Korona
Kuukausi
OYS varautuu koronapotilaiden määrän kasvuun, potilaita voidaan sijoittaa myös toiselle vuodeosastolle – PPSHP:n mukaan epidemian vielä voimistuessa kantokyky joutuu koetukselle

OYS va­rau­tuu ko­ro­na­po­ti­lai­den määrän kas­vuun, po­ti­lai­ta voidaan si­joit­taa myös toi­sel­le vuo­de­osas­tol­le – PPSHP:n mukaan epi­de­mian vielä voi­mis­tues­sa kan­to­ky­ky joutuu koe­tuk­sel­le

23.11.2021 12:44 26
Tilaajille
"Työnteko muuttui ajan kuluessa yhä vaativammaksi", muistelee kaupungin palveluksesta itsensä irtisanonut oululainen hoitaja – nyt hän on uudella alalla uusissa töissä eri työnantajalla

"Työn­te­ko muuttui ajan ku­lues­sa yhä vaa­ti­vam­mak­si", muis­te­lee kau­pun­gin pal­ve­luk­ses­ta itsensä ir­ti­sa­no­nut ou­lu­lai­nen hoi­ta­ja – ­nyt hän on uudella alalla uusissa töissä eri työn­an­ta­jal­la

21.11.2021 16:00 22
Tilaajille
Maskitarve siivitti oululaisyrittäjän maailmalle ja huimaan kasvuloikkaan

Mas­ki­tar­ve sii­vit­ti ou­lu­lais­yrit­tä­jän maail­mal­le ja huimaan kas­vu­loik­kaan

10.11.2021 18:04 4
Tilaajille
Oulussa korkea kynnys siirtyä etäopetukseen tartuntalukujen kasvusta huolimatta – ”Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat rajoitustoimenpiteet ovat nyt ihan viimesijainen keino”

Oulussa korkea kynnys siirtyä etä­ope­tuk­seen tar­tun­ta­lu­ku­jen kas­vus­ta huo­li­mat­ta – ”Lap­siin ja nuoriin koh­dis­tu­vat ra­joi­tus­toi­men­pi­teet ovat nyt ihan vii­me­si­jai­nen keino”

08.11.2021 07:00 20
Tilaajille
Vanhemmat
Elämme yhä enemmän oman navan ympärillä, vaikka se ei välttämättä ole meille hyväksi
Kolumni

Elämme yhä enemmän oman navan ym­pä­ril­lä, vaikka se ei vält­tä­mät­tä ole meille hyväksi

16.10.2021 16:00 18
Tilaajille
Maahantulokieltoon määrätty saapui Italiasta Kajaaniin – vetosi oikeudessa Italian huonoon koronatilanteeseen

Maa­han­tu­lo­kiel­toon mää­rät­ty saapui Ita­lias­ta Ka­jaa­niin – vetosi oi­keu­des­sa Italian huonoon ko­ro­na­ti­lan­tee­seen

16.09.2021 11:22
Tilaajille
Vuoden odotetuin EU-puhe luvassa tänään – esiin odotetaan nousevan tuttuja teemoja, jotka törmäävät tuttuihin vaikeuksiin

Vuoden odo­te­tuin EU-puhe luvassa tänään – esiin odo­te­taan nou­se­van tuttuja tee­mo­ja, jotka tör­mää­vät tut­tui­hin vai­keuk­siin

15.09.2021 07:56 2
Tilaajille
Koronan takia potilaita tullee olemaan sairaalahoidossa läpi talven, mutta määrä pysynee rokotuskattavuuden nousun takia  alhaisena

Koronan takia po­ti­lai­ta tullee olemaan sai­raa­la­hoi­dos­sa läpi talven, mutta määrä pysynee ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den nousun takia al­hai­se­na

14.09.2021 14:07 8
Tilaajille
Jutun takaa: Koronauutisoinnissa on käänteen aika

Jutun takaa: Ko­ro­na­uu­ti­soin­nis­sa on kään­teen aika

11.09.2021 18:00
Tilaajille
Kahteen kertaan rokotetut välttävät koronatestit Oulussa – "Testiin tarpeen lähteä vain, jos oireiden kanssa ei pärjää kotona"

