2022 17:00
Tilaajille
Uutisjuttujen aiheet voivat keventyä uutisköyhinä kesäkuukausina

Uu­tis­jut­tu­jen aiheet voivat ke­ven­tyä uu­tis­köy­hi­nä ke­sä­kuu­kau­si­na

02.07.2022 16:00 1
Tilaajille