Pohde: Sai­raa­la­pää­tök­siin pet­ty­nyt Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Tuhopoltot: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lot uh­ka­si­vat taas ra­ken­nuk­sia, joiden puo­les­ta ou­lu­lai­set tais­te­li­vat vuo­si­kym­me­niä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Venäjän hyökkäys Ukrainaan
Kuukausi
Venäjän hyökkäyssodan vuosipäivä: Niinistön mukaan Ukraina ansaitsee kestävän rauhan – Ursula Von der Leyen kiitti Ukrainaa

Venäjän hyök­käys­so­dan vuo­si­päi­vä: Nii­nis­tön mukaan Ukraina an­sait­see kes­tä­vän rauhan – Ursula Von der Leyen kiitti Uk­rai­naa

24.02.2024 08:57 22
Kaksi vuotta hyökkäyksen alkamisen jälkeen Venäjän pysäyttämisestä ei saa tinkiä – kyseessä on lopulta myös Suomen turvallisuus
Pääkirjoitus

Kaksi vuotta hyök­käyk­sen al­ka­mi­sen jälkeen Venäjän py­säyt­tä­mi­ses­tä ei saa tinkiä – ky­sees­sä on lopulta myös Suomen tur­val­li­suus

23.02.2024 17:00 42
Ukrainasta pitää tulla Naton jäsen, Stubb sanoi Münchenissä – "Jos länsi olisi epäonnistunut Ukrainan tukemisessa, ei Ukrainaa enää olisi olemassa"

Uk­rai­nas­ta pitää tulla Naton jäsen, Stubb sanoi Mün­che­nis­sä – "Jos länsi olisi epä­on­nis­tu­nut Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­sa, ei Uk­rai­naa enää olisi ole­mas­sa"

18.02.2024 14:54 9
Ukraina vetäytyy Avdijivkan kaupungista pitkän taistelun jälkeen – tavoitteena säästää  ukrainalaissotilaiden henkiä, sanoo kenraali

Ukraina ve­täy­tyy Av­di­jiv­kan kau­pun­gis­ta pitkän tais­te­lun jälkeen – ta­voit­tee­na säästää uk­rai­na­lais­so­ti­lai­den henkiä, sanoo ken­raa­li

17.02.2024 09:12 24
Kemissä asuva venäläinen turvapaikanhakija Maksim Aliev järkyttyi Aleksei Navalnyin kuolemasta, mutta ei aio lopettaa protestointia

Kemissä asuva ve­nä­läi­nen tur­va­pai­kan­ha­ki­ja Maksim Aliev jär­kyt­tyi Aleksei Na­val­nyin kuo­le­mas­ta, mutta ei aio lo­pet­taa pro­tes­toin­tia

17.02.2024 07:57 6
Tilaajille
Vanhemmat
Venäläisen sotilaskoneen putoaminen Belgorodissa yhä hämärän peitossa – Ukraina vaatii kansainvälistä tutkintaa

Ve­nä­läi­sen so­ti­las­ko­neen pu­toa­mi­nen Bel­go­ro­dis­sa yhä hämärän pei­tos­sa – Ukraina vaatii kan­sain­vä­lis­tä tut­kin­taa

25.01.2024 21:24 15
Venäjällä lähestyy presidentinvaaliksi kutsuttu näytelmä, eikä kaikki menekään Kremlin kannalta "suunnitelman mukaan"
Pääkirjoitus

Ve­nä­jäl­lä lä­hes­tyy pre­si­den­tin­vaa­lik­si kut­sut­tu näy­tel­mä, eikä kaikki me­ne­kään Kremlin kan­nal­ta "suun­ni­tel­man mukaan"

22.01.2024 17:00 10
Ukrainan puolustusministeri varoitti maan kärsivän ammuspulasta – "Todellinen ja kiireellinen ongelma"

Uk­rai­nan puo­lus­tus­mi­nis­te­ri va­roit­ti maan kär­si­vän am­mus­pu­las­ta – "To­del­li­nen ja kii­reel­li­nen on­gel­ma"

18.01.2024 20:57 18
Kahden suomalaisyhtiön toimitusjohtajalle syytteet epäillystä Venäjä-pakotteiden rikkomisesta

Kahden suo­ma­lai­syh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jal­le syyt­teet epäil­lys­tä Ve­nä­jä-pa­kot­tei­den rik­ko­mi­ses­ta

15.01.2024 15:21 5
Venäjä iski yöllä eri puolille Ukrainaa, useita kuollut ja haavoittunut

