korona
Viikko
Moni uskoo poliitikkojen mellastavan tunneleissa kaupunkien alla – huuhaa leviää huolestuttavasti
Pääkirjoitus

Moni uskoo po­lii­tik­ko­jen mel­las­ta­van tun­ne­leis­sa kau­pun­kien alla – huuhaa leviää huo­les­tut­ta­vas­ti

08.08.2020 20:00 0
Tilaajille
Näin poikkeusolosuhteet otetaan huomioon Varjo-festivaaleilla, välinpitämättömyydestä voi saada lähtöpassit – "Me voimme vain tehdä parhaamme asiakkaiden turvallisuuden eteen"

Näin poik­keus­olo­suh­teet otetaan huo­mioon Var­jo-fes­ti­vaa­leil­la, vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä voi saada läh­tö­pas­sit – "Me voimme vain tehdä par­haam­me asiak­kai­den tur­val­li­suu­den eteen"

06.08.2020 18:00 10
Tilaajille
THL: Uusia koronavirustartuntoja todettu 20 –  tartuttavuusluvun mukaan epidemia on kiihtymisvaiheessa

THL: Uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja todettu 20 –  tar­tut­ta­vuus­lu­vun mukaan epi­de­mia on kiih­ty­mis­vai­hees­sa

06.08.2020 12:59 10
Duodecim: Hajuaistin katoaminen saattaa olla merkki lievemmästä koronatartunnasta

Duo­de­cim: Ha­ju­ais­tin ka­toa­mi­nen saattaa olla merkki lie­vem­mäs­tä ko­ro­na­tar­tun­nas­ta

06.08.2020 10:56 2
Haaparannan rajakauppa elpyy hiljalleen, mutta koronauhka pitää ostosmatkailijoita edelleen poissa

Haa­pa­ran­nan ra­ja­kaup­pa elpyy hil­jal­leen, mutta ko­ro­na­uh­ka pitää os­tos­mat­kai­li­joi­ta edel­leen poissa

05.08.2020 12:34 0
Tilaajille
Kuukausi
Vesijumppaan pääsee pian Oulun seudulla – osallistujamääriä rajattu koronan vuoksi

Ve­si­jump­paan pääsee pian Oulun seu­dul­la – osal­lis­tu­ja­mää­riä rajattu koronan vuoksi

31.07.2020 15:21 1
Etätyösuositus loppuu, mutta kaikki eivät palaa vielä työpaikalle – "Osalla etätyö on vaikuttanut työhyvinvointiin myönteisesti, osalla päinvastoin", Oulun yliopistosta kerrotaan

Etä­työ­suo­si­tus loppuu, mutta kaikki eivät palaa vielä työ­pai­kal­le – "Osalla etätyö on vai­kut­ta­nut työ­hy­vin­voin­tiin myön­tei­ses­ti, osalla päin­vas­toin", Oulun yli­opis­tos­ta ker­ro­taan

30.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Keskuskauppakamarin neuvot koronasyksylle:  Yritysten varauduttava virustilanteen pahentumiseen

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin neuvot ko­ro­na­syk­syl­le: Yri­tys­ten va­rau­dut­ta­va vi­rus­ti­lan­teen pa­hen­tu­mi­seen

29.07.2020 07:56 0
Hyvä tulos ei kerro kaikkea – korona aiheuttaa epävarmuutta vielä pitkään
Pääkirjoitus Kaleva

Hyvä tulos ei kerro kaikkea – korona ai­heut­taa epä­var­muut­ta vielä pitkään

27.07.2020 20:00 0
Tilaajille
Alkuvuonna kuumana käynyt asuntokauppa kävi syvällä, kunnes kesäkuu selätti koronan –"Jos asuntokauppa käy jatkossa näin helposti, niin täytyy kyllä laittaa kädet ristiin"

Al­ku­vuon­na kuumana käynyt asun­to­kaup­pa kävi sy­väl­lä, kunnes kesäkuu selätti koronan –"Jos asun­to­kaup­pa käy jat­kos­sa näin hel­pos­ti, niin täytyy kyllä laittaa kädet ris­tiin"

