Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Itsenäisyyspäivä
Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio itsenäisyyspäivän haastattelussa

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ja rouva Jenni Haukio it­se­näi­syys­päi­vän haas­tat­te­lus­sa

06.12.2021 22:01
Itsenäistä Suomea juhlittiin poikkeusoloissa jo toistamiseen – "Nyt minun sukupolveni on oikeastaan ensimmäistä kertaa sellaisen tilanteen edessä, jossa meillä on vaikeuksia"

It­se­näis­tä Suomea juh­lit­tiin poik­keus­olois­sa jo tois­ta­mi­seen – "Nyt minun su­ku­pol­ve­ni on oi­keas­taan en­sim­mäis­tä kertaa sel­lai­sen ti­lan­teen edessä, jossa meillä on vai­keuk­sia"

06.12.2021 22:04 24
Pikkulottana jatkosodassa toiminut Anna-Liisa löysi ystävän opiskelija Veerasta – "riennoissa" yhdessä käyvä kaksikko ystävystyi startup-yrityksen kautta

Pik­ku­lot­ta­na jat­ko­so­das­sa toi­mi­nut An­na-Lii­sa löysi ystävän opis­ke­li­ja Vee­ras­ta – "rien­nois­sa" yhdessä käyvä kak­sik­ko ys­tä­vys­tyi star­tup-yri­tyk­sen kautta

06.12.2021 14:30
Tilaajille
Lippu nousi salkoon itsenäisyyspäivän kunniaksi – koronan rajoittama juhlinta jatkuu muun muassa ulkoilmakulkuein, Oulun kansalaisjuhlaa voi seurata verkossa

Lippu nousi salkoon it­se­näi­syys­päi­vän kun­niak­si – koronan ra­joit­ta­ma juh­lin­ta jatkuu muun muassa ul­koil­ma­kul­kuein, Oulun kan­sa­lais­juh­laa voi seurata ver­kos­sa

06.12.2021 12:46 6
"Ja seuraavaksi presidenttiparia tervehtii Oulun Raksilan Prismasta..."
Kolumni

"Ja seu­raa­vak­si pre­si­dent­ti­pa­ria ter­veh­tii Oulun Rak­si­lan Pris­mas­ta..."

06.12.2021 06:00 7
Tilaajille
Katso tästä puolustusvoimien itsenäisyyspäivän ylennykset

Katso tästä puo­lus­tus­voi­mien it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set

06.12.2021 00:01
Tilaajille
Demokratian voi myös hukata, jos "vapauden rakastaja" osoittautuukin "tyrannian palvelijaksi"
Pääkirjoitus

De­mo­kra­tian voi myös hukata, jos "va­pau­den ra­kas­ta­ja" osoit­tau­tuu­kin "ty­ran­nian pal­ve­li­jak­si"

05.12.2021 20:00 17
Tilaajille
Oululaiset juhlivat itsenäisyyspäivää pahan epidemian varjossa – terveysjohtaja ehdottaa sopimaan, että vain kaksi rokotusta saaneet kokoontuvat yksityisiin tapaamisiin

Ou­lu­lai­set juh­li­vat it­se­näi­syys­päi­vää pahan epi­de­mian var­jos­sa – ter­veys­joh­ta­ja eh­dot­taa so­pi­maan, että vain kaksi ro­ko­tus­ta saaneet ko­koon­tu­vat yk­si­tyi­siin ta­paa­mi­siin

05.12.2021 15:38 19
Oululaisartisti Inga Söder tekee paluuta esiintymislavoille muuttuneena naisena – sunnuntaina luvassa sinivalkoisia säveliä Musiikkikeskuksessa

Ou­lu­lais­ar­tis­ti Inga Söder tekee paluuta esiin­ty­mis­la­voil­le muut­tu­nee­na naisena – sun­nun­tai­na luvassa si­ni­val­koi­sia säveliä Mu­siik­ki­kes­kuk­ses­sa

04.12.2021 06:40
Oulun kaupunki järjestää perinteistä ohjelmaa itsenäisyyspäivänä – Madetojan salin kansalaisjuhlaan ennakkolipulla ja koronapassilla

Oulun kau­pun­ki jär­jes­tää pe­rin­teis­tä oh­jel­maa it­se­näi­syys­päi­vä­nä – Ma­det­ojan salin kan­sa­lais­juh­laan en­nak­ko­li­pul­la ja ko­ronapas­sil­la

03.12.2021 11:51 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Runo lu­ki­jal­ta: Kaunis ko­ti­maa­ni

02.12.2021 06:00
Tilaajille
Oulun yliopiston ylioppilaskunta järjestää jälleen kaikille avoimen itsenäisyyspäivän soihtukulkueen torilta hautausmaalle

Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­ta jär­jes­tää jälleen kai­kil­le avoimen it­se­näi­syys­päi­vän soih­tu­kul­kueen torilta hau­taus­maal­le

01.12.2021 17:46 4
Sinivalkoiset valot syttyvät ympäri Oulua –  kaupungintalon juhlavalaistuksen korvaa uutukainen Ouluhallin valaistus

Si­ni­val­koi­set valot syt­ty­vät ympäri Oulua – kau­pun­gin­ta­lon juh­la­va­lais­tuk­sen korvaa uu­tu­kai­nen Ou­lu­hal­lin va­lais­tus

29.11.2021 12:07
Itsenäisyyspäivää juhlistetaan perinteikkäästi Oulun seurakunnissa – konserteissa käytössä koronapassi

It­se­näi­syys­päi­vää juh­lis­te­taan pe­rin­teik­kääs­ti Oulun seu­ra­kun­nis­sa – kon­ser­teis­sa käy­tös­sä ko­ronapas­si

29.11.2021 10:34 4
Itsenäisyyden ilmainen kansalaisjuhla palaa Oulun Madetojansalille vuosien tauon jälkeen – 400 ihmistä pääsee mukaan koronapassia ja netistä ennakkoon hankittua ilmaislippua näyttämällä

It­se­näi­syy­den il­mai­nen kan­sa­lais­juh­la palaa Oulun Ma­de­to­jan­sa­lil­le vuosien tauon jälkeen – 400 ihmistä pääsee mukaan ko­ronapas­sia ja netistä en­nak­koon han­kit­tua il­mais­lip­pua näyt­tä­mäl­lä

24.11.2021 11:13 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nat­si­lip­pu­jen esit­te­ly it­se­näi­syys­juh­las­sa oli ta­hal­li­nen pro­vo­kaa­tio

03.09.2021 06:00 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uudet Linnan juhlat pe­rin­teek­si

08.12.2020 03:15 2
Tilaajille
Ex-ministeri ja suurlähettiläs itsenäisyyspäivän juhlinnasta: "Onko Suomi vielä EU:n jäsen?"

Ex-mi­nis­te­ri ja suur­lä­het­ti­läs it­se­näi­syys­päi­vän juh­lin­nas­ta: "Onko Suomi vielä EU:n jäsen?"

06.12.2020 23:20 18