Liikenne: Testaa Kalevan vi­sal­la, pär­jäi­sit­kö Oulun han­ka­lim­mis­sa ris­teyk­sis­sä

Historia: Oulussa riitti ra­ken­ta­mi­sen rys­ket­tä 2000-lu­vun alussa, kun Kaak­ku­ri paisui ja Nokiaa ra­ken­net­tiin

Jääkiekko: Kärpät hävisi taas, putosi sarjan pe­rän­pi­tä­jäk­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Ruotsi
Viikko
Rekkakuski heräsi maan sortumiseen – Ruotsissa paha tiesortuma moottoritiellä, useita ihmisiä sai vammoja

Rek­ka­kus­ki heräsi maan sor­tu­mi­seen – Ruot­sis­sa paha tie­sor­tu­ma moot­to­ri­tiel­lä, useita ihmisiä sai vammoja

23.09.2023 11:56 2
Ruotsissa ammuttiin pubissa, kaksi ihmistä kuollut – ampuja karkuteillä

Ruot­sis­sa am­mut­tiin pu­bis­sa, kaksi ihmistä kuollut – ampuja kar­ku­teil­lä

22.09.2023 11:10
Victoria saapui yksin Suomeen – kruununprinsessa toi tervehdyksen Ruotsin ja Suomen yhteiseen juhlaan

Vic­to­ria saapui yksin Suomeen – kruu­nun­prin­ses­sa toi ter­veh­dyk­sen Ruotsin ja Suomen yh­tei­seen juhlaan

20.09.2023 15:45 4
Tilaajille
Victoria ja Daniel saapuvat tänään Suomeen – Ruotsin hovi kertoo: Näitä asioita kruununprinsessa nostaa esiin niin työssään kuin vapaa-aikana

Vic­to­ria ja Daniel saa­pu­vat tänään Suomeen – Ruotsin hovi kertoo: Näitä asioita kruu­nun­prin­ses­sa nostaa esiin niin työs­sään kuin va­paa-ai­ka­na

20.09.2023 12:24
Tilaajille
Vanhemmat
Turkin Erdogan: Ruotsi ei ole täyttänyt Nato-jäsenyyteen liittyvän asiakirjan ehtoja

Turkin Er­do­gan: Ruotsi ei ole täyt­tä­nyt Na­to-jä­se­nyy­teen liit­ty­vän asia­kir­jan ehtoja

16.09.2023 23:43 21
Hallitus ja rasismi iskevät nyt railoja perhesuhteisiin – Lapsuutensa tiukkaa helluntailaisuutta Ruotsiin paennut Katriina Järvinen tuntee sukujen jännitteet

Hal­li­tus ja rasismi iskevät nyt railoja per­he­suh­tei­siin – Lap­suu­ten­sa tiukkaa hel­lun­tai­lai­suut­ta Ruot­siin paennut Kat­rii­na Jär­vi­nen tuntee sukujen jän­nit­teet

27.08.2023 12:00 3
Tilaajille
Sähköä Suomen ja Ruotsin välillä tulevaisuudessa siirtävän Aurora Linen Ruotsin puolen valmistelut vaikuttavat nyt pörssisähkön hintaan – vanha siirtoyhteys maiden välillä on tilapäisesti pois käytöstä

Sähköä Suomen ja Ruotsin välillä tu­le­vai­suu­des­sa siir­tä­vän Aurora Linen Ruotsin puolen val­mis­te­lut vai­kut­ta­vat nyt pörs­si­säh­kön hintaan – vanha siir­to­yh­teys maiden välillä on ti­la­päi­ses­ti pois käy­tös­tä

25.08.2023 11:06 1
Tilaajille
Näkökulma: Ruotsissa nostettu terrorismiuhkan taso johtuu maabrändin romahduksesta – Tilanne kuin hybridisodan käsikirjoista

Nä­kö­kul­ma: Ruot­sis­sa nos­tet­tu ter­ro­ris­mi­uh­kan taso johtuu maa­brän­din ro­mah­duk­ses­ta – Tilanne kuin hyb­ri­di­so­dan kä­si­kir­jois­ta

20.08.2023 06:30 1
Tilaajille
Oululaislähtöinen kiinteistöpalveluyritys Alltime Group laajentaa toimintaansa Ruotsiin

Ou­lu­lais­läh­töi­nen kiin­teis­tö­pal­ve­lu­yri­tys Alltime Group laa­jen­taa toi­min­taan­sa Ruot­siin

18.08.2023 16:50 8
Tilaajille
Ruotsin tiedusteluviranomaiset nostivat terroriuhkan riskitasoa – Supo: "Ruotsin tilanne ei ole toistaiseksi vaikuttanut Suomen terrorismin uhkatasoon"

Ruotsin tie­dus­te­lu­vi­ran­omai­set nos­ti­vat ter­ro­ri­uh­kan ris­ki­ta­soa – Supo: "Ruot­sin tilanne ei ole tois­tai­sek­si vai­kut­ta­nut Suomen ter­ro­ris­min uh­ka­ta­soon"

