Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Sauli Niinistö
Niinistö väläytti parlamentaarista yhteistyötä talouden ongelmien ratkaisemiseksi – Purra toivoo selkärankaa päätösten tekemiseen, ei lisää seminaareja

Nii­nis­tö vä­läyt­ti par­la­men­taa­ris­ta yh­teis­työ­tä ta­lou­den on­gel­mien rat­kai­se­mi­sek­si – Purra toivoo sel­kä­ran­kaa pää­tös­ten te­ke­mi­seen, ei lisää se­mi­naa­re­ja

07.02.2024 19:34 45
Niinistön seuraajan työpöydällä on iso joukko arktisia kysymyksiä ja ne ovat erityisen merkittäviä pohjoissuomalaisille
Kolumni

Nii­nis­tön seu­raa­jan työ­pöy­däl­lä on iso joukko ark­ti­sia ky­sy­myk­siä ja ne ovat eri­tyi­sen mer­kit­tä­viä poh­jois­suo­ma­lai­sil­le

05.01.2024 06:05 3
Niinistö vaatii Eurooppaa havahtumaan ja kantamaan vastuunsa – rauhan takaaminen vaatii vahvuutta

Nii­nis­tö vaatii Eu­roop­paa ha­vah­tu­maan ja kan­ta­maan vas­tuun­sa – rauhan ta­kaa­mi­nen vaatii vah­vuut­ta

01.01.2024 13:07 28
Näkökulma: Niinistön uudenvuodenpuheissa alkoi vuodesta 2015 korostua Suomen ankkuroituminen länteen – Muistatko nämä 11 puhetta: "Venäjä hyvin tietää, että..."

Nä­kö­kul­ma: Nii­nis­tön uu­den­vuo­den­pu­heis­sa alkoi vuo­des­ta 2015 ko­ros­tua Suomen ank­ku­roi­tu­mi­nen länteen – Muis­tat­ko nämä 11 pu­het­ta: "Venäjä hyvin tietää, et­tä..."

31.12.2023 11:30 3
Tilaajille
Niinistö avaa Trumpin yllättävää Suomi-kiinnostusta, joka näkyi myös Nato-haussa – Suomi lakkasi 12 vuodessa olemasta USA:lle "Ruotsi-linnan esipiha"

Nii­nis­tö avaa Trumpin yl­lät­tä­vää Suo­mi-kiin­nos­tus­ta, joka näkyi myös Na­to-haus­sa – Suomi lakkasi 12 vuo­des­sa ole­mas­ta USA:lle "Ruot­si-lin­nan esi­pi­ha"

16.12.2023 08:00 12
Tilaajille
Niinistö Ylellä itärajan sulkemisesta: Oikeudellisesti hyvin mutkikas asia

Nii­nis­tö Ylellä itä­ra­jan sul­ke­mi­ses­ta: Oi­keu­del­li­ses­ti hyvin mut­ki­kas asia

02.12.2023 15:23 6
Linnan juhlissa tarjoillaan Niinistön vuosien suosikkiherkkuja yhdeksästä maakunnasta – "käsidesimiehillä" on taas taskussa huuhdetta presidenttiparille

Linnan juh­lis­sa tar­joil­laan Nii­nis­tön vuosien suo­sik­ki­herk­ku­ja yh­dek­säs­tä maa­kun­nas­ta – "kä­si­de­si­mie­hil­lä" on taas tas­kus­sa huuh­det­ta pre­si­dent­ti­pa­ril­le

29.11.2023 12:40 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sauli Nii­nis­tön vii­toit­ta­man tien jat­ka­jak­si tulee saada saman mit­ta­kaa­van henkilö

21.11.2023 05:00 1
Niinistö: Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyösopimus on saattanut laukaista turvapaikanhakijoiden virran itärajalle

Nii­nis­tö: Suomen ja Yh­dys­val­tain puo­lus­tus­yh­teis­työ­so­pi­mus on saat­ta­nut lau­kais­ta tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den virran itä­ra­jal­le

15.11.2023 14:18 24
Näin Niinistö päätyi käyttämään Nato-option – Ote Kalevan entisen päätoimittajan Risto Uimosen uutuuskirjasta kertoo, kuinka presidentin mielessä kuohahti

