JUURI NYT : Ou­lu-Ka­jaa­ni-vä­lin junat kor­va­taan lin­ja-au­toil­la tors­tai­hin saakka – KS: Myrsky kaatoi puita Oulun ja Kon­tio­mäen vä­li­sel­le ju­na­ra­dal­le

SÄHKÖAUTOT: Ou­lu­lais­ho­tel­li harp­pa­si säh­kö­au­to­ai­kaan ra­ken­ta­mal­la pihan täyteen la­taus­pis­tei­tä – yrit­tä­jä Jouni La­na­mä­ki ei kui­ten­kaan halua vou­hot­taa säh­kö­au­tois­ta

Elokuvat
Viimeisin tunti

Avaruus on outo paikka

16:00
Tilaajille
Viikko

Kul­ta­sor­men tyyli kestää aikaa – maa­nan­tain tv-il­taa johtaa vanha, mutta tyy­li­käs Bond

21.06.2021 16:00
Tilaajille

Seit­se­män oikein ei olekaan autuus – An­na-Lee­na Här­kö­sen ro­maa­nin poh­jal­ta sun­nun­tain tv-elo­ku­vak­si

20.06.2021 16:00
Tilaajille

Noloja ti­lan­tei­ta ei voi estää, kun his­su­kas­ta kou­li­taan nais­ten­mies­tä

19.06.2021 16:00
Tilaajille
Kolumni

Tv-ko­lum­ni: Tom Hanks on maail­man mukavin mies

18.06.2021 12:00
Tilaajille

Arvio: Ke­sä­mu­si­kaa­li hurmaa kuu­mil­la lat­ta­ri­ryt­meil­lään

17.06.2021 16:10
Tilaajille

Rans­ka­lais­nuo­ril­la on ku­mous­kii­ma

17.06.2021 16:00
Tilaajille

Arvio: Saw-elo­ku­vil­le ei loppua näy – eikä kli­sei­den vyö­ry­tyk­sel­le

17.06.2021 15:35
Tilaajille

Arvio: Ruu­mis­huo­ne jää ilman jou­lu­rau­haa Renny Har­li­nin toi­min­ta­rys­kees­sä

17.06.2021 14:55
Tilaajille

Elo­ku­va­juh­lil­la esi­tel­möi fil­mi­hul­lu tie­teen­te­ki­jä – Il­ma­ke­hä­tie­teen pro­fes­so­ri löysi Bu­nue­lin elo­ku­vis­ta tuu­lel­la käyviä naisia, mutta au­tiol­le saa­rel­le lähtisi Tar­kovs­kin teos

16.06.2021 21:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Arvio: Hil­jai­nen paikka -kau­hu­jän­nä­rin on­nis­tu­nees­sa jat­ko-osas­sa nais­ener­gia ottaa mittaa hir­viöis­tä

10.06.2021 15:20
Tilaajille

Arvio: To­del­li­suus ja fiktio hä­mär­ty­vät Han­na­lee­na Haurun toi­ses­sa pit­käs­sä elo­ku­vas­sa

10.06.2021 14:50
Tilaajille

Arvio: Alis­tet­tu­jen naisten lempi leiskuu 1840-lu­vun Eng­lan­nis­sa: "Kiitos Kate Wins­le­tin ja Saoirse Ronanin tai­dok­kai­den roo­li­suo­ri­tus­ten, tätä paikoin jäh­meäs­ti ete­ne­vää rak­kaus­ta­ri­naa jaksaa seu­ra­ta"

03.06.2021 17:35
Tilaajille

Arvio: Pa­ris­kun­ta penkoo pa­ho­lai­sen juonia Ki­rot­tu-kau­hue­lo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa osassa

03.06.2021 16:20
Tilaajille

Arvio: Petteri Ka­nii­nin uusin seik­kai­lu on ti­lan­ne­ko­miik­kaa si­säl­tä­vä hul­va­ton seik­kai­lu

03.06.2021 15:20
Tilaajille

Arvio: Ba­by­teeth vä­läyt­tää nuorta rak­kaut­ta kuo­le­man var­jos­sa – Shannon Murphyn esi­kois­pit­kä ohjaus ve­don­nee koh­de­ylei­söön­sä

03.06.2021 14:55
Tilaajille

Samuel L. Jackson etsii or­juu­tet­tu­ja juu­riaan ne­li­osai­ses­sa do­ku­men­tis­sa

01.06.2021 16:53
Tilaajille
Kolumni

Ta­ri­nan­ker­ron­ta elää konf­lik­tis­ta, tyy­dyt­tä­vä arki pienine suurine ilon­ai­hei­neen on fiktion sokea piste – paitsi Antti Hyryn Aitassa

29.05.2021 06:00 1
Tilaajille

Oulussa syn­ty­nyt Veera W. Vilo päätyi in­die-elo­ku­vien pariin pian voi­mis­te­lu-uran lo­pet­ta­mi­sen jälkeen

28.05.2021 12:00
Tilaajille

Arvio: Raya on oma­päi­nen san­ka­ri­tar ja Dis­ney-prin­ses­sa ilman prins­siä

27.05.2021 16:35
Tilaajille