Uintikielto: Oulun kau­pun­ki sel­vit­tää, mistä Nal­li­ka­rin ui­ma­ve­den heik­ke­ne­mi­nen johtuu

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Rikokset ja oikeustoimet
Viikko
Neljä henkilöä tuli luvatta Venäjältä Suomeen Suomussalmella ja haki turvapaikkaa

Neljä hen­ki­löä tuli luvatta Ve­nä­jäl­tä Suomeen Suo­mus­sal­mel­la ja haki tur­va­paik­kaa

27.06.2022 12:17 24
Kainuun rajavartiosto: Neljä ulkomaalaista liikkui luvatta rajavyöhykkeellä juhannusaattona – kaikille sakkoja

Kainuun ra­ja­var­tios­to: Neljä ul­ko­maa­lais­ta liikkui luvatta ra­ja­vyö­hyk­keel­lä ju­han­nus­aat­to­na – kai­kil­le sakkoja

27.06.2022 09:43 1
Liikenteessä hurjastelijat ja päihtyneet työllistivät poliisia Kainuussa – poliisi pyytää havaintoja auton vahingoittamisesta Kajaanissa

Lii­ken­tees­sä hur­jas­te­li­jat ja päih­ty­neet työl­lis­ti­vät po­lii­sia Kai­nuus­sa – poliisi pyytää ha­vain­to­ja auton va­hin­goit­ta­mi­ses­ta Ka­jaa­nis­sa

26.06.2022 23:21 2
Vesijetin ja moottoriveneen kuljettajia epäillään vesiliikennejuopumuksesta Rovaniemellä

Ve­si­je­tin ja moot­to­ri­ve­neen kul­jet­ta­jia epäil­lään ve­si­lii­ken­ne­juo­pu­muk­ses­ta Ro­va­nie­mel­lä

26.06.2022 17:07
Tilaajille
Mies kuljetti autoa ilman ajo-oikeutta Kuusamossa – hallusta löydettiin myös luvaton kaasusumutin

Mies kul­jet­ti autoa ilman ajo-oi­keut­ta Kuu­sa­mos­sa – hal­lus­ta löy­det­tiin myös luvaton kaa­su­su­mu­tin

26.06.2022 13:38 3
Juhannuspäivä oli Oulun poliisille kiireinen – erityisesti Kalajoen juhannus työllisti virkavaltaa lauantaina

Ju­han­nus­päi­vä oli Oulun po­lii­sil­le kii­rei­nen – eri­tyi­ses­ti Ka­la­joen ju­han­nus työl­lis­ti vir­ka­val­taa lauan­tai­na

26.06.2022 08:51
Norjan poliisi tutkii Oslon ampumista terroritekona – kaksi kuoli ja 19 haavoittui juhannusyön iskussa

Norjan poliisi tutkii Oslon am­pu­mis­ta ter­ro­ri­te­ko­na – kaksi kuoli ja 19 haa­voit­tui ju­han­nus­yön iskussa

25.06.2022 10:39 2
Juhannusyö oli Oulun poliisille kiireinen – häiriökäyttäytymiset, pahoinpitelyt ja rattijuopumukset työllistivät

Ju­han­nus­yö oli Oulun po­lii­sil­le kii­rei­nen – häi­riö­käyt­täy­ty­mi­set, pa­hoin­pi­te­lyt ja rat­ti­juo­pu­muk­set työl­lis­ti­vät

25.06.2022 19:59 9
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sek­suaa­li­nen häi­rin­tä on aina val­lan­käyt­töä

24.06.2022 05:30 1
Tilaajille
Oulun ravintolamaailmaan kytkeytyvän talousrikosvyyhdin päätekijälle vuosien vankeustuomio – veronkiertoa, tekaistuja kuitteja, luokattoman huonoja palkkoja

Oulun ra­vin­to­la­maail­maan kyt­key­ty­vän ta­lous­ri­kos­vyyh­din pää­te­ki­jäl­le vuosien van­keus­tuo­mio – ve­ron­kier­toa, te­kais­tu­ja kuit­te­ja, luo­kat­to­man huonoja palk­ko­ja

