SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Rikokset ja oikeustoimet
Viimeisin 4 tuntia

Kak­sik­koa epäil­lään Sii­ka­joel­la teh­dys­tä taposta ja ki­ris­tyk­ses­tä – kä­rä­jä­oi­keus päätti jatkaa van­git­se­mis­ta

16:51
Tilaajille
Viikko

Mur­has­ta tuo­mi­tut vangit ottivat kaksi var­ti­jaa pant­ti­van­gik­si ruot­sa­lai­ses­sa van­ki­las­sa – tilanne on päät­ty­nyt

21.07.2021 23:06 2

Hyvän päivän tuttu rais­ka­si baa­ris­sa – Punks­too pal­jas­taa mu­siik­ki­pii­reis­sä ta­pah­tu­van vä­ki­val­lan, jota vastaan ou­lu­lai­nen yh­dis­tys pyrkii tais­te­le­maan

21.07.2021 18:00 5
Tilaajille

Ih­mis­kau­pan uhrien aut­ta­mis­jär­jes­tel­mäs­sä oli ke­sä­kuun lopussa enemmän apua tar­vit­se­via kuin koskaan

21.07.2021 12:44

Oulussa jär­jes­te­tään lauan­tai­na ra­sis­min vas­tai­nen mie­len­osoi­tus – jär­jes­tä­jien mukaan taus­tal­la Man­ner­hei­min­puis­ton hen­ki­ri­kos

21.07.2021 08:29 2

Mön­ki­jä­var­kau­det po­lii­sin riesana Ro­va­nie­mel­lä – Anas­te­tuil­la mön­ki­jöil­lä on anas­tet­tu lisää omai­suut­ta

19.07.2021 13:04
Tilaajille
Kolumni

Huu­me­po­li­tiik­ka on tois­ta­nut samoja vir­hei­tä yli 50 vuotta

19.07.2021 16:38 18
Tilaajille

Me­ri-La­pis­sa rat­ti­juo­pu­muk­sia ja pa­hoin­pi­te­lyi­tä – Ke­min­maas­sa nainen riehui hei­nä­sei­pään kanssa

17.07.2021 10:28
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Muu­ta­man sadan euron velan pe­ri­mi­nen äityi vä­ki­val­tai­sek­si – mies tuo­mit­tiin yli kah­dek­si vuo­dek­si van­keu­teen

15.07.2021 20:40
Tilaajille

Net­ti­hui­ja­rit ujut­ta­vat hui­jaus­si­vu­ja verk­ko­ha­kui­hin – vältä kir­jau­tu­mis­ta verk­ko­pank­kiin ha­ku­ko­neen kautta

15.07.2021 09:26

Miehet toivat yli 36 kiloa nuuskaa Haa­pa­ran­nal­ta Suomeen – väit­ti­vät os­ta­neen­sa omaan käyt­töön, tuomio lankesi sa­la­kul­je­tuk­ses­ta ja ve­ro­pe­tok­ses­ta

14.07.2021 22:37 4
Tilaajille

17-vuo­tiaan epäil­lään kul­jet­ta­neen autoa hu­ma­las­sa – kaksi ala­ikäis­tä louk­kaan­tui auton syök­syt­tyä tieltä Sie­vis­sä

13.07.2021 14:12

Poliisi tutkii Pu­das­jär­ven vä­ki­val­ta­ri­kos­ta – ri­kos­ni­mik­kei­nä törkeä pa­hoin­pi­te­ly ja pa­hoin­pi­te­ly

13.07.2021 10:28

Man­ner­hei­min­puis­ton hen­ki­ri­kok­sen esi­tut­kin­ta jatkuu – tut­kin­nan­joh­ta­ja toivoo malttia kes­kus­te­luun teon mah­dol­li­sis­ta mo­tii­veis­ta

13.07.2021 10:12
Tilaajille

Kem­pe­lees­sä tehdyn tapon tuomio koveni ho­vi­oi­keu­des­sa – 24-vuo­tias nainen puu­kot­ti toista kol­mio­draa­man päät­teek­si

12.07.2021 20:24
Tilaajille

Mu­hok­sen entisen hal­lin­to­joh­ta­jan va­li­tuk­set ja tut­kin­ta­pyyn­tö menivät nurin

12.07.2021 16:00
Tilaajille

Rat­ti­juo­pu­muk­sia ja pa­hoin­pi­te­ly – Me­ri-La­pin po­lii­sil­le riitti ri­kok­sia tut­kit­ta­vak­si vii­kon­lop­pu­na

11.07.2021 15:10 1

Ka­jaa­ni­lai­sil­le po­lii­seil­le tuomiot vamman tuot­ta­muk­ses­ta ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta – har­joi­tus­ase jäi tar­kis­ta­mat­ta, yksi louk­kaan­tui

10.07.2021 19:04
Tilaajille

Hu­ma­lais­ta häi­riö­käy­tös­tä ja rat­ti­juop­po­ja – lämmin sää hou­kut­te­li ou­lu­lai­set ulos ja piti po­lii­sin kii­rei­se­nä per­jan­tai­na

10.07.2021 09:09 8

Po­lii­sil­la vä­ki­val­ta­ri­kok­seen liit­ty­vä tehtävä Pu­das­jär­vel­lä, yksi henkilö otettu kiinni

09.07.2021 22:06 4