Itsenäisyyspäivä
Itsenäisyyspäivän kulkueesta palkittuja lapualaisia syytetään natseiksi ja fasisteiksi vaateyhdistelmän vuoksi – voittajat kiistävät kaiken

It­se­näi­syys­päi­vän kul­kuees­ta pal­kit­tu­ja la­pua­lai­sia syy­te­tään nat­seik­si ja fa­sis­teik­si vaa­te­yh­dis­tel­män vuoksi – voit­ta­jat kiis­tä­vät kaiken

12.06.2020 18:04 5
Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja: "Tiede tahtoo usein jäädä kaiken melskaamisen ja politikoinnin jalkoihin"

Ava­ruus­täh­ti­tie­teen eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Esko Val­tao­ja: "Tiede tahtoo usein jäädä kaiken mels­kaa­mi­sen ja po­li­ti­koin­nin jal­koi­hin"

06.12.2019 21:56 6
"Yhtään järjestyshäiriötä ei ollut" – Mielenosoitukset ja kulkue sujuivat Oulussa rauhallisesti

"Yhtään jär­jes­tys­häi­riö­tä ei ollut" – Mie­len­osoi­tuk­set ja kulkue su­jui­vat Oulussa rau­hal­li­ses­ti

06.12.2019 20:03 14
"Itsenäisyys on kaikki kaikessa" – kaupungintalon kansalaisjuhla keräsi Oulussa pari sataa osallistujaa, kunniavieraina veteraanit

"It­se­näi­syys on kaikki kai­kes­sa" – kau­pun­gin­ta­lon kan­sa­lais­juh­la keräsi Oulussa pari sataa osal­lis­tu­jaa, kun­nia­vie­rai­na ve­te­raa­nit

06.12.2019 18:21 5
Linnassa herkutellaan muun muassa porovoileipäkakulla, härkäpapupyöryköillä ja Ellen Svinhufvud -kakulla – Olut on valmistettu hävikkileivästä ja viinit ovat vegaanisia luomuviinejä

Lin­nas­sa her­ku­tel­laan muun muassa po­ro­voi­lei­pä­ka­kul­la, här­kä­pa­pu­pyö­ry­köil­lä ja Ellen Svin­huf­vud -ka­kul­la – Olut on val­mis­tet­tu hä­vik­ki­lei­väs­tä ja viinit ovat ve­gaa­ni­sia luo­mu­vii­ne­jä

06.12.2019 17:49 26
Ainakin 13 otettu kiinni mielenosoituksissa, poliisin onnistui eristää "vastakkaiset ryhmät" – Kielletyn uusnatsijärjestön osallisuutta selvitetään myöhemmin

Ainakin 13 otettu kiinni mie­le­no­soi­tuk­sis­sa, po­lii­sin on­nis­tui eristää "vas­tak­kai­set ryhmät" – Kiel­le­tyn uus­nat­si­jär­jes­tön osal­li­suut­ta sel­vi­te­tään myö­hem­min

06.12.2019 17:28 26
"Tämähän on ihan niin kuin Linnan juhlissa" – Nuoret pitivät oman itsenäisyysjuhlan läänihallituksen tiloissa

"Tä­mä­hän on ihan niin kuin Linnan juh­lis­sa" – Nuoret pitivät oman it­se­näi­syys­juh­lan lää­ni­hal­li­tuk­sen ti­lois­sa

06.12.2019 13:22 1
Itsenäisyyspäivänä 54 vuotta sitten Ojalan perhettä koetteli katastrofi – Tuli tuhosi uuden omakotitalon ja vei omaisuuden: "Ilmassa lensi isoja palavia karhuntaljatuppoja"

It­se­näi­syys­päi­vä­nä 54 vuotta sitten Ojalan per­het­tä koet­te­li ka­tast­ro­fi – Tuli tuhosi uuden oma­ko­ti­ta­lon ja vei omai­suu­den: "Il­mas­sa lensi isoja palavia kar­hun­tal­ja­tup­po­ja"

