Pääkirjoitus: Tuore tut­ki­mus tuo esiin Oulun monet arkiset vah­vuu­det, ja siksi kiel­tei­sis­sä mie­li­ku­vis­sa ry­pe­mis­tä kan­nat­taa jo hillitä

Mielenterveys: Kuinka nuorta val­vo­taan OYSin psy­kiat­ri­sel­la osas­tol­la, jossa on muun muassa tu­pak­ka­paik­ka ja psy­koo­si­po­ti­lai­ta?

Jääkiekko: SM-sar­jan par­haa­na pe­laa­ja­na pal­ki­tun Markus Loposen te­ho­ket­ju johtaa Kärpät kul­ta­jah­tiin

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

turkki
Kuukausi
Turkki ja Unkari vahvistamassa Suomen Nato-jäsenyyden kevään aikana – Niinistö kertoo vahvistavansa Nato-lait ensi viikolla

Turkki ja Unkari vah­vis­ta­mas­sa Suomen Na­to-jä­se­nyy­den kevään aikana – Nii­nis­tö kertoo vah­vis­ta­van­sa Na­to-lait ensi vii­kol­la

17.03.2023 18:55 27
Analyysi: Nato-haun kumma näytelmä saa erikoisen lopun – Suomi kantoi Ruotsia selässään aivan järjen rajamaille saakka

Ana­lyy­si: Na­to-haun kumma näy­tel­mä saa eri­koi­sen lopun – Suomi kantoi Ruotsia se­läs­sään aivan järjen ra­ja­mail­le saakka

16.03.2023 17:05 31
Tilaajille
Turkin ratifiointipäätös veisi Unkarilta tekosyyn olla hyväksymättä Suomen Nato-jäsenyyttä, sanoo tutkija – "Varmasti panee vauhtia Unkarissakin"

Turkin ra­ti­fioin­ti­pää­tös veisi Un­ka­ril­ta te­ko­syyn olla hy­väk­sy­mät­tä Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä, sanoo tutkija – "Var­mas­ti panee vauhtia Un­ka­ris­sa­kin"

16.03.2023 15:56 5
Erdoganin esikunnan edustaja vahvisti: Ilmoitusta Suomen Nato-jäsenyyden hyväksymisestä odotetaan perjantaina

Er­do­ga­nin esi­kun­nan edus­ta­ja vah­vis­ti: Il­moi­tus­ta Suomen Na­to-jä­se­nyy­den hy­väk­sy­mi­ses­tä odo­te­taan per­jan­tai­na

15.03.2023 18:18 9
Kommentti: Niinistön Turkin-vierailu antaa toivoa ratkaisevasta Nato-käänteestä – Erdoğan saattaa kuitenkin käyttää Suomen hyväksymistä vipuvartena Ruotsin kiristämiseen

Kom­ment­ti: Nii­nis­tön Tur­kin-vie­rai­lu antaa toivoa rat­kai­se­vas­ta Na­to-kään­tees­tä – Erdoğan saattaa kui­ten­kin käyttää Suomen hy­väk­sy­mis­tä vi­pu­var­te­na Ruotsin ki­ris­tä­mi­seen

15.03.2023 12:50 20
Tilaajille
HS: Turkki ratifioi Suomen Nato-jäsenyyden kahden kuukauden sisällä – Niinistö matkustaa Turkkiin tällä viikolla

HS: Turkki ra­ti­fioi Suomen Na­to-jä­se­nyy­den kahden kuu­kau­den sisällä – Nii­nis­tö mat­kus­taa Turk­kiin tällä vii­kol­la

15.03.2023 11:55 12
Turkin opposition presidenttiehdokas Kemal Kilicdaroglu kiilannut Erdoganin ohi jo kolmessa mielipidemittauksessa

Turkin op­po­si­tion pre­si­dent­ti­eh­do­kas Kemal Ki­lic­da­rog­lu kii­lan­nut Er­do­ga­nin ohi jo kol­mes­sa mie­li­pi­de­mit­tauk­ses­sa

11.03.2023 14:50 3
Suomessa vieraileva Naton Stoltenberg: Suomen ja Ruotsin Nato-neuvotteluissa tapahtunut edistystä – Marinin mukaan jäsenyyksien venyminen on taakka myös Natolle

Suo­mes­sa vie­rai­le­va Naton Stol­ten­berg: Suomen ja Ruotsin Na­to-neu­vot­te­luis­sa ta­pah­tu­nut edis­tys­tä – Marinin mukaan jä­se­nyyk­sien ve­ny­mi­nen on taakka myös Natolle

