Elokuvat
Viimeisin 24 tuntia
Katsottua: Warren Beatty palaa elämään sympaattisessa roolissa kuolleena jenkkifutaajana

Kat­sot­tua: Warren Beatty palaa elä­mään ­sym­paat­ti­ses­sa roo­lis­sa kuol­lee­na jenk­ki­fu­taa­ja­na

04.03.2021 16:17
Tilaajille
Viikko
Televisiossa tänään: Sofian yö on pitkä jälkisosialistisessa alakulossa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Sofian yö on pitkä jäl­ki­so­sia­lis­ti­ses­sa ala­ku­los­sa

03.03.2021 16:00
Tilaajille
Katsottua: Suomi-melodraama vuodelta 1964 saa ensi-illan – Harha-askel on viehkoa katseltavaa

Kat­sot­tua: Suo­mi-me­lo­draa­ma vuo­del­ta 1964 saa en­si-il­lan – Har­ha-as­kel on viehkoa kat­sel­ta­vaa

02.03.2021 16:00
Tilaajille
Katsottua: Marvel-elokuvista tutut supersankarit ottavat tilannekomedian haltuun

Kat­sot­tua: Mar­vel-elo­ku­vis­ta tutut su­per­san­ka­rit ottavat ti­lan­ne­ko­me­dian haltuun

01.03.2021 16:00
Tilaajille
Katsottua: Vareksen näköinen ministeri ei oikein vakuuta

Kat­sot­tua: Va­rek­sen nä­köi­nen mi­nis­te­ri ei oikein vakuuta

28.02.2021 12:00
Tilaajille
Katsottua: Tänään on hyvien tv-elokuvien ilta – sädehtivä kirjailija, kieputtava tieteisseikkailu vai aurinkokuivattu Texas?

Kat­sot­tua: Tänään on hyvien tv-elo­ku­vien ilta – sä­deh­ti­vä kir­jai­li­ja, kie­put­ta­va tie­teis­seik­kai­lu vai au­rin­ko­kui­vat­tu Texas?

27.02.2021 16:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Konna kokee isäntunnetta illan elokuvassa – Kevin Costner on ehkä parhaassa roolissaan

Konna kokee isän­tun­net­ta illan elo­ku­vas­sa – Kevin Costner on ehkä par­haas­sa roo­lis­saan

25.02.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: Kairolaispoliisi seikkailee ajan hermolla terävässä jännärissä

Te­le­vi­sios­sa tänään: Kai­ro­lais­po­lii­si seik­kai­lee ajan her­mol­la ­te­rä­väs­sä jän­nä­ris­sä

24.02.2021 17:52
Tilaajille
Kenen vuoksi jaksaa jännittää toimintaleffassa? Pekka Eronen suosittelee digitehosteiden keskellä nostalgianälkään Skyscraperia

Kenen vuoksi jaksaa jän­nit­tää toi­min­ta­lef­fas­sa? Pekka Eronen suo­sit­te­lee di­gi­te­hos­tei­den kes­kel­lä nos­tal­gia­näl­kään Skysc­ra­pe­ria

20.02.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään – Sijoittajaryhmä päättää pistää rahoiksi, kun ilmassa on katastrofin enteitä

Te­le­vi­sios­sa tänään – Si­joit­ta­ja­ryh­mä päättää pistää ra­hoik­si, kun ilmassa on ka­tast­ro­fin enteitä

19.02.2021 16:00
Tilaajille
Pekka Eronen suosittelee tänään ranskalaista ensiesitystä – Salaisuudet soivat Pariisissa kohtalokkaasti musiikkia unohtamatta

Pekka Eronen suo­sit­te­lee tänään rans­ka­lais­ta en­si­esi­tys­tä – Sa­lai­suu­det soivat Pa­rii­sis­sa koh­ta­lok­kaas­ti mu­siik­kia unoh­ta­mat­ta

16.02.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään – Pekka Erosen arvio: Peto jaksaa vieläkin pelottaa

Te­le­vi­sios­sa tänään – Pekka Erosen arvio: Peto jaksaa vie­lä­kin pe­lot­taa

15.02.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: dokumentti ranskalaisesta maalarista kukkii ja säteilee

Te­le­vi­sios­sa tänään: do­ku­ment­ti rans­ka­lai­ses­ta maa­la­ris­ta kukkii ja sä­tei­lee

14.02.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään: löytökoira menee tunteisiin Lasse Hallströmin elokuvassa

Te­le­vi­sios­sa tänään: löy­tö­koi­ra menee tun­tei­siin Lasse Hallst­rö­min elo­ku­vas­sa

13.02.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa tänään – keski-iän hankaluuksille ja perhe-elämälle on hyvä hykerrellä kotisohvalla

Te­le­vi­sios­sa tänään – kes­ki-iän han­ka­luuk­sil­le ja per­he-elä­mäl­le on hyvä hy­ker­rel­lä ko­ti­soh­val­la

09.02.2021 16:10 1
Tilaajille
Televisiossa tänään – viiden tähden lelusankareita, vapaaottelija tunteiden vietävänä vai sarjamaraton?

Te­le­vi­sios­sa tänään – viiden tähden le­lu­san­ka­rei­ta, va­paa­ot­te­li­ja tun­tei­den vie­tä­vä­nä vai sar­ja­ma­ra­ton?

08.02.2021 10:52
Tilaajille
Televisiossa tänään – ilta kuuluu Jörn Donnerille, ristiriitaiselle ja omalla tavallaan rakastettavalle

Te­le­vi­sios­sa tänään – ilta kuuluu Jörn Don­ne­ril­le, ris­ti­rii­tai­sel­le ja omalla ta­val­laan ra­kas­tet­ta­val­le

06.02.2021 16:00
Tilaajille
Suomi-faniksi tunnustautuva Hollywood-tuottaja tuli tutkailemaan Oulun mahdollisuuksia – "Koronan aikaan Suomi on numero yksi elokuvantekijöille"

Suo­mi-fa­nik­si tun­nus­tau­tu­va Hol­ly­wood-tuot­ta­ja tuli tut­kai­le­maan Oulun mah­dol­li­suuk­sia – "Ko­ro­nan aikaan Suomi on numero yksi elo­ku­van­te­ki­jöil­le"

05.02.2021 18:55 2
Tilaajille
Haaveilijoissa palaa levoton liekki – Leonardo DiCapriossa lentäjä ja talousmagnaatti Howard Hughesina on jotain lohduttoman yksinäistä

Haa­vei­li­jois­sa palaa levoton liek­ki – Leo­nar­do Di­Cap­rios­sa lentäjä ja ta­lous­mag­naat­ti Howard Hug­he­si­na on jotain loh­dut­to­man yk­si­näis­tä

04.02.2021 16:00
Tilaajille
Synkkä historia yhdistää illan elokuvia – holokaustin muistot ja pohjoisirlantilaisten tuomiot kiskovat mukaansa

Synkkä his­to­ria yh­dis­tää­ il­lan elo­ku­via – ho­lo­kaus­tin muistot ja poh­jois­ir­lan­ti­lais­ten tuomiot kis­ko­vat mu­kaan­sa

03.02.2021 16:00
Tilaajille