Hoitajalakko: Oulun kau­pun­gin maksama lak­ko­päi­vien "hou­ku­tin­ra­ha" suu­tut­taa hoi­ta­jia

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Luitko jo tämän: Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Ou­lu­lai­nen tutkija tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

Pohjantie
Tieliikenteen aiheuttama meteli on suurin meluhaitta Oulussa – melua riittää esimerkiksi Kaukovainion, Karjasillan ja keskustan alueilla

Tie­lii­ken­teen ai­heut­ta­ma meteli on suurin me­lu­hait­ta Oulussa – melua riittää esi­mer­kik­si Kau­ko­vai­nion, Kar­ja­sil­lan ja kes­kus­tan alueil­la

15.09.2022 14:17 28
Tilaajille
Poliisi: Henkilöautoilija liittyi rampista Pohjantielle turhan ahtaaseen väliin, osui rekan keulaan – loukkaantumisilta vältyttiin

Po­lii­si: Hen­ki­lö­au­toi­li­ja liittyi ram­pis­ta Poh­jan­tiel­le turhan ah­taa­seen väliin, osui rekan keulaan – louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin

05.09.2022 17:15
Henkilöauto romuttui lunastuskuntoon rajussa ulosajossa Pohjantiellä, kaksi ihmistä vietiin sairaalaan

Hen­ki­lö­au­to ro­mut­tui lu­nas­tus­kun­toon rajussa ulos­ajos­sa Poh­jan­tiel­lä, kaksi ihmistä vietiin sai­raa­laan

03.09.2022 18:24 24
Pakettiauto syttyi tuleen Pohjantiellä – tuhoutui palossa lähes kokonaan

Pa­ket­ti­au­to syttyi tuleen Poh­jan­tiel­lä – tu­hou­tui palossa lähes ko­ko­naan

28.08.2022 22:57
Henkilöauton vetämä perävaunu irtosi kesken matkan Pohjantiellä – kyydissä koiria

Hen­ki­lö­au­ton vetämä pe­rä­vau­nu irtosi kesken matkan Poh­jan­tiel­lä – kyy­dis­sä koiria

20.08.2022 15:27 11
Tilaajille
Yle: Poliisi tutkii Pohjantiellä tapahtuneen mustikkarekan onnettomuuden syitä

Yle: Poliisi tutkii Poh­jan­tiel­lä ta­pah­tu­neen mus­tik­ka­re­kan on­net­to­muu­den syitä

16.08.2022 15:37 3
Palokunta joutui keräämään mustikkaa Pohjantieltä rekan perävaunun kaaduttua Lintulassa – nostotyöstä haittaa liikenteelle useampaan otteeseen lauantaina

Pa­lo­kun­ta joutui ke­rää­mään mus­tik­kaa Poh­jan­tiel­tä rekan pe­rä­vau­nun kaa­dut­tua Lin­tu­las­sa – nos­to­työs­tä haittaa lii­ken­teel­le useam­paan ot­tee­seen lauan­tai­na

14.08.2022 09:58 27
Henkilöauto syttyi tuleen Pohjantiellä – tilanteessa ei henkilövahinkoja

Hen­ki­lö­au­to syttyi tuleen Poh­jan­tiel­lä – ­ti­lan­tees­sa ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.08.2022 11:26 4
Tievaloja parannellaan Linnanmaan ja Kellon sekä Oulun ja Zeppelinin välillä, valmista elokuun aikana

Tie­va­lo­ja pa­ran­nel­laan Lin­nan­maan ja Kellon sekä Oulun ja Zep­pe­li­nin vä­lil­lä, val­mis­ta elokuun aikana

04.08.2022 18:00 2
Tilaajille
Pohjantien lasisten melusuojien jatkuva korjaaminen aiheuttaa suuria kustannuksia – "Kyllähän ne rikki menevät jos joku tosissaan järeästi yrittää"

Poh­jan­tien la­sis­ten me­lu­suo­jien jatkuva kor­jaa­mi­nen ai­heut­taa suuria kus­tan­nuk­sia – "Kyl­lä­hän ne rikki menevät jos joku to­sis­saan jä­reäs­ti yrit­tää"

