Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Salaliittoteoriat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­ku­puo­li­neut­raa­li­suus kou­luis­sa ei ole sa­la­liit­to vaan yh­den­ver­tai­suus­kas­va­tus­ta

30.09.2023 05:30 21
KRP jatkaa epäillyn turvallisuussalaisuuden paljastamisen tutkintaa – epäillyt jakaneet salaliittoteorioita sosiaalisessa mediassa

KRP jatkaa epäil­lyn tur­val­li­suus­sa­lai­suu­den pal­jas­ta­mi­sen tut­kin­taa – epäil­lyt ja­ka­neet sa­la­liit­to­teo­rioi­ta so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

08.08.2023 13:10 1
Aikamme ilmiö on salaliittoteoria, jonka taustalta paljastuu lopulta mauton vitsi
Kolumni

Aikamme ilmiö on sa­la­liit­to­teo­ria, jonka taus­tal­ta pal­jas­tuu lopulta mauton vitsi

02.07.2023 05:59 18
Tilaajille
Vatikaanin pitäisi puhua avoimemmin katoliseen kirkkoon liittyvistä salaliittoteorioista
Kolumni

Va­ti­kaa­nin pitäisi puhua avoi­mem­min ka­to­li­seen kirk­koon liit­ty­vis­tä sa­la­liit­to­teo­riois­ta

06.04.2023 06:00 5
Tilaajille
Salaliittoteorioita viljelevät hiljaiset protestoijat ilmestyivät vaalitilaisuuksiin – oululainen ex-valkohaalari: "En enää tiennyt, mitä vastaan olemme"

Sa­la­liit­to­teo­rioi­ta vil­je­le­vät hil­jai­set pro­tes­toi­jat il­mes­tyi­vät vaa­li­ti­lai­suuk­sii­n – ou­lu­lai­nen ex-val­ko­haa­la­ri: "En enää tien­nyt, mitä vastaan olemme"

13.02.2023 05:00 29
Tilaajille
Arvio: Kuka lopultakin tulkitsee maailmaa väärin? Noora Mattilan teoksessa haetaan vuoropuhelua eri tavoin ajattelevien kesken

Arvio: Kuka lo­pul­ta­kin tul­kit­see maail­maa väärin? Noora Mat­ti­lan teok­ses­sa haetaan vuo­ro­pu­he­lua eri tavoin ajat­te­le­vien kesken

03.07.2022 16:10 1
Tilaajille
Disinformaation käsitteestä on tullut nykyajassa tärkeä lyömäase – ja tätä kun käytetään, ollaan vain oikeassa tai väärässä
Kolumni

Dis­in­for­maa­tion kä­sit­tees­tä on tullut ny­ky­ajas­sa tärkeä lyö­mä­ase – ja tätä kun käy­te­tään, ollaan vain oi­keas­sa tai vää­räs­sä

05.02.2022 06:00 12
Tilaajille
Hiukkavaaran kasarmilla olkavarsiin ja pakaroihin lyötiin rokotepiikit, eikä kukaan kysellyt, mitä piikit sisältävät
Kolumni

Hiuk­ka­vaa­ran ka­sar­mil­la ol­ka­var­siin ja pa­ka­roi­hin lyötiin ro­ko­te­pii­kit, eikä kukaan ky­sel­lyt, mitä piikit si­säl­tä­vät

22.12.2021 07:00 82
Tilaajille
Koronapukilla on pelottavan paljon aputonttuja
Kolumni

Ko­ro­na­pu­kil­la on pe­lot­ta­van paljon apu­tont­tu­ja

29.11.2021 06:00 11
Tilaajille
Sinäkin uskot salaliittoihin, väittää tutkija Jukka Häkkinen: Jo YT-neuvotteluiden tulosten pohdinta muistuttaa salaliittoteoriaa

Sinäkin uskot sa­la­liit­toi­hin, väittää tutkija Jukka Häk­ki­nen: Jo YT-neu­vot­te­lui­den tu­los­ten poh­din­ta muis­tut­taa sa­la­liit­to­teo­riaa

07.11.2021 12:00 7
Tilaajille
Salaliittoteorioiden mystisyys myy, ja siksi niistä puhutaan niin paljon – "Yksityiskohtiin pureutuminen voi tehdä toimittajasta salaliittoteoreetikon apurin"

Sa­la­liit­to­teo­rioi­den mys­ti­syys myy, ja siksi niistä pu­hu­taan niin paljon – "Yk­si­tyis­koh­tiin pu­reu­tu­mi­nen voi tehdä toi­mit­ta­jas­ta sa­la­liit­to­teo­ree­ti­kon apurin"

19.07.2021 15:55 3
Tilaajille
Kun jokaisesta tuli oma mielipidepalstansa, seurasi auktoriteetin kriisi ja entistä vahvempi mukautumisen vaatimus
Kolumni

