Joukkoliikenne
Oulun joukkoliikennettä ratkovat nyt lakimiehet – Oulun Taksipalveluiden toimitusjohtaja Antti-Pekka Pieskä 680 000 euron sanktiosta: "Paljon saa autoa ajaa, että sellaisen summan saa kerättyä"

Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä rat­ko­vat nyt la­ki­mie­het – Oulun Tak­si­pal­ve­lui­den toi­mi­tus­joh­ta­ja Ant­ti-Pek­ka Pieskä 680 000 euron sank­tios­ta: "Paljon saa autoa ajaa, että sel­lai­sen summan saa ke­rät­tyä"

22.12.2020 14:13 62
Tilaajille
OTP kaupungin määräämästä liki 700 000 euron rangaistuksesta: Virheitä sattunut, korvausvaatimus ruoditaan

OTP kau­pun­gin mää­rää­mäs­tä liki 700 000 euron ran­gais­tuk­ses­ta: Vir­hei­tä sat­tu­nut, kor­vaus­vaa­ti­mus ruo­di­taan

17.12.2020 18:23 35
Tilaajille
Bussifirma OTP:lle liki 700 000 euron rangaistus – yrityksen on korjattava Oulun joukkoliikennettä haittaavat puutteet määräajassa, muutoin sopimus voidaan purkaa

Bus­si­fir­ma OTP:lle liki 700 000 euron ran­gais­tus – yri­tyk­sen on kor­jat­ta­va Oulun jouk­ko­lii­ken­net­tä hait­taa­vat puut­teet mää­räa­jas­sa, muutoin sopimus voidaan purkaa

16.12.2020 19:44 46
Tilaajille
Oulun Taksipalvelulle tulossa liki 680 000 euron sanktio sopimusehtojen vakavien laiminlyöntien vuoksi – jopa yli sata vuoroa vuorokaudessa on jätetty kirjaamatta

Oulun Tak­si­pal­ve­lul­le tulossa liki 680 000 euron sanktio so­pi­mus­eh­to­jen va­ka­vien lai­min­lyön­tien vuoksi – jopa yli sata vuoroa vuo­ro­kau­des­sa on jätetty kir­jaa­mat­ta

14.12.2020 19:24 83
Tilaajille
Käteisen käyttö loppuu Oulun busseissa koronatilanteen vuoksi

Kä­tei­sen käyttö loppuu Oulun bus­seis­sa ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

26.11.2020 14:16 6
Ruskoon suunnitellaan parempia bussiyhteyksiä – uusi työmatkalinja voisi kulkea Ritaharjusta Ruskon kautta Kivikkokankaalle

Ruskoon suun­ni­tel­laan pa­rem­pia bus­si­yh­teyk­siä – uusi työ­mat­ka­lin­ja voisi kulkea Ri­ta­har­jus­ta Ruskon kautta Ki­vik­ko­kan­kaal­le

27.10.2020 10:37 11
Valtatie remontoidaan Länsi-Tuirassa – katu kavennetaan ja muutetaan joukkoliikennepainotteiseksi

Val­ta­tie re­mon­toi­daan Län­si-Tui­ras­sa – katu ka­ven­ne­taan ja muu­te­taan jouk­ko­lii­ken­ne­pai­not­tei­sek­si

06.10.2020 21:36 18
Tilaajille
Joukkoliikenteestä tuli Lifti ja seuraava nimihirviön uhri on Kalevan Prisma – eikö asioita voisi kutsua niiden oikeilla nimillä?
Kolumni Daniel Wallenius

Jouk­ko­lii­ken­tees­tä tuli Lifti ja seu­raa­va ni­mi­hir­viön uhri on Kalevan Prisma – eikö asioita voisi kutsua niiden oi­keil­la ni­mil­lä?

02.10.2020 09:54 4
Korona viivästyttää bussitoimituksia Oulun Taksipalvelut Oy:lle – Scanialta uudet autot lokakuun loppuun mennessä

Korona vii­väs­tyt­tää bus­si­toi­mi­tuk­sia Oulun Tak­si­pal­ve­lut Oy:lle – Sca­nial­ta uudet autot lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä

23.09.2020 21:09
Tilaajille
Linnanmaalle kulkee kaksi uutta bussilinjaa ensi viikosta alkaen – Oulun joukkoliikenne siirtyy talviaikatauluihin

Lin­nan­maal­le kulkee kaksi uutta bus­si­lin­jaa ensi vii­kos­ta alkaen – Oulun jouk­ko­lii­ken­ne siirtyy tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin

06.08.2020 10:29 12
Joukkoliikenteen maskisuositus tarkoittaisi matkustajalle ainakin kahta maskia päivässä – Ota nämä asiat huomioon suojaimen valinnassa

Jouk­ko­lii­ken­teen mas­ki­suo­si­tus tar­koit­tai­si mat­kus­ta­jal­le ainakin kahta maskia päi­väs­sä – Ota nämä asiat huo­mioon suo­jai­men va­lin­nas­sa

04.08.2020 19:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Anita Kangaskorte

Yk­si­puo­lis­ta pu­he­kon­tak­tia bus­si­mat­kal­la

31.07.2020 06:30
Tilaajille
Yksi kuoli Kiirunassa linja-autossa – poliisi tutkii murhana ja otti paikan päältä kolme ihmistä kiinni

Yksi kuoli Kii­ru­nas­sa lin­ja-au­tos­sa – poliisi tutkii murhana ja otti paikan päältä kolme ihmistä kiinni

16.07.2020 13:10
Tilaajille
Joukkoliikenne kasvoi 6,5 prosenttia ja ilmanlaatu parani – Oulu toteutti viime vuonna ensimmäistä kertaa uutta ympäristöohjelmaansa

Jouk­ko­lii­ken­ne kasvoi 6,5 pro­sent­tia ja il­man­laa­tu parani – Oulu to­teut­ti viime vuonna en­sim­mäis­tä kertaa uutta ym­pä­ris­tö­oh­jel­maan­sa

08.06.2020 20:01 5
Ohisalo: Vihreät haluaa yhteensä miljardin joukkoliikennetuen suurille kaupungeille – puoli miljardia koronamenetyksiin, toinen kehittämishankkeisiin

Ohi­sa­lo: Vihreät haluaa yh­teen­sä mil­jar­din jouk­ko­lii­ken­ne­tuen suu­ril­le kau­pun­geil­le – puoli mil­jar­dia ko­ro­na­me­ne­tyk­siin, toinen ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin

30.05.2020 09:41 8
Yle: Liikenneministeri Harakka esittää, että valtio voisi jakaa joukkoliikenteelle tukea lisäbudjetista – "Kaupunkien liikennelaitokset ovat tilanteessa, jossa on uhkana, että lippujen hintoja on ihan pakko nostaa"

Yle: Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Harakka esit­tää, että valtio voisi jakaa jouk­ko­lii­ken­teel­le tukea li­sä­bud­je­tis­ta – "Kau­pun­kien lii­ken­ne­lai­tok­set ovat ti­lan­tees­sa, jossa on uhkana, että lip­pu­jen hintoja on ihan pakko nostaa"

26.05.2020 11:40
Oulun busseissa voi käyttää käteistä rahaa torstaista lähtien, mutta muita maksutapoja suositellaan

Oulun bus­seis­sa voi käyttää kä­teis­tä rahaa tors­tais­ta läh­tien, mutta muita mak­su­ta­po­ja suo­si­tel­laan

12.05.2020 13:55 1