Juuri nyt: Oulun kes­kus­tan ja Top­pi­lan tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty otettu kiinni

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

turku
Jos törttöilet jouluna, saatko kovemman rangaistuksen? Selvitimme, miten joulurauha käytännössä vaikuttaa

Jos tört­töi­let jou­lu­na, saatko ko­vem­man ran­gais­tuk­sen? Sel­vi­tim­me, miten jou­lu­rau­ha käy­tän­nös­sä vai­kut­taa

20.12.2023 06:00 2
Tilaajille
Matleena Aarikallio keksii miten suuryritykset saadaan rahoittamaan Oulun isoa vuotta 6 miljoonalla eurolla

Mat­lee­na Aa­ri­kal­lio keksii miten suur­yri­tyk­set saadaan ra­hoit­ta­maan Oulun isoa vuotta 6 mil­joo­nal­la eurolla

12.11.2023 17:50 17
Tilaajille
50-vuotias Tommi Kinnunen varmistaa kirjoittajana viikkotolkulla typerän tuntuisiakin yksityiskohtia, mutta remontoinnissa hänen vahvuutensa on suurpiirteisyys

50-vuo­tias Tommi Kin­nu­nen var­mis­taa kir­joit­ta­ja­na viik­ko­tol­kul­la typerän tun­tui­sia­kin yk­si­tyis­koh­tia, mutta re­mon­toin­nis­sa hänen vah­vuu­ten­sa on suur­piir­tei­syys

14.06.2023 19:00 1
Tilaajille
Oulun kaupungin elinvoima uhattuna: Asiantuntija esittää radikaaleja keinoja kaupungin pelastamiseksi – ”Moni asia on jäänyt piippuun”

Oulun kau­pun­gin elin­voi­ma uhat­tu­na: Asian­tun­ti­ja esittää ra­di­kaa­le­ja keinoja kau­pun­gin pe­las­ta­mi­sek­si – ”Moni asia on jäänyt piip­puun”

10.05.2023 06:00 109
Tilaajille
Kommentti: Turussa on Jarno Saarisen tie ja patsas – Kenelle urheilijalle Oulussa voisi antaa kunnianosoituksen?
Kolumni

Kom­ment­ti: Turussa on Jarno Saa­ri­sen tie ja patsas – Kenelle ur­hei­li­jal­le Oulussa voisi antaa kun­nia­no­soi­tuk­sen?

07.05.2023 09:00 23
Tilaajille
Bändi syntyi Jesse Heikkisen somepäivityksestä – Oulussa tukikohtaansa pitävä The Abbey tähyää jo ulkomaille

Bändi syntyi Jesse Heik­ki­sen so­me­päi­vi­tyk­ses­tä – Oulussa tu­ki­koh­taan­sa pitävä The Abbey tähyää jo ul­ko­mail­le

21.02.2023 15:30 1
Tilaajille
Joulurauha julistettiin Turussa kahden vuoden tauon jälkeen yleisön edessä – mielenilmauksissa vaadittiin joulurauhaa Ukrainaan

Jou­lu­rau­ha ju­lis­tet­tiin Turussa kahden vuoden tauon jälkeen yleisön edessä – mie­len­il­mauk­sis­sa vaa­dit­tiin jou­lu­rau­haa Uk­rai­naan

24.12.2022 12:59 6
Käräjäoikeus tuomitsi 68-vuotiaan miehen elinkautiseen liki 30 vuotta kateissa olleen turkulaisen lakimiehen murhasta

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si 68-vuo­tiaan miehen elin­kau­ti­seen liki 30 vuotta ka­teis­sa olleen tur­ku­lai­sen la­ki­mie­hen mur­has­ta

27.05.2022 13:37
Merivoimien sukeltajat löysivät merestä toisenkin vainajan Turun Airiston alueella – poliisi epäilee henkirikosta, merestä nostettiin myös ankkuri

Me­ri­voi­mien su­kel­ta­jat löy­si­vät merestä toi­sen­kin vai­na­jan Turun Ai­ris­ton alueel­la – poliisi epäilee hen­ki­ri­kos­ta, merestä nos­tet­tiin myös ankkuri

02.03.2022 19:09
Nyt tuli norjalaisille outo väärinkäsitys: Norwegian väittää Turkua Ouluksi

Nyt tuli nor­ja­lai­sil­le outo vää­rin­kä­si­tys: Nor­we­gian väittää Turkua Ouluksi

