Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Rikokset ja oikeustoimet
Viimeisin 12 tuntia
Neljää ihmistä ammuttu Tukholmassa – ammuskelu on jo kolmas samana viikonloppuna

Neljää ihmistä ammuttu Tuk­hol­mas­sa – am­mus­ke­lu on jo kolmas samana vii­kon­lop­pu­na

10.06.2023 20:58
Viikko
Trumpin hallussa oli salaisia asiakirjoja muun muassa ydinaseista ja aseohjelmista

Trumpin hal­lus­sa oli sa­lai­sia asia­kir­jo­ja muun muassa ydin­aseis­ta ja ase­oh­jel­mis­ta

09.06.2023 22:10 20
Nainen puukotti avopuolisoaan jalkaan Raahessa – oikeudessa hän selitti tekoa diabeteksen aiheuttamalla aggressiivisuudella

Nainen puu­kot­ti avo­puo­li­soaan jalkaan Raa­hes­sa – oi­keu­des­sa hän selitti tekoa dia­be­tek­sen ai­heut­ta­mal­la ag­gres­sii­vi­suu­del­la

09.06.2023 13:08
Tilaajille
Oululainen ravintola maksoi kokeille vuosia liian pientä palkkaa, käräjäoikeus tuomitsi ravintoloitsijat vankeuteen – määrättiin maksamaan satojen tuhansien eurojen korvaukset

Ou­lu­lai­nen ra­vin­to­la maksoi ko­keil­le vuosia liian pientä palk­kaa, kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si ra­vin­to­loit­si­jat van­keu­teen – mää­rät­tiin mak­sa­maan satojen tu­han­sien eurojen kor­vauk­set

08.06.2023 15:36 35
Tilaajille
Oulussa ja Kainuussa on varastettu useita katalysaattoreita kevään aikana

Oulussa ja Kai­nuus­sa on va­ras­tet­tu useita ka­ta­ly­saat­to­rei­ta kevään aikana

08.06.2023 10:54 1
Kalajoen suurpalon tupakkateoria kyseenalaistettiin hovioikeudessa – Syytetyn puolustus äimistelee käräjätuomiota: "Palon syttymiselle on valtavasti mahdollisuuksia"

Ka­la­joen suur­pa­lon tu­pak­ka­teo­ria ky­seen­alais­tet­tiin ho­vi­oi­keu­des­sa – Syy­te­tyn puo­lus­tus äi­mis­te­lee kä­rä­jä­tuo­mio­ta: "Palon syt­ty­mi­sel­le on val­ta­vas­ti mah­dol­li­suuk­sia"

07.06.2023 17:48 9
Tilaajille
Enää yksi salaista tietoa netissä levittäneistä on vangittuna – Oulun KRP:n tutkinnanjohtajan mukaan esitutkinta on edennyt ihan hyvin

Enää yksi sa­lais­ta tietoa netissä le­vit­tä­neis­tä on van­git­tu­na – Oulun KRP:n tut­kin­nan­joh­ta­jan mukaan esi­tut­kin­ta on edennyt ihan hyvin

07.06.2023 16:58 1
Tilaajille
KHO ei tutki ympäristöjärjestöjen ilmastovalitusta – järjestöjen toivoma  ensimmäinen ilmasto-oikeudenkäynti ei toteudu

KHO ei tutki ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö­jen il­mas­to­va­li­tus­ta – jär­jes­tö­jen toivoma en­sim­mäi­nen il­mas­to-oi­keu­den­käyn­ti ei toteudu

07.06.2023 10:57 3
Kalajoen suurta maastopaloa käsitellään tänään hovioikeudessa – kiistakysymyksenä alueella liikkuneen työmiehen tupakointi

Ka­la­joen suurta maas­to­pa­loa kä­si­tel­lään tänään ho­vi­oi­keu­des­sa – kiis­ta­ky­sy­myk­se­nä alueel­la liik­ku­neen työ­mie­hen tu­pa­koin­ti

07.06.2023 07:00 5
Tilaajille
Kahden miehen suukopu johti puukotukseen ravintolan vessassa Pudasjärvellä – kääntöveitsellä lyöneelle vankeutta

