Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Tasavallan presidentti
Viimeisin 24 tuntia
Jäykistääkö virka Alexander Stubbin vai karistaako Stubb virasta pönäkkyyden  pölyä?
Kolumni

Jäy­kis­tää­kö virka Ale­xan­der Stubbin vai ka­ris­taa­ko Stubb virasta pö­näk­kyy­den pölyä?

01.03.2024 14:00 5
Kuukausi
Presidentti Alexander Stubbin kyvyt testataan kriittisissä muutoshetkissä
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti Ale­xan­der Stubbin kyvyt tes­ta­taan kriit­ti­sis­sä muu­tos­het­kis­sä

29.02.2024 17:00 13
Presidentti Niinistö piti kautensa viimeisen tiedotustilaisuuden ja pohti Ukrainaa: "Näyttää todella siltä, että tilanne on kääntynyt"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö piti kau­ten­sa vii­mei­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­den ja pohti Uk­rai­naa: "Näyt­tää todella siltä, että tilanne on kään­ty­nyt"

29.02.2024 15:27 13
Alexander Stubb ei voi jäädä vain ulkopolitiikan johtajaksi, sillä vankka presidenttiperinne vaatii liikkumista myös kansalaisten parissa.
Pääkirjoitus

Ale­xan­der Stubb ei voi jäädä vain ul­ko­po­li­tii­kan joh­ta­jak­si, sillä vankka pre­si­dent­ti­pe­rin­ne vaatii liik­ku­mis­ta myös kan­sa­lais­ten pa­ris­sa.

12.02.2024 16:00 35
Alexander Stubb väläytti lehdistötilaisuudessa, millaisia ihmisiä kabinettiinsa haluaa – ensimmäinen valtiovierailu suuntautunee Ruotsiin

Ale­xan­der Stubb vä­läyt­ti leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa, mil­lai­sia ihmisiä ka­bi­net­tiin­sa haluaa – en­sim­mäi­nen val­tio­vie­rai­lu suun­tau­tu­nee Ruot­siin

12.02.2024 15:48 5
Tiukan vaalin jälkeen valitulla Alexander Stubbilla on edessään vaikea presidenttikausi
Pääkirjoitus

Tiukan vaalin jälkeen va­li­tul­la Ale­xan­der Stub­bil­la on edes­sään vaikea pre­si­dent­ti­kau­si

11.02.2024 22:16 25
EU-johto onnitteli Suomen uutta presidenttiä Alexander Stubbia, Oulussa enemmistö Haaviston takana – Kaleva seurasi vaali-iltaa hetki hetkeltä

EU-joh­to on­nit­te­li Suomen uutta pre­si­dent­tiä Ale­xan­der Stub­bia, Oulussa enem­mis­tö Haa­vis­ton takana – Kaleva seurasi vaa­li-il­taa hetki het­kel­tä

11.02.2024 23:58 55
Vanhemmat
Oulun vaalipiirin ykköseksi nousi Olli Rehn, Halla-aho toiseksi vaalipäivän äänillä – Koko maan voittaja Stubb vasta neljäs

Oulun vaa­li­pii­rin yk­kö­sek­si nousi Olli Rehn, Hal­la-aho toi­sek­si vaa­li­päi­vän ää­nil­lä – ­Ko­ko maan voit­ta­ja Stubb vasta neljäs

28.01.2024 22:33 17
Tilaajille
Presidentinvaalikampanja on ollut pliisu ja yllätyksetön – kansalaisten mieltymysten isoon muutokseen tarvittaisiin todennäköisesti jokin mojova kohu-uutinen
Pääkirjoitus

Pre­si­den­tin­vaa­li­kam­pan­ja on ollut pliisu ja yl­lä­tyk­se­tön – kan­sa­lais­ten miel­ty­mys­ten isoon muu­tok­seen tar­vit­tai­siin to­den­nä­köi­ses­ti jokin mojova ko­hu-uu­ti­nen

27.12.2023 17:00 21
Kerro meille: Ketä oululaisia ja pohjoispohjalaisia on tänä vuonna kutsuttu Linnan juhliin?

