Politiikka: Merja Ra­sin­kan­gas ehdolle pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta – ­ko­koo­mus nousee Oulun suu­rim­mak­si val­tuus­to­ryh­mäk­si

Jääkiekko: Bar­ta­ve­gen esit­tä­mä kri­tiik­ki ju­nio­ri­pe­lis­sä oli liikaa – se­los­tuk­set pantiin het­kek­si pannaan

Verovähennykset: Jat­kos­sa yritys voi il­moit­taa ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot asiak­kaan­sa puo­les­ta

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Rikokset ja oikeustoimet
Viimeisin 24 tuntia
Ravintolassa puukotus Pudasjärvellä viikonvaihteessa – poliisi tutkii tapon yrityksenä

Ra­vin­to­las­sa puu­ko­tus Pu­das­jär­vel­lä vii­kon­vaih­tees­sa – poliisi tutkii tapon yri­tyk­se­nä

06.02.2023 15:42
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Pariskunta pahoinpiteli naisen hengenvaarallisesti Oulun Meri-Toppilassa – oikeus tuomitsi molemmat vankeuteen

Pa­ris­kun­ta pa­hoin­pi­te­li naisen hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti Oulun Me­ri-Top­pi­las­sa – oikeus tuo­mit­si mo­lem­mat van­keu­teen

05.02.2023 18:26
Tilaajille
Nelostiellä Tervolassa kahden henkilöauton kolari, humalaiset henkilöt pitivät poliisin kiireisenä

Ne­los­tiel­lä Ter­vo­las­sa kahden hen­ki­löau­ton kolari, hu­ma­lai­set hen­ki­löt pitivät po­lii­sin kii­rei­se­nä

05.02.2023 10:34
Tilaajille
Poliisiylijohtaja kantaa huolta alaikäisten tekemistä väkivaltarikoksista ja poliisin kyvystä turvata kaikkia kaikkina aikoina – "Rikosvastuu ei aina toteudu"

Po­lii­siy­li­joh­ta­ja kantaa huolta alai­käis­ten te­ke­mis­tä vä­ki­val­ta­ri­kok­sis­ta ja po­lii­sin kyvystä turvata kaikkia kaik­ki­na aikoina – "Ri­kos­vas­tuu ei aina to­teu­du"

04.02.2023 12:07 10
Tilaajille
Poliisilla oli Meri-Lapissa vilkas perjantai-ilta ja yö: risteyskolari, epäiltyjä rattijuopumuksia Simossa, Kemissä ja Torniossa

Po­lii­sil­la oli Me­ri-La­pis­sa vilkas per­jan­tai-il­ta ja yö: ris­teys­ko­la­ri, epäil­ty­jä rat­ti­juo­pu­muk­sia Si­mos­sa, Kemissä ja Tor­nios­sa

04.02.2023 11:11
Tilaajille
Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi karhunmetsästystä koskevat poikkeusluvat –  "Jos karhun kannanhoidollista metsästystä ei voida toteuttaa, se johtaa hallitsemattomaan kannan kasvuun koko Suomessa"

Itä-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi kar­hun­met­säs­tys­tä kos­ke­vat poik­keus­lu­vat –  "Jos karhun kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä ei voida to­teut­taa, se johtaa hal­lit­se­mat­to­maan kannan kasvuun koko Suo­mes­sa"

03.02.2023 20:42 12
Tilaajille
Koskenkorva-väärennökset laboratoriotutkimuksissa – "Emme tiedä, onko väärennettyjä pulloja myös Oulun alueella"

Kos­ken­kor­va-vää­ren­nök­set la­bo­ra­to­rio­tut­ki­muk­sis­sa – "Emme tiedä, onko vää­ren­net­ty­jä pulloja myös Oulun alueel­la"

03.02.2023 16:00 17
Tilaajille
Kyyti ja ilmaiset juomat ovat koituneet yksinäisten kulkijoiden rahojen kohtaloksi Oulussa – viime aikojen tapahtumat eivät ole harvinaislaatuisia

Kyyti ja il­mai­set juomat ovat koi­tu­neet yk­si­näis­ten kul­ki­joi­den rahojen koh­ta­lok­si Oulussa – viime aikojen ta­pah­tu­mat eivät ole har­vi­nais­laa­tui­sia

03.02.2023 14:00 3
Tilaajille
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäilty on otettu kiinni Ranskassa – 25-vuotias mies vangittiin poissaolevana viime lokakuussa

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty on otettu kiinni Rans­kas­sa – 25-vuo­tias mies van­git­tiin pois­sao­le­va­na viime lo­ka­kuus­sa