14.11.2021 17:22 28
Tilaajille
Vuosia luvatta Oulussa kiropraktikkona toiminut oikeudessa – ”Tiedostan, että olen tehnyt selkeästi väärin”

Vuosia luvatta Oulussa ki­ro­prak­tik­ko­na toi­mi­nut oi­keu­des­sa – ”Tie­dos­tan, että olen tehnyt sel­keäs­ti väärin”

02.11.2021 15:29 15
Tilaajille
Asioita tulisi entistä paremmin katsella pienen ja uhanalaisen ihmisen näkökulmasta, sanoo 90 vuotta täyttävä John Vikström

Asioita tulisi entistä pa­rem­min kat­sel­la pienen ja uhan­alai­sen ihmisen nä­kö­kul­mas­ta, sanoo 90 vuotta täyt­tä­vä John Vik­ström

01.10.2021 09:00 1
Tilaajille
Marin puolustaa elpymispakettia,  Orpo haluaa ulkorajoille tiukemman rajavalvonnan

Marin puo­lus­taa el­py­mis­pa­ket­tia, Orpo haluaa ul­ko­ra­joil­le tiu­kem­man ra­ja­val­von­nan

27.08.2021 14:28 6
Tilaajille
Linja-auton kuljettaja on epäiltynä Turussa sähköpotkulautailijan kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa

Lin­ja-au­ton kul­jet­ta­ja on epäil­ty­nä Turussa säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­jan kuo­le­maan joh­ta­nees­sa on­net­to­muu­des­sa

10.08.2021 12:42
Sähköpotkulaudalla ajanut nainen kuoli jäätyään linja-auton alle Turussa – poliisin mukaan ensimmäinen kuolemaan johtanut sähköpotkulautaturma Suomessa

Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la ajanut nainen kuoli jää­tyään lin­ja-au­ton alle Turussa – po­lii­sin mukaan en­sim­mäi­nen kuo­le­maan joh­ta­nut säh­kö­pot­ku­lau­ta­tur­ma Suo­mes­sa

04.08.2021 19:32 6
Sähköpotkulautailija kuoli jäätyään linja-auton alle Turussa

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­ja kuoli jää­tyään lin­ja-au­ton alle Turussa

04.08.2021 12:53
Hotelliaamiaisen sai Helsingissä syödä omassa rauhassa – majoituksen kysyntä ryöpsähti kasvuun etenkin Itä-Suomessa, Turussa ja Tampereella

Ho­tel­li­aa­miai­sen sai Hel­sin­gis­sä syödä omassa rau­has­sa – ma­joi­tuk­sen kysyntä ryöp­säh­ti kasvuun etenkin Itä-Suo­mes­sa, Turussa ja Tam­pe­reel­la

22.07.2021 19:24 2
Tilaajille
Tilastokeskus: Helsingin kalleimmat vuokrat ovat yli kolminkertaisia verrattuina Suomen halvimpiin – Oulussa kallein on Helsingissä halvin

Ti­las­to­kes­kus: Hel­sin­gin kal­leim­mat vuokrat ovat yli kol­min­ker­tai­sia ver­rat­tui­na Suomen hal­vim­piin – Oulussa kallein on Hel­sin­gis­sä halvin

05.07.2021 17:49 2
Kokoomus juhlii vaalivoittoa Helsingissä, Tampereella ja Turussa – Menehtyneen miehen äänet ratkaisemassa pormestarikisan Tampereella kokoomuksen eduksi

Ko­koo­mus juhlii vaa­li­voit­toa Hel­sin­gis­sä, Tam­pe­reel­la ja Turussa – Me­neh­ty­neen miehen äänet rat­kai­se­mas­sa por­mes­ta­ri­ki­san Tam­pe­reel­la ko­koo­muk­sen eduksi

14.06.2021 20:46
Tilaajille
Nuorten keskuudessa epäillään leviävän poikkeuksellisen vaarallista ainetta – viisi parikymppistä miestä kuollut myrkytykseen Turussa lyhyen ajan sisällä

Nuorten kes­kuu­des­sa epäil­lään le­viä­vän poik­keuk­sel­li­sen vaa­ral­lis­ta ainetta – viisi pa­ri­kymp­pis­tä miestä kuollut myr­ky­tyk­seen Turussa lyhyen ajan sisällä

29.04.2021 10:20