Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Recep Tayyip Erdogan
Silkka raha painaa nyt Erdoğanille – Turkin hallituksen ärhäkkä äärioikeistolaispuolue voi vielä jarruttaa Ruotsin Nato-jäsenyyttä

Silkka raha painaa nyt Er­doğa­nil­le – Turkin hal­li­tuk­sen ärhäkkä ää­ri­oi­keis­to­lais­puo­lue voi vielä jar­rut­taa Ruotsin Na­to-jä­se­nyyt­tä

22.07.2023 18:30 6
Tilaajille
Venäjä iski lennokeilla Kiovaan toista päivää peräkkäin – ISW: lennokki-iskut todennäköisesti vastaus Nato-huippukokoukseen ja mahdollinen viesti Erdoganille

Venäjä iski len­no­keil­la Kiovaan toista päivää pe­räk­käin – ISW: len­nok­ki-is­kut to­den­nä­köi­ses­ti vastaus Na­to-huip­pu­ko­kouk­seen ja mah­dol­li­nen viesti Er­do­ga­nil­le

12.07.2023 10:43 4
Turkin iltalypsyistä huolimatta Ruotsin jäsenyys Natossa varmistui
Pääkirjoitus

Turkin il­ta­lyp­syis­tä huo­li­mat­ta Ruotsin jä­se­nyys Natossa var­mis­tui

11.07.2023 20:00 18
Tilaajille
Kommentti: Erdoğanin sarjalypsy tuotti tulosta ja Ruotsi kiittää – yli 200 vuotta sotilaallisesti liittoutumattomana pysynyt Ruotsi seuraa Suomea Natoon

Kom­ment­ti: Er­doğa­nin sar­ja­lyp­sy tuotti tulosta ja Ruotsi kiittää – yli 200 vuotta so­ti­laal­li­ses­ti liit­tou­tu­mat­to­ma­na pysynyt Ruotsi seuraa Suomea Natoon

11.07.2023 10:40 1
Tilaajille
"Jenkit painostamaan sitä Turkin hymypoikaa" – Suomalaiset arvostelevat Nato-umpisolmusta kovin sanoin Turkkia ja Unkaria, mutta myös Ruotsia

"Jenkit pai­nos­ta­maan sitä Turkin hy­my­poi­kaa" – Suo­ma­lai­set ar­vos­te­le­vat Na­to-um­pi­sol­mus­ta kovin sanoin Turkkia ja Un­ka­ria, mutta myös Ruotsia

18.06.2023 18:30 2
Tilaajille
Ruotsi voi olla Naton jäsen jo lähiviikkoina, sillä kauppamies ja presidentti Recep Tayyip Erdoğan on saamassa sen, mitä on vaatinut
Pääkirjoitus

Ruotsi voi olla Naton jäsen jo lä­hi­viik­koi­na, sillä kaup­pa­mies ja pre­si­dent­ti Recep Tayyip Erdoğan on saa­mas­sa sen, mitä on vaa­ti­nut

31.05.2023 20:00 6
Tilaajille
Erdogan lähestyy voittoa Turkin presidentinvaaleissa, kun äänistä lähes kaikki on laskettu, kertoo valtiollinen media

Erdogan lä­hes­tyy voittoa Turkin pre­si­den­tin­vaa­leis­sa, kun äänistä lähes kaikki on las­ket­tu, kertoo val­tiol­li­nen media

28.05.2023 20:58 6
Analyysi: Erdoğan jyrää yhä Turkissa – Presidentinvaalien haastaja Kılıçdaroğlu vetoaa kovan linjan nationalisteihin, mutta tie presidentiksi näyttää vaikealta

Ana­lyy­si: Erdoğan jyrää yhä Tur­kis­sa – Pre­si­den­tin­vaa­lien haas­ta­ja Kılıç­da­roğ­lu vetoaa kovan linjan na­tio­na­lis­tei­hin, mutta tie pre­si­den­tik­si näyttää vai­keal­ta

27.05.2023 18:30 4
Tilaajille
Toinen kierros todennäköinen Turkin presidentinvaaleissa, ehdokkaiden äänisaaliit jäämässä alle 50 prosentin

