Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Julkinen keskustelu
Toivo ja usko paremmasta tulevaisuudesta lisäävät hyvinvointia, mutta poliittisessa puheessa sitä ei tajuta
Kolumni

Toivo ja usko pa­rem­mas­ta tu­le­vai­suu­des­ta li­sää­vät hy­vin­voin­tia, mutta po­liit­ti­ses­sa pu­hees­sa sitä ei tajuta

22.06.2023 06:05 15
Tilaajille
Vihjailuja "kummisedästä" ja uhkauksia urakehityksen katkeamisesta – Oulun yliopiston opiskelija-aktiivit kertovat epäasiallisesta kohtelusta kampuskeskustelussa

Vih­jai­lu­ja "kum­mi­se­däs­tä" ja uh­kauk­sia ura­ke­hi­tyk­sen kat­kea­mi­ses­ta – Oulun yli­opis­ton opis­ke­li­ja-ak­tii­vit ker­to­vat epä­asial­li­ses­ta koh­te­lus­ta kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

17.06.2023 06:00 88
Tilaajille
Opiskelijat vaativat Oulun yliopistoa kitkemään esiin nousseet häirintätapaukset – "Nyt on viimeistään aika ryhtyä toimiin"

Opis­ke­li­jat vaa­ti­vat Oulun yli­opis­toa kit­ke­mään esiin nous­seet häi­rin­tä­ta­pauk­set – "Nyt on vii­meis­tään aika ryhtyä toi­miin"

09.06.2023 11:24 52
Kun ihmisestä tulee rotta tai torakka, ollaan pelottavalla tiellä
Kolumni

Kun ih­mi­ses­tä tulee rotta tai to­rak­ka, ollaan pe­lot­ta­val­la tiellä

14.01.2023 16:00 51
Tilaajille
Onko Natosta tulossa uusi Neuvostoliitto suomalaisessa keskustelussa?
Kolumni

Onko Natosta tulossa uusi Neu­vos­to­liit­to suo­ma­lai­ses­sa kes­kus­te­lus­sa?

26.11.2022 16:00 41
Tilaajille
Keskiajan oppiriidat jatkuvat myös omassa ajassamme
Kolumni

Kes­ki­ajan op­pi­rii­dat jat­ku­vat myös omassa ajas­sam­me

29.10.2022 06:00 6
Tilaajille
Jospa kulttuuri yhdistääkin kansaa? Tuore tutkimus vihjaa, etteivät jakolinjat eri näkemysten välillä ole aina niin syviä kuin julkinen keskustelu antaa ymmärtää
Kolumni

Jospa kult­tuu­ri yh­dis­tää­kin kansaa? Tuore tut­ki­mus vihjaa, ett­ei­vät ja­ko­lin­jat eri nä­ke­mys­ten välillä ole aina niin syviä kuin jul­ki­nen kes­kus­te­lu antaa ym­mär­tää

03.09.2022 06:00 5
Tilaajille
Jutun takaa: Toista arvostava asiallinen keskustelu on mahdollista

Jutun takaa: Toista ar­vos­ta­va asial­li­nen kes­kus­te­lu on mah­dol­lis­ta

16.07.2022 17:00
Tilaajille
Onko moniäänisyys julkisessa keskustelussa vaikeaa vai mahdotonta saavuttaa?
Kolumni

Onko mo­ni­ää­ni­syys jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa vaikeaa vai mah­do­ton­ta saa­vut­taa?

12.06.2022 14:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­si­tii­vis­ta puhetta hoi­to­työs­tä, saanko pyytää

21.01.2022 06:00 9
Tilaajille
Ainolan museon myyntiaikeet nostattivat vilkkaan keskustelun – mutta opittiinko edellisestä museokohusta mitään?
Kolumni

Ainolan museon myyn­ti­ai­keet nos­tat­ti­vat vilk­kaan kes­kus­te­lun – mutta opit­tiin­ko edel­li­ses­tä mu­seo­ko­hus­ta mitään?

18.09.2021 16:00 10
Tilaajille
Kesän ensimmäiset lumiukotkin on jo tehty
Kolumni

Kesän en­sim­mäi­set lu­mi­ukot­kin on jo tehty

17.09.2021 06:00 3
Tilaajille
Uusi kulttuurinen ylivalta ei ole enää konservatiivinen, mutta moniäänisyys on sillekin ongelma
Kolumni

Uusi kult­tuu­ri­nen yli­val­ta ei ole enää kon­ser­va­tii­vi­nen, mutta mo­ni­ää­ni­syys on sil­le­kin ongelma

14.08.2021 06:00 5
Tilaajille
Uskaltaako sitä vielä avata suunsa? – Journalismin on myös kannettava vastuuta julkiseen keskustelun osallistujien turvallisuudesta
Kolumni

Us­kal­taa­ko sitä vielä avata suunsa? – Jour­na­lis­min on myös kan­net­ta­va vas­tuu­ta jul­ki­seen kes­kus­te­lun osal­lis­tu­jien tur­val­li­suu­des­ta

23.05.2021 14:00 10
Tilaajille
Kun jokaisesta tuli oma mielipidepalstansa, seurasi auktoriteetin kriisi ja entistä vahvempi mukautumisen vaatimus
Kolumni

Kun jo­kai­ses­ta tuli oma mie­li­pi­de­pals­tan­sa, seurasi auk­to­ri­tee­tin kriisi ja entistä vah­vem­pi mu­kau­tu­mi­sen vaa­ti­mus

15.05.2021 06:00 7
Tilaajille
Faktojen ja mielipiteiden sekamelska tuottaa tuskallisia havaintoja
Kolumni

Fak­to­jen ja mie­li­pi­tei­den se­ka­mels­ka tuottaa tus­kal­li­sia ha­vain­to­ja

27.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Perussuomalaisten kansanedustaja kutsui ministereitä "perserei'iksi" – Tavio: Ei anna aihetta seuraamuskeskustelulle eduskuntaryhmässä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­san­edus­ta­ja kutsui mi­nis­te­rei­tä "per­se­rei'ik­si" – Tavio: Ei anna aihetta seu­raa­mus­kes­kus­te­lul­le edus­kun­ta­ryh­mäs­sä

27.07.2020 19:57 35
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo on maail­man­kir­jat se­kai­sin

28.06.2020 05:30
Tilaajille
Jokainen on oma mediansa, ja niin informaation tulva menee yli hilseen
Kolumni

Jo­kai­nen on oma me­dian­sa, ja niin in­for­maa­tion tulva menee yli hilseen

30.05.2020 10:00 1
Tilaajille