Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Rikosepäilyt
Poliisi otti kiinni Linnanmaalla kaupan pihapiirissä "kepakon" kanssa liikkuneen henkilön

Poliisi otti kiinni Lin­nan­maal­la kaupan pi­ha­pii­ris­sä "ke­pa­kon" kanssa liik­ku­neen hen­ki­lön

11.10.2021 23:52
Poliisi tavoitti Mannerheiminpuiston henkirikoksesta epäillyn miehen

Poliisi ta­voit­ti Man­ner­hei­min­puis­ton hen­ki­ri­kok­ses­ta epäil­lyn miehen

05.07.2021 21:32 8
Kymmenet tytöt saattaneet joutua seksuaalitekojen uhreiksi naantalilaisella hevostallilla, kertoo Turun Sanomat – nuorimmat 12-vuotiaita

Kym­me­net tytöt saat­ta­neet joutua sek­suaa­li­te­ko­jen uh­reik­si naan­ta­li­lai­sel­la he­vos­tal­lil­la, kertoo Turun Sanomat – nuo­rim­mat 12-vuo­tiai­ta

25.05.2021 22:50
Poliisipartio pysäytti naiskuljettajan puhallutusta varten Suomussalmella, paikalle tullut mies kävi yllättäen konstaapelien kimppuun

Po­lii­si­par­tio py­säyt­ti nais­kul­jet­ta­jan pu­hal­lu­tus­ta varten Suo­mus­sal­mel­la, pai­kal­le tullut mies kävi yl­lät­täen kons­taa­pe­lien kimp­puun

23.05.2021 13:30 2
Iltalehti: Jääkäriprikaati tehnyt rikosilmoituksen varusmiesten tekemästä eläinrääkkäyksestä – Sammakko käristettiin hengiltä

Il­ta­leh­ti: Jää­kä­ri­pri­kaa­ti tehnyt ri­kos­il­moi­tuk­sen va­rus­mies­ten te­ke­mäs­tä eläin­rääk­käyk­ses­tä – Sam­mak­ko kä­ris­tet­tiin hen­gil­tä

21.05.2021 07:44 4
Tilaajille
Lapin pelastuslaitoksessa paljastui monivuotinen kavallusepäily – "Puhutaan sadoistatuhansista euroista"

Lapin pe­las­tus­lai­tok­ses­sa pal­jas­tui mo­ni­vuo­ti­nen ka­val­lus­epäi­ly – "Pu­hu­taan sa­dois­ta­tu­han­sis­ta eu­rois­ta"

11.05.2021 16:19 2
Tilaajille
Poliisi tutkii vapun aikaan asunnossa tehtyä törkeää ryöstöä Kempeleessä, neljä nuorta vangittu teosta epäiltynä

Poliisi tutkii vapun aikaan asun­nos­sa tehtyä törkeää ryöstöä Kem­pe­lees­sä, neljä nuorta van­git­tu teosta epäil­ty­nä

07.05.2021 12:20 2
Tilaajille
Raksilan Prisman edessä tapeltiin, poliisi otti pakoon lähteneen kiinni asematunnelista juoksukisan jälkeen

Rak­si­lan Prisman edessä ta­pel­tiin, poliisi otti pakoon läh­te­neen kiinni ase­ma­tun­ne­lis­ta juok­su­ki­san jälkeen

30.04.2021 17:34 17
Oulun poliisi tutkinut puolitoista vuotta poikkeuksellista rikosvyyhtiä: Nuorehkojen oululaismiesten epäillään käyttäneen OmaPosti-palvelua ja oululaisen taksifirman sovellusta kymmeniin petoksiin

Oulun poliisi tut­ki­nut puo­li­tois­ta vuotta poik­keuk­sel­lis­ta ri­kos­vyyh­tiä: Nuo­reh­ko­jen ou­lu­lais­mies­ten epäil­lään käyt­tä­neen Oma­Pos­ti-pal­ve­lua ja ou­lu­lai­sen tak­si­fir­man so­vel­lus­ta kym­me­niin pe­tok­siin

26.04.2021 14:22 6
Tilaajille
Oulun Alppilassa torstaina vakava väkivallanteko – Patteritiellä ammuttiin laukauksia, poliisi löysi ampumavammoja saaneen miehen ja otti neljä henkilöä kiinni

Oulun Alp­pi­las­sa tors­tai­na vakava vä­ki­val­lan­te­ko – Pat­te­ri­tiel­lä am­mut­tiin lau­kauk­sia, poliisi löysi am­pu­ma­vam­mo­ja saaneen miehen ja otti neljä hen­ki­löä kiinni

16.04.2021 14:58 58
Ylivieskan alueella ryöstöjen ja ryöstön yritysten sarja keskiviikon ja torstain aikana – Poliisi sai nopealiikkeisen epäillyn kiinni keskustassa

