koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Investoinnit: Nokia ra­ken­taa uudet toi­mi­ti­lat Ouluun

Liikennehäiriöt

Tielle le­vin­nyt ha­ke­kuor­ma hait­ta­si lii­ken­net­tä Kem­pe­lees­sä

26.09.2021 21:20

Öljyä valui tielle Li­min­gas­sa, Ka­si­tien lii­ken­ne jo­nou­tui

06.08.2021 13:01 1

Öl­jy­vuo­to haittaa lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Iissä

23.06.2021 13:17
Ulkomainen rekka tukkii tien Pulkkilan pelastuslaitokselle – pelastuslaitoksen toiminnot turvattu, tilanne ratkaistaan rakentamalla lauantaina tilapäinen varatie Laanilasta suoraan nelostielle

Ul­ko­mai­nen rekka tukkii tien Pulk­ki­lan pe­las­tus­lai­tok­sel­le – pe­las­tus­lai­tok­sen toi­min­not tur­vat­tu, tilanne rat­kais­taan ra­ken­ta­mal­la lauan­tai­na ti­la­päi­nen varatie Laa­ni­las­ta suoraan ne­los­tiel­le

24.04.2021 13:26 24
Tilaajille
Sähköratavaurio pääradalla aiheuttaa viivästyksiä ja vuorojen perumisia koko päivän ajan

Säh­kö­ra­ta­vau­rio pää­ra­dal­la ai­heut­taa vii­väs­tyk­siä ja vuo­ro­jen pe­ru­mi­sia koko päivän ajan

29.01.2021 13:31
Jumiin jäänyt raskas ajoneuvo haittasi liikennettä Pohjantien rampissa Laanilassa

Jumiin jäänyt raskas ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä Poh­jan­tien ram­pis­sa Laa­ni­las­sa

22.01.2021 17:16

Lii­ken­ne­va­lot pois käy­tös­tä Kai­nuun­tien ja Ou­lun­suun­tien ris­teyk­ses­sä maa­nan­tain vas­tai­sen yön ajan

29.11.2020 17:32

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo hait­ta­si jonkin aikaa lii­ken­net­tä Poh­jan­tiel­lä Kem­pe­lees­sä

24.11.2020 14:52
Ratavaurio Oulu-Kemi -välillä korjattu, joitakin junavuoroja korvattiin busseilla

Ra­ta­vau­rio Ou­lu-Ke­mi -vä­lil­lä kor­jat­tu, joi­ta­kin ju­na­vuo­ro­ja kor­vat­tiin bus­seil­la

03.11.2020 06:45
Nelostien liikenne kulkee kiertotietä Jokikylän läpi

Ne­los­tien lii­ken­ne kulkee kier­to­tie­tä Jo­ki­ky­län läpi

15.10.2020 19:00
Tilaajille

Ka­tu­va­lo­tol­pan säh­kö­lan­ka roikkui ma­ta­lal­la Kai­nuun­tiel­lä Oulussa – ajo­kais­to­ja ka­ven­net­tiin kah­dek­si tun­nik­si

15.10.2020 10:43

Oulun Kur­ke­lan­tie kat­kais­taan tors­tain ja per­jan­tain välisen yön ajaksi

07.07.2020 13:05
Nelostien ajokaista Muurolasta Kemiin päin taas liikenteen käytössä – Raskaan ajoneuvon nostotöistä vaikutus molempiin suuntiin

Ne­los­tien ajo­kais­ta Muu­ro­las­ta Kemiin päin taas lii­ken­teen käy­tös­sä – Raskaan ajo­neu­von nos­to­töis­tä vai­ku­tus mo­lem­piin suun­tiin

01.07.2020 10:25
Tilaajille
Betonipalkki vaarantaa liikennettä Oulaisissa tiellä 86

Be­to­ni­palk­ki vaa­ran­taa lii­ken­net­tä Ou­lai­sis­sa tiellä 86

11.06.2020 09:04

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä useita tunteja Poh­jan­tiel­lä Hau­ki­pu­taan ram­pis­sa

02.06.2020 19:16