Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Urho Kekkonen
Vanha Kaleva: E-pillereitä joutui myyntikieltoon veritulppaepäilyjen vuoksi

Vanha Kaleva: E-pil­le­rei­tä joutui myyn­ti­kiel­toon ve­ri­tulp­pa­epäi­ly­jen vuoksi

23.03.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Etykin asiakoreista sovittiin hyvissä ajoin ennen huippukokousta 1975 Helsingissä

Vanha Kaleva: Etykin asia­ko­reis­ta so­vit­tiin hyvissä ajoin ennen huip­pu­ko­kous­ta 1975 Hel­sin­gis­sä

26.01.2023 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: UKK-lain käsittely oli kovasanaista presidenttiä kohtaan

Vanha Kaleva: UKK-lain kä­sit­te­ly oli ko­va­sa­nais­ta pre­si­dent­tiä kohtaan

19.01.2023 10:00 1
Suomen pohjanoteerauksesta tasan 50 vuotta: presidentinvaalit peruttiin ja Kekkosen vastustajat leimattiin fasisteiksi – Professori Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lukashenko vallassa"

Suomen poh­ja­no­tee­rauk­ses­ta tasan 50 vuotta: pre­si­den­tin­vaa­lit pe­rut­tiin ja Kek­ko­sen vas­tus­ta­jat lei­mat­tiin fa­sis­teik­si – Pro­fes­so­ri Martti Häikiö: "Meillä oli oma Lu­kas­hen­ko val­las­sa"

17.01.2023 18:30 116
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion menot on re­vit­tä­vä auki – rahat on lai­tet­ta­va akuut­tien krii­sien hoitoon ja ra­ken­tei­den kor­jaa­mi­seen

14.01.2023 06:00 21
Tilaajille
Vanha Kaleva: Puolueet hyväksymässä Kekkoselle jatkolain neljäksi vuodeksi

Vanha Kaleva: Puo­lueet hy­väk­sy­mäs­sä Kek­ko­sel­le jat­ko­lain nel­jäk­si vuo­dek­si

29.12.2022 10:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Kun Neuvostoliitto miehitti Tšekkoslovakian, niin itänaapurin panssarivaunut tulivat Suomenkin rajoille – vai tulivatko

Kir­ja-ar­vio: Kun Neu­vos­to­liit­to mie­hit­ti Tšek­kos­lo­va­kian, niin itä­naa­pu­rin pans­sa­ri­vau­nut tulivat Suo­men­kin ra­joil­le – vai tu­li­vat­ko

21.12.2022 10:40
Tilaajille
Vanha Kaleva: Urho Kekkonen päätti perua tietovuodon takia lupauksensa jatkaa presidenttinä

Vanha Kaleva: Urho Kek­ko­nen päätti perua tie­to­vuo­don takia lu­pauk­sen­sa jatkaa pre­si­dent­ti­nä

15.12.2022 10:00
Tilaajille
HS: Zavidovo-muistion vuotaja on varmistunut – asiakirjan vuoti presidentti Urho Kekkosen oma kansliapäällikkö

HS: Za­vi­do­vo-muis­tion vuotaja on var­mis­tu­nut – asia­kir­jan vuoti pre­si­dent­ti Urho Kek­ko­sen oma kans­lia­pääl­lik­kö

03.12.2022 09:17 8
Paasikiven ja Kekkosen jälkeen seurasi Paasilinnojen aika

Paa­si­ki­ven ja Kek­ko­sen jälkeen seurasi Paa­si­lin­no­jen aika

27.07.2022 08:40 4
Tilaajille
Vanha Kaleva: Ruskettunut presidentti kiirehti SALT-neuvotteluista hiihtämään Kuusamoon

Vanha Kaleva: Rus­ket­tu­nut pre­si­dent­ti kii­reh­ti SALT-neu­vot­te­luis­ta hiih­tä­mään Kuu­sa­moon

31.03.2022 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Kekkoselle lennätettiin purovettä ja kimpale ikivanhaa jäätä