Yli­vies­kan alueel­la ryös­tö­jen ja ryöstön yri­tys­ten sarja kes­ki­vii­kon ja tors­tain aikana – Poliisi sai no­pea­liik­kei­sen epäil­lyn kiinni kes­kus­tas­sa

08.04.2021 17:16 2
Iisalmelaisen yrittäjän pakkotestaustapauksessa puhutaan alustavasti kymmenestä tartunnan saaneesta ja 60 altistuneesta, kertoo poliisi

Ii­sal­me­lai­sen yrit­tä­jän pak­ko­tes­taus­ta­pauk­ses­sa pu­hu­taan alus­ta­vas­ti kym­me­nes­tä tar­tun­nan saa­nees­ta ja 60 al­tis­tu­nees­ta, kertoo poliisi

04.03.2021 17:08 11
Poliisi epäilee iisalmelaista joogayrittäjää koronakaranteenin rikkomisesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta – tapaukseen liittyy laaja altistumisketju

Poliisi epäilee ii­sal­me­lais­ta joo­ga­yrit­tä­jää ko­ro­na­ka­ran­tee­nin rik­ko­mi­ses­ta ja vir­ka­mie­hen vä­ki­val­tai­ses­ta vas­tus­ta­mi­ses­ta – ta­pauk­seen liittyy laaja al­tis­tu­mis­ket­ju

03.03.2021 18:15
PS:n vaalipäällikkö Kataja oikeudessa: Teemu Torssosen vaaliehdokkuuden epäämisen vuoksi muita painostettiin luopumaan ehdokkuudestaan

PS:n vaa­li­pääl­lik­kö Kataja oi­keu­des­sa: Teemu Tors­so­sen vaa­li­eh­dok­kuu­den epää­mi­sen vuoksi muita pai­nos­tet­tiin luo­pu­maan eh­dok­kuu­des­taan

25.02.2021 17:36 6
Poliisin tutkinta ex-ministeri Katri Kulmunin viestintäkoulutuksista valmis – yhtä virkamiestä epäillään petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta

Po­lii­sin tut­kin­ta ex-mi­nis­te­ri Katri Kul­mu­nin vies­tin­tä­kou­lu­tuk­sis­ta valmis – yhtä vir­ka­mies­tä epäil­lään pe­tok­ses­ta ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta

20.01.2021 13:13 16
Eduskunta täsmensi ohjeitaan Sipilän tönäisyvideon julkitulon jälkeen: Turvakameran tallenne tapahtumasta on julkista tietoa

Edus­kun­ta täs­men­si oh­jei­taan Sipilän tö­näi­sy­vi­deon jul­ki­tu­lon jäl­keen: Tur­va­ka­me­ran tal­len­ne ta­pah­tu­mas­ta on jul­kis­ta tietoa

18.01.2021 20:20 5
Helsingin Sanomien sotilastiedustelu-juttu syyteharkintaan, KRP epäilee turvallisuussalaisuuden paljastamisesta viittä HS:n työntekijää

Hel­sin­gin Sa­no­mien so­ti­las­tie­dus­te­lu-jut­tu syy­te­har­kin­taan, KRP epäilee tur­val­li­suus­sa­lai­suu­den pal­jas­ta­mi­ses­ta viittä HS:n työn­te­ki­jää

18.12.2020 09:20 1
Ulkoministeri Haaviston kohtalon odotetaan ratkeavan pian – perustuslakivaliokunta päättää ratkaisustaan ensi viikon lopulla

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­ton koh­ta­lon odo­te­taan rat­kea­van pian – pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta päättää rat­kai­sus­taan ensi viikon lopulla

27.11.2020 13:17 4
KRP varoittaa erityisesti vanhuksille suunnatuista huijauspuheluista – huijarit yrittävät kalastella uhrien verkkopankkitunnuksia

KRP va­roit­taa eri­tyi­ses­ti van­huk­sil­le suun­na­tuis­ta hui­jaus­pu­he­luis­ta – hui­ja­rit yrit­tä­vät ka­las­tel­la uhrien verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia

28.08.2020 15:24
Poliisi tutkii Muhoksen suurta metsäpaloa nyt yleisvaaran tuottamuksena – tutkinnanjohtaja ei ota kantaa siihen, onko jutussa rikoksesta epäiltyjä

Poliisi tutkii Mu­hok­sen suurta met­sä­pa­loa nyt yleis­vaa­ran tuot­ta­muk­se­na – tut­kin­nan­joh­ta­ja ei ota kantaa siihen, onko jutussa ri­kok­ses­ta epäil­ty­jä

25.08.2020 10:57
Tilaajille