Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Rikokset ja oikeustoimet
Viimeisin tunti
Kaupan kassa ryöstettiin Oulun Alppilassa – poliisi kaipaa havaintoja

Kaupan kassa ryös­tet­tiin Oulun Alp­pi­las­sa – poliisi kaipaa ha­vain­to­ja

17:46
Viikko
Ulostetta seinille, virtsaa ja käsidesiä lattioille – teinipojat tehneet toistuvaa ilkivaltaa Tapahtumatalo Raahessa

Ulos­tet­ta sei­nil­le, virtsaa ja kä­si­de­siä lat­tioil­le – tei­ni­po­jat tehneet tois­tu­vaa il­ki­val­taa Ta­pah­tu­ma­ta­lo Raa­hes­sa

24.09.2022 12:42 11
Tilaajille
Puolustusvoimille selvisi KRP:n mukaan jo 10 kuukautta ennen HS:n jutun julkaisua, että toimituksessa on salaista tietoa – teki KRP:lle virka-apupyynnön

Puo­lus­tus­voi­mil­le selvisi KRP:n mukaan jo 10 kuu­kaut­ta ennen HS:n jutun jul­kai­sua, että toi­mi­tuk­ses­sa on sa­lais­ta tietoa – teki KRP:lle vir­ka-apu­pyyn­nön

23.09.2022 15:45 2
HS:n päätoimittaja Kaius Niemi ei kiistä eikä vahvista tienneensä Viestikoekeskus-artikkelista ennen julkaisua – "Näitä yksityiskohtia varmasti käsitellään oikeudenkäynnissä"

HS:n pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi ei kiistä eikä vah­vis­ta tien­neen­sä Vies­ti­koe­kes­kus-ar­tik­ke­lis­ta ennen jul­kai­sua – "Näitä yk­si­tyis­koh­tia var­mas­ti kä­si­tel­lään oi­keu­den­käyn­nis­sä"

23.09.2022 17:08 1
Päihtynyt kuljettaja ajoi autolla kolmen ihmisen päälle Oulun keskustassa – yksi henkilö vietiin sairaalahoitoon

Päih­ty­nyt kul­jet­ta­ja ajoi autolla kolmen ihmisen päälle Oulun kes­kus­tas­sa – yksi henkilö vietiin sai­raa­la­hoi­toon

23.09.2022 12:50 17
Ruotsissa kuollut tänä vuonna ampumisissa puolensataa ihmistä – kuolleiden määrä jälleen matkalla uuteen ennätykseen

Ruot­sis­sa kuollut tänä vuonna am­pu­mi­sis­sa puo­len­sa­taa ihmistä – kuol­lei­den määrä jälleen mat­kal­la uuteen en­nä­tyk­seen

23.09.2022 08:01 11
Törkeistä petoksista tuomittu mies pakeni vankiloman aikana, Oulun poliisilaitos pyytää yleisöhavaintoja – mies on huijannut ikäihmisiä valepoliisina

Tör­keis­tä pe­tok­sis­ta tuo­mit­tu mies pakeni van­ki­lo­man aikana, Oulun po­lii­si­lai­tos pyytää ylei­sö­ha­vain­to­ja – mies on hui­jan­nut ikä­ih­mi­siä va­le­po­lii­si­na

23.09.2022 06:58
Oulun keskustassa riehunut mies potki hajalle yritysten kylttejä sekä roskiksia – Oikeus lätkäisi tuntuvat sakot

Oulun kes­kus­tas­sa rie­hu­nut mies potki hajalle yri­tys­ten kylt­te­jä sekä ros­kik­sia – Oikeus lät­käi­si tun­tu­vat sakot

22.09.2022 12:58 5
Tilaajille
Rikoksista syytetyn juristin paljastus oikeudessa: lakitoimiston kassakaappi kätki 850 000 euroa tunnettujen oululaisten sijoittajien rahoja

Ri­kok­sis­ta syy­te­tyn ju­ris­tin pal­jas­tus oi­keu­des­sa: la­ki­toi­mis­ton kas­sa­kaap­pi kätki 850 000 euroa tun­net­tu­jen ou­lu­lais­ten si­joit­ta­jien rahoja

21.09.2022 18:30 5
Tilaajille
Putin laajentaa sotaa ja haluaa tiputtaa koko kansan ikkunasta
Pääkirjoitus

Putin laa­jen­taa sotaa ja haluaa ti­put­taa koko kansan ik­ku­nas­ta

21.09.2022 16:00 32
Tilaajille
Haapaveden kaupunginjohtajan valinta kumottiin hallinto-oikeudessa, valtuuston päätös kaatui puutteelliseen ansiovertailuun – kaupungin edustajat niukkasanaisina