28.02.2023 12:51 10
Vanhemmat
Turkin ulkoministeri: "Saatamme erottaa Ruotsin ja Suomen jäsenyysprosessit" – neuvottelut jatkuvat 9. maaliskuuta

Turkin ul­ko­mi­nis­te­ri: "Saa­tam­me erottaa Ruotsin ja Suomen jä­se­nyysp­ro­ses­sit" – neu­vot­te­lut jat­ku­vat 9. maa­lis­kuu­ta

27.02.2023 12:09 19
Presidentti Niinistön mukaan on vaikeaa torjua sitä, jos Turkki haluaa ratifioida vain Suomen Nato-jäsenyyden

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön mukaan on vaikeaa torjua sitä, jos Turkki haluaa ra­ti­fioi­da vain Suomen Na­to-jä­se­nyy­den

18.02.2023 18:21 18
Turkissa ja Syyriassa maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut yli 40 000:n

Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa maan­jä­ris­tyk­sen kuo­lon­uh­rien määrä on noussut yli 40 000:n

16.02.2023 23:57
Turkissa ja Syyriassa maanjäristyksen vuoksi kuolleita lähes 25 000 – pelastustyöntekijät jatkavat henkiin jääneiden etsintöjä

Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa maan­jä­ris­tyk­sen vuoksi kuol­lei­ta lähes 25 000 – pe­las­tus­työn­te­ki­jät jat­ka­vat henkiin jää­nei­den et­sin­tö­jä

11.02.2023 14:08 1
Maanjäristyksessä jo yli 19 000 kuollutta Turkissa ja Syyriassa – Luoteis-Syyriaan on vaikeuksia toimittaa apua

Maan­jä­ris­tyk­ses­sä jo yli 19 000 kuol­lut­ta Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa – ­Luo­teis-Syy­riaan on vai­keuk­sia toi­mit­taa apua

09.02.2023 19:57
Maanjäristyksessä jo ainakin yli 17 500 kuollutta Turkissa ja Syyriassa

Maan­jä­ris­tyk­ses­sä jo ainakin yli 17 500 kuol­lut­ta Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa

09.02.2023 14:30
Tuhoisa maanjäristys panee Erdoğanin luottamuksen koetteelle mutta voi myös lientää kansainvälisiä suhteita
Pääkirjoitus

Tuhoisa maan­jä­ris­tys panee Er­doğa­nin luot­ta­muk­sen koet­teel­le mutta voi myös lientää kan­sain­vä­li­siä suh­tei­ta

08.02.2023 20:00 2
Tilaajille
Maanjäristyksen uhrimäärä Turkissa ja Syyriassa nousi jo yli 9 500:n

Maan­jä­ris­tyk­sen uh­ri­mää­rä Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa nousi jo yli 9 500:n

08.02.2023 10:31
Turkissa maanjäristyksen tuhoalueille on julistettu kolmen kuukauden poikkeustila – Noin 20 Isis-taistelijaa pakeni vankilasta Syyriassa

Tur­kis­sa maan­jä­ris­tyk­sen tu­ho­alueil­le on ju­lis­tet­tu kolmen kuu­kau­den poik­keus­ti­la – Noin 20 Isis-tais­te­li­jaa pakeni van­ki­las­ta Syy­rias­sa

07.02.2023 22:15
Suomi lähettää miljoonan euron verran humanitaarista apua maanjäristysalueille Turkkiin ja Syyriaan

Suomi lä­het­tää mil­joo­nan euron verran hu­ma­ni­taa­ris­ta apua maan­jä­ris­tys­alueil­le Turk­kiin ja Syy­riaan

07.02.2023 15:45 9
Turkissa arvostelu Erdoganin hallinnon maanjäristystoimia kohtaan kasvaa – monissa raunioissa odotetaan yhä ensimmäisiä pelastajia

Tur­kis­sa ar­vos­te­lu Er­do­ga­nin hal­lin­non maan­jä­ris­tys­toi­mia kohtaan kasvaa – monissa rau­niois­sa odo­te­taan yhä en­sim­mäi­siä pe­las­ta­jia

07.02.2023 14:44 5
Maanjäristyksen vahvistettujen kuolonuhrien määrä Turkissa ja Syyriassa on nyt yli 5 000 – raunioista on pelastettu tuhansia ihmisiä

Maan­jä­ris­tyk­sen vah­vis­tet­tu­jen kuo­lon­uh­rien määrä Tur­kis­sa ja Syy­rias­sa on nyt yli 5 000 – rau­niois­ta on pe­las­tet­tu tu­han­sia ihmisiä

07.02.2023 11:38 4