Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa kuusi ylen­nys­tä – katso täältä kaikki it­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set

Ukrainan sota: Uk­rai­na­lais­äi­dit ker­to­vat, kuinka pa­ke­ni­vat las­ten­sa kanssa turvaan Ouluun

Luitko jo tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

turkki
Anadolu: Ruotsi karkotti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen miehen Turkkiin, miehellä Turkissa tuomio PKK:hon kuulumisesta

Ana­do­lu: Ruotsi kar­kot­ti kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saaneen miehen Turk­kiin, mie­hel­lä Tur­kis­sa tuomio PKK:hon kuu­lu­mi­ses­ta

03.12.2022 13:34 5
Turkki sanoo tehneensä ilmaiskuja pohjoiseen Syyriaan ja Irakiin – "Tilinteon aika", tviittasi Turkin puolustusministeriö

Turkki sanoo teh­neen­sä il­mais­ku­ja poh­joi­seen Syy­riaan ja Irakiin – "Ti­lin­teon aika", tviit­ta­si Turkin puo­lus­tus­mi­nis­te­riö

20.11.2022 16:27 7
Ainakin kuusi ihmistä kuoli räjähdyksessä Istanbulin keskustassa, Erdoganin mukaan merkit viittaavat terrorismiin

Ainakin kuusi ihmistä kuoli rä­jäh­dyk­ses­sä Is­tan­bu­lin kes­kus­tas­sa, Er­do­ga­nin mukaan merkit viit­taa­vat ter­ro­ris­miin

13.11.2022 18:45
Venäjä vetäytyi Mustanmeren viljanvientisopimuksesta – asiantuntijan mukaan kyse on yrityksestä painostaa ulkovaltoja Kremlin tavoitteiden taakse

Venäjä ve­täy­tyi Mus­tan­me­ren vil­jan­vien­ti­so­pi­muk­ses­ta – asian­tun­ti­jan mukaan kyse on yri­tyk­ses­tä pai­nos­taa ul­ko­val­to­ja Kremlin ta­voit­tei­den taakse

31.10.2022 23:22 6
Kreikan ja Turkin rajalta löytyi 92 siirtolaista puolialastomina – Kreikka syyttää Turkkia siirtolaisten pakottamisesta rajan yli

Kreikan ja Turkin rajalta löytyi 92 siir­to­lais­ta puo­li­alas­to­mi­na – Kreikka syyttää Turkkia siir­to­lais­ten pa­kot­ta­mi­ses­ta rajan yli

16.10.2022 23:18 2
Qt lähti rohkeasti rekrytoimaan sovelluskehittäjiä etänä ympäri maailmaa – 14 työperäistä maahanmuuttajaa on aloittanut Oulun toimistossa noin vuoden sisällä

Qt lähti roh­keas­ti rek­ry­toi­maan so­vel­lus­ke­hit­tä­jiä etänä ympäri maail­maa – 14 työ­pe­räis­tä maa­han­muut­ta­jaa on aloit­ta­nut Oulun toi­mis­tos­sa noin vuoden sisällä

16.10.2022 17:00 2
Tilaajille
Turkin presidentti Erdogan: Jos Nato tekisi Suomen kannalta suosiollisen päätöksen, Turkki tekisi vaadittavan

Turkin pre­si­dent­ti Er­do­gan: Jos Nato tekisi Suomen kan­nal­ta suo­siol­li­sen pää­tök­sen, Turkki tekisi vaa­dit­ta­van

07.10.2022 07:38 18
Zelenskyi vetosi YK:hon Zaporizhzhjan ydinvoimalan turvallisuuden varmistamiseksi – ilmaiskuissa kuollut Harkovassa ainakin 11

Ze­lens­kyi vetosi YK:hon Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si – il­mais­kuis­sa kuollut Har­ko­vas­sa ainakin 11

18.08.2022 20:27 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Na­to-jä­se­nyys on Suo­mel­le elin­tär­keä

13.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Sata ranskalaisparlamentaarikkoa tuomitsee Erdoganin kurdivastaisen "sodan politiikan" Pohjois-Syyriassa - "Länsimaat eivät voi enää katsoa toiseen suuntaan"

