JUURI NYT: Ko­ro­na­vil­kus­ta jul­kais­tiin päi­vi­tet­ty versio – THL: mo­lem­mat ro­ko­tuk­set saa­neil­ta ei enää edel­ly­te­tä ka­ran­tee­nia al­tis­tu­mis­ta­pauk­sis­sa

TILAAJIEN SUOSITUIN: Syy­te:Pe­las­tus­lai­tok­sen työn­te­ki­jä sai mat­ka­lah­ja­kort­te­ja kii­tok­sek­si kymp­pi­ton­nien pe­su­ai­ne­ti­lauk­sis­ta

Presidentinvaalit
Kolumni

Sauli Nii­nis­tö tuntuu olevan aina oi­keas­sa – onko ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiä lupa ar­vos­tel­la?

29.01.2021 07:00 9
Tilaajille

Val­ko-Ve­nä­jän op­po­si­tio­joh­ta­ja kehotti EU:ta olemaan tun­nus­ta­mat­ta pre­si­den­tin­vaa­lien vää­ren­net­ty­jä tu­lok­sia – "Herra Lu­kas­hen­ko on me­net­tä­nyt le­gi­ti­mi­teet­tin­sä kan­sa­kun­tam­me ja maail­man sil­mis­sä"

19.08.2020 16:07

Puolan pre­si­den­tin­vaa­lien oven­suu­ky­se­ly povaa hyvin tiukkaa kisaa – istuva pre­si­dent­ti niu­kas­sa joh­dos­sa

12.07.2020 22:41

Moni ei tiedä vielä suo­sik­kiaan seu­raa­vak­si pre­si­den­tik­si – Sanna Marin on noussut Pekka Haa­vis­ton tun­tu­maan, mutta kiin­nos­taa­ko tehtävä häntä?

02.07.2020 07:00

Ja­kau­tu­nut Puola va­lit­see pre­si­den­tin­vaa­leis­sa de­mo­kra­tian ja au­to­ri­taa­ri­sen linjan väliltä – Taus­tal­la häm­men­tä­vät "pak­ko­vaa­lit", joissa ei annettu yhtään ääntä

27.06.2020 20:32

Yri­tyk­set Poh­jois-Poh­jan­maal­la kas­vai­si­vat, mutta työ­voi­man saa­ta­vuus on mer­kit­tä­vä kasvun este

26.02.2020 06:00

Mitä on otet­ta­va huo­mioon, kun työ­so­pi­mus pää­te­tään so­pi­mal­la?

27.10.2019 06:00

Ääniä saivat myös Kek­ko­nen ja Chuck Norris

07.02.2012 08:22 17

Kam­pan­ja­työ jatkuu vielä viikon verran

07.02.2012 06:14 11

Tu­lo­sil­ta keräsi par­haim­mil­laan 1,5 mil­joo­naa kat­so­jaa

06.02.2012 22:02 7

Odo­tet­ta­vis­sa: Pun­ta­roi­tu­ja lau­sun­to­ja ja ta­lout­ta

06.02.2012 20:58 15

Lennun yk­si­tyi­syyt­tä suo­jel­laan tar­kas­ti

06.02.2012 19:55 8

Haa­vis­to kiit­te­li mies­tään tuesta

06.02.2012 17:57 37

Nii­nis­tö lisäisi poh­jois­ta yh­teis­työ­tä ar­mei­jas­sa

06.02.2012 17:18 20

Erkki Kar­vo­nen: Poh­joi­ses­sa va­lit­tiin ruton ja koleran väliltä

06.02.2012 16:44 21

Nii­nis­tö: Minusta tulee omis­tau­tu­va pre­si­dent­ti

06.02.2012 15:35 18

Uimonen Ylelle: Haa­vis­ton homous rat­kai­si vaalit

06.02.2012 15:34 16

Haa­vis­to: Homous ei rat­kais­sut vaalia

06.02.2012 15:32 72

EU:n joh­to­hah­mot on­nit­te­li­vat Nii­nis­töä

06.02.2012 15:18 4