Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Öljyvahingot
Generaattorista valui öljyä tielle ja sadevesikaivoon Oulun Ruskossa

Ge­ne­raat­to­ris­ta valui öljyä tielle ja sa­de­ve­si­kai­voon Oulun Rus­kos­sa

28.09.2023 16:01 1
Sata litraa jäteöljyä valui konehalliin Pudasjärvellä

Sata litraa jä­te­öl­jyä valui ko­ne­hal­liin Pu­das­jär­vel­lä

16.08.2023 06:54
Yle: Poliisi tutkii Hartaansillan työmaalla tapahtunutta kaivinkoneen öljyvuotoa

Yle: Poliisi tutkii Har­taan­sil­lan työ­maal­la ta­pah­tu­nut­ta kai­vin­ko­neen öl­jy­vuo­toa

15.08.2023 10:57
Hartaansillan rakennustyömaalla pääsi sata litraa öljyä Oulujokeen

Har­taan­sil­lan ra­ken­nus­työ­maal­la pääsi sata litraa öljyä Ou­lu­jo­keen

09.08.2023 18:52 12
Yhdistelmäajoneuvo valutti dieseliä Kuusamontielle Pudasjärvellä – pelastuslaitos sai huokaista helpotuksesta kohteeseen päästyään

Yh­dis­tel­mä­ajo­neu­vo valutti die­se­liä Kuu­sa­mon­tiel­le Pu­das­jär­vel­lä – pe­las­tus­lai­tos sai huo­kais­ta hel­po­tuk­ses­ta koh­tee­seen pääs­tyään

15.05.2023 12:20 1
Trukin törmäys puhkaisi nestekontin Pudasjärvellä, parisataa litraa öljyä valui maahan

Trukin törmäys puh­kai­si nes­te­kon­tin Pu­das­jär­vel­lä, pa­ri­sa­taa litraa öljyä valui maahan

12.04.2023 18:32
Tankkiin vuodon saanut ulkomaalainen rekka valutti dieseliä Nelostiellä – Poliisi pysäytti ajoneuvon Pohjantien levähdysalueelle

Tank­kiin vuodon saanut ul­ko­maa­lai­nen rekka valutti die­se­liä Ne­los­tiel­lä – Poliisi py­säyt­ti ajo­neu­von Poh­jan­tien le­väh­dys­alueel­le

05.12.2022 15:37 5
Lammen pohjasta nostettiin öljyä vuotanut vanha tynnyri Pudasjärvellä

Lammen poh­jas­ta nos­tet­tiin öljyä vuo­ta­nut vanha tynnyri Pu­das­jär­vel­lä

14.10.2022 17:30 5
Kalastusalus upposi ja aiheutti kymmenientuhansien eurojen öljyvahingon Simossa

Ka­las­tus­alus upposi ja ai­heut­ti kym­me­nien­tu­han­sien eurojen öl­jy­va­hin­gon Simossa

07.10.2022 11:57
Tilaajille
Polttoainesäiliöstä valui 2 700 litraa polttoainetta maahan Siikalatvalla

Polt­to­ai­ne­säi­liös­tä valui 2 700 litraa polt­to­ai­net­ta maahan Sii­ka­lat­val­la

29.09.2022 19:09 1
Kuorma-autosta vuoti dieseliä marketin parkkialueella Ruskossa

Kuor­ma-au­tos­ta vuoti die­se­liä mar­ke­tin park­ki­alueel­la Rus­kos­sa

22.09.2022 13:16
Oulun pelastuslaitos avusti öljyvuodon paikantamisessa tehdasrakennuksen sisällä

Oulun pe­las­tus­lai­tos avusti öl­jy­vuo­don pai­kan­ta­mi­ses­sa teh­das­ra­ken­nuk­sen sisällä

17.09.2022 21:48
Puolustusvoimien ajoneuvosta valui satoja litroja öljyä maastoon

Puo­lus­tus­voi­mien ajo­neu­vos­ta valui satoja litroja öljyä maas­toon

25.05.2022 22:19 1
Tilaajille
Oulangan tutkimusasemalla Kuusamossa sattui öljyvahinko

Ou­lan­gan tut­ki­mus­ase­mal­la Kuu­sa­mos­sa sattui öl­jy­va­hin­ko

13.05.2022 15:57
Lahjoittaisitko hiuksesi ympäristönsuojeluun? Oululaiskampaamokin osallistuu projektiin, joka kerää hiuksia raaka-aineeksi öljyntorjuntaan

Lah­joit­tai­sit­ko hiuk­se­si ym­pä­ris­tön­suo­je­luun? Ou­lu­lais­kam­paa­mo­kin osal­lis­tuu pro­jek­tiin, joka kerää hiuksia raa­ka-ai­neek­si öl­jyn­tor­jun­taan

14.03.2022 14:30 1
Tilaajille
Voimalaitoksesta epäillään vuotaneen öljyä jokeen Nivalassa

Voi­ma­lai­tok­ses­ta epäil­lään vuo­ta­neen öljyä jokeen Ni­va­las­sa

06.02.2022 14:15 5
Tukkiautosta katkennut johto aiheutti öljyvahingon Taivalkoskella

Tuk­ki­au­tos­ta kat­ken­nut johto ai­heut­ti öl­jy­va­hin­gon Tai­val­kos­kel­la

02.02.2022 12:46
Noin 200 litraa öljyä valui varaston takapihalla sijainneesta irtomuuntamosta teollisuusalueelle Kiimingissä

Noin 200 litraa öljyä valui va­ras­ton ta­ka­pi­hal­la si­jain­nees­ta ir­to­muun­ta­mos­ta teol­li­suus­alueel­le Kii­min­gis­sä

31.01.2022 12:31
Parikymmentä litraa hydrauliikkaöljyä valui maahan puutavara-autosta Pudasjärvellä

Pa­ri­kym­men­tä litraa hyd­rau­liik­ka­öl­jyä valui maahan puu­ta­va­ra-au­tos­ta Pu­das­jär­vel­lä

04.01.2022 07:38 2
Varkaat jättivät rekan tankkiin letkun, josta valui satoja litroja polttoainetta maahan Kalajoella

Varkaat jät­ti­vät rekan tank­kiin letkun, josta valui satoja litroja polt­to­ai­net­ta maahan Ka­la­joel­la

05.12.2021 17:22 3