Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Moottoripyöräily
Moottoripyörät houkuttelivat oululaisia tungokseen asti – Kustomoidussa pyörässä pintamateriaaliksi voi käydä ruoste

Moot­to­ri­pyö­rät hou­kut­te­li­vat ou­lu­lai­sia tun­gok­seen asti – Kus­to­moi­dus­sa pyö­räs­sä pin­ta­ma­te­riaa­lik­si voi käydä ruoste

20.01.2024 20:30 17
Tilaajille
Kaksi moottoripyörää törmäsi toisiinsa Muoniossa – toinen kuljettaja kuljetettiin helikopterilla sairaalaan

Kaksi moot­to­ri­pyö­rää törmäsi toi­siin­sa Muo­nios­sa – toinen kul­jet­ta­ja kul­je­tet­tiin he­li­kop­te­ril­la sai­raa­laan

31.07.2023 15:06
Tilaajille
Ranuan kauneus avautuu moottoripyörän selästä – pysähtyminen tarjoaa vielä enemmän
Mainos Ranuan kunta

Ranuan kauneus avautuu moot­to­ri­pyö­rän selästä – py­säh­ty­mi­nen tarjoaa vielä enemmän

03.06.2023 06:00
Kommentti: Turussa on Jarno Saarisen tie ja patsas – Kenelle urheilijalle Oulussa voisi antaa kunnianosoituksen?
Kolumni

Kom­ment­ti: Turussa on Jarno Saa­ri­sen tie ja patsas – Kenelle ur­hei­li­jal­le Oulussa voisi antaa kun­nia­no­soi­tuk­sen?

07.05.2023 09:00 23
Tilaajille
Kolumni: Jokainen moottoriurheilija hyväksyy lajiinsa liittyvät riskit vetäessään kypärän päähänsä
Kolumni

Ko­lum­ni: Jo­kai­nen moot­to­ri­ur­hei­li­ja hy­väk­syy la­jiin­sa liit­ty­vät riskit ve­täes­sään kypärän pää­hän­sä

20.04.2023 15:00 10
Tilaajille
Kaverusten Oulussa perustama mopoliike on nykyään yksi suurimmista moottoripyöräkaupoista Suomessa – "Olemme kyllä löytäneet aina jonkun konstin mennä eteenpäin"

Ka­ve­rus­ten Oulussa pe­rus­ta­ma mo­po­lii­ke on nykyään yksi suu­rim­mis­ta moot­to­ri­pyö­rä­kau­pois­ta Suo­mes­sa – "Olemme kyllä löy­tä­neet aina jonkun konstin mennä eteen­päin"

03.12.2022 19:00 5
Tilaajille
Yosuke Shoyama ajeli nykyaikaisella Honda Monkeylla Japanista Lappiin – Matkavauhti ei päätä huimannut, välillä touhu meni työntämiseksi

Yosuke Shoyama ajeli ny­ky­ai­kai­sel­la Honda Mon­keyl­la Ja­pa­nis­ta Lappiin – Mat­ka­vauh­ti ei päätä hui­man­nut, välillä touhu meni työn­tä­mi­sek­si

03.08.2022 12:00 8
Tilaajille
Valtaosa moottoripyöräilijöiden kuolemaan johtavista onnettomuuksista on kuljettajan aiheuttamia – yleisin onnettomuustyyppi on tieltä suistuminen

Val­tao­sa moot­to­ri­pyö­räi­li­jöi­den kuo­le­maan joh­ta­vis­ta on­net­to­muuk­sis­ta on kul­jet­ta­jan ai­heut­ta­mia – yleisin on­net­to­muus­tyyp­pi on tieltä suis­tu­mi­nen

01.05.2022 17:48 8
Tilaajille
Kolme ihmistä kuoli kahden moottoripyörän törmäyksessä Kärkölässä

Kolme ihmistä kuoli kahden moot­to­ri­pyö­rän tör­mäyk­ses­sä Kär­kö­läs­sä

12.07.2021 11:21
Kysyimme: Onko sähkömoottoripyöriä jo Pohjois-Suomen teillä?

Ky­syim­me: Onko säh­kö­moot­to­ri­pyö­riä jo Poh­jois-Suo­men teillä?

03.05.2021 07:00 23
Tilaajille
Vuoden moottoripyöräkouluttaja, oululaislähtöinen eläinlääkäri Laura Liimatta: "Motoristeilla on vastuu myös muista tielläliikkujista"

Vuoden moot­to­ri­pyö­rä­kou­lut­ta­ja, ou­lu­lais­läh­töi­nen eläin­lää­kä­ri Laura Lii­mat­ta: "Mo­to­ris­teil­la on vastuu myös muista tiel­lä­liik­ku­jis­ta"

02.05.2021 19:23 7
Tilaajille
Mikä ihmeen airbag-liivi? Moottoripyöräilijän turvatyyny mahtuu monen ajotakin alle – liikenteen asiantuntija: "Paras suoja on lopulta korvien välissä"

Mikä ihmeen air­bag-lii­vi? Moot­to­ri­pyö­räi­li­jän tur­va­tyy­ny mahtuu monen ajo­ta­kin alle – lii­ken­teen asian­tun­ti­ja: "Paras suoja on lopulta korvien vä­lis­sä"

10.04.2021 06:30
Tilaajille
Moottoripyöräkorttien suosio kasvoi viime vuonna – muistathan tarkastaa moottoripyörän ennen liikenteeseen lähtöä? Näillä asiantuntijan neuvoilla keväthuolto onnistuu

Moot­to­ri­pyö­rä­kort­tien suosio kasvoi viime vuonna – muis­tat­han tar­kas­taa moot­to­ri­pyö­rän ennen lii­ken­tee­seen lähtöä? Näillä asian­tun­ti­jan neu­voil­la ke­vät­huol­to on­nis­tuu

10.04.2021 06:30 2
Tilaajille
Moottoripyöräilijä loukkaantui kolarissa Oulun keskustassa

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui ko­la­ris­sa Oulun kes­kus­tas­sa

12.08.2020 06:30 5
Moottoripyöräily piristyi ennätyslukemiin Oulussa – erityisesti ajamisesta ovat kiinnostuneet yli 40-vuotiaat kuskit

Moot­to­ri­pyö­räi­ly pi­ris­tyi en­nä­tys­lu­ke­miin Oulussa – eri­tyi­ses­ti aja­mi­ses­ta ovat kiin­nos­tu­neet yli 40-vuo­tiaat kuskit

28.06.2020 11:00 1
Tilaajille