Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Kolumni
Tilaajille

Kult­tuu­ri on saa­vut­ta­nut sen­si­tii­vi­sen vai­heen: "Mitkä il­mai­sut tai ku­vauk­sen muodot ovat vää­rän­lai­sia, ja kuka sen päät­tää?"

Kuten tunnettua, elämme parhaillaan yli-ideologisoitunutta aikaa, jossa erilaiset identiteettipoliittiset tavoitteet pyrkivät latistamaan taiteen ja kulttuurin tekemisen noudattamaan omia yhdenmukaistavia vaateitaan.

Viimeisimpänä uutisena maailman menon rantautumisesta meillekin on tieto, että kustannusyhtiö Tammessa on otettu sensitiivisyyslukijat käyttöön.