Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Kaksoissurma: Po­lii­sil­la on Vä­li­vai­nion sur­mis­sa käy­tet­ty ase hal­lus­saan

Huoltovarmuus: Ra­ken­ne­taan­ko ra­ta­yh­teys Oulusta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Presidentinvaalit
Pohjois-Pohjanmaan keskusta esittää Olli Rehniä puolueen presidenttiehdokkaaksi

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta esittää Olli Rehniä puo­lueen pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

20.05.2023 18:43 20
Pian kansa valitsee Nato-politiikan seuraavan johtajan – Vallanjaosta on turha vängätä: presidentti päättää sotilaiden lähettämisestä tiukimpiin paikkoihin

Pian kansa va­lit­see Na­to-po­li­tii­kan seu­raa­van joh­ta­jan – Val­lan­jaos­ta on turha vän­gä­tä: pre­si­dent­ti päättää so­ti­lai­den lä­het­tä­mi­ses­tä tiu­kim­piin paik­koi­hin

07.05.2023 12:00 14
Tilaajille
Paavo Väyrynen antaa suostumuksensa sille, että häntä voidaan esittää ehdokkaaksi keskustan presidenttikandidaattien esivaaliin

Paavo Väy­ry­nen antaa suos­tu­muk­sen­sa sille, että häntä voidaan esittää eh­dok­kaak­si kes­kus­tan pre­si­dent­ti­kan­di­daat­tien esi­vaa­liin

04.05.2023 11:02 7
MT:n kysely: Pekka Haavisto on suosikki seuraavaksi presidentiksi, voittaisi toisella kierroksella Rehnin tai Aaltolan

MT:n kysely: Pekka Haa­vis­to on suo­sik­ki seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si, voit­tai­si toi­sel­la kier­rok­sel­la Rehnin tai Aal­to­lan

24.04.2023 06:18 35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenestä seu­raa­va pre­si­dent­ti?

13.11.2022 05:00 3
Tilaajille
Analyysi: Mika Aaltolan liputettua itsensä ulos, presidenttipelissä eletään kyttäysvaihetta – Ulkopolitiikan ymmärrys on nyt valttia, yleispoliitikoilla huterasti kysyntää presidentiksi

Ana­lyy­si: Mika Aal­to­lan li­pu­tet­tua itsensä ulos, pre­si­dent­ti­pe­lis­sä eletään kyt­täys­vai­het­ta – Ul­ko­po­li­tii­kan ym­mär­rys on nyt valt­tia, yleis­po­lii­ti­koil­la hu­te­ras­ti ky­syn­tää pre­si­den­tik­si

31.10.2022 16:34 29
Tilaajille
Työmies Niinistön linjalla – Putinin kanssa saunonut Mikko Hautala: "Jos Ukrainaa ei pystytä suojaamaan, Euroopan turvallisuusjärjestys menee pilalle"

Työmies Nii­nis­tön lin­jal­la – Putinin kanssa sau­no­nut Mikko Hau­ta­la: "Jos Uk­rai­naa ei pystytä suo­jaa­maan, Eu­roo­pan tur­val­li­suus­jär­jes­tys menee pi­lal­le"

21.08.2022 10:04 19
Tilaajille
Pääministeri Marin Ylellä: En ole käytettävissä presidenttiehdokkaaksi

Pää­mi­nis­te­ri Marin Ylellä: En ole käy­tet­tä­vis­sä pre­si­dent­ti­eh­dok­kaak­si

19.06.2022 16:32 31
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn IS:n presidenttigallupin ykkönen, Mika Aaltola mustana hevosena korkealla

Suomen Pankin pää­joh­ta­ja Olli Rehn IS:n pre­si­dent­ti­gal­lu­pin yk­kö­nen, Mika Aaltola mustana he­vo­se­na kor­keal­la

27.05.2022 07:37 43
Olli Rehn polkee presidenttigallupin kärkipaikalla, ja aikaisemminkin Suomen Pankin pääjohtajan paikalta on noustu maan johtoon

Olli Rehn polkee pre­si­dent­ti­gal­lu­pin kär­ki­pai­kal­la, ja ai­kai­sem­min­kin Suomen Pankin pää­joh­ta­jan pai­kal­ta on noustu maan johtoon

29.03.2022 19:00 6
Tilaajille
Sauli Niinistö tuntuu olevan aina oikeassa – onko tasavallan presidenttiä lupa arvostella?
Kolumni

Sauli Nii­nis­tö tuntuu olevan aina oi­keas­sa – onko ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiä lupa ar­vos­tel­la?

29.01.2021 07:00 9
Tilaajille
Valko-Venäjän oppositiojohtaja kehotti EU:ta olemaan tunnustamatta presidentinvaalien väärennettyjä tuloksia – "Herra Lukashenko on menettänyt legitimiteettinsä kansakuntamme ja maailman silmissä"

Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tio­joh­ta­ja kehotti EU:ta olemaan tun­nus­ta­mat­ta pre­si­den­tin­vaa­lien vää­ren­net­ty­jä tu­lok­sia – "Herra Lu­kas­hen­ko on me­net­tä­nyt le­gi­ti­mi­teet­tin­sä kan­sa­kun­tam­me ja maail­man sil­mis­sä"

19.08.2020 16:07
Puolan presidentinvaalien ovensuukysely povaa hyvin tiukkaa kisaa – istuva presidentti niukassa johdossa

Puolan pre­si­den­tin­vaa­lien oven­suu­ky­se­ly povaa hyvin tiukkaa kisaa – istuva pre­si­dent­ti niu­kas­sa joh­dos­sa

12.07.2020 22:41
Moni ei tiedä vielä suosikkiaan seuraavaksi presidentiksi – Sanna Marin on noussut Pekka Haaviston tuntumaan, mutta kiinnostaako tehtävä häntä?

Moni ei tiedä vielä suo­sik­kiaan seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si – Sanna Marin on noussut Pekka Haa­vis­ton tun­tu­maan, mutta kiin­nos­taa­ko tehtävä häntä?

02.07.2020 07:00
Jakautunut Puola valitsee presidentinvaaleissa demokratian ja autoritaarisen linjan väliltä – Taustalla hämmentävät "pakkovaalit", joissa ei annettu yhtään ääntä

Ja­kau­tu­nut Puola va­lit­see pre­si­den­tin­vaa­leis­sa de­mo­kra­tian ja au­to­ri­taa­ri­sen linjan väliltä – Taus­tal­la häm­men­tä­vät "pak­ko­vaa­lit", joissa ei annettu yhtään ääntä

27.06.2020 20:32
Yritykset Pohjois-Pohjanmaalla kasvaisivat, mutta työvoiman saatavuus on merkittävä kasvun este

Yri­tyk­set Poh­jois-Poh­jan­maal­la kas­vai­si­vat, mutta työ­voi­man saa­ta­vuus on mer­kit­tä­vä kasvun este

26.02.2020 06:00
Mitä on otettava huomioon, kun työsopimus päätetään sopimalla?

Mitä on otet­ta­va huo­mioon, kun työ­so­pi­mus pää­te­tään so­pi­mal­la?

27.10.2019 06:00
Ääniä saivat myös Kekkonen ja Chuck Norris

Ääniä saivat myös Kek­ko­nen ja Chuck Norris

07.02.2012 08:22 17
Kampanjatyö jatkuu vielä viikon verran

Kam­pan­ja­työ jatkuu vielä viikon verran

07.02.2012 06:14 11