Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Elokuvat
Viimeisin 24 tuntia
Vaalan veturitallissa järjestetään erikoinen elokuvafestivaali, joka perustuu kokonaan yhteen sanaleikkiin – harvinaiset filmikelat pyörivät 70 vuotta vanhalla laitteella

Vaalan ve­tu­ri­tal­lis­sa jär­jes­te­tään eri­koi­nen elo­ku­va­fes­ti­vaa­li, joka pe­rus­tuu ko­ko­naan yhteen sa­na­leik­kiin – har­vi­nai­set fil­mi­ke­lat pyö­ri­vät 70 vuotta van­hal­la lait­teel­la

01.07.2022 19:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Arvio: Elviksen ja managerin näkemykset ristiriidassa

Arvio: El­vik­sen ja ma­na­ge­rin nä­ke­myk­set ris­ti­rii­das­sa

01.07.2022 08:30
Tilaajille
Leffavieras: Naisparin suudelma puhuttaa vieläkin

Lef­fa­vie­ras: Nais­pa­rin suu­del­ma pu­hut­taa vie­lä­kin

29.06.2022 16:30
Tilaajille
Leffavieras: Dinosauruksista tiedetään  yhä enemmän

Lef­fa­vie­ras: Di­no­sau­ruk­sis­ta tie­de­tään yhä enemmän

22.06.2022 16:15
Tilaajille
Mimmit puuhaavat keikkaa keskiviikkoillan veijarikomediassa

Mimmit puu­haa­vat keikkaa kes­ki­viik­ko­il­lan vei­ja­ri­ko­me­dias­sa

22.06.2022 12:00
Tilaajille
Tiistai-illan elokuvassa viha hellittää ja mieli avartuu

Tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­sa viha hel­lit­tää ja mieli avartuu

21.06.2022 12:00
Tilaajille
Kun The Doors palasi perusasioihin – Rockin klassikkolevyt -sarjan tuoreessa jaksossa kuullaan kiehtovia tarinoita

Kun The Doors palasi pe­rus­asioi­hin – Rockin klas­sik­ko­le­vyt -sarjan tuo­rees­sa jak­sos­sa kuul­laan kieh­to­via ta­ri­noi­ta

20.06.2022 12:00
Tilaajille
John Simm jatkaa murhatutkimuksia brittisarjan toisella kaudella

John Simm jatkaa mur­ha­tut­ki­muk­sia brit­ti­sar­jan toi­sel­la kau­del­la

19.06.2022 12:00
Tilaajille
Pikku insinöörit selvittävät kaiken – sankaripoikien Pertsan ja Kilun paluuelokuva esitetään televisiossa lauantaina alkuillasta

Pikku in­si­nöö­rit sel­vit­tä­vät kaiken – san­ka­ri­poi­kien Pertsan ja Kilun pa­luu­elo­ku­va esi­te­tään te­le­vi­sios­sa lauan­tai­na al­ku­il­las­ta

18.06.2022 12:00 1
Tilaajille
Arvio: Toy Storyn maineella ratsastava Pixar-animaatio tarjoilee räiskintää koko perheelle ja tuntuu tässä maailmantilanteessa häiritsevältä

Arvio: Toy Storyn mai­neel­la rat­sas­ta­va Pi­xar-ani­maa­tio tar­joi­lee räis­kin­tää koko per­heel­le ja tuntuu tässä maail­man­ti­lan­tees­sa häi­rit­se­väl­tä

16.06.2022 16:10
Tilaajille
Torstai-illan elokuva seuraa nuorta rakkautta läikkyvän tajunnan ja anarkistisen asenteen voimalla

Tors­tai-il­lan elokuva seuraa nuorta rak­kaut­ta läik­ky­vän ta­jun­nan ja anar­kis­ti­sen asen­teen voi­mal­la

16.06.2022 12:00
Tilaajille
Leffavieras: Tiedustelu-upseerista tuli myöhemmin vakoojakirjailija

Lef­fa­vie­ras: Tie­dus­te­lu-up­see­ris­ta tuli myö­hem­min va­koo­ja­kir­jai­li­ja

15.06.2022 17:00 1
Tilaajille
Camorrapomo jakelee oikeutta keskiviikko-illan elokuvassa, jonka kuvissa on urbaania karheutta

Ca­mor­ra­po­mo jakelee oi­keut­ta kes­ki­viik­ko-il­lan elo­ku­vas­sa, jonka kuvissa on ur­baa­nia kar­heut­ta

15.06.2022 12:00
Tilaajille
Kyttäkolmikko puskee tyylillään – tiistai-illan rikoselokuva lainaa aineksia lajityypin klassikoista

Kyt­tä­kol­mik­ko puskee tyy­lil­lään – tiis­tai-il­lan ri­kos­elo­ku­va lainaa ai­nek­sia la­ji­tyy­pin klas­si­kois­ta

14.06.2022 12:00
Tilaajille
Arvio: Taiten tehty dokumentti kuvaa sitä, miten Venäjän tyrannimainen hallinto kohtelee kansalaisiaan

Arvio: Taiten tehty do­ku­ment­ti kuvaa sitä, miten Venäjän ty­ran­ni­mai­nen hal­lin­to koh­te­lee kan­sa­lai­siaan

09.06.2022 16:05 3
Tilaajille
Arvio: Hyviä scifileffoja tehneen Alex Garlandin Men on symbolinen kuvaus miessuvun pahuudesta

Arvio: Hyviä sci­fi­lef­fo­ja tehneen Alex Gar­lan­din Men on sym­bo­li­nen kuvaus mies­su­vun pa­huu­des­ta

09.06.2022 15:15 1
Tilaajille
Arvio: Jurassic Park ja Jurassic World -trilogioiden keskeiset tähdet on sullottu sekavaan dinosaagan päätösosaan

Arvio: Ju­ras­sic Park ja Ju­ras­sic World -t­ri­lo­gioi­den kes­kei­set tähdet on sul­lot­tu se­ka­vaan di­no­saa­gan pää­tös­osaan

09.06.2022 10:30
Tilaajille
Leffavieras: Kun hävittäjät ovat lähellä sydäntä, niin Top Gun -uutuudenkin katsoo useampaan kertaan

Lef­fa­vie­ras: Kun hä­vit­tä­jät ovat lähellä sy­dän­tä, niin Top Gun -uu­tuu­den­kin katsoo useam­paan kertaan

08.06.2022 15:15 2
Tilaajille
Tiistai-illan elokuvassa yksinäisten sielut kaahailevat suurkaupungin yössä

Tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­sa yk­si­näis­ten sielut kaa­hai­le­vat suur­kau­pun­gin yössä

07.06.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Katupojat aarretta kaivamassa iranilaisdraamassa, joka kuvaa yhteiskunnan heikoimpia

Ka­tu­po­jat aar­ret­ta kai­va­mas­sa ira­ni­laisd­raa­mas­sa, joka kuvaa yh­teis­kun­nan hei­koim­pia

02.06.2022 17:40
Tilaajille