Kerro meille: Ketä ou­lu­lai­sia ja poh­jois­poh­ja­lai­sia on tänä vuonna kut­sut­tu Linnan juh­liin?

26.11.2023 14:21 10
Presidenttinä pönkkähenkisyyttä ravistellut "Mara", kansainvälisillä kentillä päättäväinen ja poikkeuksellisen taitava rauhanrakentaja
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti­nä pönk­kä­hen­ki­syyt­tä ra­vis­tel­lut "Mara", kan­sain­vä­li­sil­lä ken­til­lä päät­tä­väi­nen ja poik­keuk­sel­li­sen taitava rau­han­ra­ken­ta­ja

16.10.2023 17:00 5
Martti Ahtisaarta haettiin lentokentältä Oulun kaupunginjohtajaksi, mutta rauhantyö vei voiton

Martti Ah­ti­saar­ta haet­tiin len­to­ken­täl­tä Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si, mutta rau­han­työ vei voiton

16.10.2023 10:49 12
Tilaajille
Suomelta lähtee 17. puolustustarvikelähetys Ukrainalle – apua on annettu noin 1,2 miljardilla eurolla

Suo­mel­ta lähtee 17. puo­lus­tus­tar­vi­ke­lä­he­tys Uk­rai­nal­le – apua on annettu noin 1,2 mil­jar­dil­la eurolla

06.07.2023 15:03 10
Tuppurainen vie ulkoasiainvaliokunnan presidentin pakeille –Uusi puheenjohtaja haluaa varmistaa eduskunnan mahdollisuudet vaikuttaa  Suomen Nato-asioihin

Tup­pu­rai­nen vie ul­ko­asiain­va­lio­kun­nan pre­si­den­tin pa­keil­le –Uusi pu­heen­joh­ta­ja haluaa var­mis­taa edus­kun­nan mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa Suomen Na­to-asioi­hin

06.07.2023 06:00 8
Tilaajille
Kirja-arvio: Jenni Haukio kirjoitti juhlavan ja isänmaallisen muistelman mutta jätti puolisolleenkin kirjoitettavaa

Kir­ja-ar­vio: Jenni Haukio kir­joit­ti juh­la­van ja isän­maal­li­sen muis­tel­man mutta jätti puo­li­sol­leen­kin kir­joi­tet­ta­vaa

12.06.2023 13:35 8
Tilaajille
Iltalehden tiedot: Presidentin valtaoikeuksien vähentämistä valmistellaan

Il­ta­leh­den tiedot: Pre­si­den­tin val­ta­oi­keuk­sien vä­hen­tä­mis­tä val­mis­tel­laan

03.06.2023 17:46 30
Professori on Paavo Lipposen linjoilla ja tuomitsee presidentti Sauli Niinistön toiminnan: "Ei presidentti voi mennä kyynärpäät edellä"

Pro­fes­so­ri on Paavo Lip­po­sen lin­joil­la ja tuo­mit­see pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tön toi­min­nan: "Ei pre­si­dent­ti voi mennä kyy­när­päät edellä"

26.05.2023 15:00 66
Tilaajille
Paavo Lipponen roimii presidentti Niinistöä perustuslain yli kävelemisestä – "Seuraavalta presidentiltä odotan enemmän kunnioitusta perustuslakia kohtaan"

Paavo Lip­po­nen roimii pre­si­dent­ti Nii­nis­töä pe­rus­tus­lain yli kä­ve­le­mi­ses­tä – "Seu­raa­val­ta pre­si­den­til­tä odotan enemmän kun­nioi­tus­ta pe­rus­tus­la­kia koh­taan"

26.05.2023 16:52 64
Tilaajille
IS: Antti Kaikkonen ei lähde mukaan presidenttikisaan

IS: Antti Kaik­ko­nen ei lähde mukaan pre­si­dent­ti­ki­saan

11.05.2023 07:57 3
Presidentti nimitti Oulun seurakuntayhtymän Pekka Asikaisen kenttäpiispan virkaan

Pre­si­dent­ti nimitti Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män Pekka Asi­kai­sen kent­tä­piis­pan virkaan

14.04.2023 13:18 7