Vesihuolto: Ve­si­joh­to­ver­kos­to ra­pis­tuu kaik­kial­la – lisää rahaa tar­vi­taan ve­si­huol­lon var­mis­ta­mi­seen

Tulipalot: Yksi henkilö me­neh­tyi Ka­la­joel­la roi­hun­nees­sa oma­ko­ti­ta­lon palossa

Jutun takaa
Jutun takaa: Nimimerkillä vain poikkeuksellisesti

Jutun takaa: Ni­mi­mer­kil­lä vain poik­keuk­sel­li­ses­ti

20.11.2021 18:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Toisen ihmisen nimittely vaatii harkintaa – sananvapaudella on rajansa

Jutun takaa: Toisen ihmisen ni­mit­te­ly vaatii har­kin­taa – sa­nan­va­pau­del­la on rajansa

05.11.2021 19:00 2
Tilaajille
Jutun takaa: Uutisreportterit välittävät havaintoja – tärkeää tietoa ikävistäkin asioista on kerrottava

Jutun takaa: Uu­tis­re­port­te­rit vä­lit­tä­vät ha­vain­to­ja – tärkeää tietoa ikä­vis­tä­kin asiois­ta on ker­rot­ta­va

23.10.2021 18:00
Tilaajille
Jutun takaa: Kun jaat jutun, kunnioita sen tekijää!

Jutun takaa: Kun jaat jutun, kun­nioi­ta sen te­ki­jää!

09.10.2021 18:00
Tilaajille
Jutun takaa: Datasta syvyyttä lifestylen rinnalle

Jutun takaa: Datasta sy­vyyt­tä li­fes­ty­len rin­nal­le

25.09.2021 18:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Somevaikuttajan työ eroaa ratkaisevasti journalistin työstä

Jutun takaa: So­me­vai­kut­ta­jan työ eroaa rat­kai­se­vas­ti jour­na­lis­tin työstä

31.07.2021 18:00 4
Tilaajille
Jutun takaa: Silminnäkijä kuuluu usein uutiseen

Jutun takaa: Sil­min­nä­ki­jä kuuluu usein uu­ti­seen

03.07.2021 19:00
Tilaajille
Jutun takaa: Tunteet näkyvät myös uutissivuilla – toimittaja itse ei ota uutisjutussaan kantaa

Jutun takaa: Tunteet näkyvät myös uu­tis­si­vuil­la – toi­mit­ta­ja itse ei ota uu­tis­ju­tus­saan kantaa

05.06.2021 19:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Juttu ja mainos kertovat eri asiaa ja eri tavalla

Jutun takaa: Juttu ja mainos ker­to­vat eri asiaa ja eri tavalla

21.05.2021 12:36
Tilaajille
Jutun takaa: Homopuhe koettelee sananvapautta

Jutun takaa: Ho­mo­pu­he koet­te­lee sa­nan­va­paut­ta

08.05.2021 19:00 15
Tilaajille
Jutun takaa: Mikä tahansa puhe ei ole uutinen – eikä varsinkaan vihapuhe

Jutun takaa: Mikä tahansa puhe ei ole uutinen – eikä var­sin­kaan vi­ha­pu­he

24.04.2021 19:00 17
Tilaajille
Jutun takaa: Vuotaja uskaltaa paljastaa vääryyksiä, kun hän saa journalistilta lupauksen pysyä salassa – nimettömyys voi edistää avointa yhteiskuntaa

Jutun takaa: Vuotaja us­kal­taa pal­jas­taa vää­ryyk­siä, kun hän saa jour­na­lis­til­ta lu­pauk­sen pysyä salassa – ni­met­tö­myys voi edistää avointa yh­teis­kun­taa

10.04.2021 18:00 4
Tilaajille
Jutun takaa: Puoluekanta ei kuulu journalistilla ammattitaitoon

Jutun takaa: Puo­lue­kan­ta ei kuulu jour­na­lis­til­la am­mat­ti­tai­toon

13.03.2021 18:00 7
Tilaajille
Jutun takaa: Kriittisyys uutisjournalismissa ei tarkoita kielteisyyttä

Jutun takaa: Kriit­ti­syys uu­tis­jour­na­lis­mis­sa ei tar­koi­ta kiel­tei­syyt­tä

27.02.2021 18:00 4
Tilaajille
Jutun takaa: Julkinen palvelu iso osa journalismia -–Ylen maksuttoman sisällön katsotaan heikentävän varsinkin paikallisen median toimintaedellytyksiä

Jutun takaa: Jul­ki­nen palvelu iso osa jour­na­lis­mia -–Ylen mak­sut­to­man si­säl­lön kat­so­taan hei­ken­tä­vän var­sin­kin pai­kal­li­sen median toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä

13.02.2021 18:00 7
Tilaajille
Jutun takaa: Miksi ja miten surmista kerrotaan?

Jutun takaa: Miksi ja miten sur­mis­ta ker­ro­taan?

30.01.2021 18:00 1
Tilaajille
Jutun takaa: Painostus ei tehoa itsenäiseen journalistiin tai toimitukseen

Jutun takaa: Pai­nos­tus ei tehoa it­se­näi­seen jour­na­lis­tiin tai toi­mi­tuk­seen

16.01.2021 18:00
Tilaajille
Jutun takaa: Sanomalehti käy 250-vuotisjuhlavuoteen

Jutun takaa: Sa­no­ma­leh­ti käy 250-vuo­tis­juh­la­vuo­teen

02.01.2021 18:00
Tilaajille
Jutun takaa: Virhe oikaistaan ilman kiemurtelua

Jutun takaa: Virhe oi­kais­taan ilman kie­mur­te­lua

19.12.2020 18:00 2
Jutun takaa: Nimi rikosuutisessa näkyy ja ei näy

Jutun takaa: Nimi ri­kos­uu­ti­ses­sa näkyy ja ei näy

05.12.2020 18:00 2
Tilaajille