Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Elokuvat
Viikko
Elokuva-arvio: Musta komedia perinnönkärkkyjistä jää valjuksi, kun heitot ja vitsit lässähtävät kerta toisensa jälkeen

Elo­ku­va-ar­vio: Musta komedia pe­rin­nön­kärk­ky­jis­tä jää val­juk­si, kun heitot ja vitsit läs­säh­tä­vät kerta toi­sen­sa jälkeen

08.12.2022 16:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Roolipeli lähtee lapasesta elokuvassa, jonka pitäisi olla komedia, mutta hauskuutta on vaikea löytää

Elo­ku­va-ar­vio: Roo­li­pe­li lähtee la­pa­ses­ta elo­ku­vas­sa, jonka pitäisi olla ko­me­dia, mutta haus­kuut­ta on vaikea löytää

08.12.2022 15:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Abdirahman Bilen vakuuttaa somalitaustaisena poliisina kotimaisessa rikoselokuvassa

Elo­ku­va-ar­vio: Ab­di­rah­man Bilen va­kuut­taa so­ma­li­taus­tai­se­na po­lii­si­na ko­ti­mai­ses­sa ri­kos­elo­ku­vas­sa

08.12.2022 14:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kauhuelokuva lihavan tytön koettelemuksista taantuu sekavaksi edestakaisin säntäilyksi

Elo­ku­va-ar­vio: Kau­hu­elo­ku­va lihavan tytön koet­te­le­muk­sis­ta taantuu se­ka­vak­si edes­ta­kai­sin sän­täi­lyk­si

08.12.2022 13:05
Tilaajille
Rakkaus kuluttaa kirjailijoita torstai-illan kotimaisessa kasarinostalgiassa

Rakkaus ku­lut­taa kir­jai­li­joi­ta tors­tai-il­lan ko­ti­mai­ses­sa ka­sa­ri­nos­tal­gias­sa

08.12.2022 12:00
Tilaajille
Leffavieras: Devotion tarjoaa aidon näköistä lentämistä toisin kuin monessa muussa sotaelokuvassa

Lef­fa­vie­ras: De­vo­tion tarjoaa aidon nä­köis­tä len­tä­mis­tä toisin kuin monessa muussa so­ta­elo­ku­vas­sa

08.12.2022 11:57 2
Tilaajille
Komedia murenee käsiin sunnuntai-illan remonttipainajaisessa

Komedia murenee käsiin sun­nun­tai-il­lan re­mont­ti­pai­na­jai­ses­sa

04.12.2022 12:30
Tilaajille
Tanskan prinssi ottaa etukenon lauantain teatteritaltioinnissa Tampereelta

Tanskan prinssi ottaa etu­ke­non lauan­tain teat­te­ri­tal­tioin­nis­sa Tam­pe­reel­ta

03.12.2022 12:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Mielensäpahoittaja sai katsojat elokuviin koronatauon jälkeen Oulussakin: "Vähän jännitti, löytääkö vanhempi yleisö teattereihin"

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja sai kat­so­jat elo­ku­viin ko­ro­na­tauon jälkeen Ou­lus­sa­kin: "Vähän jän­nit­ti, löy­tää­kö van­hem­pi yleisö teat­te­rei­hin"

02.12.2022 07:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Karmaiseva klovnikauhu kouraisee katsojaa syvältä, kun Art the Clown pääsee irti Halloween-yönä

Elo­ku­va-ar­vio: Kar­mai­se­va klov­ni­kau­hu kou­rai­see kat­so­jaa sy­väl­tä, kun Art the Clown pääsee irti Hal­lo­ween-yö­nä

01.12.2022 17:20
Tilaajille
Elokuva-arvio: Joulun henki on kaukana irvokkaasta mustasta komediasta, jossa viinaan menevä pukki pistää joulurosvot pakettiin

Elo­ku­va-ar­vio: Joulun henki on kaukana ir­vok­kaas­ta mus­tas­ta ko­me­dias­ta, jossa viinaan menevä pukki pistää jou­lu­ros­vot pa­ket­tiin

01.12.2022 16:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Karkkivaras iskee Vallilaan mukavasti etenevässä lasten rikostarinassa

Elo­ku­va-ar­vio: Kark­ki­va­ras iskee Val­li­laan mu­ka­vas­ti ete­ne­väs­sä lasten ri­kos­ta­ri­nas­sa

01.12.2022 15:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Yksinäisen portsarin elämä kiertää kehää Päiväni murmelina -elokuvan tavoin

Elo­ku­va-ar­vio: Yk­si­näi­sen port­sa­rin elämä kiertää kehää Päiväni mur­me­li­na -e­lo­ku­van tavoin

01.12.2022 15:10
Tilaajille
Elokuva-arvio: Korean sodan sankarit nousevat siivilleen USA:n laivaston ensimmäisen mustaihoisen pilotin tarinassa

Elo­ku­va-ar­vio: Korean sodan san­ka­rit nou­se­vat sii­vil­leen USA:n lai­vas­ton en­sim­mäi­sen mus­ta­ihoi­sen pilotin ta­ri­nas­sa

01.12.2022 14:05
Tilaajille
Leffavieras: Kirjeet kertovat viktoriaanisista kirjailijoista, niin myös Emily Brontësta

Lef­fa­vie­ras: Kirjeet ker­to­vat vik­to­riaa­ni­sis­ta kir­jai­li­jois­ta, niin myös Emily Brontës­ta

30.11.2022 14:05
Tilaajille
Elokuva-arvio: Naissoturit valmistautuvat taisteluun vihollista vastaan

Elo­ku­va-ar­vio: Nais­so­tu­rit val­mis­tau­tu­vat tais­te­luun vi­hol­lis­ta vastaan

24.11.2022 15:25
Tilaajille
Elokuva-arvio: Aatteiltaan nykyaikaisessa seikkailussa tarina jää vähemmän ihmeelliseksi

Elo­ku­va-ar­vio: Aat­teil­taan ny­ky­ai­kai­ses­sa seik­kai­lus­sa tarina jää vä­hem­män ih­meel­li­sek­si

24.11.2022 15:15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Laulajan urasta haaveilevalla opettajalla on Himalajan vuoristossa edessään vaikea valinta

Elo­ku­va-ar­vio: Lau­la­jan urasta haa­vei­le­val­la opet­ta­jal­la on Hi­ma­la­jan vuo­ris­tos­sa edes­sään vaikea valinta

24.11.2022 14:55
Tilaajille
Elokuva-arvio: Tytär haluaa pelastaa vanhempiensa parisuhteen, joka ei ole enää parhaassa iskussa

Elo­ku­va-ar­vio: Tytär haluaa pe­las­taa van­hem­pien­sa pa­ri­suh­teen, joka ei ole enää par­haas­sa iskussa

24.11.2022 14:45
Tilaajille
Elokuva-arvio: Taitavasti rakennettu toimittajadraama nostaa #metoo-liikkeen taas tapetille

Elo­ku­va-ar­vio: Tai­ta­vas­ti ra­ken­net­tu toi­mit­ta­ja­draa­ma nostaa #me­too-liik­keen taas ta­pe­til­le

24.11.2022 14:35
Tilaajille