Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Oulu: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

yhteiskunnan arvot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tär­keil­le asioil­le löytyy aina aikaa ja rahaa – joko nyt on ikä­ih­mis­ten vuoro?

15.06.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eet­ti­syys on yh­tei­nen asiamme – ah­neu­den ja pääoman ka­sau­tu­mi­sen luoman vallan nou­se­vis­sa pai­neis­sa ei arvoja saa jättää hoi­ta­mat­ta

12.06.2023 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­nan toi­min­nas­sa ei enää edel­ly­te­tä et­ti­syyt­tä ja joh­don­mu­kai­suut­ta

30.04.2023 05:30
Tilaajille
Peräänkuulutan erilaisten neuvoloiden tärkeyttä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rään­kuu­lu­tan eri­lais­ten neu­vo­loi­den tär­keyt­tä

10.03.2023 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­män­ar­vom­me kär­si­vät eroo­sios­ta

04.03.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­teis­kun­nan huo­len­pi­to ontuu – ym­mär­räm­me­kö pitkään elä­nei­den arvon?

19.02.2023 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten pa­hoin­voin­ti on yh­teis­kun­nal­li­nen ongelma – rat­kai­su­jen löy­tä­mi­nen on vas­tuul­lis­ten ai­kuis­ten tehtävä

19.10.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ro­na­pan­de­mia on tuonut nä­ky­viin vas­tuut­to­man käyt­täy­ty­mi­sen mas­sii­vi­set seu­raa­muk­set, joista kärsii koko yh­teis­kun­ta

28.12.2021 06:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko nämä arvot ja aja­tuk­set he­reil­lä olevan ter­vei­tä aja­tuk­sia?

05.11.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rat­kai­sut lasten pa­hoin­voin­tiin ovat ai­kuis­ten vas­tuul­la

09.10.2020 07:00 1
Tilaajille