Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Kolumni: Lapsi ihol­la­ni laski tes­to­ste­ro­ni­ta­so­ja­ni nuorena isänä ja jää­kiek­koi­li­ja­na

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Sauli Niinistö
Kuukausi
Presidentin kanslia STT:lle: Ukraina ei ole ollut Hornet-asiassa yhteydessä presidenttiin tai kansliaan

Pre­si­den­tin kanslia STT:l­le: Ukraina ei ole ollut Hor­net-asias­sa yh­tey­des­sä pre­si­dent­tiin tai kans­liaan

23.03.2023 12:18 10
Turkin ratifiointipäätös veisi Unkarilta tekosyyn olla hyväksymättä Suomen Nato-jäsenyyttä, sanoo tutkija – "Varmasti panee vauhtia Unkarissakin"

Turkin ra­ti­fioin­ti­pää­tös veisi Un­ka­ril­ta te­ko­syyn olla hy­väk­sy­mät­tä Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä, sanoo tutkija – "Var­mas­ti panee vauhtia Un­ka­ris­sa­kin"

16.03.2023 15:56 5
Kommentti: Niinistön Turkin-vierailu antaa toivoa ratkaisevasta Nato-käänteestä – Erdoğan saattaa kuitenkin käyttää Suomen hyväksymistä vipuvartena Ruotsin kiristämiseen

Kom­ment­ti: Nii­nis­tön Tur­kin-vie­rai­lu antaa toivoa rat­kai­se­vas­ta Na­to-kään­tees­tä – Erdoğan saattaa kui­ten­kin käyttää Suomen hy­väk­sy­mis­tä vi­pu­var­te­na Ruotsin ki­ris­tä­mi­seen

15.03.2023 12:50 20
Tilaajille
Presidentti Niinistö: Hornet-hävittäjien luovuttamisesta Ukrainaan ei ole ollut kenenkään kanssa mitään puhetta

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Hor­net-hä­vit­tä­jien luo­vut­ta­mi­ses­ta Uk­rai­naan ei ole ollut ke­nen­kään kanssa mitään puhetta

11.03.2023 10:59 77
Niinistö Washingtonissa: Yhdysvaltain ja Turkin kahdenväliset kysymykset eivät kuulu Suomelle, hävittäjäkaupoista ei keskusteltu

Nii­nis­tö Was­hing­to­nis­sa: Yh­dys­val­tain ja Turkin kah­den­vä­li­set ky­sy­myk­set eivät kuulu Suo­mel­le, hä­vit­tä­jä­kau­pois­ta ei kes­kus­tel­tu

10.03.2023 06:14 4
Presidentti Niinistö on aloittanut Yhdysvaltain-vierailunsa länsirannikolla

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö on aloit­ta­nut Yh­dys­val­tain-vie­rai­lun­sa län­si­ran­ni­kol­la

06.03.2023 21:00 3
Vanhemmat
Niinistö: Venäjä oli väärässä, kun se kuvitteli Ukrainan murtuvan ja tukemme Ukrainalle horjuvan

Nii­nis­tö: Venäjä oli vää­räs­sä, kun se ku­vit­te­li Uk­rai­nan mur­tu­van ja tukemme Uk­rai­nal­le hor­ju­van

24.02.2023 15:45 33
Presidentti Niinistö uskoo Suomen ja Ruotsin olevan Naton jäseniä heinäkuun huippukokouksessa – muuten heräisi kysymys: "Ellei ennen Vilnaa, niin miksi sitten sen jälkeenkään?"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö uskoo Suomen ja Ruotsin olevan Naton jäseniä hei­nä­kuun huip­pu­ko­kouk­ses­sa – muuten heräisi ky­sy­mys: "Ellei ennen Vilnaa, niin miksi sitten sen jäl­keen­kään?"

