Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Jääkiekko: Kärpät otti viimein en­sim­mäi­sen kolmen pisteen voit­ton­sa

Oikeudenkäynnit: Hii­ro­sen hen­ki­ri­kok­ses­ta syy­tet­ty mies vyö­ryt­ti oi­keu­des­sa syytä toisen nis­koil­le

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

turkki
Turkin Erdogan: Ruotsi ei ole täyttänyt Nato-jäsenyyteen liittyvän asiakirjan ehtoja

Turkin Er­do­gan: Ruotsi ei ole täyt­tä­nyt Na­to-jä­se­nyy­teen liit­ty­vän asia­kir­jan ehtoja

16.09.2023 23:43 21
Venäjä iski lennokeilla Kiovaan toista päivää peräkkäin – ISW: lennokki-iskut todennäköisesti vastaus Nato-huippukokoukseen ja mahdollinen viesti Erdoganille

Venäjä iski len­no­keil­la Kiovaan toista päivää pe­räk­käin – ISW: len­nok­ki-is­kut to­den­nä­köi­ses­ti vastaus Na­to-huip­pu­ko­kouk­seen ja mah­dol­li­nen viesti Er­do­ga­nil­le

12.07.2023 10:43 4
Turkin iltalypsyistä huolimatta Ruotsin jäsenyys Natossa varmistui
Pääkirjoitus

Turkin il­ta­lyp­syis­tä huo­li­mat­ta Ruotsin jä­se­nyys Natossa var­mis­tui

11.07.2023 20:00 18
Tilaajille
Kommentti: Erdoğanin sarjalypsy tuotti tulosta ja Ruotsi kiittää – yli 200 vuotta sotilaallisesti liittoutumattomana pysynyt Ruotsi seuraa Suomea Natoon

Kom­ment­ti: Er­doğa­nin sar­ja­lyp­sy tuotti tulosta ja Ruotsi kiittää – yli 200 vuotta so­ti­laal­li­ses­ti liit­tou­tu­mat­to­ma­na pysynyt Ruotsi seuraa Suomea Natoon

11.07.2023 10:40 1
Tilaajille
Stoltenberg: Erdogan on luvannut toimittaa Ruotsin Nato-hakemuksen Turkin parlamentin ratifioitavaksi

Stol­ten­berg: Erdogan on lu­van­nut toi­mit­taa Ruotsin Na­to-ha­ke­muk­sen Turkin par­la­men­tin ra­ti­fioi­ta­vak­si

10.07.2023 23:24 11
Charles Michel: Palaverissa Turkin kanssa tutkittiin mahdollisuuksia nostaa EU:n ja Turkin yhteistyö takaisin etualalle – Turkki nosti EU-jäsenyyden esiin Ruotsin Nato-jäsenyyskysymyksessä

Charles Michel: Pa­la­ve­ris­sa Turkin kanssa tut­kit­tiin mah­dol­li­suuk­sia nostaa EU:n ja Turkin yh­teis­työ ta­kai­sin etu­alal­le – Turkki nosti EU-jä­se­nyy­den esiin Ruotsin Na­to-jä­se­nyys­ky­sy­myk­ses­sä

10.07.2023 22:30 4
Erdogan lähestyy voittoa Turkin presidentinvaaleissa, kun äänistä lähes kaikki on laskettu, kertoo valtiollinen media

Erdogan lä­hes­tyy voittoa Turkin pre­si­den­tin­vaa­leis­sa, kun äänistä lähes kaikki on las­ket­tu, kertoo val­tiol­li­nen media

28.05.2023 20:58 6
Analyysi: Erdoğan jyrää yhä Turkissa – Presidentinvaalien haastaja Kılıçdaroğlu vetoaa kovan linjan nationalisteihin, mutta tie presidentiksi näyttää vaikealta

Ana­lyy­si: Erdoğan jyrää yhä Tur­kis­sa – Pre­si­den­tin­vaa­lien haas­ta­ja Kılıç­da­roğ­lu vetoaa kovan linjan na­tio­na­lis­tei­hin, mutta tie pre­si­den­tik­si näyttää vai­keal­ta

27.05.2023 18:30 4
Tilaajille
Turkin vaaleissa äänestysprosentti hipoi alustavien tietojen mukaan 90:tä

Turkin vaa­leis­sa ää­nes­tys­pro­sent­ti hipoi alus­ta­vien tie­to­jen mukaan 90:tä

14.05.2023 23:02
Kirja-arvio: Nobel-palkittu kirjailija nostaa kuvitellun saaren historian näyttämöksi