Vanha Kaleva: Kek­ko­sel­le len­nä­tet­tiin pu­ro­vet­tä ja kimpale iki­van­haa jäätä

24.02.2022 10:00
Tilaajille
Vanha Kaleva: Olympialaiset alkavat Pohjois-Suomi vastaan Muu Maailma

Vanha Kaleva: Olym­pia­lai­set alkavat Poh­jois-Suo­mi vastaan Muu Maailma

03.02.2022 10:00 1
Tilaajille
Tiesitkö, että korihuonekalujen valmistus työllisti Limingassa jopa kymmeniä parhaina vuosikymmeninä? Yksi korimaakareista pääsi näpäyttämään presidentti Kekkosta vuonna 1959

Tie­sit­kö, että ko­ri­huo­ne­ka­lu­jen val­mis­tus työl­lis­ti Li­min­gas­sa jopa kym­me­niä par­hai­na vuo­si­kym­me­ni­nä? Yksi ko­ri­maa­ka­reis­ta pääsi nä­päyt­tä­mään pre­si­dent­ti Kek­kos­ta vuonna 1959

18.01.2022 07:23 6
Tilaajille
Arvio: Toimittaja G.F. Sander tarjoaa amerikkalaisen näkökulman presidentti Urho Kekkosen nousuun ja uhoon

Arvio: Toi­mit­ta­ja G.F. Sander tarjoaa ame­rik­ka­lai­sen nä­kö­kul­man pre­si­dent­ti Urho Kek­ko­sen nousuun ja uhoon

17.10.2021 16:20
Tilaajille
Vanha Kaleva: Presidentti Kekkonen tuli Kalevan Kisoihin Ouluun ja pistäytyi sitä ennen Hyvonin tehtailla Haukiputaalla

Vanha Kaleva: Pre­si­dent­ti Kek­ko­nen tuli Kalevan Ki­soi­hin Ouluun ja pis­täy­tyi sitä ennen Hyvonin teh­tail­la Hau­ki­pu­taal­la

22.07.2021 10:00 1
Tilaajille
Tällainen on syrjäinen erämaakämppä, jonka sesonkiviikot varataan muutamassa minuutissa – Lähde mukaan matkalle kämpälle, jossa Kekkonen hiihti ja Kekkonen kalasti

Täl­lai­nen on syr­jäi­nen erä­maa­kämp­pä, jonka se­son­ki­vii­kot va­ra­taan muu­ta­mas­sa mi­nuu­tis­sa – Lähde mukaan mat­kal­le käm­päl­le, jossa Kek­ko­nen hiihti ja Kek­ko­nen kalasti

15.05.2021 06:00 7
Tilaajille
Matka kolmen presidentin juurille – Nivalan, Haapajärven ja Pielaveden välille suunniteltu Presidenttipolku nostaa esiin alueen historiaa

Matka kolmen pre­si­den­tin juu­ril­le – Ni­va­lan, Haa­pa­jär­ven ja Pie­la­ve­den välille suun­ni­tel­tu Pre­si­dent­ti­pol­ku nostaa esiin alueen his­to­riaa

28.12.2020 06:05
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lueet etsivät in­nok­kaas­ti eh­dok­kai­ta kevään kun­ta­vaa­lei­hin – les­ta­dio­lais­ten ja hel­lun­tai­lais­ten suh­tau­tu­mi­nen po­li­tiik­kaan eroaa toi­sis­taan

07.12.2020 05:30
Tilaajille
Kokkaa kuin kokkaisit Kekkoselle: kalaa ja karpalokakkua – Urho "Känä" Kekkonen toimi nuorena kalaporukan soppavahtina ja uudisti sittemmin linnan ateriat

Kokkaa kuin kok­kai­sit Kek­ko­sel­le: kalaa ja kar­pa­lo­kak­kua – Urho "Känä" Kek­ko­nen toimi nuorena ka­la­po­ru­kan sop­pa­vah­ti­na ja uudisti sit­tem­min linnan ateriat

19.11.2020 07:00
Tilaajille