Sauli Niinistö
Ilkka-Pohjalainen: Presidentti Niinistö huolissaan ajattelusta, että velkojen takaisinmaksusta voisi livetä

Ilk­ka-Poh­ja­lai­nen: Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö huo­lis­saan ajat­te­lus­ta, että vel­ko­jen ta­kai­sin­mak­sus­ta voisi livetä

22.11.2020 09:20 19
Veteraanit ovat yhä Linnan juhlien kunniavieraita, mutta presidentti tapaa heitä nyt ennakkoon – "Linnassa juhlitaan, mutta toisella tavalla kuin aiemmin"

Ve­te­raa­nit ovat yhä Linnan juhlien kun­nia­vie­rai­ta, mutta pre­si­dent­ti tapaa heitä nyt en­nak­koon – "Lin­nas­sa juh­li­taan, mutta toi­sel­la tavalla kuin aiem­min"

17.11.2020 18:04 0
Presidentti Niinistö ei odota Bidenin voiton muuttavan Suomen ja USA:n suhteita, Niinistö toivoo USA:n paluuta Pariisin ilmastosopimukseen

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ei odota Bidenin voiton muut­ta­van Suomen ja USA:n suh­tei­ta, Nii­nis­tö toivoo USA:n paluuta Pa­rii­sin il­mas­to­so­pi­muk­seen

08.11.2020 12:46 6
Presidentti Niinistö: Tässä maailmassa tuntuvat puhuvan raha ja voima – "Meillä on 27 armeijaa"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Tässä maail­mas­sa tun­tu­vat puhuvan raha ja voima – "Meillä on 27 ar­mei­jaa"

14.10.2020 20:04 12
Presidentti Sauli Niinistö puhui Maanpuolustuskurssiyhdistyksen tilaisuudessa – Kaleva näytti puheen suorana

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö puhui Maan­puo­lus­tus­kurs­si­yh­dis­tyk­sen ti­lai­suu­des­sa – Kaleva näytti puheen suorana

14.10.2020 17:41 0
Lukijalta Mielipide Mono Kuoppala

Lo­pe­te­taan vä­ki­val­lan vä­hät­te­ly – sitä pitää kä­si­tel­lä oma raa­dol­li­se­na it­se­nään, ei ve­si­tet­ty­nä ke­vyt­ver­sio­na

26.09.2020 06:00 4
Tilaajille
Niinistö päätoimittajille: Toivoisin jääkiekkoväeltä omaa ajatusta Valko-Venäjälle menosta – "Eli ellei tule parannusta, emme tule"

Nii­nis­tö pää­toi­mit­ta­jil­le: Toi­voi­sin jää­kiek­ko­väel­tä omaa aja­tus­ta Val­ko-Ve­nä­jäl­le menosta – "Eli ellei tule pa­ran­nus­ta, emme tule"

25.09.2020 10:53 5
Presidentti Niinistö huomautti YK-puheessaan, että koronapandemia on antanut jo ainakin kolme tärkeää opetusta – yksi niistä on muita rohkaisevampi

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö huo­maut­ti YK-pu­hees­saan, että ko­ro­na­pan­de­mia on antanut jo ainakin kolme tärkeää ope­tus­ta – yksi niistä on muita roh­kai­se­vam­pi

23.09.2020 19:24 0
Jope Ruonansuulle järjestetään muistokonsertti myös Kemiin – Niinistön vierailu vahvistettiin presidentinkansliasta

Jope Ruo­nan­suul­le jär­jes­te­tään muis­to­kon­sert­ti myös Kemiin – Nii­nis­tön vie­rai­lu vah­vis­tet­tiin pre­si­den­tin­kans­lias­ta

23.09.2020 16:00 0
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto vaatii, että Navalnyin myrkytys selvitetään – Presidentti Niinistö: "Kemiallisen aseen käyttö on järkyttävä"

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to vaatii, että Na­val­nyin myr­ky­tys sel­vi­te­tään – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: "Ke­mial­li­sen aseen käyttö on jär­kyt­tä­vä"

02.09.2020 21:31 0
Elpymispaketista jälkipyykkiä – kauhukuvien sijaan on hyvä muistaa, että paketilla Eurooppaa nostetaan koronakriisin jälkeen jaloilleen
Pääkirjoitus

