Pääkirjoitus: Me­taa­nia ei saa päästää il­ma­ke­hään – iki­rou­dan su­la­mi­nen on koh­ta­lo­kas­ta

Sanna Marin: Pää­mi­nis­te­ri vas­tai­li toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin juh­li­mi­ses­taan

Kolumni
Tilaajille

Hiuk­ka­vaa­ran ka­sar­mil­la ol­ka­var­siin ja pa­ka­roi­hin lyötiin ro­ko­te­pii­kit, eikä kukaan ky­sel­lyt, mitä piikit si­säl­tä­vät

Syksyllä 1991 seisoin alokkaiden jonossa Oulun Hiukkavaaran kasarmilla. Oli meidän saapumiserän terveystarkastus. Molempiin olkavarsiin ja pakaroihin tuli rokotepiikki, eikä kukaan kysellyt mitä piikit sisältävät ja onko tämä tarpeellista? Luotimme, että lääkärit ovat asian miettineet ja toimenpide tehdään yksilöiden ja yhteisön turvaksi.

Lapsena meitä rokotettiin kouluissa säännöllisesti ja parhaiten muistissa on vuoden 1985 sokeripalat, joiden kautta annettiin koko kansalle poliorokotus. En muista, että näistä olisi kyselty vanhemmilta tai että kukaan olisi ikinä kieltäytynyt. Uskottiin, että meitä viisaammat ja lukeneemmat tekevät tämän meidän terveytemme turvaamiseksi.