Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

43 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta vähensi au­toi­lua al­ku­vuon­na kal­lis­tu­neen polt­to­ai­neen vuoksi, joka kym­me­nes jättää ke­sä­mat­kai­lun ko­ko­naan

Suomalaisten liikennetottumukset ovat olleet murroksessa viimeisen parin vuoden ajan koronan ja polttoaineen hinnannousun myötä.

43 prosenttia suomalaisista sanoo vähentäneensä autoilua alkuvuonna, selviää Fintrafficin teettämästä kyselystä, jolla selvitettiin polttoaineen hinnan nousun vaikutuksia liikenteeseen.

Eniten tingitään vapaa-ajan matkoista, mutta myös sukulaisten tapaamista ja kaupassa käyntejä on harvennettu.

Yli kolmannes kertoo, että polttoaineen hinta vaikuttaa myös kesälomasuunnitelmiin. Joka kymmenes luopuu kaikista matkasuunnitelmista, joka neljäs kertoo lyhentävänsä ja vähentävänsä matkojaan tänä kesänä.

– Suomalaisten liikennetottumukset ovat olleet murroksessa parin viime vuoden aikana. Pandemia nosti henkilöautoilun markkinaosuuden suomalaisten liikkumista kilometreistä peräti 90 prosenttiin, sanoo toimitusjohtaja Pertti Korhonen Fintrafficin tiedotteessa.

– Fintrafficin tilastojen mukaan liikenne pääteillä on palautunut alkuvuonna lähelle pandemiaa edeltävää tasoa. On todennäköistä, että ilman polttoaineen kallistumista liikennemäärät olisivat alkuvuonna kasvaneet nyt nähtyä nopeammin, kommentoi puolestaan Fintrafficin vaikuttavuusjohtaja Mikko Saariaho.

– Tutkimuksessa kuvattu ajomäärien vähentyminen on myös voinut kohdistua lyhyempiin matkoihin taajamissa ja kaupungeissa, joissa autoilua on ollut helpompi korvata muilla kulkumuodoilla.

Eniten autoiluaan ovat vähentäneet nuorimmat ikäryhmät. Myös suurimmissa kaupungeissa asuvat ovat vähentäneet autoilua keskimääräistä enemmän.

Pyöräilyä on lisännyt 27 prosenttia autoilua vähentäneistä. Bussien käyttöä kertoo lisänneensä 13 prosenttia ja junien käyttöä 11 prosenttia.

Tarve yhdestä palvelusta saataville matkaketjupalveluille lisääntyvät, Fintrafficin tiedotteessa todetaan. Tällaiset toisivat tarjolle eri kulkuvälineet, kuten bussit, junat, taksit sekä yhteiskäyttöpyörät ja –potkulaudat ihmisten etsiessä autoilulle vaihtoehtoja.