Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Itsenäisyyspäivä
Suomi-neidot tuulettavat kansallispukuja Oulun Kellossa – iloinen hetki valittiin joulukuun lukijakuvaksi

Suo­mi-nei­dot tuu­let­ta­vat kan­sal­lis­pu­ku­ja Oulun Kel­los­sa – iloinen hetki va­lit­tiin jou­lu­kuun lu­ki­ja­ku­vak­si

02.01.2023 15:24 1
Tilaajille
Näkökulma: Vaikuttiko Nato-hakemus ja Erdogan Suomen poliisiin? Poliisihallitus selvittää Oulun ja Helsingin erilaista suhtautumista PKK-lippuun

Nä­kö­kul­ma: Vai­kut­ti­ko Na­to-ha­ke­mus ja Erdogan Suomen po­lii­siin? Po­lii­si­hal­li­tus sel­vit­tää Oulun ja Hel­sin­gin eri­lais­ta suh­tau­tu­mis­ta PKK-lip­puun

09.12.2022 16:00 8
Tilaajille
Oululainen pukusuunnittelija Pasi Räbinä seurasi kädenjälkeään Linnan juhlissa silmä kovana ja yleni hetkessä taiteilijaksi: "Se kuulosti vielä komeammalta"

Ou­lu­lai­nen pu­ku­suun­nit­te­li­ja Pasi Räbinä seurasi kä­den­jäl­keään Linnan juh­lis­sa silmä kovana ja yleni het­kes­sä tai­tei­li­jak­si: "Se kuu­los­ti vielä ko­meam­mal­ta"

07.12.2022 18:30 2
Tilaajille
Kommentti: Haluan nähdä Linnan juhlissa taviksia ja vähäosaisia – mitä jos pukukarnevaalin sijaan itsenäisyyspäivän juhla olisi katsaus maamme tilaan?

Kom­ment­ti: Haluan nähdä Linnan juh­lis­sa ta­vik­sia ja vä­hä­osai­sia – mitä jos pu­ku­kar­ne­vaa­lin sijaan it­se­näi­syys­päi­vän juhla olisi katsaus maamme tilaan?

07.12.2022 14:41 46
Tilaajille
Linnan juhlilla jälleen miljoonayleisö – katsojamäärät nousivat selvästi viime vuodesta

Linnan juh­lil­la jälleen mil­joo­na­ylei­sö – kat­so­ja­mää­rät nou­si­vat sel­väs­ti viime vuo­des­ta

07.12.2022 11:21 5
Taiteilija Essi Korvan juhla-asu syntyi äidin vanhasta häämekosta – "Tästä tuli koko perheen projekti"

Tai­tei­li­ja Essi Korvan juh­la-asu syntyi äidin van­has­ta hää­me­kos­ta – "Tästä tuli koko perheen pro­jek­ti"

06.12.2022 22:31
Tilaajille
Yrittäjäpalkinto toi roveniemeläisen Norrhydron Yrjö Trögille kutsun Linnan juhliin –  "Pidetään huoli, että Suomi säilyy itsenäisenä"

Yrit­tä­jä­pal­kin­to toi ro­ve­nie­me­läi­sen Norr­hyd­ron Yrjö Trö­gil­le kutsun Linnan juhliin –  "Pi­de­tään huoli, että Suomi säilyy it­se­näi­se­nä"

06.12.2022 21:54
Tilaajille
Alma Lehmuskallio tiesi heti, kenen luomukseen haluaa Linnaan pukeutua – edustaa ylpeänä Oulun teatteria: "Meillä on hieno meininki"

Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa Linnaan pu­keu­tua – edustaa ylpeänä Oulun teat­te­ria: "Meillä on hieno mei­nin­ki"

06.12.2022 21:26 26
Tilaajille
Euroopan mestari Topi Raitanen ei tänä vuonna katsele Linnan juhlia kotisohvalta – urheilijalle itseensä luottamisen teema on tuttu

Eu­roo­pan mestari Topi Rai­ta­nen ei tänä vuonna katsele Linnan juhlia ko­ti­soh­val­ta – ur­hei­li­jal­le it­seen­sä luot­ta­mi­sen teema on tuttu

06.12.2022 20:56
Tilaajille
Anu Pentik on kätellyt Linnassa viittä presidenttiä, tänään hän pukeutuu Pariisiin ja Posioon – "Vaikka ajat olisivat vaikeita, me emme jää voivottelemaan"