El­py­mis­pa­ke­tis­ta jäl­ki­pyyk­kiä – kau­hu­ku­vien sijaan on hyvä muis­taa, että pa­ke­til­la Eu­roop­paa nos­te­taan ko­ro­na­krii­sin jälkeen ja­loil­leen

28.08.2020 20:00 13
Tilaajille
Valko-Venäjä huolestuttaa presidenttiä, jos siitä syntyy geopoliittinen riita – Niinistö avasi myös puheluitaan Putinin ja Merkelin kanssa

Val­ko-Ve­nä­jä huo­les­tut­taa pre­si­dent­tiä, jos siitä syntyy geo­po­liit­ti­nen riita – Nii­nis­tö avasi myös pu­he­lui­taan Putinin ja Mer­ke­lin kanssa

25.08.2020 13:43 1
Presidentti Niinistö Ylellä: Putin ja Merkel kannattavat Valko-Venäjän auttamista yhdessä – tiedusteli Putinilta oppositiojohtaja Navalnyin siirrosta Saksaan

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö Ylellä: Putin ja Merkel kan­nat­ta­vat Val­ko-Ve­nä­jän aut­ta­mis­ta yhdessä – tie­dus­te­li Pu­ti­nil­ta op­po­si­tio­joh­ta­ja Na­val­nyin siir­ros­ta Saksaan

22.08.2020 11:29 3
Yle: Tasavallan presidentin kanslia harkitsee Linnan juhlien vaihtoehtoisia järjestämistapoja

Yle: Ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kanslia har­kit­see Linnan juhlien vaih­to­eh­toi­sia jär­jes­tä­mis­ta­po­ja

21.08.2020 09:54 7
Presidentti Sauli Niinistö varoittelee Facebookissa koronan toisesta aallosta – "Tunnemme pirulaisen, tieto auttaa tekemään tarvittavia päätöksiä"

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö va­roit­te­lee Fa­ce­boo­kis­sa koronan toi­ses­ta aal­los­ta – "Tun­nem­me pi­ru­lai­sen, tieto auttaa te­ke­mään tar­vit­ta­via pää­tök­siä"

05.08.2020 19:24 5
Pääkirjoitus: Presidentti on puhunut – jokin kengässä nyt selvästi hiertää
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pre­si­dent­ti on puhunut – jokin ken­gäs­sä nyt sel­väs­ti hiertää

16.07.2020 08:50 8
Tilaajille
Sauli Niinistö osallistui Twitterissä vitsailuun MTV:n Suomi-Areena-haastattelustaan – "Ylimainostettu"

Sauli Nii­nis­tö osal­lis­tui Twit­te­ris­sä vit­sai­luun MTV:n Suo­mi-Aree­na-haas­tat­te­lus­taan – "Y­li­mai­nos­tet­tu"

15.07.2020 13:21 1
"On minulla viisaillekin vähän viisautta tässä" – Presidentti Niinistö vastasi MTV:n Suomi-Areena -haastattelussa valtio-opin asiantuntijoille valtaoikeuksiensa käyttämisestä

"On minulla vii­sail­le­kin vähän vii­saut­ta tässä" – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö vastasi MTV:n Suo­mi-Aree­na -haas­tat­te­lus­sa val­tio-opin asian­tun­ti­joil­le val­ta­oi­keuk­sien­sa käyt­tä­mi­ses­tä

14.07.2020 20:34 23
HS: Presidentti Niinistö aikoo jatkossakin ottaa kantaa asioihin, jotka eivät suoraan kuulu presidentin toimivaltaan

HS: Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö aikoo jat­kos­sa­kin ottaa kantaa asioi­hin, jotka eivät suoraan kuulu pre­si­den­tin toi­mi­val­taan

12.07.2020 09:28 14
EU- ja talouspolitiikka ovat hallituksen vastuulla – presidentti Niinistön olisi viisaampaa vältellä kannanottoja näistä teemoista
Pääkirjoitus

EU- ja ta­lous­po­li­tiik­ka ovat hal­li­tuk­sen vas­tuul­la – pre­si­dent­ti Nii­nis­tön olisi vii­saam­paa väl­tel­lä kan­nan­ot­to­ja näistä tee­mois­ta

25.05.2020 16:40 7
Tilaajille