Terveydenhuolto: Myös ou­lu­lai­set jou­tu­vat mak­sa­maan, kun Pohteen pal­ve­lu­ja vä­hen­ne­tään

Vanhat kuvat: Näin pik­ku­jou­lu­ja on juh­lit­tu Oulussa 2000-lu­vul­la

Jääkiekko: Kärpät romahti täy­des­sä Rak­si­las­sa ru­mas­ti, mutta tu­lok­sen takaa löytyy myös valoa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Presidentit
Martti Ahtisaari on 10. haudattava presidentti Suomessa – Tällaisia ovat olleet aiemmat hautajaiset

Martti Ah­ti­saa­ri on 10. hau­dat­ta­va pre­si­dent­ti Suo­mes­sa – Täl­lai­sia ovat olleet aiemmat hau­ta­jai­set

10.11.2023 09:44 2
Tilaajille
Presidentti Ahtisaaren hautajaisiin odotetaan yli 800:aa kutsuvierasta

Pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren hau­ta­jai­siin odo­te­taan yli 800:aa kut­su­vie­ras­ta

03.11.2023 09:33 4
Martti Ahtisaari päällysti lukiokirjansa Marilynin kuvalla ja muiskautti sille näyttävän pusun – Ystävät muistelevat kaikkien aikojen suurinta oululaista

Martti Ah­ti­saa­ri pääl­lys­ti lu­kio­kir­jan­sa Ma­ri­ly­nin kuvalla ja muis­kaut­ti sille näyt­tä­vän pusun – Ystävät muis­te­le­vat kaik­kien aikojen suu­rin­ta ou­lu­lais­ta

16.10.2023 17:24 1
Tilaajille
Presidentti Ahtisaaren surukirja avataan tiistaina – surunvalittelut voi jättää perjantaihin saakka

Pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren su­ru­kir­ja avataan tiis­tai­na – su­run­va­lit­te­lut voi jättää per­jan­tai­hin saakka

16.10.2023 17:05 1
Presidentti Ahtisaari saatetaan haudan lepoon valtiollisissa hautajaisissa – suruliputus koko maassa vasta hautajaispäivänä

Pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ri saa­te­taan haudan lepoon val­tiol­li­sis­sa hau­ta­jai­sis­sa – su­ru­li­pu­tus koko maassa vasta hau­ta­jais­päi­vä­nä

16.10.2023 13:38
Martti Ahtisaarta haettiin lentokentältä Oulun kaupunginjohtajaksi, mutta rauhantyö vei voiton

Martti Ah­ti­saar­ta haet­tiin len­to­ken­täl­tä Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si, mutta rau­han­työ vei voiton

16.10.2023 10:49 12
Tilaajille
Presidentti Martti Ahtisaari on kuollut 86-vuotiaana

Pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­ri on kuollut 86-vuo­tiaa­na

16.10.2023 11:07 12
Maailman ainoa Chevy odottaa uutta elämää – Mika Jaakkola aloittelee Ukko-Pekan auton entisöintiprojektia, joka hakee vaikeudessa vertaistaan

Maail­man ainoa Chevy odottaa uutta elämää – Mika Jaak­ko­la aloit­te­lee Uk­ko-Pe­kan auton en­ti­söin­tip­ro­jek­tia, joka hakee vai­keu­des­sa ver­tais­taan

06.08.2023 18:26 1
Tilaajille
Kansa haluaa vahvemman presidentin ja heiveröisemmän pääministerin
Pääkirjoitus

Kansa haluaa vah­vem­man pre­si­den­tin ja hei­ve­röi­sem­män pää­mi­nis­te­rin

18.07.2023 20:00 50
Tilaajille
IS:n pyytämä lausunto: Presidentti Niinistön terveys on kunnossa

IS:n pyytämä lau­sun­to: Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön terveys on kun­nos­sa

17.04.2023 16:50 2
"No, sitten lähdettiin!" sanoi parabellumia heiluttava Lapuan liikkeen mies ja työnsi K.J. Ståhlbergin rouvineen Chevroletin takapenkille

"No, sitten läh­det­tiin!" sanoi pa­ra­bel­lu­mia hei­lut­ta­va Lapuan liik­keen mies ja työnsi K.J. Ståhl­ber­gin rou­vi­neen Chev­ro­le­tin ta­ka­pen­kil­le

