Kirkkopäivät: Ta­pah­tu­mia riitti per­jan­tai­na niin paljon, että kaik­kiin ei ehtinyt mukaan

Kärpät: Ari Stenius jatkaa Oulun Kärp­pien lii­ga­ot­te­lui­den se­los­tus­ta Radio Ka­le­vas­sa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan
Viimeisin 24 tuntia
Zelenskyi: Venäjä on tuhonnut Donbassin alueen täysin – "Tämä tullaan määrittelemään ukrainalaisten kansanmurhaksi"

Ze­lens­kyi: Venäjä on tu­hon­nut Don­bas­sin alueen täysin – "Tämä tullaan mää­rit­te­le­mään uk­rai­na­lais­ten kan­san­mur­hak­si"

11:08 1
Viestintäsovelluksissa käytävä vilkas keskustelu tuo esille venäläisten moniäänisyyttä
Kolumni

Vies­tin­tä­so­vel­luk­sis­sa käytävä vilkas kes­kus­te­lu tuo esille ve­nä­läis­ten mo­ni­ää­ni­syyt­tä

06:00
Tilaajille
Viikko
Suomen suurlähettiläs on palannut Ukrainaan – matkustusta maahan kehotetaan edelleen välttämään

Suomen suur­lä­het­ti­läs on pa­lan­nut Uk­rai­naan – mat­kus­tus­ta maahan ke­ho­te­taan edel­leen vält­tä­mään

19.05.2022 12:08 5
Mariupolin taistelu on käytännössä päättynyt – mikä sen merkitys on?

Ma­riu­po­lin tais­te­lu on käy­tän­nös­sä päät­ty­nyt – mikä sen mer­ki­tys on?

18.05.2022 16:24
Matkamuistoja mukamukamaasta – Moldovan separatistialueella Transnistriassa jännitteet tuntuivat jo vuonna 2019, mutta syynä ei ollut sota
Kolumni

Mat­ka­muis­to­ja mu­ka­mu­ka­maas­ta – Mol­do­van se­pa­ra­tis­ti­alueel­la Trans­nist­rias­sa jän­nit­teet tun­tui­vat jo vuonna 2019, mutta syynä ei ollut sota

18.05.2022 06:00 2
Tilaajille
Azovstalin terästehtaan evakuointeja yritettiin jatkaa Ukrainassa – kansainvälinen rikostuomioistuin lähetti ryhmän tutkimaan sotarikoksia

Azovs­ta­lin te­räs­teh­taan eva­kuoin­te­ja yri­tet­tiin jatkaa Uk­rai­nas­sa – kan­sain­vä­li­nen ri­kos­tuo­miois­tuin lähetti ryhmän tut­ki­maan so­ta­ri­kok­sia

17.05.2022 23:43 1
Azovstalin terästehtaan evakuointeja yritetään jatkaa Ukrainassa – evakuoidut on tarkoitus myöhemmin vaihtaa venäläisvankeihin

Azovs­ta­lin te­räs­teh­taan eva­kuoin­te­ja yri­te­tään jatkaa Uk­rai­nas­sa – eva­kuoi­dut on tar­koi­tus myö­hem­min vaihtaa ve­nä­läis­van­kei­hin

17.05.2022 10:56 6
Stora Enso on myynyt kolme Venäjällä sijaitsevaa tehdastaan paikalliselle johdolle

Stora Enso on myynyt kolme Ve­nä­jäl­lä si­jait­se­vaa teh­das­taan pai­kal­li­sel­le joh­dol­le

16.05.2022 10:46 5
Ukraina on pyytänyt myös Suomelta neuvotteluapua terästehtaalle piiritettyjen ukrainalaissotilaiden vapauttamiseksi, kertoo Ukrainan uutistoimisto

Ukraina on pyy­tä­nyt myös Suo­mel­ta neu­vot­te­lu­apua te­räs­teh­taal­le pii­ri­tet­ty­jen uk­rai­na­lais­so­ti­lai­den va­paut­ta­mi­sek­si, kertoo Uk­rai­nan uu­tis­toi­mis­to

16.05.2022 09:14 8
Rajut taistelut jatkuneet Ukrainan itäosassa – euroviisuvoitto nostatti henkeä

Rajut tais­te­lut jat­ku­neet Uk­rai­nan itä­osas­sa – eu­ro­vii­su­voit­to nos­tat­ti henkeä

15.05.2022 15:19 9
Ukrainan sotilastiedustelun johtaja ennustaa, että Ukraina voi voittaa sodan vuoden loppuun mennessä – venäläisjoukot joutuneet vetäytymään Harkovan suunnalla

Uk­rai­nan so­ti­las­tie­dus­te­lun johtaja en­nus­taa, että Ukraina voi voittaa sodan vuoden loppuun men­nes­sä – ve­nä­läis­jou­kot jou­tu­neet ve­täy­ty­mään Har­ko­van suun­nal­la

