Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Mainonta
MTV ja Calvin Klein saivat huomautuksen hyvän tavan vastaisesta mainonnasta

MTV ja Calvin Klein saivat huo­mau­tuk­sen hyvän tavan vas­tai­ses­ta mai­non­nas­ta

16.08.2023 10:40
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mai­non­ta he­rät­tää turhia tar­pei­ta – Ku­lut­ta­ja­kult­tuu­rin yl­lä­pi­tä­mi­nen on kes­tä­vää ke­hi­tys­tä vas­tus­ta­va voima

04.05.2023 08:00 7
Tilaajille
Sosiaalinen media ei ole vähentänyt painotuotteiden tarvetta vaalikampanjoinnissa –  "Kun eduskuntavaaliehdokas liikkuu toreilla, pitää sen näkyä"

So­siaa­li­nen media ei ole vä­hen­tä­nyt pai­no­tuot­tei­den tar­vet­ta vaa­li­kam­pan­join­nis­sa – "Kun edus­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas liikkuu to­reil­la, pitää sen näkyä"

09.03.2023 06:06 12
Oululainen Arttu Hannula, 20, keksi tehdä rahaa lennättämällä minitrampoliinin avaruuteen – Toisella kerralla suunnitelmat olivat vieläkin hullumpia

Ou­lu­lai­nen Arttu Han­nu­la, 20, keksi tehdä rahaa len­nät­tä­mäl­lä mi­ni­tram­po­lii­nin ava­ruu­teen – Toi­sel­la ker­ral­la suun­ni­tel­mat olivat vie­lä­kin hul­lum­pia

28.12.2022 18:00 4
Tilaajille
Seksilelujen mainostus päiväsaikaan toi huomautuksen – myös Instagram-vaikuttajat ja McDonalds saivat piiskaa mainonnan eettiseltä neuvostolta

Sek­si­le­lu­jen mai­nos­tus päi­väs­ai­kaan toi huo­mau­tuk­sen – myös Ins­ta­gram-vai­kut­ta­jat ja McDo­nalds saivat piiskaa mai­non­nan eet­ti­sel­tä neu­vos­tol­ta

07.09.2022 10:55 3
Monilukutaito auttaa tarinateollisuuden keskellä
Kolumni

Mo­ni­lu­ku­tai­to auttaa ta­ri­na­teol­li­suu­den kes­kel­lä

04.02.2022 06:00 2
Tilaajille
Aikoinaan tupakkamainonnassa liikkuivat isot rahat, savukkeet haluttiin saada kaikkien huulille – nykyään savuttomuudesta on tullut normi ja mainontaa on nitistetty olemattomiin

Ai­koi­naan tu­pak­ka­mai­non­nas­sa liik­kui­vat isot rahat, sa­vuk­keet ha­lut­tiin saada kaik­kien huu­lil­le – nykyään sa­vut­to­muu­des­ta on tullut normi ja mai­non­taa on ni­tis­tet­ty ole­mat­to­miin

26.05.2021 11:00 3
Tilaajille
Jutun takaa: Juttu ja mainos kertovat eri asiaa ja eri tavalla

Jutun takaa: Juttu ja mainos ker­to­vat eri asiaa ja eri tavalla

21.05.2021 12:36
Tilaajille
"Minun tarvitsee vain olla oma itseni" – rovaniemeläisestä Malla Ylijurvasta tuli mietä ja sietä puhuva kauppaketjun mainoskasvo

"Minun tar­vit­see vain olla oma itseni" – ro­va­nie­me­läi­ses­tä Malla Yli­jur­vas­ta tuli mietä ja sietä puhuva kaup­pa­ket­jun mai­nos­kas­vo

21.01.2021 08:28 2
Tilaajille
Oululaislähtöinen NTRNZ media avaa oman casting-toimiston – ensimmäiset koekuvaukset Oulussa

Ou­lu­lais­läh­töi­nen NTRNZ media avaa oman cas­ting-toi­mis­ton – en­sim­mäi­set koe­ku­vauk­set Oulussa

15.09.2020 15:49