08.09.2022 15:00 1
Tilaajille
Presidenttien suhde uskontoon on kirjava USA:ssa – Suomessa presidentit ovat luterilaisen kirkon kannattajia
Kolumni

Pre­si­dent­tien suhde us­kon­toon on kirjava USA:ssa – Suo­mes­sa pre­si­den­tit ovat lu­te­ri­lai­sen kirkon kan­nat­ta­jia

29.01.2021 13:10 10
Tilaajille
Sauli Niinistö tuntuu olevan aina oikeassa – onko tasavallan presidenttiä lupa arvostella?
Kolumni

Sauli Nii­nis­tö tuntuu olevan aina oi­keas­sa – onko ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiä lupa ar­vos­tel­la?

29.01.2021 07:00 9
Tilaajille
Ugandan presidentti julistettiin vaalivoittajaksi kuudennelle kaudelleen – kotiinsa armeijan saartama oppositioehdokas syyttää vaalivilpistä

Ugandan pre­si­dent­ti ju­lis­tet­tiin vaa­li­voit­ta­jak­si kuu­den­nel­le kau­del­leen – ko­tiin­sa ar­mei­jan saar­ta­ma op­po­si­tio­eh­do­kas syyttää vaa­li­vil­pis­tä

16.01.2021 23:10 4
Sauli Niinistö ja Vladimir Putin kävivät pitkän puhelinkeskustelun – presidentit keskustelivat Suomen ja Venäjän suhteiden lisäksi Navalnyin tapauksesta

Sauli Nii­nis­tö ja Vla­di­mir Putin kävivät pitkän pu­he­lin­kes­kus­te­lun – pre­si­den­tit kes­kus­te­li­vat Suomen ja Venäjän suh­tei­den lisäksi Na­val­nyin ta­pauk­ses­ta

28.12.2020 13:55 6
Matka kolmen presidentin juurille – Nivalan, Haapajärven ja Pielaveden välille suunniteltu Presidenttipolku nostaa esiin alueen historiaa

Matka kolmen pre­si­den­tin juu­ril­le – Ni­va­lan, Haa­pa­jär­ven ja Pie­la­ve­den välille suun­ni­tel­tu Pre­si­dent­ti­pol­ku nostaa esiin alueen his­to­riaa

28.12.2020 06:05
Tilaajille
Moldovan ensimmäiseksi naispresidentiksi valittu haluaa kitkeä korruptiota ja lähestyä EU:ta, mutta Venäjä-myönteinen parlamentti vei valtaoikeuksia jo ennen virkaanastujaisia

Mol­do­van en­sim­mäi­sek­si nais­pre­si­den­tik­si valittu haluaa kitkeä kor­rup­tio­ta ja lä­hes­tyä EU:ta, mutta Ve­nä­jä-myön­tei­nen par­la­ment­ti vei val­ta­oi­keuk­sia jo ennen vir­kaan­as­tu­jai­sia

08.12.2020 06:30
Perussa on jo kolmas presidentti reilun viikon sisään – edeltäjillä on mittava rikoshistoria

Perussa on jo kolmas pre­si­dent­ti reilun viikon sisään – edel­tä­jil­lä on mittava ri­kos­his­to­ria

20.11.2020 15:45
Tilaajille
Arvio: Haastattelukirja antaa kohtuusilotellun kuvan Tarja Halosesta, mutta kertoo hienosti, mihin kaikkeen kansalaisaktivisti on ehtinyt

Arvio: Haas­tat­te­lu­kir­ja antaa koh­tuusilo­tel­lun kuvan Tarja Ha­lo­ses­ta, mutta kertoo hie­nos­ti, mihin kaik­keen kan­sa­lais­ak­ti­vis­ti on ehtinyt

15.11.2020 15:00 3
Tilaajille
Tutkija Hanna Smith: Boltonin kirjaamat Niinistön evästykset Trumpille Putinista eivät hätkähdytä

Tutkija Hanna Smith: Bol­to­nin kir­jaa­mat Nii­nis­tön eväs­tyk­set Trum­pil­le Pu­ti­nis­ta eivät hät­käh­dy­tä

22.06.2020 12:37