Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Liikennehaitta
Rikkoutunut säiliöauto aiheutti haittaa Nelostien liittymässä Haukiputaalla, paikalla oli liikenteen ohjaus

Rik­kou­tu­nut säi­liö­au­to ai­heut­ti haittaa Ne­los­tien liit­ty­mäs­sä Hau­ki­pu­taal­la, pai­kal­la oli lii­ken­teen ohjaus

26.01.2022 16:44
Raskaan ajoneuvon rengasrikko haittasi liikennettä Nelostiellä Temmeksessä

Raskaan ajo­neu­von ren­gas­rik­ko hait­ta­si lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Tem­mek­ses­sä

16.12.2021 21:55

Ne­los­tien lii­ken­ne py­säy­tet­tiin ajoit­tain Ke­min­maas­sa voi­ma­joh­don pur­ka­mi­sen vuoksi

16.10.2021 09:30
Tieliikennekeskus varoittaa: Oulussa Nelostiellä havaittu hirviä – poliisi saanut ilmoituksia eläimistä jo muutaman päivän ajan

Tie­lii­ken­ne­kes­kus va­roit­taa: Oulussa Ne­los­tiel­lä ha­vait­tu hirviä – poliisi saanut il­moi­tuk­sia eläi­mis­tä jo muu­ta­man päivän ajan

12.06.2021 10:24 15