Öljyvahingot
Jakelumittarin laiterikko valutti dieseliä Kiimingin ABC-aseman pihalle

Ja­ke­lu­mit­ta­rin lai­te­rik­ko valutti die­se­liä Kii­min­gin ABC-ase­man pihalle

07.10.2021 10:38
Vaalassa iso öljyvahinko soramonttualueella, noin 5 000 litraa polttoöljyä valui maahan aggregaatin vian takia

Vaa­las­sa iso öl­jy­va­hin­ko so­ra­mont­tua­lueel­la, noin 5 000 litraa polt­to­öl­jyä valui maahan ag­gre­gaa­tin vian takia

04.09.2021 20:02 3
Pelastuslaitos hälytettiin puhdistamaan öljyä vedestä Oulussa Kiikelin ja Sonnisaaren välillä

Pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin puh­dis­ta­maan öljyä vedestä Oulussa Kii­ke­lin ja Son­ni­saa­ren välillä

22.08.2021 15:26
Tielle valunut öljy haittasi liikennettä Oulussa Sanginsuussa ja Kajaanintiellä

Tielle valunut öljy hait­ta­si lii­ken­net­tä Oulussa San­gin­suus­sa ja Ka­jaa­nin­tiel­lä

16.08.2021 22:30
Oulun Seelarin venesataman luona havaittiin öljyä vedessä, aiheuttajaa ei löytynyt

Oulun See­la­rin ve­ne­sa­ta­man luona ha­vait­tiin öljyä ve­des­sä, ai­heut­ta­jaa ei löy­ty­nyt

14.08.2021 14:44

Työ­ko­nees­ta vuoti öljyä Ra­nuan­tiel­lä Pu­das­jär­vel­lä, pa­lo­kun­ta kävi sii­voa­mas­sa

11.08.2021 12:53
Ylikiimingin keskustassa satojen metrien matkalle levinnyt öljy siivottiin, vahingon aiheuttaja vielä mysteeri

Yli­kii­min­gin kes­kus­tas­sa satojen metrien mat­kal­le le­vin­nyt öljy sii­vot­tiin, va­hin­gon ai­heut­ta­ja vielä mys­tee­ri

29.07.2021 15:05 3
100–200 litraa öljyä lorahti laiturille ja veteen Lapaluodon satamassa Raahessa

100–200 litraa öljyä lorahti lai­tu­ril­le ja veteen La­pa­luo­don sa­ta­mas­sa Raa­hes­sa

28.05.2021 12:43
Kuorma-autosta valui 200 litraa polttoainetta Poikkimaantielle Oulussa – tie voi olla liukas erityisesti moottoripyöräilijöille

Kuor­ma-au­tos­ta valui 200 litraa polt­to­ai­net­ta Poik­ki­maan­tiel­le Oulussa – tie voi olla liukas eri­tyi­ses­ti moot­to­ri­pyö­räi­li­jöil­le

29.04.2021 17:01 2

Oulun edus­tal­la Rom­ma­kon­väy­läl­lä tor­jut­tiin öl­jy­va­hin­koa, öljyn al­ku­pe­rää ei saatu var­muu­del­la sel­vil­le

19.04.2021 10:45
Viemärikaivoon valui öljyä Raahessa – päästölähde jäi mysteeriksi

Vie­mä­ri­kai­voon valui öljyä Raa­hes­sa – pääs­tö­läh­de jäi mys­tee­rik­si

06.04.2021 11:37
Öljyvahinko Stora Enson Oulun tehtaan alueella: öljyä valui mereen satojen metrien alueelle, päästölähteestä ei tietoa

Öl­jy­va­hin­ko Stora Enson Oulun tehtaan alueel­la: öljyä valui mereen satojen metrien alueel­le, pääs­tö­läh­tees­tä ei tietoa

02.04.2021 20:35 37
Polttoaineaseman tankkausjärjestelmään tuli vika – öljyvahinko marketin pihassa sotki autoja Oulun Ruskossa

Polt­to­ai­ne­ase­man tank­kaus­jär­jes­tel­mään tuli vika – öl­jy­va­hin­ko mar­ke­tin pihassa sotki autoja Oulun Rus­kos­sa

15.03.2021 17:45 9
Polttoöljyä valui lämpökeskuksen lattialle Ruskossa

Polt­to­öl­jyä valui läm­pö­kes­kuk­sen lat­tial­le Rus­kos­sa

11.02.2021 12:57

Aluksen kan­nel­ta valui vähän öljyä mereen Kemissä

18.12.2020 12:51
Tilaajille
Jolosjokeen valui polttoöljyä kaivinkoneen tankista Kiimingissä, pelastuslaitos torjunut lisävahinkojen syntymistä

Jo­los­jo­keen valui polt­to­öl­jyä kai­vin­ko­neen tan­kis­ta Kii­min­gis­sä, pe­las­tus­lai­tos tor­ju­nut li­sä­va­hin­ko­jen syn­ty­mis­tä

23.11.2020 15:24

Rekasta valui die­sel­öl­jyä Ne­los­tiel­le Rant­si­las­sa, osa öljystä saatiin ke­rät­tyä pois

01.10.2020 11:17
Työkone rikkoutui ja valutti öljyä noin sadan metrin matkalle Kärsämäen keskustassa

Työkone rik­kou­tui ja valutti öljyä noin sadan metrin mat­kal­le Kär­sä­mäen kes­kus­tas­sa

24.07.2020 16:51