Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Korona
Miksi kaikki ovat jatkuvasti sairaana? Oulun virustalvi on piinallinen, koska taudit vyöryvät kimppuun vuorotellen

Miksi kaikki ovat jat­ku­vas­ti sai­raa­na? Oulun vi­rus­tal­vi on pii­nal­li­nen, koska taudit vyö­ry­vät kimp­puun vuo­ro­tel­len

16.01.2024 05:00 28
Tilaajille
OYS aloitti hospitalistien koulutuksen kuusi vuotta sitten, mutta vain yhdelle – Tapasimme Suomen ainoan hospitalistiopiskelijan, erikoislääkäri Sini Rintalan

OYS aloitti hos­pi­ta­lis­tien kou­lu­tuk­sen kuusi vuotta sitten, mutta vain yhdelle – Ta­pa­sim­me Suomen ainoan hos­pi­ta­lis­tio­pis­ke­li­jan, eri­kois­lää­kä­ri Sini Rin­ta­lan

17.11.2023 05:00 13
Tilaajille
Korona-ajan opit uusiokäyttöön - rokotteita ja käsidesiä ei pidä nyt säästää
Pääkirjoitus

Ko­ro­na-ajan opit uu­sio­käyt­töön - ro­kot­tei­ta ja kä­si­de­siä ei pidä nyt säästää

10.11.2023 17:00 17
Koronatestit paikoin loppuneet Oulussa – Uutiset koronatartuntojen kasvusta, flunssakausi sekä syysloma näkyvät testien ja maskien kysynnässä

Ko­ro­na­tes­tit paikoin lop­pu­neet Oulussa – Uutiset ko­ro­na­tar­tun­to­jen kas­vus­ta, fluns­sa­kau­si sekä syys­lo­ma näkyvät testien ja maskien ky­syn­näs­sä

07.11.2023 15:14 24
Tilaajille
Koronapotilaiden määrä kasvaa sairaaloissa – Pohteen alueen kaikista päivystyksistä ohjataan nyt potilaita Raaheen ja Kempeleeseen

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kasvaa sai­raa­lois­sa – Pohteen alueen kai­kis­ta päi­vys­tyk­sis­tä oh­ja­taan nyt po­ti­lai­ta Raaheen ja Kem­pe­lee­seen

26.10.2023 13:07 24
Tilaajille
Korona tuhosi tyrnäväläisen Pia Niemosen sydämen – Siirtoleikkauksessa oli noin 50 prosentin selviämismahdollisuus, mutta sen hän kuuli vasta jälkikäteen

Korona tuhosi tyr­nä­vä­läi­sen Pia Nie­mo­sen sydämen – Siir­to­leik­kauk­ses­sa oli noin 50 pro­sen­tin sel­viä­mis­mah­dol­li­suus, mutta sen hän kuuli vasta jäl­ki­kä­teen

09.10.2023 18:00 7
Tilaajille
Syksyn koronarokotukset annetaan Oulussa influenssarokotusten yhteydessä – katso tästä kenelle uutta varianttirokotetta suositellaan

Syksyn ko­ro­na­ro­ko­tuk­set an­ne­taan Oulussa inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä – katso tästä kenelle uutta va­riant­ti­ro­ko­tet­ta suo­si­tel­laan

27.09.2023 06:10 17
Hallituskadun rokotuspiste Oulussa lopettaa  – Koronarokotukset  varattava jatkossa omasta terveyskeskuksesta

Hal­li­tus­ka­dun ro­ko­tus­pis­te Oulussa lo­pet­taa – Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set va­rat­ta­va jat­kos­sa omasta ter­veys­kes­kuk­ses­ta

24.05.2023 12:06
Tilaajille
Tutkimus: Yli puolet on saanut hybridi-immuniteetin koronavirusta vastaan Suomessa

Tut­ki­mus: Yli puolet on saanut hyb­ri­di-im­mu­ni­tee­tin ko­ro­na­vi­rus­ta vastaan Suo­mes­sa

27.02.2023 10:08 11
KHO kumosi hallinto-oikeuden ratkaisuja kuntosalien koronarajoituksista – "Olemme todella, todella pettyneitä"

KHO kumosi hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­su­ja kun­to­sa­lien ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta – "Olemme to­del­la, todella pet­ty­nei­tä"