Kir­ja-ar­vio: No­bel-pal­kit­tu kir­jai­li­ja nostaa ku­vi­tel­lun saaren his­to­rian näyt­tä­mök­si

12.05.2023 14:05
Tilaajille
Ulkoministeri Lavrov: Venäjä haluaa, että rauhanneuvottelut keskittyvät uuden maailmanjärjestyksen rakentamiseen

Ul­ko­mi­nis­te­ri Lavrov: Venäjä haluaa, että rau­han­neu­vot­te­lut kes­kit­ty­vät uuden maail­man­jär­jes­tyk­sen ra­ken­ta­mi­seen

07.04.2023 15:04 55
Turkin presidentti Erdogan on vahvistanut Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin – Suomen jäsenyys on vain päivien päässä

Turkin pre­si­dent­ti Erdogan on vah­vis­ta­nut Suomen Na­to-jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­nin – Suomen jä­se­nyys on vain päivien päässä

01.04.2023 14:35 48
Turkin parlamentti hyväksyi Suomen Nato-jäsenyyden yksimielisesti – Presidentti Niinistö kiitti Naton jäsenmaita Suomen jäsenyyden ratifioinnista

Turkin par­la­ment­ti hy­väk­syi Suomen Na­to-jä­se­nyy­den yk­si­mie­li­ses­ti – Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö kiitti Naton jä­sen­mai­ta Suomen jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­nis­ta

31.03.2023 06:28 51
Turkin parlamentti ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden yksimielisesti

Turkin par­la­ment­ti ra­ti­fioi Suomen Na­to-jä­se­nyy­den yk­si­mie­li­ses­ti

31.03.2023 06:43 3
Turkki ja Unkari vahvistamassa Suomen Nato-jäsenyyden kevään aikana – Niinistö kertoo vahvistavansa Nato-lait ensi viikolla

Turkki ja Unkari vah­vis­ta­mas­sa Suomen Na­to-jä­se­nyy­den kevään aikana – Nii­nis­tö kertoo vah­vis­ta­van­sa Na­to-lait ensi vii­kol­la

17.03.2023 18:55 27
Analyysi: Nato-haun kumma näytelmä saa erikoisen lopun – Suomi kantoi Ruotsia selässään aivan järjen rajamaille saakka

Ana­lyy­si: Na­to-haun kumma näy­tel­mä saa eri­koi­sen lopun – Suomi kantoi Ruotsia se­läs­sään aivan järjen ra­ja­mail­le saakka

16.03.2023 17:05 31
Tilaajille
Turkin ratifiointipäätös veisi Unkarilta tekosyyn olla hyväksymättä Suomen Nato-jäsenyyttä, sanoo tutkija – "Varmasti panee vauhtia Unkarissakin"

Turkin ra­ti­fioin­ti­pää­tös veisi Un­ka­ril­ta te­ko­syyn olla hy­väk­sy­mät­tä Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä, sanoo tutkija – "Var­mas­ti panee vauhtia Un­ka­ris­sa­kin"

16.03.2023 15:56 5
Erdoganin esikunnan edustaja vahvisti: Ilmoitusta Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymisestä odotetaan perjantaina

Er­do­ga­nin esi­kun­nan edus­ta­ja vah­vis­ti: Il­moi­tus­ta Suomen Na­to-jä­se­nyy­den hy­väk­sy­mi­ses­tä odo­te­taan per­jan­tai­na

15.03.2023 18:18 9
Kommentti: Niinistön Turkin-vierailu antaa toivoa ratkaisevasta Nato-käänteestä – Erdoğan saattaa kuitenkin käyttää Suomen hyväksymistä vipuvartena Ruotsin kiristämiseen

Kom­ment­ti: Nii­nis­tön Tur­kin-vie­rai­lu antaa toivoa rat­kai­se­vas­ta Na­to-kään­tees­tä – Erdoğan saattaa kui­ten­kin käyttää Suomen hy­väk­sy­mis­tä vi­pu­var­te­na Ruotsin ki­ris­tä­mi­seen

15.03.2023 12:50 20
Tilaajille
HS: Turkki ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden kahden kuukauden sisällä – Niinistö matkustaa Turkkiin tällä viikolla

HS: Turkki ra­ti­fioi Suomen Na­to-jä­se­nyy­den kahden kuu­kau­den sisällä – Nii­nis­tö mat­kus­taa Turk­kiin tällä vii­kol­la

15.03.2023 11:55 13