Elokuvat
Viikko
Päivän leffapoiminnat: Bond loikkaa perinteisellä tyylillä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Bond loikkaa pe­rin­tei­sel­lä tyy­lil­lä

10.08.2020 07:00 0
Tuhlaajapoika palaa häröilypaikalle – Trainspottingin jatko-osa vyöryy päälle kuin metrojuna

Tuh­laa­ja­poi­ka palaa hä­röi­ly­pai­kal­le – Trains­pot­tin­gin jat­ko-osa vyöryy päälle kuin met­ro­ju­na

08.08.2020 07:00 0
Korona kieputtaa elokuva-alaa – suoratoistopalvelujen laajentuminen sisällöntuottajiksi on jo muuttanut bisneksen rakennetta
Kolumni Tero Vainio

Korona kie­put­taa elo­ku­va-alaa – suo­ra­tois­to­pal­ve­lu­jen laa­jen­tu­mi­nen si­säl­lön­tuot­ta­jik­si on jo muut­ta­nut bis­nek­sen ra­ken­net­ta

07.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Ida lähtee itsenäistymään kyllästyttyään adoptioäidin päsmäröintiin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ida lähtee it­se­näis­ty­mään kyl­läs­tyt­tyään adop­tio­äi­din päs­mä­röin­tiin

07.08.2020 07:00 0
Arvio: Kesän lapsia, kesän nuoria – rippileirielokuva on vastateesi sanonnalle ”nuoruus menee hukkaan nuorilla”

Arvio: Kesän lapsia, kesän nuoria – rip­pi­lei­ri­elo­ku­va on vas­ta­tee­si sa­non­nal­le ”nuo­ruus menee hukkaan nuo­ril­la”

06.08.2020 20:00 0
Tilaajille
50 vuotta täyttävälle Mika Ronkaiselle dokumenttielokuvat olivat kouluna fiktion tekemiseen – parhaillaan kehittelyssä on Kaikki synnit -sarjan kolmas kausi

50 vuotta täyt­tä­väl­le Mika Ron­kai­sel­le do­ku­ment­ti­elo­ku­vat olivat kouluna fiktion te­ke­mi­seen – par­hail­laan ke­hit­te­lys­sä on Kaikki synnit -sarjan kolmas kausi

06.08.2020 10:30 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Toimittaja polkaisee spektaakkelin kaivokseen juuttuneesta miehestä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Toi­mit­ta­ja pol­kai­see spek­taak­ke­lin kai­vok­seen juut­tu­nees­ta mie­hes­tä

06.08.2020 07:00 0
Leffavieras: oululaiselle Ada Vesenterälle Eden toi vahvasti omat rippikouluajat mieleen – "Minusta oli hyvä, että annettiin esimerkki, että kannattaa haastaa pappia"

Lef­fa­vie­ras: ou­lu­lai­sel­le Ada Ve­sen­te­räl­le Eden toi vah­vas­ti omat rip­pi­kou­lu­ajat mieleen – "Mi­nus­ta oli hyvä, että an­net­tiin esi­merk­ki, että kan­nat­taa haastaa pappia"

05.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Hullun rakkauden humaukset ja kirjailijaelämää

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Hullun rak­kau­den hu­mauk­set ja kir­jai­li­ja­elä­mää

05.08.2020 07:00 0
Kuukausi ja vanhemmat
Päivän leffapoiminnat: Kolmas Rocky-elokuva esitteli lähinnä sporttihitin

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kolmas Roc­ky-elo­ku­va esit­te­li lähinnä sport­ti­hi­tin

04.08.2020 07:00 0
Ulla Heikkilän uutuuselokuva Eden sijoittuu sukupolvia lävistävään yhteiskokemukseen – rippileirille

Ulla Heik­ki­län uu­tuus­elo­ku­va Eden si­joit­tuu su­ku­pol­via lä­vis­tä­vään yh­teis­ko­ke­muk­seen – rip­pi­lei­ril­le

03.08.2020 19:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Myös Rooney Mara on vakuuttava Lisbeth Salander

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Myös Rooney Mara on va­kuut­ta­va Lisbeth Sa­lan­der

03.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Näin kokki ottaa rennommin ja lujittaa suhdetta lähimpiinsä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Näin kokki ottaa ren­nom­min ja lu­jit­taa suh­det­ta lä­him­piin­sä

02.08.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Bellat räiskyvät kolmannenkin kerran – jatko-osa kannatti yllättäen

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Bellat räis­ky­vät kol­man­nen­kin kerran – jat­ko-osa kan­nat­ti yl­lät­täen

01.08.2020 07:00 0
Arvio: The High Note kuvaa musiikkimaailman lumoa ja petollisuutta ennalta arvattavasti – suinkaan kaikista ei ole tähdiksi

Arvio: The High Note kuvaa mu­siik­ki­maail­man lumoa ja pe­tol­li­suut­ta ennalta ar­vat­ta­vas­ti – suin­kaan kai­kis­ta ei ole täh­dik­si

31.07.2020 10:31 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Esikoiselokuvassa on tajunnan hölskyntää, kun anarkisti ihastuu lätkäjätkään

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Esi­kois­elo­ku­vas­sa on ta­jun­nan höls­kyn­tää, kun anar­kis­ti ihastuu lät­kä­jät­kään

31.07.2020 07:00 0
Arvio: Isän viihtyminen naisten vaatteissa mietityttää tytärtä – Elokuva lähestyy aihettaan kunnioittavasti eikä tärkeitä teemoja ammuta yli

Arvio: Isän viih­ty­mi­nen naisten vaat­teis­sa mie­ti­tyt­tää tytärtä – Elokuva lä­hes­tyy ai­het­taan kun­nioit­ta­vas­ti eikä tär­kei­tä teemoja ammuta yli

30.07.2020 17:00 0
Tilaajille
Leffavieras: Brittidraamassa Kesämaa kirjailijaelämän kliseet istuvat tarinaan – "Mietin alussa, että oliko hahmo liian kärjekäs ja karikatyyrimäinen"

Lef­fa­vie­ras: Brit­ti­draa­mas­sa Kesämaa kir­jai­li­ja­elä­män kliseet istuvat ta­ri­naan – "Mietin alussa, että oliko hahmo liian kär­je­käs ja ka­ri­ka­tyy­ri­mäi­nen"

29.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Supermarsu-elokuvan jatko-osan kuvaukset ovat alkaneet – Rasva-Anteron roolia näyttelee oululainen Lumo Levy

Su­per­mar­su-elo­ku­van jat­ko-osan ku­vauk­set ovat al­ka­neet – Ras­va-An­te­ron roolia näyt­te­lee ou­lu­lai­nen Lumo Levy

29.07.2020 15:40 0
Sotkamossa kuvataan post-apokalyptista elokuvaa – tavoitteena kansainvälinen levitys

Sot­ka­mos­sa ku­va­taan post-apo­ka­lyp­tis­ta elo­ku­vaa – ta­voit­tee­na kan­sain­vä­li­nen levitys

29.07.2020 12:00 1