Näin Nii­nis­tö päätyi käyt­tä­mään Na­to-op­tion – Ote Kalevan entisen pää­toi­mit­ta­jan Risto Uimosen uu­tuus­kir­jas­ta kertoo, kuinka pre­si­den­tin mie­les­sä kuo­hah­ti

23.10.2023 13:07 5
Tilaajille
Niinistö Ylellä: Kahden valtion malliin tartuttava Lähi-Idässä tosissaan

Nii­nis­tö Ylellä: Kahden valtion malliin tar­tut­ta­va Lä­hi-Idäs­sä to­sis­saan

18.10.2023 22:44 6
Presidentti Ahtisaaren surukirja avataan tiistaina – surunvalittelut voi jättää perjantaihin saakka

Pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren su­ru­kir­ja avataan tiis­tai­na – su­run­va­lit­te­lut voi jättää per­jan­tai­hin saakka

16.10.2023 17:05 1
Tuore kirja: Fennovoiman ydinvoimalahanke olisi kaatunut, jos pääministeri Sipilä ei olisi painostanut Fortumia mukaan

Tuore kirja: Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­han­ke olisi kaa­tu­nut, jos pää­mi­nis­te­ri Sipilä ei olisi pai­nos­ta­nut For­tu­mia mukaan

20.09.2023 13:00 47
Tilaajille
Niinistö New Yorkissa: Ydinasevaara on nyt täysin teoreettinen, mutta se kasvaa, jos suursota syttyy tai tilanne eskaloituu

Nii­nis­tö New Yor­kis­sa: Ydin­ase­vaa­ra on nyt täysin teo­reet­ti­nen, mutta se kasvaa, jos suur­so­ta syttyy tai tilanne es­ka­loi­tuu

18.09.2023 23:53 12
Niinistö varoittelee New York Timesin haastattelussa eskalaation riskeistä Ukrainan sodassa

Nii­nis­tö va­roit­te­lee New York Timesin haas­tat­te­lus­sa es­ka­laa­tion ris­keis­tä Uk­rai­nan sodassa

17.09.2023 16:47 25
Presidentti Niinistö varoittaa ydinaseiden uhista herkässä sotatilanteessa – "Atomiaseiden käytön uhka on valtava, ja se tarkoittaisi sitten loppua"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö va­roit­taa ydin­asei­den uhista her­käs­sä so­ta­ti­lan­tees­sa – "A­to­mia­sei­den käytön uhka on val­ta­va, ja se tar­koit­tai­si sitten loppua"

07.09.2023 14:18 19
Tilaajille
Analyysi: Niinistö tyrmää Venäjän ihmisilleen leipoman viholliskuvan Suomesta – Näkee pienen myönteisen merkin Etelä-Afrikassa: "Yksi on joukosta fyysisesti poissa"

Ana­lyy­si: Nii­nis­tö tyrmää Venäjän ih­mi­sil­leen lei­po­man vi­hol­lis­ku­van Suo­mes­ta – Näkee pienen myön­tei­sen merkin Ete­lä-Af­ri­kas­sa: "Yksi on jou­kos­ta fyy­si­ses­ti poissa"

22.08.2023 14:15 3
Tilaajille
Presidentti Niinistö: Venäjä rakentaa Suomesta viholliskuvaa, valmiutta terävöitettävä

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Venäjä ra­ken­taa Suo­mes­ta vi­hol­lis­ku­vaa, val­miut­ta te­rä­vöi­tet­tä­vä

22.08.2023 11:10 14
Kuka Haavistolle haastajaksi? Presidentinvaalien asetelmat alkavat hahmottua
Pääkirjoitus

Kuka Haa­vis­tol­le haas­ta­jak­si? Pre­si­den­tin­vaa­lien ase­tel­mat alkavat hah­mot­tua

04.08.2023 20:00 46
Tilaajille
Professori: Niinistön kommentit hallituksesta eivät ylittäneet presidentin toimivaltaa

Pro­fes­so­ri: Nii­nis­tön kom­men­tit hal­li­tuk­ses­ta eivät ylit­tä­neet pre­si­den­tin toi­mi­val­taa

16.07.2023 08:11 27