23.06.2022 15:18 13
Tilaajille
Syyttäjä: Valelähihoitaja huijasi hoivakotia Pohjois-Pohjanmaalla ja käytti vanhuksen pankkikorttia omiin menoihinsa – vaaditaan ehdollista ja sakkoja

Syyt­tä­jä: Va­le­lä­hi­hoi­ta­ja huijasi hoi­va­ko­tia Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja käytti van­huk­sen pank­ki­kort­tia omiin me­noi­hin­sa – vaa­di­taan eh­dol­lis­ta ja sakkoja

22.06.2022 14:58 1
Tilaajille
Oulun seudulla asuva mies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen suvun vanhan aseen luvattomasta hallussapidosta

Oulun seu­dul­la asuva mies tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen suvun vanhan aseen lu­vat­to­mas­ta hal­lus­sa­pi­dos­ta

22.06.2022 10:49 9
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Käräjäoikeus antoi Helvetin enkelien jäsenille tuomiot oululaisravintolassa tapahtuneesta pahoinpitelystä, jossa uhri menetti tajunsa –  täysjäsenelle vankeutta ja kokelaalle ehdollista

Kä­rä­jä­oi­keus antoi Hel­ve­tin en­ke­lien jä­se­nil­le tuomiot ou­lu­lais­ra­vin­to­las­sa ta­pah­tu­nees­ta pa­hoin­pi­te­lys­tä, jossa uhri menetti tajunsa –  täys­jä­se­nel­le van­keut­ta ja ko­ke­laal­le eh­dol­lis­ta

21.06.2022 18:40
Tilaajille
29-vuotiaalle miehelle yli kahden vuoden vankeustuomio alaikäisen törkeästä raiskauksesta Oulussa

29-vuo­tiaal­le mie­hel­le yli kahden vuoden van­keus­tuo­mio ala­ikäi­sen tör­keäs­tä rais­kauk­ses­ta Oulussa

21.06.2022 17:34 7
Tilaajille
Vaalan uuden vankilan rakennustyöt käynnistyvät elokuussa – valmistuu vuonna 2024

Vaalan uuden van­ki­lan ra­ken­nus­työt käyn­nis­ty­vät elo­kuus­sa – val­mis­tuu vuonna 2024

21.06.2022 11:06 4
Jokilaaksojen pelastuslaitos velvoitettiin työtuomioistuimessa korvaamaan lähes 1,8 miljoonan palkkasaatavat

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos vel­voi­tet­tiin työ­tuo­mio­is­tui­mes­sa kor­vaa­maan lähes 1,8 mil­joo­nan palk­ka­saa­ta­vat

20.06.2022 12:30 13
Nainen aiheutti kaksi kolaria Raksilassa muutaman minuutin välein – käräjäoikeus tuomitsi teosta sakkoihin

Nainen ai­heut­ti kaksi kolaria Rak­si­las­sa muu­ta­man mi­nuu­tin välein – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si teosta sak­koi­hin

20.06.2022 11:18 12
Tilaajille
Poliisi jakoi noin sata sakkoa ja määräsi 15 kuljettajaa ajokieltoon liikenteen tehovalvonnassa Kemi-Tornion alueella

Poliisi jakoi noin sata sakkoa ja määräsi 15 kul­jet­ta­jaa ajo­kiel­toon lii­ken­teen te­ho­val­von­nas­sa Ke­mi-Tor­nion alueel­la

19.06.2022 23:18 7
Rattijuoppo törttöili Kemissä – ajoi työkoneella moottoritielle ja junaradalle

Rat­ti­juop­po tört­töi­li Kemissä – ajoi työ­ko­neel­la moot­to­ri­tiel­le ja ju­na­ra­dal­le

19.06.2022 18:17 2
HS kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydmanin ahdistavasta käytöksestä naisia kohtaan – Petteri Orpon mukaan epäilyjen vakavuus ja mittakaava selvisivät hänelle tänään

HS kir­joit­taa ko­koo­muk­sen kan­sa­ne­dus­ta­ja Wille Ryd­ma­nin ah­dis­ta­vas­ta käy­tök­ses­tä naisia kohtaan – Petteri Orpon mukaan epäi­ly­jen va­ka­vuus ja mit­ta­kaa­va sel­vi­si­vät hänelle tänään

19.06.2022 23:21 60