Sata rans­ka­lais­par­la­men­taa­rik­koa tuo­mit­see Er­do­ga­nin kur­di­vas­tai­sen "sodan po­li­tii­kan" Poh­jois-Syy­rias­sa - "Län­si­maat eivät voi enää katsoa toiseen suun­taan"

31.07.2022 11:33 11
Ukraina: Ensimmäiset viljalastit lähtevät satamista tällä viikolla

Uk­rai­na: En­sim­mäi­set vil­ja­las­tit läh­te­vät sa­ta­mis­ta tällä vii­kol­la

25.07.2022 19:38 10
Putin tapasi Turkin ja Iranin presidentit Teheranissa – keskustelujen aiheena Syyria ja Ukrainan vilja

Putin tapasi Turkin ja Iranin pre­si­den­tit Te­he­ra­nis­sa – kes­kus­te­lu­jen aiheena Syyria ja Uk­rai­nan vilja

19.07.2022 18:18 6
Turkin vaatimukset herättävät pelkoa Suomessa asuvissa kurdeissa – Kurdiliiton puheenjohtaja: "Yritän rauhoitella ihmisiä sanomalla, että Suomi on oikeusvaltio"

Turkin vaa­ti­muk­set he­rät­tä­vät pelkoa Suo­mes­sa asu­vis­sa kur­deis­sa – Kur­di­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja: "Yritän rau­hoi­tel­la ihmisiä sa­no­mal­la, että Suomi on oi­keus­val­tio"

09.07.2022 18:30 1
Tilaajille
Turkki pelasi pari vuotta sitten Natossa Baltialla niin kuin nyt Suomella ja Ruotsilla
Kolumni

Turkki pelasi pari vuotta sitten Natossa Bal­tial­la niin kuin nyt Suo­mel­la ja Ruot­sil­la

06.07.2022 06:00 19
Tilaajille
Haavisto: Suomi noudattaa Madridissa sovittua – yksittäisistä henkilöistä tai nimilistoista ei keskusteltu Turkin kanssa

Haa­vis­to: Suomi nou­dat­taa Mad­ri­dis­sa so­vit­tua – yk­sit­täi­sis­tä hen­ki­löis­tä tai ni­mi­lis­tois­ta ei kes­kus­tel­tu Turkin kanssa

01.07.2022 17:32 18
Turkin Erdogan vaatii Suomea ja Ruotsia pitämään kiinni lupauksista

Turkin Erdogan vaatii Suomea ja Ruotsia pi­tä­mään kiinni lu­pauk­sis­ta

30.06.2022 22:23
Ruotsi joutuu varomaan sanojaan Turkki-sopimuksen vuoksi – Odotettu yhteisymmärrysasiakirja herättää myös Suomessa vaikeita kysymyksiä

Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

29.06.2022 15:45 8
Tilaajille
Turkkilaismedioissa julkaistiin lista sopimuksesta Suomen ja Ruotsin kanssa: puolustusteollisuuden vientikieltoja vältettävä, PKK:n vastaista yhteistyötä luvassa

Turk­ki­lais­me­diois­sa jul­kais­tiin lista so­pi­muk­ses­ta Suomen ja Ruotsin kanssa: puo­lus­tus­teol­li­suu­den vien­ti­kiel­to­ja väl­tet­tä­vä, PKK:n vas­tais­ta yh­teis­työ­tä luvassa

29.06.2022 08:32 18
Turkki-jumi on Suomelle outo ja kiusallinen episodi, mutta turvallisuuttamme se tuskin voi horjuttaa
Pääkirjoitus

Turk­ki-ju­mi on Suo­mel­le outo ja kiu­sal­li­nen epi­so­di, mutta tur­val­li­suut­tam­me se tuskin voi hor­jut­taa

16.06.2022 16:05 14
Tilaajille
Analyysi: Stoltenberg ja Niinistö lähettivät Kultarannasta arvostavan viestin Nato-liittolainen Turkille – "Suomen jäsenyydelle oli syy odottaa tukea kaikilta"

Ana­lyy­si: Stol­ten­berg ja Nii­nis­tö lä­het­ti­vät Kul­ta­ran­nas­ta ar­vos­ta­van viestin Na­to-liit­to­lai­nen Tur­kil­le – "Suomen jä­se­nyy­del­le oli syy odottaa tukea kai­kil­ta"

12.06.2022 18:46 4
Tilaajille