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­jan valinta ku­mot­tiin hal­lin­to-oi­keu­des­sa, val­tuus­ton päätös kaatui puut­teel­li­seen an­sio­ver­tai­luun – kau­pun­gin edus­ta­jat niuk­ka­sa­nai­si­na

21.09.2022 10:36 15
Tilaajille
18-vuotias nainen sytytti Valkean vessaan kolme tulipaloa – tuomittiin neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen

18-vuo­tias nainen sytytti Valkean vessaan kolme tu­li­pa­loa – tuo­mit­tiin neljän kuu­kau­den eh­dol­li­seen van­keu­teen

20.09.2022 19:30 11
Tilaajille
Kirjekuorissa oululaiseen lakifirmaan toimitetut ”pitsasetelit” esillä oikeudessa – Puolustuksen mukaan rahanpesusta syytetty juristi tunnetaan turkkilaisten auttajana

Kir­je­kuo­ris­sa ou­lu­lai­seen la­ki­fir­maan toi­mi­te­tut ”pit­sa­se­te­lit” esillä oi­keu­des­sa – Puo­lus­tuk­sen mukaan ra­han­pe­sus­ta syy­tet­ty juristi tun­ne­taan turk­ki­lais­ten aut­ta­ja­na

20.09.2022 18:30 2
Tilaajille
Kolmen nuoren "päähänpisto" johti Kolarissa kuorma-auton varastamiseen, liikennerikoksiin ja törkeään tuhotyöhön

Kolmen nuoren "pää­hän­pis­to" johti Ko­la­ris­sa kuor­ma-au­ton va­ras­ta­mi­seen, lii­ken­ne­ri­kok­siin ja tör­keään tu­ho­työ­hön

20.09.2022 12:39 3
Tilaajille
Oikeus pui oululaisen lakifirman juristin toimintaa – syyte törkeästä rahanpesusta, kuultavia Turkista

Oikeus pui ou­lu­lai­sen la­ki­fir­man ju­ris­tin toi­min­taa – syyte tör­keäs­tä ra­han­pe­sus­ta, kuul­ta­via Tur­kis­ta

20.09.2022 12:02
Tilaajille
Oulussa paljastui viikonloppuna henkirikos, yksi vangittu epäiltynä taposta – poliisi pyytää havaintoja Kaakkurin Pesätiellä liikkuneesta huomiotakkiin pukeutuneesta miehestä

Oulussa pal­jas­tui vii­kon­lop­pu­na hen­ki­ri­kos, yksi van­git­tu epäil­ty­nä taposta – poliisi pyytää ha­vain­to­ja Kaak­ku­rin Pe­sä­tiel­lä liik­ku­nees­ta huo­mio­tak­kiin pu­keu­tu­nees­ta mie­hes­tä

20.09.2022 12:17
Vastaan on tullut uhkailuja ja sorkkarautakin, kun pyöräpartio etsii Oulussa varastettuja fillareita palauttaakseen ne omistajille – Poliisi partion toiminnasta: "On vaarana, että syyllistyy itse rikokseen"

Vastaan on tullut uh­kai­lu­ja ja sork­ka­rau­ta­kin, kun pyö­rä­par­tio etsii Oulussa va­ras­tet­tu­ja fil­la­rei­ta pa­laut­taak­seen ne omis­ta­jil­le – Poliisi partion toi­min­nas­ta: "On vaa­ra­na, että syyl­lis­tyy itse ri­kok­seen"

19.09.2022 17:14 63
Tilaajille
Nuorisosäätiöön liittyvistä epäillyistä talousrikoksista lisää syytteitä ex-toimitusjohtaja Aki Haarolle – perui aiemmin tunnustuksensa

Nuo­ri­so­sää­tiöön liit­ty­vis­tä epäil­lyis­tä ta­lous­ri­kok­sis­ta lisää syyt­tei­tä ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja Aki Haa­rol­le – perui aiemmin tun­nus­tuk­sen­sa

19.09.2022 15:17
Vanhemmat
Törkeän rattijuopumuksen lukemat puhaltanut ajoi hätävilkut päällä Kemissä – useita rattijuopumuksia Meri-Lapissa viikonloppuna

Törkeän rat­ti­juo­pu­muk­sen lukemat pu­hal­ta­nut ajoi hä­tä­vil­kut päällä Kemissä – useita rat­ti­juo­pu­muk­sia Me­ri-La­pis­sa vii­kon­lop­pu­na

18.09.2022 14:49 1
Tilaajille
IL: Takaa-ajettu mies piiloutui vessaan Oulun Teuvo Pakkalan koululla perjantaina

IL: Ta­kaa-ajet­tu mies pii­lou­tui vessaan Oulun Teuvo Pak­ka­lan kou­lul­la per­jan­tai­na

17.09.2022 23:17 3