Teollisuus: Con­lo­gil­le jät­ti­kaup­pa Puo­lus­tus­voi­mil­ta

Käräjätuomio: Pa­pe­ri­rul­lia kul­jet­ta­nut rek­ka­kus­ki kärähti huu­meis­ta Iissä

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Öljyvahingot
Lammen pohjasta nostettiin öljyä vuotanut vanha tynnyri Pudasjärvellä

Lammen poh­jas­ta nos­tet­tiin öljyä vuo­ta­nut vanha tynnyri Pu­das­jär­vel­lä

14.10.2022 17:30 5
Kalastusalus upposi ja aiheutti kymmenientuhansien eurojen öljyvahingon Simossa

Ka­las­tus­alus upposi ja ai­heut­ti kym­me­nien­tu­han­sien eurojen öl­jy­va­hin­gon Simossa

07.10.2022 11:57
Tilaajille
Polttoainesäiliöstä valui 2 700 litraa polttoainetta maahan Siikalatvalla

Polt­to­ai­ne­säi­liös­tä valui 2 700 litraa polt­to­ai­net­ta maahan Sii­ka­lat­val­la

29.09.2022 19:09 1
Kuorma-autosta vuoti dieseliä marketin parkkialueella Ruskossa

Kuor­ma-au­tos­ta vuoti die­se­liä mar­ke­tin park­ki­alueel­la Rus­kos­sa

22.09.2022 13:16
Oulun pelastuslaitos avusti öljyvuodon paikantamisessa tehdasrakennuksen sisällä

Oulun pe­las­tus­lai­tos avusti öl­jy­vuo­don pai­kan­ta­mi­ses­sa teh­das­ra­ken­nuk­sen sisällä

17.09.2022 21:48
Puolustusvoimien ajoneuvosta valui satoja litroja öljyä maastoon

Puo­lus­tus­voi­mien ajo­neu­vos­ta valui satoja litroja öljyä maas­toon

25.05.2022 22:19 1
Tilaajille
Oulangan tutkimusasemalla Kuusamossa sattui öljyvahinko

Ou­lan­gan tut­ki­mus­ase­mal­la Kuu­sa­mos­sa sattui öl­jy­va­hin­ko

13.05.2022 15:57
Lahjoittaisitko hiuksesi ympäristönsuojeluun? Oululaiskampaamokin osallistuu projektiin, joka kerää hiuksia raaka-aineeksi öljyntorjuntaan

Lah­joit­tai­sit­ko hiuk­se­si ym­pä­ris­tön­suo­je­luun? Ou­lu­lais­kam­paa­mo­kin osal­lis­tuu pro­jek­tiin, joka kerää hiuksia raa­ka-ai­neek­si öl­jyn­tor­jun­taan

14.03.2022 14:30 1
Tilaajille
Voimalaitoksesta epäillään vuotaneen öljyä jokeen Nivalassa

Voi­ma­lai­tok­ses­ta epäil­lään vuo­ta­neen öljyä jokeen Ni­va­las­sa

06.02.2022 14:15 5
Tukkiautosta katkennut johto aiheutti öljyvahingon Taivalkoskella

Tuk­ki­au­tos­ta kat­ken­nut johto ai­heut­ti öl­jy­va­hin­gon Tai­val­kos­kel­la

02.02.2022 12:46
Noin 200 litraa öljyä valui varaston takapihalla sijainneesta irtomuuntamosta teollisuusalueelle Kiimingissä

Noin 200 litraa öljyä valui va­ras­ton ta­ka­pi­hal­la si­jain­nees­ta ir­to­muun­ta­mos­ta teol­li­suus­alueel­le Kii­min­gis­sä

31.01.2022 12:31
Parikymmentä litraa hydrauliikkaöljyä valui maahan puutavara-autosta Pudasjärvellä

Pa­ri­kym­men­tä litraa hyd­rau­liik­ka­öl­jyä valui maahan puu­ta­va­ra-au­tos­ta Pu­das­jär­vel­lä

04.01.2022 07:38 2
Varkaat jättivät rekan tankkiin letkun, josta valui satoja litroja polttoainetta maahan Kalajoella

Varkaat jät­ti­vät rekan tank­kiin letkun, josta valui satoja litroja polt­to­ai­net­ta maahan Ka­la­joel­la

05.12.2021 17:22 3
Jakelumittarin laiterikko valutti dieseliä Kiimingin ABC-aseman pihalle

Ja­ke­lu­mit­ta­rin lai­te­rik­ko valutti die­se­liä Kii­min­gin ABC-ase­man pihalle

07.10.2021 10:38
Vaalassa iso öljyvahinko soramonttualueella, noin 5 000 litraa polttoöljyä valui maahan aggregaatin vian takia

Vaa­las­sa iso öl­jy­va­hin­ko so­ra­mont­tua­lueel­la, noin 5 000 litraa polt­to­öl­jyä valui maahan ag­gre­gaa­tin vian takia

04.09.2021 20:02 3
Pelastuslaitos hälytettiin puhdistamaan öljyä vedestä Oulussa Kiikelin ja Sonnisaaren välillä

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin puh­dis­ta­maan öljyä vedestä Oulussa Kii­ke­lin ja Son­ni­saa­ren välillä

22.08.2021 15:26
Tielle valunut öljy haittasi liikennettä Oulussa Sanginsuussa ja Kajaanintiellä

Tielle valunut öljy hait­ta­si lii­ken­net­tä Oulussa San­gin­suus­sa ja Ka­jaa­nin­tiel­lä

16.08.2021 22:30
Oulun Seelarin venesataman luona havaittiin öljyä vedessä, aiheuttajaa ei löytynyt

Oulun See­la­rin ve­ne­sa­ta­man luona ha­vait­tiin öljyä ve­des­sä, ai­heut­ta­jaa ei löy­ty­nyt

14.08.2021 14:44

Työ­ko­nees­ta vuoti öljyä Ra­nuan­tiel­lä Pu­das­jär­vel­lä, pa­lo­kun­ta kävi sii­voa­mas­sa

11.08.2021 12:53
Ylikiimingin keskustassa satojen metrien matkalle levinnyt öljy siivottiin, vahingon aiheuttaja vielä mysteeri

Yli­kii­min­gin kes­kus­tas­sa satojen metrien mat­kal­le le­vin­nyt öljy sii­vot­tiin, va­hin­gon ai­heut­ta­ja vielä mys­tee­ri

29.07.2021 15:05 3