03.02.2023 13:26 1
Päihtyneille on tarjottu Oulussa alkoholia ja autokyytiä, jonka jälkeen heiltä on varastettu rahaa – Poliisi: " Tuntemattomien ihmisten tarjouksiin kannattaa suhtautua varauksella"

Päih­ty­neil­le on tar­jot­tu Oulussa al­ko­ho­lia ja au­to­kyy­tiä, jonka jälkeen heiltä on va­ras­tet­tu rahaa – ­Po­lii­si: " ­Tun­te­mat­to­mien ih­mis­ten tar­jouk­siin kan­nat­taa suh­tau­tua va­rauk­sel­la"

02.02.2023 17:51 14
MTV: Vartijan murhasta tuomittu vapautettiin Pelson vankilasta viime elokuussa, yritti nyt tappaa vaimonsa

MTV: Var­ti­jan mur­has­ta tuo­mit­tu va­pau­tet­tiin Pelson van­ki­las­ta viime elo­kuus­sa, yritti nyt tappaa vai­mon­sa

02.02.2023 15:41 8
Oulun poliisin mukaan maija kulkee "riittävän" kovaa – pitkät takaa-ajot ovat harvinaisia ja tulevat vastaan yleensä kesäöinä

Oulun po­lii­sin mukaan maija kulkee "riit­tä­vän" kovaa – pitkät ta­kaa-ajot ovat har­vi­nai­sia ja tulevat vastaan yleensä ke­säöi­nä

02.02.2023 15:04 12
Tilaajille
Uroksen pe­rus­ta­jien omai­suut­ta pysyy yhä ta­ka­va­ri­kos­sa – Oulun käräjäoikeus antoi lisää aikaa syytteen nostamiselle

Uroksen pe­rus­ta­jien omai­suut­ta pysyy yhä ta­ka­va­ri­kos­sa – Oulun kä­rä­jäoi­keus antoi lisää aikaa syyt­teen nos­ta­mi­sel­le

02.02.2023 13:10
Tilaajille
Kiljun ryypiskely päättyi henkirikokseen kuhmolaisella mökillä – oikeus tuomitsi taposta ja passitti Oulun vankilaan

Kiljun ryy­pis­ke­ly päättyi hen­ki­ri­kok­seen kuh­mo­lai­sel­la mökillä – oikeus tuo­mit­si taposta ja pas­sit­ti Oulun van­ki­laan

01.02.2023 12:01 1
Tilaajille
Kaksikko ryösti kaksi henkilöä saman illan aikana Oulussa – auton kyytiin noussut tuntematon uhattiin tappaa

Kak­sik­ko ryösti kaksi hen­ki­löä saman illan aikana Oulussa – auton kyytiin noussut tun­te­ma­ton uhat­tiin tappaa

31.01.2023 18:58 6
Tilaajille
Kajaanissa ystävänsä veitsellä tappanut mies oli syyntakeeton, jätettiin tuomitsematta rangaistukseen

Ka­jaa­nis­sa ys­tä­vän­sä veit­sel­lä tap­pa­nut mies oli syyn­ta­kee­ton, jä­tet­tiin tuo­mit­se­mat­ta ran­gais­tuk­seen

31.01.2023 17:26
Tilaajille
Tuomitut Helsingin Sanomien toimittajat ja Sanoma Media ilmoittivat tyytymättömyyttä Viestikoekeskus-tuomioon

Tuo­mi­tut Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jat ja Sanoma Media il­moit­ti­vat tyy­ty­mät­tö­myyt­tä Vies­ti­koe­kes­kus-tuo­mioon

31.01.2023 16:12
Telineasentaja vammautui järkyttävässä työtapaturmassa SSAB:n tehdasalueella Raahessa – käräjäoikeus tuomitsi useita henkilöitä ja yhtiöitä sakkoihin

Te­li­nea­sen­ta­ja vam­mau­tui jär­kyt­tä­väs­sä työ­ta­pa­tur­mas­sa SSAB:n teh­da­sa­lueel­la Raa­hes­sa – kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si useita hen­ki­löi­tä ja yh­tiöi­tä sak­koi­hin

31.01.2023 16:00 7
Tilaajille
Video: Mies kaahaa poliisia karkuun jopa yli 180 km/h – Oulusta alkanut takaa-ajo päättyy lopulta Limingassa, kun auto suistuu ojaan

Video: Mies kaahaa po­lii­sia karkuun jopa yli 180 km/h – Oulusta alkanut ta­kaa-ajo päättyy lopulta Li­min­gas­sa, kun auto suistuu ojaan

31.01.2023 14:53 8
Tilaajille
Raahelaismies sai syytteet murhasta ja viidestä murhan yrityksestä

Raa­he­lais­mies sai syyt­teet mur­has­ta ja vii­des­tä murhan yri­tyk­ses­tä

31.01.2023 11:41
Tilaajille