Pysäköinti: Ki­vi­sy­dä­men uudet jär­jes­te­lyt epäi­lyt­tä­vät, mutta saavat myös kii­tos­ta Kalevan ky­se­lys­sä

Pienituloisuus: Ou­lu­lai­nen Jaakko Koi­vu­kan­gas kertoo, miten alle tu­han­nen euron pal­kal­la tulee toimeen

Hankkeet: Hei­nä­pään jal­ka­pal­lon­sta­dion­pro­jek­ti jäihin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Tilaajille

Poh­jois-Suo­men vi­ran­omai­set huo­les­tui­vat Oulun tie­lii­ken­ne­kes­kuk­sen toi­min­nan lo­pet­ta­mi­ses­ta – haas­ta­vin osuus on Poh­jan­tie

Pohjois-Suomen viranomaiset ovat syvästi huolestuneita siitä, että Fintraffic Tie lopettaa tieliikennekeskustoiminnan Oulussa ensi kesäkuun loppuun mennessä.

Pohjois-Suomen viranomaiset ovat syvästi huolestuneita siitä, että Fintraffic Tie lopettaa tieliikennekeskustoiminnan Oulussa ensi kesäkuun loppuun mennessä.

Päällimmäisinä huolenaiheina viranomaisilla on Oulun seudun liikenteenhallinnan pitkäjänteisen yhteistyön jatkuvuuteen, pohjoisten alueiden paikallistuntemukseen ja pohjoisten olosuhteiden ymmärrykseen liittyvät näkökulmat.

Oulun tieliikennekeskuksen toimialueena on ollut maantieteellisesti puoli Suomea: Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Toiminta edellyttää vankkaa paikallistuntemusta koko pohjoisesta Suomesta sekä laajaa ymmärrystä jopa arktisista sää- ja keliolosuhteista.

Jatkossa Tampereen, Helsingin tai Turun tieliikennekeskusten on tarkoitus vastata oman toiminta-alueensa ohella myös koko pohjoisen Suomen maanteiden liikenteenohjauksesta, liikenteelle tiedottamisesta ja tiestön kunnossapidon tukipalveluista.

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella toimivat viranomaiset haluavat tuoda esille huolensa muutoksen mahdollisista vaikutuksista tieliikenteen turvallisuuteen ja toimivuuteen Pohjois-Suomessa.

Pohjantie Suomen vilkkaimpia väyliä

Liikenteellisesti haastavin Oulun tieliikennekeskuksen operoima toimintaympäristö on Oulun seutu ja siellä erityisesti Pohjantie, joka on Suomen vilkkaimpia väyläjaksoja. Oulun seudulla on käytössä laaja 150 sähköisen opasteen liikenteenohjausjärjestelmä, joka Pohjantien vilkkaan liikenteen, suuren liittymätiheyden sekä käytössä olevan varareittiohjauksen vuoksi vaatii jatkuvaa, aktiivista operointia.

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ely-keskukset, Oulun kaupunki ja Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos esittävät syvän huolensa Oulun tieliikennekeskuksen toiminnan lopettamispäätöksen johdosta ja vetoavat liikenne- ja viestintäministeriöön, Väylävirastoon ja Fintraffic Tiehen liikennekeskustoiminnan jatkamiseksi.

Fintraffic on valtion erityisyhtiö, jonka vastuulle on siirretty valtion liikenteenohjauksen infra sekä liikennekeskustoiminta.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.