Kahteen kertaan ro­ko­te­tut vält­tä­vät ko­ro­na­tes­tit Oulussa – "Tes­tiin tarpeen lähteä vain, jos oi­rei­den kanssa ei pärjää kotona"

06.09.2021 12:00 40
Tilaajille
Pisa-kunniaa niittänyt suomalainen koulu tarvitsee korjausliikettä
Pääkirjoitus

Pi­sa-kun­niaa niit­tä­nyt suo­ma­lai­nen koulu tar­vit­see kor­jaus­lii­ket­tä

06.09.2021 10:58 21
Tilaajille
Etla selvitti, miten korona runnoi tapahtuma-alaa: liikevaihto tippui ja kannattavuus romahti yli 70 prosentilla alan yrityksistä

Etla sel­vit­ti, miten korona runnoi ta­pah­tu­ma-alaa: lii­ke­vaih­to tippui ja kan­nat­ta­vuus romahti yli 70 pro­sen­til­la alan yri­tyk­sis­tä

06.09.2021 10:40 13
Puheenaihe: Pitääkö koronarokotteen kolmatta annosta jo kiirehtiä?

Pu­hee­nai­he: Pitääkö ko­ro­na­ro­kot­teen kol­mat­ta annosta jo kii­reh­tiä?

05.09.2021 08:00 3
Tilaajille
Valoa on tunnelin päässä, mutta Suomessa poljetaan paikallaan
Kolumni

Valoa on tun­ne­lin päässä, mutta Suo­mes­sa pol­je­taan pai­kal­laan

28.08.2021 16:00 21
Tilaajille
Uusien koronatartuntojen määrä näyttää kääntyneen laskuun Suomessa, kertoo THL – Lähes puolet väestöstä on nyt rokotettu kokonaan

Uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä näyttää kään­ty­neen laskuun Suo­mes­sa, kertoo THL – Lähes puolet väes­tös­tä on nyt ro­ko­tet­tu ko­ko­naan

26.08.2021 11:02 9
Kotimaanmatkailu ennätyksellisen vilkasta jopa koronaa edeltäneisiin lukemiin nähden –  Myös Oulussa ja Lapissa yöpymisten määrä kasvoi heinäkuussa

Ko­ti­maan­mat­kai­lu en­nä­tyk­sel­li­sen vil­kas­ta jopa koronaa edel­tä­nei­siin lu­ke­miin nähden – Myös Oulussa ja Lapissa yö­py­mis­ten määrä kasvoi hei­nä­kuus­sa

26.08.2021 10:34 4
Tutkimus: Leikkausta edeltävä koronakaranteeni voi lisätä leikkauksen jälkeisiä keuhko-oireita – OYSin dosentti: "Testaus karanteenia parempi keino"

Tut­ki­mus: Leik­kaus­ta edel­tä­vä ko­ro­na­ka­ran­tee­ni voi lisätä leik­kauk­sen jäl­kei­siä keuh­ko-oi­rei­ta – OYSin do­sent­ti: "Tes­taus ka­ran­tee­nia parempi keino"

25.08.2021 08:01 7
THL: Suomessa 644 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 32 uutta tartuntaa, Kainuussa 23

THL: Suo­mes­sa 644 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 32 uutta tar­tun­taa, Kai­nuus­sa 23

24.08.2021 11:58 9
Uusien tartuntojen määrä laski Oulussa viime viikolla, joukkoaltistumisia neljässä koulussa – Yli 40-vuotiaista jo reilut 85 prosenttia saanut ykkösrokotteen

Uusien tar­tun­to­jen määrä laski Oulussa viime vii­kol­la, jouk­ko­al­tis­tu­mi­sia nel­jäs­sä kou­lus­sa – Yli 40-vuo­tiais­ta jo reilut 85 pro­sent­tia saanut yk­kös­ro­kot­teen

24.08.2021 10:56 14
THL: Suomessa 371 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 25 uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa 371 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 25 uutta tar­tun­taa

23.08.2021 13:44 20