Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tietojärjestelmät
Hyvinvointialueiden lukuisat tietojärjestelmät vaativat integraatiota – Oulussa toimivan ResComin toimitusjohtaja uskoo uudistusten tuovan helpotusta myös työvoimapulaan ja kustannuksiin

Hy­vin­voin­tia­luei­den lu­kui­sat tie­to­jär­jes­tel­mät vaa­ti­vat in­teg­raa­tio­ta – Oulussa toi­mi­van Res­Co­min toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo uu­dis­tus­ten tuovan hel­po­tus­ta myös työ­voi­ma­pu­laan ja kus­tan­nuk­siin

19.05.2023 17:48 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lut ys­käh­te­le­vät var­mas­ti hy­vin­voin­tia­luei­den star­tis­sa

29.12.2022 05:30 1
Tilaajille
Syyttäjä: Oulun poliisilaitoksen tutkinnanjohtaja hankki puolisoonsa liittyviä tietoja Patja-tietojärjestelmästä

Syyt­tä­jä: Oulun po­lii­si­lai­tok­sen tut­kin­nan­joh­ta­ja hankki puo­li­soon­sa liit­ty­viä tietoja Pat­ja-tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä

26.10.2022 10:51 5
Tilaajille
Digitaalinen dystopia: "Jotkut ihmiset ovat erityisen alttiita teknologian vaikutuksille, kuten suomalaiset –  meistä koneet ottivat vaivattomasti vallan"
Kolumni

Di­gi­taa­li­nen dys­to­pia: "Jotkut ihmiset ovat eri­tyi­sen alt­tii­ta tek­no­lo­gian vai­ku­tuk­sil­le, kuten suo­ma­lai­set – meistä koneet ottivat vai­vat­to­mas­ti vallan"

25.09.2022 09:00 4
Tilaajille
Oulun päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa otetaan käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä – lapsen poissaolot ilmoitetaan eVakassa

Oulun päi­vä­ko­deis­sa ja per­he­päi­vä­hoi­dos­sa otetaan käyt­töön uusi asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mä – lapsen pois­sao­lot il­moi­te­taan eVa­kas­sa

15.08.2022 11:45 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Iloiset uutiset tie­to­jär­jes­tel­mä­rin­ta­mal­ta tun­tu­vat olevan har­vas­sa

23.01.2022 05:00 2
Tilaajille
Asiantuntija: Uusien sote-tietojärjestelmien kehittäminen pitäisi jo aloittaa – nyt riskinä alueellinen epätasa-arvo

Asian­tun­ti­ja: Uusien so­te-tie­to­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mi­nen pitäisi jo aloit­taa – nyt riskinä alueel­li­nen epä­ta­sa-ar­vo

08.07.2021 11:17 1
Tilaajille
Kainuun soten tietojärjestelmäpäivitys aiheuttaa käyttökatkon terveyspalveluihin – esimerkiksi sähköinen ajanvaraus koronatestiin tai -rokotukseen ei onnistu

Kainuun soten tie­to­jär­jes­tel­mä­päi­vi­tys ai­heut­taa käyt­tö­kat­kon ter­veys­pal­ve­lui­hin – esi­mer­kik­si säh­köi­nen ajan­va­raus ko­ro­na­tes­tiin tai -ro­ko­tuk­seen ei onnistu

10.04.2021 10:25
STM voisi estää hyvinvointialuetta tekemästä huonoa tietojärjestelmähankintaa, esittää hallitus sote-uudistuksessa

STM voisi estää hy­vin­voin­tia­luet­ta te­ke­mäs­tä huonoa tie­to­jär­jes­tel­mä­han­kin­taa, esittää hal­li­tus so­te-uu­dis­tuk­ses­sa

01.02.2021 06:00 1
Sote-tietojärjestelmiä on mietittävä jo ennen kuin joku menee pieleen
Kolumni

So­te-tie­to­jär­jes­tel­miä on mie­tit­tä­vä jo ennen kuin joku menee pieleen

24.01.2021 12:00 5
Tilaajille