06.12.2019 08:00 0
Tilaajille
"Minä maiset murheeni unohdan" – näin kotimaisten elokuvien laulut muovasivat Suomea, suomalaisia ja suomalaisuutta

"Minä maiset mur­hee­ni unoh­dan" – näin ko­ti­mais­ten elo­ku­vien laulut muo­va­si­vat Suomea, suo­ma­lai­sia ja suo­ma­lai­suut­ta

06.12.2019 07:00 0
Tilaajille
Itsenäisyyspäivän marsseihin varaudutaan satojen poliisien voimin – Keskiviikkona poliisi kielsi uusnatsien mielenosoituksen, torstaina ilmoitettiin toisesta vastaavasta

It­se­näi­syys­päi­vän mars­sei­hin va­rau­du­taan satojen po­lii­sien voimin – Kes­ki­viik­ko­na poliisi kielsi uus­nat­sien mie­le­no­soi­tuk­sen, tors­tai­na il­moi­tet­tiin toi­ses­ta vas­taa­vas­ta

06.12.2019 06:00 92
Keskustan varapuheenjohtaja ei osallistu linnan juhliin – taustalla rouva Jenni Haukion puhe

Kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ei osal­lis­tu linnan juhliin – taus­tal­la rouva Jenni Haukion puhe

04.12.2019 12:58 168
Muukalaisvastainen äärioikeisto marssii jälleen kaduilla itsenäisyyspäivänä – Tutkijan mukaan ideologiaa levitetään yhä aktiivisesti: "Liikehdintä kytee pinnan alla"

Muu­ka­lais­vas­tai­nen ää­ri­oi­keis­to marssii jälleen ka­duil­la it­se­näi­syys­päi­vä­nä – Tut­ki­jan mukaan ideo­lo­giaa le­vi­te­tään yhä ak­tii­vi­ses­ti: "Lii­keh­din­tä kytee pinnan alla"

30.11.2019 09:45 3
Tilaajille
Itsenäisyyspäivää juhlitaan Oulussa sinivalkoisella valaistuksella, kaupunki kehottaa järjestämään kahvihetkiä

It­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Oulussa si­ni­val­koi­sel­la va­lais­tuk­sel­la, kau­pun­ki ke­hot­taa jär­jes­tä­mään kah­vi­het­kiä

13.11.2019 09:23 10
IL ja HS: Kansanedustaja Touko Aallon päälle käytiin Linnan juhlissa – Mäkinen Kalevalle: "Asia on sovittu Toukon kanssa"

IL ja HS: Kan­san­edus­ta­ja Touko Aallon päälle käytiin Linnan juh­lis­sa – Mäkinen Ka­le­val­le: "Asia on sovittu Toukon kanssa"

07.12.2018 12:59 20
Linnan kättelyjono katkeili ja presidenttipari odotteli vieraita – ongelmat aiotaan käydä tarkasti läpi, ettei sama toistu ensi vuonna

Linnan kät­te­ly­jo­no kat­kei­li ja pre­si­dent­ti­pa­ri odot­te­li vie­rai­ta – on­gel­mat aiotaan käydä tar­kas­ti läpi, ettei sama toistu ensi vuonna

07.12.2018 11:42 35
Poliisi on ottanut kiinni yhteensä kuusi henkilöä Helsingin mielenosoituksissa

Poliisi on ottanut kiinni yh­teen­sä kuusi hen­ki­löä Hel­sin­gin mie­len­osoi­tuk­sis­sa

06.12.2018 21:31 1
Poliisi: Itsenäisyyspäivän ilta sujui Oulussa rauhallisesti – kahdessa kulkueessa yhteensä 160 henkilöä

Po­lii­si: It­se­näi­syys­päi­vän ilta sujui Oulussa rau­hal­li­ses­ti – kah­des­sa kul­kuees­sa yh­teen­sä 160 hen­ki­löä

06.12.2018 20:10 5