Anu Pentik on kä­tel­lyt Lin­nas­sa viittä pre­si­dent­tiä, tänään hän pu­keu­tuu Pa­rii­siin ja Posioon – "Vaikka ajat oli­si­vat vai­kei­ta, me emme jää voi­vot­te­le­maan"

07.12.2022 15:31 3
Tilaajille
Linnassa juhlittiin perinteisen kaavan mukaan – näin vieraat kommentoivat juhlia

Lin­nas­sa juh­lit­tiin pe­rin­tei­sen kaavan mukaan – näin vieraat kom­men­toi­vat juhlia

06.12.2022 22:41 1
Presidentti Niinistö: Luottamus Suomeen syntynyt hankalista vaiheista selviämällä – Jenni Haukio edustaa tänään kotimaisessa puvussa

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Luot­ta­mus Suomeen syn­ty­nyt han­ka­lis­ta vai­heis­ta sel­viä­mäl­lä – Jenni Haukio edustaa tänään ko­ti­mai­ses­sa puvussa

06.12.2022 19:28 1
Itsenäisyyspäivän mielenosoitukset Helsingissä ovat sujuneet rauhallisesti – ketään ei ole otettu kiinni

It­se­näi­syys­päi­vän mie­len­osoi­tuk­set Hel­sin­gis­sä ovat su­ju­neet rau­hal­li­ses­ti – ketään ei ole otettu kiinni

06.12.2022 19:25 2
UK-puistossa ensikertalaisia opastanut asiakasneuvoja Leena Leppälä juhlii tänään presidentinlinnassa – "Kansallispuistot ovat luontomme helmiä"

UK-puis­tos­sa en­si­ker­ta­lai­sia opas­ta­nut asia­kas­neu­vo­ja Leena Leppälä juhlii tänään pre­si­den­tin­lin­nas­sa – "Kan­sal­lis­puis­tot ovat luon­tom­me helmiä"

06.12.2022 17:21
Tilaajille
Infektiolääkäri Markku Broas joutuu jättämään Linnan juhlat väliin sairastumisen vuoksi: "Ei sinne voi lähteä Buranan voimalla levittämään tautia"

In­fek­tio­lää­kä­ri Markku Broas joutuu jät­tä­mään Linnan juhlat väliin sai­ras­tu­mi­sen vuoksi: "Ei sinne voi lähteä Buranan voi­mal­la le­vit­tä­mään tautia"

06.12.2022 14:46 7
Tilaajille
Suomi juhlii tänään 105-vuotista itsenäisyyttään, Linnan juhlissa koko joukko pohjoissuomalaisia – Kaleva on paikalla presidentin juhlavastaanotolla

Suomi juhlii tänään 105-vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tään, Linnan juh­lis­sa koko joukko poh­jois­suo­ma­lai­sia – Kaleva on pai­kal­la pre­si­den­tin juh­la­vas­taan­otol­la

06.12.2022 14:40 29
Oululaiset Elviira ja Viljami pääsevät juhlimaan itsenäisyyttä Säätytalolle pääministerin kanssa – "Toivon, että siellä olisi hyviä herkkuja ja että olisi kivaa"

Ou­lu­lai­set Elviira ja Viljami pää­se­vät juh­li­maan it­se­näi­syyt­tä Sää­ty­ta­lol­le pää­mi­nis­te­rin kanssa – "Toi­von, että siellä olisi hyviä herk­ku­ja ja että olisi kivaa"

06.12.2022 06:08
Velse puolusti kotikaupunkiaan 17-vuotiaana – Venäläiset hyökkäsivät siviilejä vastaan Oulussa ihan niin kuin Ukrainassa nyt

Velse puo­lus­ti ko­ti­kau­pun­kiaan 17-vuo­tiaa­na – Ve­nä­läi­set hyök­kä­si­vät si­vii­le­jä vastaan Oulussa ihan niin kuin Uk­rai­nas­sa nyt

07.12.2022 09:27 29
Tilaajille
Kenraalikunnassa kuusi ylennystä – katso täältä kaikki itsenäisyyspäivän ylennykset

Ken­raa­li­kun­nas­sa kuusi ylen­nys­tä – katso täältä kaikki it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set

06.12.2022 00:02
Tilaajille