Pohjantie
Viimeisin tunti
Kolme autoa kolaroi Pohjantiellä – Kajaanintien ramppi suljettiin liikenteeltä

Kolme autoa kolaroi Poh­jan­tiel­lä – Ka­jaa­nin­tien ramppi sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

16:48 8
Viimeisin 4 tuntia
Raskas ajoneuvo seisoi rengasrikon vuoksi Pohjantiellä Oulussa

Raskas ajo­neu­vo seisoi ren­gas­ri­kon vuoksi Poh­jan­tiel­lä Oulussa

15:45 0
Vanhemmat
Kevättalven kaahailu Pohjantiellä kävi kalliiksi  – Oulun käräjäoikeus lätkäisi kolmelle nuorelle kuskille tukevat sakot

Ke­vät­tal­ven kaa­hai­lu Poh­jan­tiel­lä kävi kal­liik­si – Oulun kä­rä­jä­oi­keus lät­käi­si kol­mel­le nuo­rel­le kus­kil­le tukevat sakot

20.07.2020 15:40 3
Tilaajille
Pohjantien päällystystöissä ohjataan autoilijoita tavallisilla nopeusrajoitusmerkeillä – miksi tien sähköiset muuttuvat nopeusrajoitusmerkit eivät ole käytössä?

Poh­jan­tien pääl­lys­tys­töis­sä oh­ja­taan au­toi­li­joi­ta ta­val­li­sil­la no­peus­ra­joi­tus­mer­keil­lä – miksi tien säh­köi­set muut­tu­vat no­peus­ra­joi­tus­mer­kit eivät ole käy­tös­sä?

09.07.2020 15:21 3
Tilaajille
Elyn kunnossapitopäällikkö kehuu Pohjantiellä liikkuvia autoilijoita – "Kerrankin on hyvää sanottavaa"

Elyn kun­nos­sa­pi­to­pääl­lik­kö kehuu Poh­jan­tiel­lä liik­ku­via au­toi­li­joi­ta – "Ker­ran­kin on hyvää sa­not­ta­vaa"

08.07.2020 18:00 1
Tilaajille
Pohjantiellä Kontinkankaan liittymän kohdalla tehdään päällystystöitä – ramppi suljetaan yöllä

Poh­jan­tiel­lä Kon­tin­kan­kaan liit­ty­män koh­dal­la tehdään pääl­lys­tys­töi­tä – ramppi sul­je­taan yöllä

28.06.2020 18:32 0
Liikenneonnettomuuksien määrä laski Pohjantiellä koronakeväänä – tolkuton kaahailu sen sijaan jatkuu yhä ja ajokieltoja napsahtelee tuon tuosta

Lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sien määrä laski Poh­jan­tiel­lä ko­ro­na­ke­vää­nä – tol­ku­ton kaa­hai­lu sen sijaan jatkuu yhä ja ajo­kiel­to­ja nap­sah­te­lee tuon tuosta

14.06.2020 06:00 4
Tilaajille

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä useita tunteja Poh­jan­tiel­lä Hau­ki­pu­taan ram­pis­sa

02.06.2020 17:00 0
Lukijavideo: Raskas ajo­neu­vo rik­kou­tui Poh­jan­tien Lin­tu­lan ram­pil­la
Lukijalta

Lu­ki­ja­vi­deo: Raskas ajo­neu­vo rik­kou­tui Poh­jan­tien Lin­tu­lan ram­pil­la

01.06.2020 22:59 0
Palokunta koki tuplamysteerin perjantaina Oulussa: Kaksi hälytystä palavista ajoneuvoista, kumpaakaan ei löytynyt mistään

Pa­lo­kun­ta koki tup­la­mys­tee­rin per­jan­tai­na Ou­lus­sa: Kaksi hä­ly­tys­tä pa­la­vis­ta ajo­neu­vois­ta, kum­paa­kaan ei löy­ty­nyt mistään

15.05.2020 23:01 0
Auto tuhoutui tulipalossa Pohjantien rampilla – Ritaharjun liittymä oli suljettuna noin puoli tuntia

Auto tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Poh­jan­tien ram­pil­la – Ri­ta­har­jun liit­ty­mä oli sul­jet­tu­na noin puoli tuntia

09.05.2020 18:11 27
Oulujoen itäisemmän sillan kannen betonivalutyöt alkavat maanantaina – töitä tehdään yhtäjaksoisesti 48 tuntia

Ou­lu­joen itäi­sem­män sillan kannen be­to­ni­va­lu­työt alkavat maa­nan­tai­na – töitä tehdään yh­tä­jak­soi­ses­ti 48 tuntia

07.05.2020 10:45 5
Henkilöauto suistui Pohjantieltä Kempeleessä, rekka Raahentieltä Limingassa

Hen­ki­lö­au­to suistui Poh­jan­tiel­tä Kem­pe­lees­sä, rekka Raa­hen­tiel­tä Li­min­gas­sa

06.03.2020 09:55 4
Auto pyörähti penkkaan Pohjantiellä Kempeleessä – poliisi antoi suullisen huomautuksen

Auto pyö­räh­ti penk­kaan Poh­jan­tiel­lä Kem­pe­lees­sä – poliisi antoi suul­li­sen huo­mau­tuk­sen

28.01.2020 12:56 2
Henkilöauto törmäsi kaiteeseen Pohjantiellä Kempeleessä – ei henkilövahinkoja

Hen­ki­lö­au­to törmäsi kai­tee­seen Poh­jan­tiel­lä Kem­pe­lees­sä – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

15.01.2020 09:13 0