Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Venäjän hyökkäys Ukrainaan
Viimeisin 12 tuntia
Analyysi: Ukrainan puolustussodalla on nyt rintama Venäjällä – Putin maistaa omaa myrkkyään, kun Ukraina-mieliset venäläisjoukot horjuttavat kaaoksella Kremliä

Ana­lyy­si: Uk­rai­nan puo­lus­tus­so­dal­la on nyt rintama Ve­nä­jäl­lä – Putin maistaa omaa myrk­kyään, kun Uk­rai­na-mie­li­set ve­nä­läis­jou­kot hor­jut­ta­vat kaaok­sel­la Kremliä

05.06.2023 18:30 4
Tilaajille
Viikko
Kaksivuotias lapsi kuoli ja ainakin 20 loukkaantui Venäjän ilmaiskussa Dnipron pohjoispuolella

Kak­si­vuo­tias lapsi kuoli ja ainakin 20 louk­kaan­tui Venäjän il­ma­is­kus­sa Dnipron poh­jois­puo­lel­la

04.06.2023 13:18 1
Zelenskyi: Ukraina on valmis täysimittaiseen vastahyökkäykseen

Ze­lens­kyi: Ukraina on valmis täy­si­mit­tai­seen vas­ta­hyök­käyk­seen

03.06.2023 19:41 10
Ukraina on viimein valmis täysimittaiseen vastahyökkäykseen, Zelenskyi sanoo

Ukraina on viimein valmis täy­si­mit­tai­seen vas­ta­hyök­käyk­seen, Ze­lens­kyi sanoo

03.06.2023 11:15 31
Ukraina iski venäläiskohteisiin satamakaupungissa Etelä-Ukrainassa, Venäjä jatkoi iskuja Kiovaan

Ukraina iski ve­nä­läis­koh­tei­siin sa­ta­ma­kau­pun­gis­sa Ete­lä-Uk­rai­nas­sa, Venäjä jatkoi iskuja Kiovaan

02.06.2023 21:43 4
Anthony Blinken uskoo Ruotsin Nato-jäsenyyden koittavan pian, lähetti puheessaan terveiset Venäjän kansalaisille – "Yhdysvallat ei ole vihollisenne"

Anthony Blinken uskoo Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­den koit­ta­van pian, lähetti pu­hees­saan ter­vei­set Venäjän kan­sa­lai­sil­le – "Yh­dys­val­lat ei ole vi­hol­li­sen­ne"

02.06.2023 13:17 17
Venäjän mukaan Ukraina tulittaa tauotta rajan yli Länsi-Venäjälle – Venäjä jatkanut iskuja Kiovaan

Venäjän mukaan Ukraina tu­lit­taa tauotta rajan yli Län­si-Ve­nä­jäl­le – Venäjä jat­ka­nut iskuja Kiovaan

01.06.2023 11:53 13
Moskovan lennokki-isku oli Ukrainan vastaus Venäjän iskuihin – presidentti sai tiedon iskuista reaaliajassa

Mos­ko­van len­nok­ki-is­ku oli Uk­rai­nan vastaus Venäjän is­kui­hin – pre­si­dent­ti sai tiedon is­kuis­ta reaa­li­ajas­sa

30.05.2023 13:32 11
Kuukausi ja vanhemmat
Venäjä hyökkäsi Ukrainaan kymmenillä ohjuksilla ja lennokeilla – Kiovaan isketty kahtena peräkkäisenä päivänä

Venäjä hyök­kä­si Uk­rai­naan kym­me­nil­lä oh­juk­sil­la ja len­no­keil­la – ­Kio­vaan isketty kahtena pe­räk­käi­se­nä päivänä

29.05.2023 20:12 6
Suomalaiset sanovat suorat sanat Venäjästä jättikyselyssä: "Minulle moista maata ei ole edes olemassa"

Suo­ma­lai­set sanovat suorat sanat Ve­nä­jäs­tä jät­ti­ky­se­lys­sä: "Mi­nul­le moista maata ei ole edes ole­mas­sa"