Venäjä iski yöllä eri puo­lil­le Uk­rai­naa, useita kuollut ja haa­voit­tu­nut

29.12.2023 12:53 8
Näkökulma: Ukrainan tukemisessa USA ja EU siirsivät joulun alkuvuoteen, mutta eri syistä – "Venäjä on tässä sodassa pikajuoksija, jonka Eurooppa maratoonarina ohittaa"

Nä­kö­kul­ma: Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­sa USA ja EU siir­si­vät joulun al­ku­vuo­teen, mutta eri syistä – "Venäjä on tässä sodassa pi­ka­juok­si­ja, jonka Eu­roop­pa ma­ra­too­na­ri­na ohit­taa"

24.12.2023 06:00 11
Tilaajille
Venäjä hyökkäsi jälleen Ukrainaan kymmenillä lennokeilla

Venäjä hyök­kä­si jälleen Uk­rai­naan kym­me­nil­lä len­no­keil­la

22.12.2023 11:21 2
Näkökulma: Presidentti Zelenskyi pääsi onnittelemaan jokaista ukrainalaista EU-askeleesta – Unkarin maineeseen jää pysyvä tahra Orbánin Ukraina-kampituksesta

Nä­kö­kul­ma: Pre­si­dent­ti Ze­lens­kyi pääsi on­nit­te­le­maan jo­kais­ta uk­rai­na­lais­ta EU-as­ke­lees­ta – Unkarin mai­nee­seen jää pysyvä tahra Orbánin Uk­rai­na-kam­pi­tuk­ses­ta

15.12.2023 16:28 2
Tilaajille
Presidentti Niinistö lataa suorat sanat Unkarista, joka jarruttaa Ukrainan aseapua ja EU-jäsenneuvotteluja – "Järkyttävää suorastaan"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö lataa suorat sanat Un­ka­ris­ta, joka jar­rut­taa Uk­rai­nan aseapua ja EU-jä­sen­neu­vot­te­lu­ja – "Jär­kyt­tä­vää suo­ras­taan"

14.12.2023 17:00 31
Tilaajille
Yhdysvallat ei hylkää Ukrainaa, vakuuttaa Yhdysvaltain presidentti Biden

Yh­dys­val­lat ei hylkää Uk­rai­naa, va­kuut­taa Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Biden

13.12.2023 06:29 7
Osa länsileiristä ei ymmärrä, kuinka isoista asioista Ukrainan auttamisessa on kysymys – maan pelastaminen on Suomellekin turvallisuuskysymys
Pääkirjoitus

Osa län­si­lei­ris­tä ei ym­mär­rä, kuinka isoista asiois­ta Uk­rai­nan aut­ta­mi­ses­sa on kysymys – maan pe­las­ta­mi­nen on Suo­mel­le­kin tur­val­li­suus­ky­sy­mys

12.12.2023 17:00 30
Diktatuureja nöyristelevä KOK päätti kumarrella nyt Putinia, ja Suomen olympiakomitea nielee päätöksen käsiään levitellen
Pääkirjoitus

Dik­ta­tuu­re­ja nöy­ris­te­le­vä KOK päätti ku­mar­rel­la nyt Pu­ti­nia, ja Suomen olym­pia­ko­mi­tea nielee pää­tök­sen käsiään le­vi­tel­len

11.12.2023 17:00 39
Suomen talvisodan sijasta Ukrainan kamppailu muistuttaa nyt jatkosodan uuvutustaistelua – USA:n tuen katkeamisen seuraukset olisivat "katastrofaaliset"

Suomen tal­vi­so­dan sijasta Uk­rai­nan kamp­pai­lu muis­tut­taa nyt jat­ko­so­dan uu­vu­tus­tais­te­lua – USA:n tuen kat­kea­mi­sen seu­rauk­set oli­si­vat "ka­tast­ro­faa­li­set"

09.12.2023 12:19 47
Migri perui ukrainalaisten pakkosiirrot saatuaan ministeritasolta lupauksen lisärahasta – Nyt siirretyt ihmiset ovat huolissaan omaisuudestaan, osa ei halua palata Ouluun

Migri perui uk­rai­na­lais­ten pak­ko­siir­rot saa­tuaan mi­nis­te­ri­ta­sol­ta lu­pauk­sen li­sä­ra­has­ta – Nyt siir­re­tyt ihmiset ovat huo­lis­saan omai­suu­des­taan, osa ei halua palata Ouluun

27.11.2023 13:30 68
Tilaajille
Suomelta 20. apupaketti puolustustarvikkeita Ukrainaan

Suo­mel­ta 20. apu­pa­ket­ti puo­lus­tus­tar­vik­kei­ta Uk­rai­naan

17.11.2023 12:58 10