Kahden miehen suukopu johti puu­ko­tuk­seen ra­vin­to­lan ves­sas­sa Pu­das­jär­vel­lä – kään­tö­veit­sel­lä lyö­neel­le van­keut­ta

06.06.2023 14:46
Tilaajille
Kutsuvieraiden lähdettyä Oulun uuden oikeustalon vessasta kuului kumahdus – Nyt kaikki wc-tilat pitää tarkistaa

Kut­su­vie­rai­den läh­det­tyä Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuului ku­mah­dus – Nyt kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

05.06.2023 13:17 95
Tilaajille
Helsingin Sanomien ex-päätoimittaja Kaius Niemi siirtyy konsulttiyhtiö Milttonille

Hel­sin­gin Sa­no­mien ex-pää­toi­mit­ta­ja Kaius Niemi siirtyy kon­sult­ti­yh­tiö Milt­to­nil­le

05.06.2023 11:06 1
Pahoinpitelyssä Kuusamon keskustassa käytettiin teräasetta ja kaasua, useita kiinni

Pa­hoin­pi­te­lys­sä Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa käy­tet­tiin te­rä­aset­ta ja kaasua, useita kiinni

05.06.2023 10:36
18-vuotias kuski kaahasi moottoritiellä 187 kilometrin tuntivauhtia – hurjat ylinopeudet ja pahoinpitelyt työllistivät poliisia Meri-Lapissa viikonloppuna

18-vuo­tias kuski kaahasi moot­to­ri­tiel­lä 187 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia – hurjat yli­no­peu­det ja pa­hoin­pi­te­lyt työl­lis­ti­vät po­lii­sia Me­ri-La­pis­sa vii­kon­lop­pu­na

04.06.2023 11:47 2
Tilaajille
Sadat nuoret juhlivat koulujen päättymistä Oulun torin tuntumassa – poliisi poisti alkoholijuomia ja kirjasi lastensuojeluilmoituksia

Sadat nuoret juh­li­vat kou­lu­jen päät­ty­mis­tä Oulun torin tun­tu­mas­sa – ­po­lii­si poisti al­ko­ho­li­juo­mia ja kirjasi las­ten­suo­je­lu­il­moi­tuk­sia

04.06.2023 08:48
Kuukausi ja vanhemmat
Poliisi odotti koulujen päättäjäispäivän illasta vilkasta, vaikka Oulussa juhlapäivän sää on suorastaan kolea

Poliisi odotti kou­lu­jen päät­tä­jäis­päi­vän illasta vil­kas­ta, vaikka Oulussa juh­la­päi­vän sää on suo­ras­taan kolea

03.06.2023 21:44 1
Tilaajille
Poliisi pysäytti epäiltyjä rattijuoppoja Kemissä ja Torniossa varhain lauantaina

Poliisi py­säyt­ti epäil­ty­jä rat­ti­juop­po­ja Kemissä ja Tor­nios­sa varhain lauan­tai­na

03.06.2023 10:32
Tilaajille
Poliisi sai kiinni yksityisasuntoon murtautuneet henkilöt Kemissä – anastettu omaisuus saatiin takaisin

Poliisi sai kiinni yk­si­tyis­asun­toon mur­tau­tu­neet hen­ki­löt Kemissä – anas­tet­tu omai­suus saatiin ta­kai­sin

03.06.2023 10:10 1
Tilaajille
Ampumaradan murtovarkaat veivät satoja kiloja messinkihylsyjä Kuusamossa

Am­pu­ma­ra­dan mur­to­var­kaat veivät satoja kiloja mes­sin­ki­hyl­sy­jä Kuu­sa­mos­sa

03.06.2023 09:00
Tilaajille
Poliisi: Nuoren naisen surma Oulun Hiirosessa siirretty syyttäjälle, esitutkintaa jatketaan yhä – neljää epäillään murhasta

Po­lii­si: Nuoren naisen surma Oulun Hii­ro­ses­sa siir­ret­ty syyt­tä­jäl­le, esi­tut­kin­taa jat­ke­taan yhä – neljää epäil­lään mur­has­ta

02.06.2023 16:18
Tilaajille