HS: Ricardo Duarte nou­se­mas­sa AC Oulun vas­tuu­ve­tä­jäk­si Jyrki Aholan jälkeen

Televisio: Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

Korona
Viikko

Maa­han­tu­lo­kiel­toon mää­rät­ty saapui Ita­lias­ta Ka­jaa­niin – vetosi oi­keu­des­sa Italian huonoon ko­ro­na­ti­lan­tee­seen

16.09.2021 11:22
Tilaajille

Vuoden odo­te­tuin EU-puhe luvassa tänään – esiin odo­te­taan nou­se­van tuttuja tee­mo­ja, jotka tör­mää­vät tut­tui­hin vai­keuk­siin

15.09.2021 07:56 2
Tilaajille

Koronan takia po­ti­lai­ta tullee olemaan sai­raa­la­hoi­dos­sa läpi talven, mutta määrä pysynee ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den nousun takia al­hai­se­na

14.09.2021 14:07 8
Tilaajille

Jutun takaa: Ko­ro­na­uu­ti­soin­nis­sa on kään­teen aika

11.09.2021 18:00
Tilaajille
Kuukausi

Kahteen kertaan ro­ko­te­tut vält­tä­vät ko­ro­na­tes­tit Oulussa – "Tes­tiin tarpeen lähteä vain, jos oi­rei­den kanssa ei pärjää kotona"

06.09.2021 12:00 36
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pi­sa-kun­niaa niit­tä­nyt suo­ma­lai­nen koulu tar­vit­see kor­jaus­lii­ket­tä

06.09.2021 10:58 21
Tilaajille

Etla sel­vit­ti, miten korona runnoi ta­pah­tu­ma-alaa: lii­ke­vaih­to tippui ja kan­nat­ta­vuus romahti yli 70 pro­sen­til­la alan yri­tyk­sis­tä

06.09.2021 10:40 13

Pu­hee­nai­he: Pitääkö ko­ro­na­ro­kot­teen kol­mat­ta annosta jo kii­reh­tiä?

05.09.2021 08:00 3
Tilaajille
Kolumni

Valoa on tun­ne­lin päässä, mutta Suo­mes­sa pol­je­taan pai­kal­laan

28.08.2021 16:00 21
Tilaajille

Uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä näyttää kään­ty­neen laskuun Suo­mes­sa, kertoo THL – Lähes puolet väes­tös­tä on nyt ro­ko­tet­tu ko­ko­naan

26.08.2021 11:02 9

Ko­ti­maan­mat­kai­lu en­nä­tyk­sel­li­sen vil­kas­ta jopa koronaa edel­tä­nei­siin lu­ke­miin nähden – Myös Oulussa ja Lapissa yö­py­mis­ten määrä kasvoi hei­nä­kuus­sa

26.08.2021 10:34 4

Tut­ki­mus: Leik­kaus­ta edel­tä­vä ko­ro­na­ka­ran­tee­ni voi lisätä leik­kauk­sen jäl­kei­siä keuh­ko-oi­rei­ta – OYSin do­sent­ti: "Tes­taus ka­ran­tee­nia parempi keino"

25.08.2021 08:01 7

THL: Suo­mes­sa 644 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 32 uutta tar­tun­taa, Kai­nuus­sa 23

24.08.2021 11:58 9

Uusien tar­tun­to­jen määrä laski Oulussa viime vii­kol­la, jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia nel­jäs­sä kou­lus­sa – Yli 40-vuo­tiais­ta jo reilut 85 pro­sent­tia saanut yk­kös­ro­kot­teen

24.08.2021 10:56 14

THL: Suo­mes­sa 371 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 25 uutta tar­tun­taa

23.08.2021 13:44 20

THL: Suo­mes­sa 684 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Oulussa 33 uutta tar­tun­taa

20.08.2021 13:31 85

Oulu vaatii muiden suurten kau­pun­kien kanssa val­tion­avus­tus­ase­tuk­sen muut­ta­mis­ta: Ko­ro­na­kus­tan­nus­ten kor­vauk­sis­ta jää­mäs­sä puolet saa­mat­ta

19.08.2021 20:39 1

Ouluun avataan pop up -ro­ko­tus­pis­tei­tä syys­kuun alussa – Ou­lu­hal­lin lisäksi ro­kot­teen voi käydä ha­ke­mas­sa kaup­pa­kes­kuk­sis­ta ja op­pi­lai­tos­kam­puk­sil­ta

19.08.2021 13:23 9
Tilaajille
Vanhemmat

Yle: Na­pa­pii­ri-Ju­ko­lan ko­ro­na­toi­men­pi­tei­tä moi­ti­taan osal­lis­tu­jien kes­kuu­des­sa – "Pe­rin­tei­nen yh­teis­läh­tö ei voi millään tapaa olla täysin ko­ro­na­tur­val­li­nen"

18.08.2021 15:25 4

THL: Suo­mes­sa 673 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 39 tar­tun­taa, Lapissa 44

18.08.2021 12:13 32