Kun jo­kai­ses­ta tuli oma mie­li­pi­de­pals­tan­sa, seurasi auk­to­ri­tee­tin kriisi ja entistä vah­vem­pi mu­kau­tu­mi­sen vaa­ti­mus

15.05.2021 06:00 7
Tilaajille
Koronapandemiaan liittyy infodemia – tietotulvassa helppo valhe voittaa joskus vaikean totuuden
Kolumni

Ko­ro­na­pan­de­miaan liittyy in­fo­de­mia – tie­to­tul­vas­sa helppo valhe voittaa joskus vaikean to­tuu­den

08.03.2021 06:00 19
Tilaajille
Oulussakin on jaettu koronarokotteita vastustavia kortteja – väärän tiedon jakamisen taustalla uskonnollinen yhteisö, joka kertoo pystyvänsä herättämään kuolleita

Ou­lus­sa­kin on jaettu ko­ro­na­ro­kot­tei­ta vas­tus­ta­via kort­te­ja – väärän tiedon ja­ka­mi­sen taus­tal­la us­kon­nol­li­nen yh­tei­sö, joka kertoo pys­ty­vän­sä he­rät­tä­mään kuol­lei­ta

05.03.2021 15:01 18
Tilaajille
Essee: Olemme siirtyneet järjenjälkeiseen aikakauteen – yksittäinen kaheli passitettaisiin pehmustettuun huoneeseen, mutta kun heitä on monta, puhutaan poliittisesta ideologiasta

Essee: Olemme siir­ty­neet jär­jen­jäl­kei­seen ai­ka­kau­teen – yk­sit­täi­nen kaheli pas­si­tet­tai­siin peh­mus­tet­tuun huo­nee­seen, mutta kun heitä on monta, pu­hu­taan po­liit­ti­ses­ta ideo­lo­gias­ta

17.01.2021 09:00 30
Tilaajille
Poliittinen paine someyrityksiä kohtaan on suurempi kuin koskaan – Tästä on kyse suosittujen alustojen myllerryksessä, jossa Trumpin Twitter-tilin poisto oli vasta alkua

Po­liit­ti­nen paine so­me­yri­tyk­siä kohtaan on suu­rem­pi kuin koskaan – Tästä on kyse suo­sit­tu­jen alus­to­jen myl­ler­ryk­ses­sä, jossa Trumpin Twit­ter-ti­lin poisto oli vasta alkua

16.01.2021 07:00
Tilaajille
Pikkuisen pelkoa ja hulluna huuhaata – Oululainen tutkija-tiedebloggaaja Pauli Ohukainen tietää, kuinka kunnon pöhinää herättävä salaliittoteoria rakennetaan

Pik­kui­sen pelkoa ja hulluna huu­haa­ta – Ou­lu­lai­nen tut­ki­ja-tie­deb­log­gaa­ja Pauli Ohu­kai­nen tietää, kuinka kunnon pöhinää he­rät­tä­vä sa­la­liit­to­teo­ria ra­ken­ne­taan

28.10.2020 18:00 3
Tilaajille
Näin Trumpia pelastajana pitävä keskustelufoorumeilta alkunsa saanut QAnon levisi Suomeen – salaliittoteorian villeimpien uskomusten joukossa "erittäin vaarallista poliittista propagandaa"

Näin Trumpia pe­las­ta­ja­na pitävä kes­kus­te­lu­foo­ru­meil­ta alkunsa saanut QAnon levisi Suomeen – sa­la­liit­to­teo­rian vil­leim­pien us­ko­mus­ten jou­kos­sa "e­rit­täin vaa­ral­lis­ta po­liit­tis­ta pro­pa­gan­daa"

15.08.2020 14:10 2
Tilaajille
Moni uskoo poliitikkojen mellastavan tunneleissa kaupunkien alla – huuhaa leviää huolestuttavasti
Pääkirjoitus

Moni uskoo po­lii­tik­ko­jen mel­las­ta­van tun­ne­leis­sa kau­pun­kien alla – huuhaa leviää huo­les­tut­ta­vas­ti

08.08.2020 20:00
Tilaajille
Salaliittoteoriat tekevät pandemiasta huijauksen – Yhdysvalloissa epäillään myös Obaman synnyinpaikkaa ja syytä New Orleansin hurrikaanituhoihin

Sa­la­liit­to­teo­riat tekevät pan­de­mias­ta hui­jauk­sen – Yh­dys­val­lois­sa epäil­lään myös Obaman syn­nyin­paik­kaa ja syytä New Or­lean­sin hur­ri­kaa­ni­tu­hoi­hin

01.06.2020 06:30
Tilaajille