17.08.2023 16:00 1
Tilaajille
DN: Terroriuhkatasoa Ruotsissa nostetaan 3:sta 4:ään – tarkoittaa konkreettista uhkaa

DN: Ter­ro­ri­uh­ka­ta­soa Ruot­sis­sa nos­te­taan 3:sta 4:ään – tar­koit­taa konk­reet­tis­ta uhkaa

17.08.2023 13:37 2
Nuuskaa kuljetettu etelään jopa yli 20 tonnia – salakuljetusvyyhdissä epäiltynä kolme miestä Torniosta ja kahdeksan Tampereelta

Nuuskaa kul­je­tet­tu etelään jopa yli 20 tonnia – sa­la­kul­je­tus­vyyh­dis­sä epäil­ty­nä kolme miestä Tor­nios­ta ja kah­dek­san Tam­pe­reel­ta

03.08.2023 13:09 4
Tilaajille
Ruotsi tehostaa sisärajojen valvontaa heikentyneen turvallisuustilanteen takia, taustalla Koraanien polttamiset

Ruotsi te­hos­taa si­sä­ra­jo­jen val­von­taa hei­ken­ty­neen tur­val­li­suus­ti­lan­teen takia, taus­tal­la Ko­raa­nien polt­ta­mi­set

01.08.2023 13:39 17
Oululainen Anni Miettunen pelaa jalkapalloa ammatikseen Ruotsissa konkurssiuhan alla – "Ei ole valmentajaa eikä rahaa"

Ou­lu­lai­nen Anni Miet­tu­nen pelaa jal­ka­pal­loa am­ma­tik­seen Ruot­sis­sa kon­kurs­si­uhan alla – "Ei ole val­men­ta­jaa eikä rahaa"

31.07.2023 19:00 1
Tilaajille
Ruotsi ja Tanska hakevat keinoja rajoittaa Koraanin polttamisia – Professori ikivanhasta laista: "Yllättäen siitä on tullut Suomelle hyödyllinen kansainvälisissä kuvioissa"

Ruotsi ja Tanska hakevat keinoja ra­joit­taa Ko­raa­nin polt­ta­mi­sia – Pro­fes­so­ri iki­van­has­ta laista: "Yl­lät­täen siitä on tullut Suo­mel­le hyö­dyl­li­nen kan­sain­vä­li­sis­sä ku­viois­sa"

31.07.2023 18:30 11
Tilaajille
Oululaiset Peltolat lähtivät Haaparannalle hakemaan olutta ja viiniä – Selvitimme 5 suomalaisten suosikkituotteen hintaerot

Ou­lu­lai­set Pel­to­lat läh­ti­vät Haa­pa­ran­nal­le ha­ke­maan olutta ja viiniä – Sel­vi­tim­me 5 suo­ma­lais­ten suo­sik­ki­tuot­teen hin­ta­erot

29.07.2023 06:00 83
Tilaajille
Haastolat ajoivat Oulusta ruokaostoksille Ruotsin puolelle – Ruokakorin saa selvästi halvemmalla Prismasta, mutta herkuissa Haaparanta vie voiton

Haas­to­lat ajoivat Oulusta ruo­ka­os­tok­sil­le Ruotsin puo­lel­le – Ruo­ka­ko­rin saa sel­väs­ti hal­vem­mal­la Pris­mas­ta, mutta her­kuis­sa Haa­pa­ran­ta vie voiton

21.07.2023 10:00 56
Tilaajille
Mielenosoittajat sytyttivät Ruotsin Irakin-suurlähetystössä tulipalon – Suomen Bagdadin-suurlähetystön edustuston väki on evakuoitu väistötiloihin

Mie­len­osoit­ta­jat sy­tyt­ti­vät Ruotsin Ira­kin-suur­lä­he­tys­tös­sä tu­li­pa­lon – Suomen Bag­da­din-suur­lä­he­tys­tön edus­tus­ton väki on eva­kuoi­tu väis­tö­ti­loi­hin

20.07.2023 11:28 2
Turkin iltalypsyistä huolimatta Ruotsin jäsenyys Natossa varmistui
Pääkirjoitus

Turkin il­ta­lyp­syis­tä huo­li­mat­ta Ruotsin jä­se­nyys Natossa var­mis­tui

11.07.2023 20:00 18
Tilaajille
Länsirajalla voi joutua jonottamaan Bidenin vierailun vuoksi – Sisärajavalvonta palasi Ruotsin ja Norjan rajoille keskellä kuuminta lomasesonkia

Län­si­ra­jal­la voi joutua jo­not­ta­maan Bidenin vie­rai­lun vuoksi – Si­sä­ra­ja­val­von­ta palasi Ruotsin ja Norjan ra­joil­le kes­kel­lä kuu­min­ta lo­ma­se­son­kia

11.07.2023 17:30
Tilaajille