Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Presidentinvaalit
Kuukausi
Alexander Stubbille ennustettua niukempi voitto – löydät presidentinvaalien tulospalvelun tästä

Ale­xan­der Stub­bil­le en­nus­tet­tua niu­kem­pi voitto – löydät pre­si­den­tin­vaa­lien tu­los­pal­ve­lun tästä

11.02.2024 21:15 7
Oululaiselle pariskunnalle vaalipäivä on juhlapäivä, mutta kaksikko ei ole koskaan paljastanut toisilleen omaa ehdokastaan

Ou­lu­lai­sel­le pa­ris­kun­nal­le vaa­li­päi­vä on juh­la­päi­vä, mutta kak­sik­ko ei ole koskaan pal­jas­ta­nut toi­sil­leen omaa eh­do­kas­taan

11.02.2024 12:11 24
Tilaajille
Paljon melua tyhjästä – kädenlämpöinen presidentinvaali vie mediatilaa akuuteilta poliittisilta aiheilta
Kolumni

Paljon melua tyh­jäs­tä – kä­den­läm­pöi­nen pre­si­den­tin­vaa­li vie me­dia­ti­laa akuu­teil­ta po­liit­ti­sil­ta ai­heil­ta

03.02.2024 06:00 9
Tilaajille
Pekka Haa­vis­ton vaa­li­mai­nok­sia rikottu ympäri maakuntaa, erityisesti Yli­vies­kas­sa – Vihreät teki asiasta ri­kos­il­moi­tuk­sen

Pekka Haa­vis­ton vaa­li­mai­nok­sia rikottu ympäri maa­kun­taa, eri­tyi­ses­ti Yli­vies­kas­sa – Vihreät teki asiasta ri­kos­il­moi­tuk­sen

02.02.2024 16:30 33
Tilaajille
Vanhemmat
Ennakkoäänten tulokset julki, Stubb ja Haavisto johdossa – Oulun vaalipiirissä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

En­nak­ko­ään­ten tu­lok­set julki, Stubb ja Haa­vis­to joh­dos­sa – Oulun vaa­li­pii­ris­sä ääniä kahmi eniten Olli Rehn

28.01.2024 20:32 6
Äänet laskettu, Stubb ja Haavisto jyräsivät toiselle kierrokselle

Äänet las­ket­tu, Stubb ja Haa­vis­to jy­rä­si­vät toi­sel­le kier­rok­sel­le

28.01.2024 23:21 29
Presidentinvaalien 2024 ensimmäisen kierroksen tulospalvelu löytyy tästä

Pre­si­den­tin­vaa­lien 2024 en­sim­mäi­sen kier­rok­sen tu­los­pal­ve­lu löytyy tästä

28.01.2024 19:18 3
Presidentinvaalien ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän aktiivisuus jäi reilusti viime vaaleja alhaisemmaksi Oulun vaalipiirissä

Pre­si­den­tin­vaa­lien en­sim­mäi­sen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vän ak­tii­vi­suus jäi rei­lus­ti viime vaaleja al­hai­sem­mak­si Oulun vaa­li­pii­ris­sä

19.01.2024 12:51 2
Tilaajille
MT:n presidenttikysely: Kahden kärjessä Stubb ja Haavisto, kolmossijasta kilpailevat Halla-aho ja Rehn

MT:n pre­si­dent­ti­ky­se­ly: Kahden kär­jes­sä Stubb ja Haa­vis­to, kol­mos­si­jas­ta kil­pai­le­vat Hal­la-aho ja Rehn

18.01.2024 12:14 39
Ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä lähti käyntiin Oulun yliopistolla vilkkaana  – Oulun vaalipiirissä ennakkoäänten määrä jäi selvästi edellisiä vaaleja pienemmäksi

En­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä lähti käyn­tiin Oulun yli­opis­tol­la vilk­kaa­na  – Oulun vaa­li­pii­ris­sä en­nak­ko­ään­ten määrä jäi sel­väs­ti edel­li­siä vaaleja pie­nem­mäk­si

18.01.2024 17:06 6
Tilaajille
Paavo Väyrynen toivoo edelleen saavansa maanantain ja tiistain postissa muhkean kannattajakorttikasan – aika loppuu tiistaina kello 16

Paavo Väy­ry­nen toivoo edel­leen saa­van­sa maa­nan­tain ja tiis­tain pos­tis­sa muhkean kan­nat­ta­ja­kort­ti­ka­san – aika loppuu tiis­tai­na kello 16

10.12.2023 17:54 31
Tilaajille
Jos ihmisiä työnnetään pohjoiseen talvella, tulee ruumiita – Presidenttiehdokas Mika Aaltola pelkää Venäjän avaavan kylmän reitin Suomeen

Jos ihmisiä työn­ne­tään poh­joi­seen tal­vel­la, tulee ruu­mii­ta – Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Mika Aaltola pelkää Venäjän avaavan kylmän reitin Suomeen

04.12.2023 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tärkeät kaa­pe­lit suojaan – Hel­sin­ki–­Tal­lin­na-tun­ne­li­han­ke pi­kim­mi­ten suun­nit­te­luun

21.11.2023 05:30 1
Oulun lyseo ja Suomen Pankki hyviä presidenttihautomoita – suora kansanvaali on toiminut Suomessa
Kolumni

Oulun lyseo ja Suomen Pankki hyviä pre­si­dent­ti­hau­to­moi­ta – suora kan­san­vaa­li on toi­mi­nut Suo­mes­sa

21.10.2023 06:05 11
Martti Ahtisaarta haettiin lentokentältä Oulun kaupunginjohtajaksi, mutta rauhantyö vei voiton

Martti Ah­ti­saar­ta haet­tiin len­to­ken­täl­tä Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si, mutta rau­han­työ vei voiton

16.10.2023 10:49 12
Tilaajille
Ylen presidenttikysely: Haavisto ja Stubb vaalien toiselle kierrokselle, jolla kisa muuttuu tasaiseksi

Ylen pre­si­dent­ti­ky­se­ly: Haa­vis­to ja Stubb vaalien toi­sel­le kier­rok­sel­le, jolla kisa muuttuu ta­sai­sek­si

14.09.2023 06:58 41
Vasemmistoliiton Li Andersson ilmoittautui mukaan presidenttikisaan

Va­sem­mis­to­lii­ton Li An­ders­son il­moit­tau­tui mukaan pre­si­dent­ti­ki­saan

13.09.2023 15:33 4
Pekka Haavisto nousi suosituimmaksi presidenttiehdokkaaksi Uutissuomalaisen kyselyssä

Pekka Haa­vis­to nousi suo­si­tuim­mak­si pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si Uu­tis­suo­ma­lai­sen ky­se­lys­sä

12.09.2023 10:12 37
Presidenttiehdokas Aaltola ehdottaa ydinasepykäliä ja luopuisi Pariisin rauhansopimuksen aserajoituksista – "Kun maailmanpoliittinen tilanne huononee, on jo myöhäistä"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Aaltola eh­dot­taa ydin­ase­py­kä­liä ja luo­pui­si Pa­rii­sin rau­han­so­pi­muk­sen ase­ra­joi­tuk­sis­ta – "Kun maail­man­po­liit­ti­nen tilanne huo­no­nee, on jo myö­häis­tä"

11.09.2023 12:00 20
Tilaajille