Pohjantie
Kuukausi

Pääl­lys­tys­työ sulkee Iskon liit­ty­män rampit useiksi tun­neik­si – etelään suun­taa­vat rampit avataan jälleen aamulla

02.09.2020 19:24 0
Yhdistelmäajoneuvo osui siltaan Pohjantiellä – yksi kaista oli suljettuna yli tunnin ajan

Yh­dis­tel­mäa­jo­neu­vo osui siltaan Poh­jan­tiel­lä – yksi kaista oli sul­jet­tu­na yli tunnin ajan

02.09.2020 15:57 0
Nuori nainen menehtyi Pohjantiellä perjantain vastaisena yönä, liikkui moottoritiellä jalkaisin

Nuori nainen me­neh­tyi Poh­jan­tiel­lä per­jan­tain vas­tai­se­na yönä, liikkui moot­to­ri­tiel­lä jal­kai­sin

28.08.2020 06:31
Pohjantien meluestelasien rikkojaa etsitään yhä – ratkaisevasta vihjeestä luvataan palkkio

Poh­jan­tien me­lues­te­la­sien rik­ko­jaa et­si­tään yhä – rat­kai­se­vas­ta vih­jees­tä lu­va­taan palkkio

26.08.2020 13:44 14
Vanhemmat
Henkilöauto ajoi pakettiauton perään Pohjantiellä – pakettiauton kuljettaja vietiin jatkotutkimuksiin

Hen­ki­löau­to ajoi pa­ket­tiau­ton perään Poh­jan­tiel­lä – pa­ket­tiau­ton kul­jet­ta­ja vietiin jat­ko­tut­ki­muk­siin

21.08.2020 07:40 4
Peräänajo-onnettomuus aiheutti jonoja Pohjantiellä Oulussa – onnettomuudesta selvittiin ilman loukkaantumisia

Pe­rää­na­jo-on­net­to­muus ai­heut­ti jonoja Poh­jan­tiel­lä Oulussa – on­net­to­muu­des­ta sel­vit­tiin ilman louk­kaan­tu­mi­sia

18.08.2020 16:29 8
18 lasista melusuojaa rikottiin viikonloppuna Pohjantiellä, poliisi pyytää vihjeitä – vahinkoa kymmenien tuhansien eurojen edestä, tutkitaan törkeänä vahingontekona

18 lasista me­lu­suo­jaa ri­kot­tiin vii­kon­lop­pu­na Poh­jan­tiel­lä, poliisi pyytää vih­jei­tä – va­hin­koa kym­me­nien tu­han­sien eurojen edestä, tut­ki­taan tör­keä­nä va­hin­gon­te­ko­na

17.08.2020 11:07 18
Tilaajille
Rikkoutunut raskas ajoneuvo haittasi liikennettä Pohjantiellä

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä Poh­jan­tiel­lä

13.08.2020 14:35 0
Päällystystyöt sulkevat Haukiputaan liittymän ramppeja Pohjantiellä tiistai-illasta keskiviikkoaamuun

Pääl­lys­tys­työt sul­ke­vat Hau­ki­pu­taan liit­ty­män ramp­pe­ja Poh­jan­tiel­lä tiis­tai-il­las­ta kes­ki­viik­koaa­muun

11.08.2020 18:19 0
Pohjantien Haukiputaan liittymän rampit poissa käytöstä maanantain vastaisen yön aikana

Poh­jan­tien Hau­ki­pu­taan liit­ty­män rampit poissa käy­tös­tä maa­nan­tain vas­tai­sen yön aikana

09.08.2020 17:14 1
Kolme autoa kolaroi Pohjantiellä – Kajaanintien ramppi suljettiin liikenteeltä

Kolme autoa kolaroi Poh­jan­tiel­lä – Ka­jaa­nin­tien ramppi sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

04.08.2020 16:48 8
Raskas ajoneuvo seisoi rengasrikon vuoksi Pohjantiellä Oulussa

Raskas ajo­neu­vo seisoi ren­gas­ri­kon vuoksi Poh­jan­tiel­lä Oulussa

04.08.2020 15:45 0
Kevättalven kaahailu Pohjantiellä kävi kalliiksi  – Oulun käräjäoikeus lätkäisi kolmelle nuorelle kuskille tukevat sakot

Ke­vät­tal­ven kaa­hai­lu Poh­jan­tiel­lä kävi kal­liik­si – Oulun kä­rä­jäoi­keus lät­käi­si kol­mel­le nuo­rel­le kus­kil­le tukevat sakot

20.07.2020 15:40 3
Tilaajille
Pohjantien päällystystöissä ohjataan autoilijoita tavallisilla nopeusrajoitusmerkeillä – miksi tien sähköiset muuttuvat nopeusrajoitusmerkit eivät ole käytössä?

Poh­jan­tien pääl­lys­tys­töis­sä oh­ja­taan au­toi­li­joi­ta ta­val­li­sil­la no­peus­ra­joi­tus­mer­keil­lä – miksi tien säh­köi­set muut­tu­vat no­peus­ra­joi­tus­mer­kit eivät ole käy­tös­sä?

09.07.2020 15:21 3
Tilaajille
Elyn kunnossapitopäällikkö kehuu Pohjantiellä liikkuvia autoilijoita – "Kerrankin on hyvää sanottavaa"

Elyn kun­nos­sa­pi­to­pääl­lik­kö kehuu Poh­jan­tiel­lä liik­ku­via au­toi­li­joi­ta – "Ker­ran­kin on hyvää sa­not­ta­vaa"

08.07.2020 18:00 1
Tilaajille
Pohjantiellä Kontinkankaan liittymän kohdalla tehdään päällystystöitä – ramppi suljetaan yöllä

Poh­jan­tiel­lä Kon­tin­kan­kaan liit­ty­män koh­dal­la tehdään pääl­lys­tys­töi­tä – ramppi sul­je­taan yöllä

28.06.2020 18:32 0
Liikenneonnettomuuksien määrä laski Pohjantiellä koronakeväänä – tolkuton kaahailu sen sijaan jatkuu yhä ja ajokieltoja napsahtelee tuon tuosta

Lii­ken­neon­net­to­muuk­sien määrä laski Poh­jan­tiel­lä ko­ro­na­ke­vää­nä – tol­ku­ton kaa­hai­lu sen sijaan jatkuu yhä ja ajo­kiel­to­ja nap­sah­te­lee tuon tuosta

14.06.2020 06:00 4
Tilaajille

Rik­kou­tu­nut raskas ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä useita tunteja Poh­jan­tiel­lä Hau­ki­pu­taan ram­pis­sa

02.06.2020 17:00 0
Lukijavideo: Raskas ajo­neu­vo rik­kou­tui Poh­jan­tien Lin­tu­lan ram­pil­la
Lukijalta

Lu­ki­ja­vi­deo: Raskas ajo­neu­vo rik­kou­tui Poh­jan­tien Lin­tu­lan ram­pil­la

01.06.2020 22:59 0
Palokunta koki tuplamysteerin perjantaina Oulussa: Kaksi hälytystä palavista ajoneuvoista, kumpaakaan ei löytynyt mistään

Pa­lo­kun­ta koki tup­la­mys­tee­rin per­jan­tai­na Ou­lus­sa: Kaksi hä­ly­tys­tä pa­la­vis­ta ajo­neu­vois­ta, kum­paa­kaan ei löy­ty­nyt mistään

15.05.2020 23:01 0