14.05.2022 16:37 9
Kuukausi ja vanhemmat
Zelenskyi: Venäläisjoukot tuhonneet liki 600 terveydenhuoltolaitosta – satakunta sairaalaa täysin tuhoutunut

Ze­lens­kyi: Ve­nä­läis­jou­kot tu­hon­neet liki 600 ter­vey­den­huol­to­lai­tos­ta – sa­ta­kun­ta sai­raa­laa täysin tu­hou­tu­nut

13.05.2022 06:23
Azovstalissa haavoittuneita ukrainalaissotilaita yritetään vaihtaa vangittuihin venäläisiin –  Unicefin mukaan pelkästään huhtikuun aikana Ukrainassa on tapettu lähes sata lasta

Azovs­ta­lis­sa haa­voit­tu­nei­ta uk­rai­na­lais­so­ti­lai­ta yri­te­tään vaihtaa van­git­tui­hin ve­nä­läi­siin – Uni­ce­fin mukaan pel­käs­tään huh­ti­kuun aikana Uk­rai­nas­sa on tapettu lähes sata lasta

12.05.2022 23:35
Näkökulma: Suomen Nato-jäsenyydestä on kiittäminen Ukrainaa, joka uhkaa itse jäädä sotilasliiton ovien taakse – Vasta ukrainalaisten taistelu rohkaisi meitä

Nä­kö­kul­ma: Suomen Na­to-jä­se­nyy­des­tä on kiit­tä­mi­nen Uk­rai­naa, joka uhkaa itse jäädä so­ti­las­lii­ton ovien taakse – Vasta uk­rai­na­lais­ten tais­te­lu roh­kai­si meitä

12.05.2022 12:00 6
Tilaajille
Azovstalin tehtaalla haavoittuneet ukrainalaissotilaat pyytävät apua – olosuhteet tehdasalueen uumenissa ovat karut

Azovs­ta­lin teh­taal­la haa­voit­tu­neet uk­rai­na­lais­so­ti­laat pyy­tä­vät apua – o­lo­suh­teet teh­das­alueen uu­me­nis­sa ovat karut

11.05.2022 23:59 32
Ukrainalaisprofessorin mukaan länsi ei havahtunut Krimin valtaukseen – "Nyt tekin ymmärrätte, mitä Venäjä on"

Uk­rai­na­lais­pro­fes­so­rin mukaan länsi ei ha­vah­tu­nut Krimin val­tauk­seen – "Nyt tekin ym­mär­rät­te, mitä Venäjä on"

10.05.2022 17:13 30
Zelenskyi muisteli voittoa natseista ja sovelsi sen sotaan Venäjää vastaan: "Me voitimme silloin ja me voitamme nyt" – Yhdysvaltojen mukaan ukrainalaisia on kuljetettu vasten tahtoaan Venäjälle

Ze­lens­kyi muis­te­li voittoa nat­seis­ta ja sovelsi sen sotaan Venäjää vas­taan: "Me voi­tim­me silloin ja me voi­tam­me nyt" – Yh­dys­val­to­jen mukaan uk­rai­na­lai­sia on kul­je­tet­tu vasten tah­toaan Ve­nä­jäl­le

10.05.2022 00:04 8
Jättimäisestä terästehtaasta tuli Mariupolin kuolinkamppailun viimeinen linnake – Viimeiseen asti taistelevat puolustajat odottavat Ukrainalta ihmettä, mutta ovat valmiita kuolemaan

Jät­ti­mäi­ses­tä te­räs­teh­taas­ta tuli Ma­riu­po­lin kuo­lin­kamp­pai­lun vii­mei­nen linnake – Vii­mei­seen asti tais­te­le­vat puo­lus­ta­jat odot­ta­vat Uk­rai­nal­ta ih­met­tä, mutta ovat val­mii­ta kuo­le­maan

09.05.2022 18:30 13
Tilaajille
Raskaat tappiot sodassa tuntuivat Putinin puheessa, sanaa Ukraina hän ei edes maininnut
Pääkirjoitus

Raskaat tappiot sodassa tun­tui­vat Putinin pu­hees­sa, sanaa Ukraina hän ei edes mai­nin­nut

09.05.2022 22:08 8
Tilaajille
Mariupolista evakuoituja siviilejä saapui Zaporizhzhjan kaupunkiin, mukana terästehtaaltakin evakuoituja

Ma­riu­po­lis­ta eva­kuoi­tu­ja si­vii­le­jä saapui Za­po­rizh­zhjan kau­pun­kiin, mukana te­räs­teh­taal­ta­kin eva­kuoi­tu­ja

08.05.2022 23:25