27.07.2020 19:00 3
Tilaajille
Baijeri vaatii pakollisia koronatestejä lentokentille ja koventaa sakkoja viruksen levittyä farmilla

Baijeri vaatii pa­kol­li­sia ko­ro­na­tes­te­jä len­to­ken­til­le ja ko­ven­taa sakkoja vi­ruk­sen le­vit­tyä far­mil­la

27.07.2020 14:51 0
Donald Trump kehotti kansalaisia käyttämään kasvomaskia – hän myönsi, että koronaviruspandemia pahenee ennen kuin tilanne paranee

Donald Trump kehotti kan­sa­lai­sia käyt­tä­mään kas­vo­mas­kia – hän myönsi, että ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia pahenee ennen kuin tilanne paranee

22.07.2020 08:35 3
Essee: Tästä on rentoutuminen kaukana: "Salonkiin astuessani muistin – ai niin, minä en osaa käydä kampaajalla"

Essee: Tästä on ren­tou­tu­mi­nen kau­ka­na: "Sa­lon­kiin as­tues­sa­ni muistin – ai niin, minä en osaa käydä kam­paa­jal­la"

19.07.2020 09:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemellä toinen koronavirustartunta vuorokauden sisällä – Uudella tartunnalla on yhteys eiliseen

Ro­va­nie­mel­lä toinen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta vuo­ro­kau­den sisällä – Uudella tar­tun­nal­la on yhteys ei­li­seen

08.07.2020 19:20 0
Tilaajille
SVT: Ruotsalaisturistit luikkivat yön aikana Norjan rajan yli, kun poliisin silmä välttää

SVT: Ruot­sa­lais­tu­ris­tit luik­ki­vat yön aikana Norjan rajan yli, kun po­lii­sin silmä välttää

02.07.2020 10:26 0
Oululainen matkabloggaaja Anna Koskela suuntaa kesäksi Baltiaan, eikä hän pelkää koronaa – matkustaminen korona-aikana vaatii erityistä suunnittelua

Ou­lu­lai­nen mat­ka­blog­gaa­ja Anna Koskela suuntaa kesäksi Bal­tiaan, eikä hän pelkää koronaa – mat­kus­ta­mi­nen ko­ro­na-ai­ka­na vaatii eri­tyis­tä suun­nit­te­lua

23.06.2020 11:00 1
Tilaajille
Pontikalta haisevien käsidesien syynä raaka-ainepula – "Mekin olemme jossain vaiheessa joutuneet käyttämään valmistuksessa epäpuhtaampaa etanolia"

Pon­ti­kal­ta hai­se­vien kä­si­de­sien syynä raa­ka-ai­ne­pu­la – "Mekin olemme jossain vai­hees­sa jou­tu­neet käyt­tä­mään val­mis­tuk­ses­sa epä­puh­taam­paa eta­no­lia"

12.06.2020 20:05 4
Tilaajille
Rajoitusten purkaminen näkyy jo matkailuyritysten varauksissa ja toiminnan elpymisessä – "Kaikki matkailijat ja eurot ovat enemmän kuin tervetulleita Oulun seudulle"

Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen näkyy jo mat­kai­lu­yri­tys­ten va­rauk­sis­sa ja toi­min­nan el­py­mi­ses­sä – "Kaikki mat­kai­li­jat ja eurot ovat enemmän kuin ter­ve­tul­lei­ta Oulun seu­dul­le"

11.06.2020 19:00 3
Tilaajille
Toimistotilat käyvät taas kaupaksi Oulussa – Oulun Liikekeskuksen Hagelberg: "Ydinkeskustan kuivahtamista konttorialueeksi turha pelätä"

Toi­mis­to­ti­lat käyvät taas kau­pak­si Oulussa – Oulun Lii­ke­kes­kuk­sen Ha­gel­berg: "Y­din­kes­kus­tan kui­vah­ta­mis­ta kont­to­ri­alueek­si turha pelätä"

04.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Aurinkoinen sää siivitti terassien avausta Oulussa – "Keskusta on herännyt henkiin"

Au­rin­koi­nen sää sii­vit­ti te­ras­sien avausta Oulussa – "Kes­kus­ta on he­rän­nyt hen­kiin"

01.06.2020 21:21 10
Tilaajille