MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Koronarokotukset: Oulun kau­pun­ki tarjoaa nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­tet­ta ilman ajan­va­raus­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Pohjantie
Kuukausi

Rik­kou­tu­nut ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä Poh­jan­tiel­lä

16.05.2022 08:02
Lukija lähetti videon törkeästä ohituksesta Pohjantiellä Oulussa – autoilijat saattavat olla vähän kuin kesälaitumelle päässeet lehmät

Lukija lähetti videon tör­keäs­tä ohi­tuk­ses­ta Poh­jan­tiel­lä Oulussa – au­toi­li­jat saat­ta­vat olla vähän kuin ke­sä­lai­tu­mel­le pääs­seet lehmät

03.05.2022 12:30 115
Tilaajille
Hiirosen kohdalla etelään mentäessä pohjantiellä.
Lukijalta

Hii­ro­sen koh­dal­la etelään men­täes­sä poh­jan­tiel­lä.

03.05.2022 11:56 1
Nopeusrajoitukset herättävät jatkuvaa kritiikkiä, se näkyy myös keskustelussa Pohjantien ajokulttuurista
Pääkirjoitus

No­peus­ra­joi­tuk­set he­rät­tä­vät jat­ku­vaa kri­tiik­kiä, se näkyy myös kes­kus­te­lus­sa Poh­jan­tien ajo­kult­tuu­ris­ta

26.04.2022 20:00 60
Tilaajille
Oululaiskoodari teki botin, joka näyttää Pohjantien lähes jatkuvat ylinopeudet – "Valitettavasti näyttää, että pieni ylitys on meillä 'normaali' tilanne", sanoo poliisiylitarkastaja

Ou­lu­lais­koo­da­ri teki botin, joka näyttää Poh­jan­tien lähes jat­ku­vat yli­no­peu­det – "Va­li­tet­ta­vas­ti näyt­tää, että pieni ylitys on meillä 'nor­maa­li' ti­lan­ne", sanoo po­lii­si­yli­tar­kas­ta­ja

24.04.2022 07:45 171
Tilaajille
Vanhemmat
Rikkoutunut raskas ajoneuvo haittasi liikennettä Pohjantiellä Oulussa

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä Poh­jan­tiel­lä Oulussa

10.04.2022 15:27
Liikenneonnettomuuksia ympäri Oulun seutua – Rovaniemellä koulubussi kolarissa

Lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia ympäri Oulun seutua – Ro­va­nie­mel­lä kou­lu­bus­si ko­la­ris­sa

18.02.2022 22:08 13
Lentokentäntien parantaminen voi alkaa, kun rahoitus järjestyy – 25 miljoonan euron hanke kilpailee rahoista muiden Oulun seudun isojen tieremonttien kanssa

Len­to­ken­tän­tien pa­ran­ta­mi­nen voi alkaa, kun ra­hoi­tus jär­jes­tyy – 25 mil­joo­nan euron hanke kil­pai­lee ra­hois­ta muiden Oulun seudun isojen tie­re­mont­tien kanssa

23.01.2022 12:00 21
Tilaajille
Rekka ja henkilöauto kolaroivat Poikkimaantiellä Oulussa

Rekka ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Poik­ki­maan­tiel­lä Oulussa

14.01.2022 13:29 2
Pohjantiellä Laanilan liittymässä ulosajo, kuski katosi paikalta

Poh­jan­tiel­lä Laa­ni­lan liit­ty­mäs­sä ulo­sa­jo, kuski katosi pai­kal­ta

10.01.2022 20:45 5
Pohjantiellä ulosajo Lintulan ja Kaakkurin liittymien välillä, tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Poh­jan­tiel­lä ulosajo Lin­tu­lan ja Kaak­ku­rin liit­ty­mien vä­lil­lä, ti­lan­tees­ta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.01.2022 17:53 2
Pohjantien liikenne näytti tältä torstaiaamuna Oulun eteläpuolella. Auto on matkalla kohti Oulua.

Poh­jan­tien lii­ken­ne näytti tältä tors­tai­aa­mu­na Oulun ete­lä­puo­lel­la. Auto on mat­kal­la kohti Oulua.

06.01.2022 12:00
Henkilöauto suistui tieltä ja törmäsi kaiteeseen Pohjantiellä – tien pinta oli jäinen ja liukas

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja törmäsi kai­tee­seen Poh­jan­tiel­lä – tien pinta oli jäinen ja liukas

18.12.2021 21:51 15
Rikkoutuneesta rekasta valui polttoainetta Pohjantielle Oulussa – kilometrien jonot aamuliikenteessä

Rik­kou­tu­nees­ta rekasta valui polt­to­ai­net­ta Poh­jan­tiel­le Oulussa – ki­lo­met­rien jonot aa­mu­lii­ken­tees­sä

08.12.2021 07:15 3

Hen­ki­lö­au­ton ulosajo Iskon liit­ty­mäs­sä Poh­jan­tiel­lä

03.12.2021 10:04 1
Kaksi henkilöautoa kolaroi Pohjantiellä Kajaanintien sillan alla – onnettomuuden raivaustyöt veivät kaksi tuntia

Kaksi hen­ki­lö­au­toa kolaroi Poh­jan­tiel­lä Ka­jaa­nin­tien sillan alla – on­net­to­muu­den rai­vaus­työt veivät kaksi tuntia

30.11.2021 10:32 5
Kuorma-auto ja henkilöauto kolaroivat Pohjantiellä Kempeleessä

Kuor­ma-au­to ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Poh­jan­tiel­lä Kem­pe­lees­sä

29.11.2021 14:11 1
Moottoritiellä kävellyt mies jäi auton alle Pohjantiellä – etelään menevät kaistat suljettiin yli tunnin ajaksi Linnanmaan ja Iskon ramppien välillä

Moot­to­ri­tiel­lä kä­vel­lyt mies jäi auton alle Poh­jan­tiel­lä – etelään menevät kaistat sul­jet­tiin yli tunnin ajaksi Lin­nan­maan ja Iskon ramp­pien välillä

27.11.2021 15:47
Henkilöauto suistui Pohjantieltä Ouluntullin lähettyvillä

Hen­ki­lö­au­to suistui Poh­jan­tiel­tä Ou­lun­tul­lin lä­het­ty­vil­lä

24.11.2021 09:05 5
Henkilöauto suistui ensin kaiteeseen ja sitten toiseen autoon Pohjantiellä Haukiputaalla

Hen­ki­lö­au­to suistui ensin kai­tee­seen ja sitten toiseen autoon Poh­jan­tiel­lä Hau­ki­pu­taal­la

23.11.2021 17:21 7