28.05.2023 18:30 18
Tilaajille
Venäjä hyökkäsi Kiovaan kymmenillä ilma-aluksilla, ilmatorjunta onnistui pudottamaan valtaosan

Venäjä hyök­kä­si Kiovaan kym­me­nil­lä il­ma-aluk­sil­la, il­ma­tor­jun­ta on­nis­tui pu­dot­ta­maan val­ta­osan

28.05.2023 20:06 6
Suomen lähettää ilmatorjunta-aseistusta Ukrainaan – uusin apupaketti arvoltaan yli 100 miljoonaa euroa

Suomen lä­het­tää il­ma­tor­jun­ta-aseis­tus­ta Uk­rai­naan – uusin apu­pa­ket­ti ar­vol­taan yli 100 mil­joo­naa euroa

25.05.2023 14:32 28
Vahvistuneen ja ovelasti operoivan Ukrainan vastahyökkäys lähenee, mutta Venäjän joukkojen poistaminen maasta on äärimmäisen raastava tehtävä
Pääkirjoitus

Vah­vis­tu­neen ja ove­las­ti ope­roi­van Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käys lä­he­nee, mutta Venäjän jouk­ko­jen pois­ta­mi­nen maasta on ää­rim­mäi­sen raas­ta­va tehtävä

24.05.2023 20:00 5
Tilaajille
Ukrainalla on riittävästi aseita ja vastahyökkäys alkaa pian, sanoo tiedustelujohtaja

Uk­rai­nal­la on riit­tä­väs­ti aseita ja vas­ta­hyök­käys alkaa pian, sanoo tie­dus­te­lu­joh­ta­ja

24.05.2023 07:56 13
Taistelut Venäjän puolella rajaa voivat pohjustaa Ukrainan vastahyökkäystä

Tais­te­lut Venäjän puo­lel­la rajaa voivat poh­jus­taa Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käys­tä

23.05.2023 20:46 7
Röyhkeä harhautus Ukrainan vastahyökkäyksen tukemiseksi – näin arvioi tutkija Venäjän puolella tapahtuvia kahakoita

Röyhkeä har­hau­tus Uk­rai­nan vas­ta­hyök­käyk­sen tu­ke­mi­sek­si – näin arvioi tutkija Venäjän puo­lel­la ta­pah­tu­via ka­ha­koi­ta

23.05.2023 13:32 7
Aloite sodassa on yhä enemmän Ukrainalla, arvioi suomalaisasiantuntija – keskittyminen Bahmutin kaupunkiin on hämärtänyt kokonaiskuvaa

Aloite sodassa on yhä enemmän Uk­rai­nal­la, arvioi suo­ma­lais­asian­tun­ti­ja – kes­kit­ty­mi­nen Bah­mu­tin kau­pun­kiin on hä­mär­tä­nyt ko­ko­nais­ku­vaa

23.05.2023 11:09 2
Wagner aikoo poistua Bahmutista ja jättää sen venäläisjoukkojen vastuulle –  Zaporizhzhjan ydinvoimalan yhteys sähköverkkoon on katkaistu

Wagner aikoo poistua Bah­mu­tis­ta ja jättää sen ve­nä­läis­jouk­ko­jen vas­tuul­le – Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan yhteys säh­kö­verk­koon on kat­kais­tu

22.05.2023 13:03 19
Zelenskyin mukaan venäläiset ovat päässeet Bahmutiin, mutta eivät miehitä sitä

Ze­lens­kyin mukaan ve­nä­läi­set ovat pääs­seet Bah­mu­tiin, mutta eivät miehitä sitä

21.05.2023 16:11 11
Venäjä teki jälleen ilmahyökkäyksen Ukrainaan, ilmatorjunta kertoi ampuneensa alas lähes kaikki ohjukset

Venäjä teki jälleen il­ma­hyök­käyk­sen Uk­rai­naan, il­ma­tor­jun­ta kertoi am­pu­neen­sa alas lähes kaikki oh­juk­set

18.05.2023 14:21 25