11.02.2023 12:34 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­kuu­met­ta on ha­vait­ta­vis­sa – Suo­mes­sa on ollut käy­tän­tö, että py­ri­tään muo­dos­ta­maan enem­mis­tö­hal­li­tus

06.02.2023 05:45 3
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistö vieraili Ukrainassa – Leopardit esillä Niinistön ja Zelenskyin keskusteluissa Kiovassa, ei konkreettisia lupauksia panssareista

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö vie­rai­li Uk­rai­nas­sa – Leo­par­dit esillä Nii­nis­tön ja Ze­lens­kyin kes­kus­te­luis­sa Kio­vas­sa, ei konk­reet­ti­sia lu­pauk­sia pans­sa­reis­ta

24.01.2023 18:33 3
Sauli Niinistö uudenvuodenpuhe – lue, mitä tasavallan presidentti sanoi kansalaisille

Sauli Nii­nis­tö uu­den­vuo­den­pu­he – lue, mitä ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti sanoi kan­sa­lai­sil­le

01.01.2023 12:33 13
Analyysi: Niinistön mukaan Stalin ja Putin tekivät saman virhearvion – Presidentti herätteli puheessaan suomalaisia vastustamaan synkkyyttä ja julmuutta

Ana­lyy­si: Nii­nis­tön mukaan Stalin ja Putin tekivät saman vir­he­ar­vion – Pre­si­dent­ti he­rät­te­li pu­hees­saan suo­ma­lai­sia vas­tus­ta­maan synk­kyyt­tä ja jul­muut­ta

01.01.2023 12:15 14
Tilaajille
Presidentti Niinistö ei näe estettä ukrainalaisten sotilaiden kouluttamiselle Suomessa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ei näe estettä uk­rai­na­lais­ten so­ti­lai­den kou­lut­ta­mi­sel­le Suo­mes­sa

29.11.2022 11:50 5
Onko Natosta tulossa uusi Neuvostoliitto suomalaisessa keskustelussa?
Kolumni

Onko Natosta tulossa uusi Neu­vos­to­liit­to suo­ma­lai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa?

26.11.2022 16:00 41
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistö kommentoi Puolan ohjusräjähdystä

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö kom­men­toi Puolan oh­jus­rä­jäh­dys­tä

16.11.2022 12:51
"Miksei sitten Suomeen" – presidentti Niinistö ehdottaa Pohjoismailta vierailukutsua USA:n presidentille

"Miksei sitten Suo­meen" – pre­si­dent­ti Nii­nis­tö eh­dot­taa Poh­jois­mail­ta vie­rai­lu­kut­sua USA:n pre­si­den­til­le

01.11.2022 20:26 1
Saksa uskoo Euroopan yhteisen ilmapuolustuksen toteutumiseen – Presidentti Niinistöllä täysi luotto Nato-jäsenprosessin etenemiseen

Saksa uskoo Eu­roo­pan yh­tei­sen il­ma­puo­lus­tuk­sen to­teu­tu­mi­seen – Pre­si­dent­ti Nii­nis­töl­lä täysi luotto Na­to-jä­sen­pro­ses­sin ete­ne­mi­seen

18.10.2022 14:03 5
Tilaajille
Presidentti Niinistö: Lännen tehtävä ei ole tarjota tai etsiä Putinille ulospääsyä sodasta – "Lopputuloksen pitäisi olla se, että Ukraina on vapaa"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Lännen tehtävä ei ole tarjota tai etsiä Pu­ti­nil­le ulos­pää­syä sodasta – "Lop­pu­tu­lok­sen pitäisi olla se, että Ukraina on vapaa"

10.10.2022 21:08 32
Näin Sauli Niinistö kommentoi turvallisuustilannetta: Suomeen ei kohdistu välitöntä vaaraa –Putinilla kaikki pelissä, myös oma kohtalonsa

Näin Sauli Nii­nis­tö kom­men­toi tur­val­li­suus­ti­lan­net­ta: Suomeen ei koh­dis­tu vä­li­tön­tä vaaraa –Pu­ti­nil­la kaikki pe­lis­sä, myös oma koh­ta­lon­sa

01.10.2022 15:25 43
Niinistö: Edessä on vaikeita kuukausia jolloin kestävyyttä koetellaan – "On vaikea nähdä, miten sota päättyy, mutta kaikki sodat loppuvat joskus"

Nii­nis­tö: Edessä on vai­kei­ta kuu­kau­sia jolloin kes­tä­vyyt­tä koe­tel­laan – "On vaikea nähdä, miten sota päät­tyy, mutta kaikki sodat lop­pu­vat joskus"

30.09.2022 18:39 12