Toinen kierros to­den­nä­köi­nen Turkin pre­si­den­tin­vaa­leis­sa, eh­dok­kai­den ää­ni­saa­liit jää­mäs­sä alle 50 pro­sen­tin

15.05.2023 08:44 4
Turkin vaaleissa äänestysprosentti hipoi alustavien tietojen mukaan 90:tä

Turkin vaa­leis­sa ää­nes­tys­pro­sent­ti hipoi alus­ta­vien tie­to­jen mukaan 90:tä

14.05.2023 23:02
Turkin parlamentti ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden yksimielisesti

Turkin par­la­ment­ti ra­ti­fioi Suomen Na­to-jä­se­nyy­den yk­si­mie­li­ses­ti

31.03.2023 06:43 3
Eduskunnan oikeusasiamiehelle tehty useita kanteluita Helsingin poliisin toiminnasta Erdogan-mielenilmauksissa

Edus­kun­nan oi­keus­asia­mie­hel­le tehty useita kan­te­lui­ta Hel­sin­gin po­lii­sin toi­min­nas­ta Er­do­gan-mie­le­nil­mauk­sis­sa

29.03.2023 14:15 4
Johtajan yliherkkä nahka ei tarvitse erityissuojelua
Pääkirjoitus

Joh­ta­jan yli­herk­kä nahka ei tar­vit­se eri­tyis­suo­je­lua

28.03.2023 20:00 40
Tilaajille
Poliisihallitus aikoo aloittaa selvityksen poliisin toiminnasta mielenosoituksissa, jotka ovat koskeneet Turkin presidenttiä

Po­lii­si­hal­li­tus aikoo aloit­taa sel­vi­tyk­sen po­lii­sin toi­min­nas­ta mie­le­no­soi­tuk­sis­sa, jotka ovat kos­ke­neet Turkin pre­si­dent­tiä

28.03.2023 11:25 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Erdogan pani Suomen ul­ko­po­li­tii­kan rai­teil­leen

21.03.2023 05:00
Tilaajille
Kommentti: Niinistön Turkin-vierailu antaa toivoa ratkaisevasta Nato-käänteestä – Erdoğan saattaa kuitenkin käyttää Suomen hyväksymistä vipuvartena Ruotsin kiristämiseen

Kom­ment­ti: Nii­nis­tön Tur­kin-vie­rai­lu antaa toivoa rat­kai­se­vas­ta Na­to-kään­tees­tä – Erdoğan saattaa kui­ten­kin käyttää Suomen hy­väk­sy­mis­tä vi­pu­var­te­na Ruotsin ki­ris­tä­mi­seen

15.03.2023 12:50 20
Tilaajille
Koraanin polttoa tai pilakuvien piirtämistä Erdoganista voi pitää epäviisaana, mutta sananvapauteen kuuluvat ristiriidat
Kolumni

Ko­raa­nin polttoa tai pi­la­ku­vien piir­tä­mis­tä Er­do­ga­nis­ta voi pitää epä­vii­saa­na, mutta sa­nan­va­pau­teen kuu­lu­vat ris­ti­rii­dat

04.02.2023 06:00 7
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin Nato-taipaleelle voi vielä nousta uusiakin yllätyksiä, joiden järjestämistä Kreml kiittää
Pääkirjoitus

Suomen ja Ruotsin Na­to-tai­pa­leel­le voi vielä nousta uu­sia­kin yl­lä­tyk­siä, joiden jär­jes­tä­mis­tä Kreml kiittää

24.01.2023 16:18 31
Tilaajille
Erdoganin mukaan Ruotsin ei pidä odottaa tukea Nato-jäsenyydelleen Koraanin polttamisen jälkeen – Haavisto haluaisi kolmenkeskisen tapaamisen Turkin ja Ruotsin kanssa koolle mahdollisimman pian

Er­do­ga­nin mukaan Ruotsin ei pidä odottaa tukea Na­to-jä­se­nyy­del­leen Ko­raa­nin polt­ta­mi­sen jälkeen – Haa­vis­to ha­luai­si kol­men­kes­ki­sen ta­paa­mi­sen Turkin ja Ruotsin kanssa koolle mah­dol­li­sim­man pian

23.01.2023 22:05 49
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näin Turkin Bur­sas­ta tuli Oulun ystävä

09.10.2022 05:45 2
Tilaajille