Sauli Niinistö
Kuukausi
Suomen ja Turkin presidentit kävivät "avoimen ja suoran" keskustelun, kertoo Niinistö

Suomen ja Turkin pre­si­den­tit kävivät "a­voi­men ja suoran" kes­kus­te­lun, kertoo Nii­nis­tö

21.05.2022 16:42 5
Sauli Niinistö sanoo olevansa valmis hakemaan Nato-jumiin ratkaisua Turkin kanssa: "On syytä perata, mistä kenkä tarkkaan ottaen puristaa"

Sauli Nii­nis­tö sanoo ole­van­sa valmis ha­ke­maan Na­to-ju­miin rat­kai­sua Turkin kanssa: "On syytä perata, mistä kenkä tark­kaan ottaen pu­ris­taa"

19.05.2022 23:10 14
Presidentti Niinistö jälleen Valkoiseen taloon – tapaa Bidenin yhdessä Ruotsin pääministerin kanssa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö jälleen Val­koi­seen taloon – tapaa Bidenin yhdessä Ruotsin pää­mi­nis­te­rin kanssa

17.05.2022 15:55 11
Näin Sauli Niinistö kommentoi puheluaan Vladimir Putinille: "Suomi ei ole mikään livahtelija"

Näin Sauli Nii­nis­tö kom­men­toi pu­he­luaan Vla­di­mir Pu­ti­nil­le: "Suomi ei ole mikään li­vah­te­li­ja"

15.05.2022 14:38 4
Presidentti Niinistö keskusteli puhelimessa Putinin kanssa ja ilmoitti, että Suomi päättää hakea Natoon lähipäivinä – Putinin mukaan Suomi tekisi virheen

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö kes­kus­te­li pu­he­li­mes­sa Putinin kanssa ja il­moit­ti, että Suomi päättää hakea Natoon lä­hi­päi­vi­nä – Putinin mukaan Suomi tekisi virheen

14.05.2022 16:45 36
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen po­liit­ti­set joh­ta­jat ovat hy­län­neet aja­tuk­sen Eu­roo­pan tur­val­li­suu­sark­ki­teh­tuu­ris­ta ja vuo­ro­pu­he­lus­ta

13.05.2022 05:00 7
Tilaajille
Analyysi: Sauli Niinistön luottamus Venäjään murtui joulukuussa 2021 – Nato-jarrumiehestä tuli Suomen Nato-kirin varma takaaja

Ana­lyy­si: Sauli Nii­nis­tön luot­ta­mus Ve­nä­jään murtui jou­lu­kuus­sa 2021 – Na­to-jar­ru­mie­hes­tä tuli Suomen Na­to-ki­rin varma takaaja

12.05.2022 14:15 6
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin kannattavat Suomen Nato-jäsenyyttä: "Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi"

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ja pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin kan­nat­ta­vat Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä: "Suomen on ensi tilassa haet­ta­va Naton jä­se­nek­si"

12.05.2022 15:21 50
Analyysi: Suomi haluaa osaksi sotilasliittoa – kansalaismielipide muovasi lopulta ylimmän valtiojohdon kannan Nato-myönteiseksi

Ana­lyy­si: Suomi haluaa osaksi so­ti­las­liit­toa – kan­sa­lais­mie­li­pi­de muovasi lopulta ylimmän val­tio­joh­don kannan Na­to-myön­tei­sek­si

12.05.2022 10:01 2
Tilaajille
Näkökulma: Boris Johnson näkee itsessään 2020-luvun Winston Churchillin – ja se on nyt Suomelle suureksi siunaukseksi

Nä­kö­kul­ma: Boris Johnson näkee it­ses­sään 2020-lu­vun Winston Churc­hil­lin – ja se on nyt Suo­mel­le suu­rek­si siu­nauk­sek­si

11.05.2022 22:21 14
Tilaajille
Britannia ja Suomi sitoutuvat auttamaan toisiaan sekä sotilaallisesti että tiedustelun kentällä – Niinistön viesti Venäjälle: Te aiheutitte tämän, katsokaa peiliin

Bri­tan­nia ja Suomi si­tou­tu­vat aut­ta­maan toi­siaan sekä so­ti­laal­li­ses­ti että tie­dus­te­lun ken­täl­lä – Nii­nis­tön viesti Ve­nä­jäl­le: Te ai­heu­tit­te tämän, kat­so­kaa peiliin

11.05.2022 20:33 25
Presidentti Niinistön Nato-kanta tulee viikon päästä – "Etenemme suunnitelmallisesti ja yhdessä"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön Na­to-kan­ta tulee viikon päästä – "E­te­nem­me suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja yh­des­sä"

05.05.2022 13:03 4
Vanhemmat
Presidentti Sauli Niinistö pääsi sairaalasta, jatkaa keuhkokuumeesta toipumista kotona

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö pääsi sai­raa­las­ta, jatkaa keuh­ko­kuu­mees­ta toi­pu­mis­ta kotona

27.04.2022 14:08 9
Tänään vietetään kansallista veteraanipäivää: Presidentti Niinistö ja Jenni Haukio kiittävät sotien veteraaneja

Tänään vie­te­tään kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää: Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja Jenni Haukio kiit­tä­vät sotien ve­te­raa­ne­ja

27.04.2022 09:55 5
Presidentti Niinistö sairaalatutkimuksissa koronaoireiden vuoksi, jää IL:n tietojen mukaan yöksi sairaalahoitoon

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö sai­raa­la­tut­ki­muk­sis­sa ko­ro­naoi­rei­den vuoksi, jää IL:n tie­to­jen mukaan yöksi sai­raa­la­hoi­toon

26.04.2022 22:59 4
Presidentti Niinistö lähtee toukokuussa valtiovierailulle Ruotsiin

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö lähtee tou­ko­kuus­sa val­tio­vie­rai­lul­le Ruot­siin

20.04.2022 13:39
Presidentti Sauli Niinistöllä on todettu koronatartunta – työskentelee etänä

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­töl­lä on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta – työs­ken­te­lee etänä

19.04.2022 13:26
Presidentti Niinistön terveiset Syväkankaan koululaisille – "Ei itseään voi korottaa muita painamalla"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön ter­vei­set Sy­vä­kan­kaan kou­lu­lai­sil­le – "Ei itseään voi ko­rot­taa muita pai­na­mal­la"

06.04.2022 13:15 3
Tilaajille
Sauli Niinistö vieraili Syväkankaan koululla Kemissä – katso video vierailusta tästä

Sauli Nii­nis­tö vie­rai­li Sy­vä­kan­kaan kou­lul­la Kemissä – katso video vie­rai­lus­ta tästä

06.04.2022 13:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Na­to-rat­kai­sul­la ei saa hei­ken­tää kan­sa­lais­ten puo­lus­tus­tah­toa

29.03.2022 06:00 7
Tilaajille