Sauli Niinistö
Presidentti Niinistö: Itsenäisyyspäivän vastaanotto tekee kunniaa terveydenhuollon työntekijöille

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: It­se­näi­syys­päi­vän vas­taan­ot­to tekee kunniaa ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jöil­le

17.11.2021 14:55 24
Terveysturvasta huolehtiva Putin vastaanotti Niinistön Kremlissä – Niinistö torjui koronatilanteen takia ajatuksen matkailun avaamisesta pikavauhtia

Ter­veys­tur­vas­ta huo­leh­ti­va Putin vas­taan­ot­ti Nii­nis­tön Krem­lis­sä – Nii­nis­tö torjui ko­ro­na­ti­lan­teen takia aja­tuk­sen mat­kai­lun avaa­mi­ses­ta pi­ka­vauh­tia

29.10.2021 20:29 7
Tilaajille
Putin lupasi keskustella Saimaan kanavan puukuljetuksista  – Fennovoima tai Aleksei Navalnyin tilanne eivät olleet presidenttien tapaamisessa esillä

Putin lupasi kes­kus­tel­la Saimaan kanavan puu­kul­je­tuk­sis­ta  – Fen­no­voi­ma tai Aleksei Na­val­nyin tilanne eivät olleet pre­si­dent­tien ta­paa­mi­ses­sa esillä

29.10.2021 19:13 7
Presidentti Niinistö IS:lle: "Rokottamattomat ovat tehneet itse itsestään panttivankeja"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö IS:lle: "Ro­kot­ta­mat­to­mat ovat tehneet itse it­ses­tään pant­ti­van­ke­ja"

21.10.2021 12:31 40
Presidentti Niinistö ja Elokapina ovat samalla asialla – mutta miksi toinen saa sanoa ja toinen ei?
Kolumni

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja Elo­ka­pi­na ovat samalla asialla – mutta miksi toinen saa sanoa ja toinen ei?

02.10.2021 16:00 32
Tilaajille
Yhdysvaltojen ja Venäjän asevoimien komentajat tapasivat tänään Suomessa – ohjelmassa myös tapaaminen presidentti Niinistön kanssa

Yh­dys­val­to­jen ja Venäjän ase­voi­mien ko­men­ta­jat ta­pa­si­vat tänään Suo­mes­sa – oh­jel­mas­sa myös ta­paa­mi­nen pre­si­dent­ti Nii­nis­tön kanssa

22.09.2021 21:58 1
Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio hankkivat uuden koiran – katso kuva söpöläisestä

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ja rouva Jenni Haukio hank­ki­vat uuden koiran – katso kuva sö­pö­läi­ses­tä

29.08.2021 14:25 23
Missä kriisi, siellä EU on ongelmissa – mutta presidentti Niinistön korjausehdotuksistakin puuttui vielä konkretiaa
Pääkirjoitus

Missä kriisi, siellä EU on on­gel­mis­sa – mutta pre­si­dent­ti Nii­nis­tön kor­jaus­eh­do­tuk­sis­ta­kin puuttui vielä konk­re­tiaa

24.08.2021 20:00 8
Tilaajille
Presidentti Niinistö: Afganistanin jälkeen voi kysyä, mikä on lännen kyky tai halu edistää arvojaan maailmanlaajuisesti

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Af­ga­nis­ta­nin jälkeen voi kysyä, mikä on lännen kyky tai halu edistää ar­vo­jaan maail­man­laa­jui­ses­ti

24.08.2021 12:44 20
Presidentti onnitteli valmistuvia videotervehdyksellä – "Juhlitte varsin poikkeuksellisen lukuvuoden päättymistä"

Pre­si­dent­ti on­nit­te­li val­mis­tu­via vi­deo­ter­veh­dyk­sel­lä – "Juh­lit­te varsin poik­keuk­sel­li­sen lu­ku­vuo­den päät­ty­mis­tä"

05.06.2021 10:46 11
Marin ja Saarikko: Presidentillä ei osuutta riihen päätöksissä tai neuvotteluissa

Marin ja Saa­rik­ko: Pre­si­den­til­lä ei osuutta riihen pää­tök­sis­sä tai neu­vot­te­luis­sa

29.04.2021 23:20 11
Niinistö esitti Putinille vakavan huolensa tilanteen kärjistymisestä Venäjän ja Ukrainan rajalla

Nii­nis­tö esitti Pu­ti­nil­le vakavan huo­len­sa ti­lan­teen kär­jis­ty­mi­ses­tä Venäjän ja Uk­rai­nan rajalla

13.04.2021 20:32 9
Uutisanalyysi: Sauli Niinistö haluaisi yhä isännöidä arktista huippukokousta, mutta voiko se onnistua? – Sotilaiden tulo neuvottelupöytään olisi riski, turvallisin puheenaihe puolestaan ilmastonmuutos

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Sauli Nii­nis­tö ha­luai­si yhä isän­nöi­dä ark­tis­ta huip­pu­ko­kous­ta, mutta voiko se on­nis­tua? – So­ti­lai­den tulo neu­vot­te­lu­pöy­tään olisi riski, tur­val­li­sin pu­heen­ai­he puo­les­taan il­mas­ton­muu­tos

11.04.2021 11:00 7
Tilaajille
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on saanut ensimmäisen annoksen Pfizer-Biontechin koronarokotetta, kertoi asiasta Twitterissä

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö on saanut en­sim­mäi­sen an­nok­sen Pfi­zer-Bion­tec­hin ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, kertoi asiasta Twit­te­ris­sä

19.03.2021 11:41 15
Voimainkoettelu ulkopolitiikan huipulla on tuskin Suomen edun mukaista
Pääkirjoitus

Voi­main­koet­te­lu ul­ko­po­li­tii­kan hui­pul­la on tuskin Suomen edun mu­kais­ta

08.02.2021 20:00 46
Tilaajille
Presidentti Niinistö Ylelle: Navalnyin tuomio on kova ratkaisu – useat maat vaativat Navalnyin vapauttamista

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö Ylelle: Na­val­nyin tuomio on kova rat­kai­su – useat maat vaa­ti­vat Na­val­nyin va­paut­ta­mis­ta

02.02.2021 21:44 32
Sauli Niinistö tuntuu olevan aina oikeassa – onko tasavallan presidenttiä lupa arvostella?
Kolumni

Sauli Nii­nis­tö tuntuu olevan aina oi­keas­sa – onko ta­sa­val­lan pre­si­dent­tiä lupa ar­vos­tel­la?

29.01.2021 07:00 9
Tilaajille
Sanna Marin Navalnyin pidätyksen kommentoinnista: "Käsitykseni oli, että asiasta oli keskusteltu myös tasavallan presidentin kanslian kanssa"

Sanna Marin Na­val­nyin pi­dä­tyk­sen kom­men­toin­nis­ta: "Kä­si­tyk­se­ni oli, että asiasta oli kes­kus­tel­tu myös ta­sa­val­lan pre­si­den­tin kans­lian kanssa"

21.01.2021 18:22 60
Näkökulma: Yllättikö Sanna Marin Navalnyi-twiitillään ikävästi Sauli Niinistön?

Nä­kö­kul­ma: Yl­lät­ti­kö Sanna Marin Na­val­nyi-twii­til­lään ikä­väs­ti Sauli Nii­nis­tön?

20.01.2021 18:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Poh­din­taa alkavan vuoden kyn­nyk­sel­lä – on tärkeää pitää yllä hyvät suhteet itä­naa­pu­riin

08.01.2021 04:00
Tilaajille