Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Sensuuri
Analyysi: Venäjän mediamaisema lähestyy Pohjois-Koreaa – Nobel-palkittu Novaja Gazeta jatkaa, vaikka joutui poistamaan sotauutisensa "feikkilain" takia

Ana­lyy­si: Venäjän me­dia­mai­se­ma lä­hes­tyy Poh­jois-Ko­reaa – No­bel-pal­kit­tu Novaja Gazeta jatkaa, vaikka joutui pois­ta­maan so­ta­uu­ti­sen­sa "feik­ki­lain" takia

06.03.2022 12:53 5
Tilaajille
Valvova viranomainen kielsi venäläismediaa käyttämästä muun muassa sanoja "hyökkäys" ja "invaasio" Ukrainaa koskevissa uutisissa

Valvova vi­ran­omai­nen kielsi ve­nä­läis­me­diaa käyt­tä­mäs­tä muun muassa sanoja "hyök­käys" ja "in­vaa­sio" Uk­rai­naa kos­ke­vis­sa uu­ti­sis­sa

26.02.2022 13:28 4
Liberalismia mielipiteenvapautta vastaan: "eripuran ja vapaan keskustelun, jopa itselle vastenmielisen, salliminen on ollut länsimaiden demokratioiden vahvuus"
Kolumni

Li­be­ra­lis­mia mie­li­pi­teen­va­paut­ta vas­taan: "e­ri­pu­ran ja vapaan kes­kus­te­lun, jopa itselle vas­ten­mie­li­sen, sal­li­mi­nen on ollut län­si­mai­den de­mo­kra­tioi­den vah­vuus"

29.01.2022 06:00 20
Tilaajille
Seppo Paakkarin vanha harrastus poiki Youtube-kanavan, jossa elokuvien sensuurista on keskusteltu parhaimmillaan viisi tuntia

Seppo Paak­ka­rin vanha har­ras­tus poiki You­tu­be-ka­na­van, jossa elo­ku­vien sen­suu­ris­ta on kes­kus­tel­tu par­haim­mil­laan viisi tuntia

06.07.2021 19:00
Tilaajille
Kulttuuri on saavuttanut sensitiivisen vaiheen: "Mitkä ilmaisut tai kuvauksen muodot ovat vääränlaisia, ja kuka sen päättää?"
Kolumni

Kult­tuu­ri on saa­vut­ta­nut sen­si­tii­vi­sen vai­heen: "Mitkä il­mai­sut tai ku­vauk­sen muodot ovat vää­rän­lai­sia, ja kuka sen päät­tää?"

05.06.2021 06:00 6
Tilaajille
Facebook ja Twitter lähtivät sensuurin tielle – "Ikään kuin tämä ei olisi samaa totalitarismia kuin mitä Trumpissa pelätään"
Kolumni

Fa­ce­book ja Twitter läh­ti­vät sen­suu­rin tielle – "Ikään kuin tämä ei olisi samaa to­ta­li­ta­ris­mia kuin mitä Trum­pis­sa pe­lä­tään"

24.10.2020 20:00 8
Tilaajille