20.07.2022 19:05 93
Tilaajille
Juhannusliikenne vilkastui iltapäivällä Oulussa eikä kolareilta vältytty – erityisesti Kuusamontie ruuhkautui, mutta hiljeni iltaa kohden

Ju­han­nus­lii­ken­ne vil­kas­tui il­ta­päi­väl­lä Oulussa eikä ko­la­reil­ta väl­tyt­ty – e­ri­tyi­ses­ti Kuu­sa­mon­tie ruuh­kau­tui, mutta hiljeni iltaa kohden

23.06.2022 19:39 4
Tilaajille
Peräkärrystä tippui tuoli Oulun Pohjantielle keskiviikkona, neljä ihmistä sairaalatarkastukseen – poliisi pyytää ajoneuvon kuljettajaa ilmoittautumaan

Pe­rä­kär­rys­tä tippui tuoli Oulun Poh­jan­tiel­le kes­ki­viik­ko­na, neljä ihmistä sai­raa­la­tar­kas­tuk­seen – poliisi pyytää ajo­neu­von kul­jet­ta­jaa il­moit­tau­tu­maan

10.06.2022 11:26 15
Moottoritien keskikaiteeseen ajanut auto haittasi liikennettä Pohjantiellä

Moot­to­ri­tien kes­ki­kai­tee­seen ajanut auto hait­ta­si lii­ken­net­tä Poh­jan­tiel­lä

10.06.2022 08:31 7
Kolme autoa hinauskuntoon Pohjantien peräänajossa – yksi ihminen jatkohoitoon

Kolme autoa hi­naus­kun­toon Poh­jan­tien pe­rään­ajos­sa – yksi ihminen jat­ko­hoi­toon

08.06.2022 14:59 41
Satanen säilyy Pohjantiellä suurimpana sallittuna nopeutena – "on hankalaa löytää hyviä perusteita sadallekahdellekympille"

Satanen säilyy Poh­jan­tiel­lä suu­rim­pa­na sal­lit­tu­na no­peu­te­na – "on han­ka­laa löytää hyviä pe­rus­tei­ta sa­dal­le­kah­del­le­kym­pil­le"

30.05.2022 06:00 92
Tilaajille

Rik­kou­tu­nut ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä Poh­jan­tiel­lä

16.05.2022 08:02
Lukija lähetti videon törkeästä ohituksesta Pohjantiellä Oulussa – autoilijat saattavat olla vähän kuin kesälaitumelle päässeet lehmät

Lukija lähetti videon tör­keäs­tä ohi­tuk­ses­ta Poh­jan­tiel­lä Oulussa – au­toi­li­jat saat­ta­vat olla vähän kuin ke­sä­lai­tu­mel­le pääs­seet lehmät

03.05.2022 12:30 115
Tilaajille
Hiirosen kohdalla etelään mentäessä pohjantiellä.
Lukijalta

Hii­ro­sen koh­dal­la etelään men­täes­sä poh­jan­tiel­lä.

03.05.2022 11:56 1
Nopeusrajoitukset herättävät jatkuvaa kritiikkiä, se näkyy myös keskustelussa Pohjantien ajokulttuurista
Pääkirjoitus

No­peus­ra­joi­tuk­set he­rät­tä­vät jat­ku­vaa kri­tiik­kiä, se näkyy myös kes­kus­te­lus­sa Poh­jan­tien ajo­kult­tuu­ris­ta

26.04.2022 20:00 60
Tilaajille
Oululaiskoodari teki botin, joka näyttää Pohjantien lähes jatkuvat ylinopeudet – "Valitettavasti näyttää, että pieni ylitys on meillä 'normaali' tilanne", sanoo poliisiylitarkastaja

Ou­lu­lais­koo­da­ri teki botin, joka näyttää Poh­jan­tien lähes jat­ku­vat yli­no­peu­det – "Va­li­tet­ta­vas­ti näyt­tää, että pieni ylitys on meillä 'nor­maa­li' ti­lan­ne", sanoo po­lii­si­yli­tar­kas­ta­ja

24.04.2022 07:45 171
Tilaajille