Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Kolumni
Tilaajille

Kult­tuu­ri on saa­vut­ta­nut sen­si­tii­vi­sen vai­heen: "Mitkä il­mai­sut tai ku­vauk­sen muodot ovat vää­rän­lai­sia, ja kuka sen päät­tää?"

Kuten tunnettua, elämme parhaillaan yli-ideologisoitunutta aikaa, jossa erilaiset identiteettipoliittiset tavoitteet pyrkivät latistamaan taiteen ja kulttuurin tekemisen noudattamaan omia yhdenmukaistavia vaateitaan.

Viimeisimpänä uutisena maailman menon rantautumisesta meillekin on tieto, että kustannusyhtiö Tammessa on otettu sensitiivisyyslukijat käyttöön.