30.01.2023 16:58 15
Tilaajille
Oulun kaupungin koronanäytteenottoa supistetaan vuoden alusta alkaen

Oulun kau­pun­gin ko­ro­na­näyt­teen­ot­toa su­pis­te­taan vuoden alusta alkaen

29.12.2022 16:09 3
Korona keikautti seitsemän lapsen äidin elämän ylösalaisin – pandemian aiheuttamaa long covidia ei tunneta työeläkelaissa, vaikka diagnoosi on olemassa

Korona kei­kaut­ti seit­se­män lapsen äidin elämän ylös­alai­sin – pan­de­mian ai­heut­ta­maa long covidia ei tunneta työe­lä­ke­lais­sa, vaikka diag­noo­si on ole­mas­sa

26.12.2022 10:00 6
Tilaajille
Syntyvyys nousi pandemiasta vain hetkeksi ja nyt on palattu ennätyksellisen pieneen vauvamäärään – "Miten pitkään lasten hankkimista voi lykätä?"

Syn­ty­vyys nousi pan­de­mias­ta vain het­kek­si ja nyt on palattu en­nä­tyk­sel­li­sen pieneen vau­va­mää­rään – "Miten pitkään lasten hank­ki­mis­ta voi ly­kä­tä?"

23.12.2022 18:30 13
Tilaajille
Kiista Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hoitajien lomista jatkuu – Tehy aikoo valittaa hallinto-oikeuden päätöksistä

Kiista Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hoi­ta­jien lomista jatkuu – Tehy aikoo va­lit­taa hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sis­tä

23.12.2022 18:30 16
Tilaajille
Mielensäpahoittaja sai katsojat elokuviin koronatauon jälkeen Oulussakin: "Vähän jännitti, löytääkö vanhempi yleisö teattereihin"

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja sai kat­so­jat elo­ku­viin ko­ro­na­tauon jälkeen Ou­lus­sa­kin: "Vähän jän­nit­ti, löy­tää­kö van­hem­pi yleisö teat­te­rei­hin"

02.12.2022 07:00
Tilaajille
Maanteillä liikkuu ennätyksellisen paljon käyttökiellossa olevia ajoneuvoja – metrinkin ajosta räpsähtää vähintään tonnin lasku

Maan­teil­lä liikkuu en­nä­tyk­sel­li­sen paljon käyt­tö­kiel­los­sa olevia ajo­neu­vo­ja – met­rin­kin ajosta räp­säh­tää vä­hin­tään tonnin lasku

01.10.2022 13:30 37
Tilaajille
Infektiolääkäri: Flunssakaudesta saattaa tulla tavallista vilkkaampi

In­fek­tio­lää­kä­ri: Fluns­sa­kau­des­ta saattaa tulla ta­val­lis­ta vilk­kaam­pi

27.09.2022 15:18
Rajan yli saapuneet miehet eivät suostuneet koronatestiin Torniossa, oikeus tuomitsi sakkoja  – Oulun poliisin tietoon tuli viime vuonna vain yksi covid-19 -testin laiminlyöntiä koskeva rikkomus

Rajan yli saa­pu­neet miehet eivät suos­tu­neet ko­ro­na­tes­tiin Tor­nios­sa, oikeus tuo­mit­si sakkoja – Oulun po­lii­sin tietoon tuli viime vuonna vain yksi covid-19 -testin lai­min­lyön­tiä koskeva rik­ko­mus

14.09.2022 18:30 1
Tilaajille
Opiskelijavaihdot elpymässä koronatauon jälkeen – Oamkin opiskelija lähtee Dubliniin, vaikka tarinat vaihdossa olleilta ovat jääneet kuulematta

Opis­ke­li­ja­vaih­dot el­py­mäs­sä ko­ro­na­tauon jälkeen – Oamkin opis­ke­li­ja lähtee Dub­li­niin, vaikka tarinat vaih­dos­sa ol­leil­ta ovat jääneet kuu­le­mat­ta

29.08.2022 19:00
Tilaajille
Noin 60 koronapositiivista kuolee nyt Suomessa viikoittain, rokotukset suojaavat vakavalta taudilta edelleen hyvin

Noin 60 ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta kuolee nyt Suo­mes­sa vii­koit­tain, ro­ko­tuk­set suo­jaa­vat va­ka­val­ta tau­dil­ta edel­leen hyvin

16.08.2022 17:09 15