Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tieliikennekeskus
Kaleva seuraa: Juhannuksen menoliikenne on käynnistynyt rauhallisesti Pohjois-Pohjanmaalla – Kuusamontiellä peräänajokolari, jossa selvittiin säikähdyksellä

Kaleva seuraa: Ju­han­nuk­sen me­no­lii­ken­ne on käyn­nis­ty­nyt rau­hal­li­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Kuu­sa­mon­tiel­lä pe­rää­na­jo­ko­la­ri, jossa sel­vit­tiin säi­käh­dyk­sel­lä

22.06.2023 21:37 4
43 prosenttia suomalaisista vähensi autoilua alkuvuonna kallistuneen polttoaineen vuoksi, joka kymmenes jättää kesämatkailun kokonaan

43 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta vähensi au­toi­lua al­ku­vuon­na kal­lis­tu­neen polt­to­ai­neen vuoksi, joka kym­me­nes jättää ke­sä­mat­kai­lun ko­ko­naan

30.06.2022 14:34 5
Juhannuksen paluuliikenne on sujunut pääosin rauhallisesti Pohjois-Suomessa – moottoripyöräilijä kuoli onnettomuudessa Ristijärvellä

Ju­han­nuk­sen pa­luu­lii­ken­ne on sujunut pääosin rau­hal­li­ses­ti Poh­jois-Suo­mes­sa – moot­to­ri­pyö­räi­li­jä kuoli on­net­to­muu­des­sa Ris­ti­jär­vel­lä

26.06.2022 21:16
Rikkoutunut raskas ajoneuvo haittasi liikennettä Pohjantiellä Oulussa

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä Poh­jan­tiel­lä Oulussa

10.04.2022 15:27
Jäälohkare aiheutti ulosajon moottoritiellä Haukiputaalla

Jää­loh­ka­re ai­heut­ti ulos­ajon moot­to­ri­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la

02.02.2022 13:15
Ajokeli on tänään huono Pohjois-Pohjanmaalla, varoittaa tieliikennekeskus – myös perjantaina voi olla liukasta

Ajokeli on tänään huono Poh­jois-Poh­jan­maal­la, va­roit­taa tie­lii­ken­ne­kes­kus – myös per­jan­tai­na voi olla liu­kas­ta

30.12.2021 16:03
Raskaan ajoneuvon rengasrikko haittasi liikennettä Nelostiellä Temmeksessä

Raskaan ajo­neu­von ren­gas­rik­ko hait­ta­si lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Tem­mek­ses­sä

16.12.2021 21:55
Pohjois-Suomen viranomaiset huolestuivat Oulun tieliikennekeskuksen toiminnan lopettamisesta – haastavin osuus on Pohjantie

Poh­jois-Suo­men vi­ran­omai­set huo­les­tui­vat Oulun tie­lii­ken­ne­kes­kuk­sen toi­min­nan lo­pet­ta­mi­ses­ta – haas­ta­vin osuus on Poh­jan­tie

11.11.2021 08:43 32
Tilaajille
Oulun tieliikennekeskuksen toiminta loppuu, kaikille työntekijöille tarjotaan töitä Tampereelta

Oulun tie­lii­ken­ne­kes­kuk­sen toi­min­ta loppuu, kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le tar­jo­taan töitä Tam­pe­reel­ta

08.11.2021 23:12 36
Kuusi kaistaa sujuvoitti Pohjantien liikennettä – Kysyimme, koska oikealta saa ohittaa

Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

22.10.2021 06:00 27
Tilaajille
Raskaasta ajoneuvosta lähti rengas Pohjantiellä – haittasi liikennettä Kaakkurin ja Ouluntullin välillä

Ras­kaas­ta ajo­neu­vos­ta lähti rengas Poh­jan­tiel­lä – hait­ta­si lii­ken­net­tä Kaak­ku­rin ja Ou­lun­tul­lin välillä

10.09.2021 18:30 8
Alassalmen lossi kuljettaa raskasta liikennettä jälleen normaalisti

Alas­sal­men lossi kul­jet­taa ras­kas­ta lii­ken­net­tä jälleen nor­maa­lis­ti

26.08.2021 13:56 1
Tielle valunut öljy haittasi liikennettä Oulussa Sanginsuussa ja Kajaanintiellä

Tielle valunut öljy hait­ta­si lii­ken­net­tä Oulussa San­gin­suus­sa ja Ka­jaa­nin­tiel­lä

16.08.2021 22:30
Henkilöauto kolaroi valopylvääseen Kuusamontiellä Oulun Laanilassa

Hen­ki­lö­au­to kolaroi va­lo­pyl­vää­seen Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulun Laa­ni­las­sa

24.06.2021 07:16 1
Pohjois-Suomen maakunnissa vallitsee huono ajokeli, paniikkiin ei ole syytä – "Jos kesärenkaat on alla, niin huolellisuutta peliin"

Poh­jois-Suo­men maa­kun­nis­sa val­lit­see huono ajo­ke­li, pa­niik­kiin ei ole syytä – "Jos ke­sä­ren­kaat on alla, niin huo­lel­li­suut­ta peliin"

24.04.2021 09:03 8
Tilaajille
Ajokeli on huono Pohjois-Pohjanmaalla lumisateen vuoksi – lumisadetta luvassa koko jouluaaton ajan

Ajokeli on huono Poh­jois-Poh­jan­maal­la lu­mi­sa­teen vuoksi – lu­mi­sa­det­ta luvassa koko jou­lu­aa­ton ajan

23.12.2020 20:38 4
Kysyimme: Vähentääkö korona tänä vuonna joululiikennettä? "Kaupunkien ulosmenoväylillä voi olla jonoutumista ja nopeuksien alentumista"

Ky­syim­me: Vä­hen­tää­kö korona tänä vuonna jou­lu­lii­ken­net­tä? "Kau­pun­kien ulos­me­no­väy­lil­lä voi olla jo­nou­tu­mis­ta ja no­peuk­sien alen­tu­mis­ta"

18.12.2020 07:00
Tilaajille
Syyslomakauden alkamisen ei uskota aiheuttavan ruuhkia Pohjois-Suomen maanteille – "Arkiliikennettäkin on vähemmän, tiet vetävät ja kapasiteettia riittää"

Syys­lo­ma­kau­den al­ka­mi­sen ei uskota ai­heut­ta­van ruuhkia Poh­jois-Suo­men maan­teil­le – "Ar­ki­lii­ken­net­tä­kin on vä­hem­män, tiet vetävät ja ka­pa­si­teet­tia riit­tää"

10.10.2020 17:05 3
Kemi-Tornion moottoritien Kallinkankaan liittymät suljettuina sunnuntai-iltana – Kallinkankaalle etelästä nousevan liittymän sulku kestää maanantaiaamuun

Ke­mi-Tor­nion moot­to­ri­tien Kal­lin­kan­kaan liit­ty­mät sul­jet­tui­na sun­nun­tai-il­ta­na – Kal­lin­kan­kaal­le ete­läs­tä nou­se­van liit­ty­män sulku kestää maa­nan­tai­aa­muun

09.08.2020 18:20
Tilaajille