Pohjantie
Viimeisin 4 tuntia

Ne­los­tien sil­ta­työ­maa val­mis­tuu Oulussa - per­jan­tai­na ajetaan uudella sil­lal­la

13:00 41
Tilaajille
Kuukausi

Ajo­neu­vo hajosi Poh­jan­tiel­le ja ruuh­kaut­ti lii­ken­net­tä Oulussa

07.06.2021 16:56 4

Poh­jan­tiel­lä Iskon liit­ty­män kier­to­tie otettu käyt­töön, tie­lii­ken­ne­kes­kus va­roit­taa mah­dol­li­sis­ta ruuh­kis­ta

07.06.2021 06:44 1

Pe­rään­ajo Poh­jan­tiel­lä – ajo­kais­ta sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

04.06.2021 16:37 12

Hen­ki­lö­au­to ja rekka tör­mä­si­vät Ne­los­tiel­lä Li­min­gas­sa – lii­ken­ne sujuu jälleen nor­maa­lis­ti

31.05.2021 16:33 6

17-vuo­tias ajoi lähes 200 km/h Oulun Poh­jan­tiel­lä, kyy­dis­sä kaksi ala­ikäis­tä mat­kus­ta­jaa – täl­lai­sia uutisia ala­ikäi­sis­tä kaa­ha­reis­ta on ollut aiemmin

30.05.2021 23:28 47
Tilaajille

Ve­ne­trai­le­ri pääsi irti Poh­jan­tiel­lä aja­nees­ta autosta – moot­to­ri­ve­ne kaatui ku­mol­leen kai­tee­seen

26.05.2021 15:53 4

Henkilö säntäsi Poh­jan­tiel­le jalan ja joutui pa­ket­ti­au­ton töy­täi­se­mäk­si

25.05.2021 23:38

Ou­lun­por­tin ja Kaak­ku­rin välinen uusi ka­tu­yh­teys etenee ai­ka­tau­lus­sa

11.05.2021 12:06
Vanhemmat

Hen­ki­lö­au­to luis­te­li varhain aamulla ulos Poh­jan­tiel­tä ja päätyi ka­tol­leen – Tiellä mustaa jäätä ja alla ke­sä­ren­kaat

08.05.2021 10:12 8

Pe­rään­ajo­ko­la­ri häi­rit­si lii­ken­net­tä Poh­jan­tiel­lä Kaak­ku­rin koh­dal­la lauan­tai-il­ta­na

25.04.2021 08:17 3

Hen­ki­lö­au­to suistui Poh­jan­tien ram­pis­ta ojaan Oulussa

30.03.2021 08:18 1

Destia ostaa Oulun Energia Ura­koin­ti Oy:n – "Hen­ki­lö­kun­ta ja so­pi­muk­set siir­ty­vät sel­lai­se­naan, eikä toi­min­taa tule muu­tos­ta", kertoo Oulun Ener­gian toi­mi­tus­joh­ta­ja

19.03.2021 12:41 17
Tilaajille

Poh­jan­tien lii­ken­ne jo­nou­tui kolmen ajo­neu­von välisen on­net­to­muu­den vuoksi

17.03.2021 20:04 1

Pe­rään­ajo­ko­la­ri sulki yhden kaistan Poh­jan­tiel­lä Kon­tin­kan­kaan koh­dal­la, lii­ken­ne ruuh­kau­tui

24.02.2021 16:25 3

Eivätkö au­toi­li­jat ymmärrä in­fo­tau­lu­jen teks­tiä? – Poh­jan­tie Oulun seu­dul­la oli sul­jet­tu, kaikki au­toi­li­jat eivät pii­tan­neet oh­jauk­ses­ta kier­to­tiel­le

19.02.2021 10:57 41
Tilaajille

Rekka törmäsi Poh­jan­tie­tä au­raa­mas­sa ol­lee­seen au­ra-au­toon – poh­joi­seen päin menevät kaistat olivat sul­jet­tu­na yli kahden tunnin ajan

19.02.2021 06:33 6

Tuk­ki­rek­kaa ohit­ta­mas­sa olleet hen­ki­lö­au­tot tör­mä­si­vät Ne­los­tiel­lä Kem­pe­lees­sä – rekan pe­rä­vau­nu kaatui, tie oli poikki yli viisi tuntia

19.02.2021 06:43 44

Hen­ki­lö­au­to ajoi on­net­to­muu­den seu­rauk­se­na kaiteen päälle Oulussa – ti­lan­tees­ta ei koi­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

04.02.2021 13:23

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä Poh­jan­tiel­lä Oulussa

28.01.2021 15:43