Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Ruotsi
Viikko
Jäänmurtajien ostoa yhdessä Ruotsin kanssa on hyvä harkita
Pääkirjoitus

Jään­mur­ta­jien ostoa yhdessä Ruotsin kanssa on hyvä harkita

19.03.2023 20:00 12
Tilaajille
Katujengiytyminen on kitkettävä nyt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­tu­jen­giy­ty­mi­nen on kit­ket­tä­vä nyt

17.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Analyysi: Nato-haun kumma näytelmä saa erikoisen lopun – Suomi kantoi Ruotsia selässään aivan järjen rajamaille saakka

Ana­lyy­si: Na­to-haun kumma näy­tel­mä saa eri­koi­sen lopun – Suomi kantoi Ruotsia se­läs­sään aivan järjen ra­ja­mail­le saakka

16.03.2023 17:05 31
Tilaajille
Heja Jimmie, huusivat perussuomalaiset Ruotsin malliin – Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson varoittaa seuraamasta Ruotsin tietä jengiytymisessä ja katuväkivallassa

Heja Jimmie, huu­si­vat pe­rus­suo­ma­lai­set Ruotsin malliin – Ruot­si­de­mo­kraat­tien pu­heen­joh­ta­ja Jimmie Åkesson va­roit­taa seu­raa­mas­ta Ruotsin tietä jen­giy­ty­mi­ses­sä ja ka­tu­vä­ki­val­las­sa

15.03.2023 18:13 18
Tilaajille
Kuukausi
Konserttiarvio: Norlannin oopperan sinfoniaorkesteri avasi Oulun musiikkijuhlat kiusallisen tyhjälle Madetojan salille

Kon­sert­tiar­vio: Nor­lan­nin oop­pe­ran sin­fo­nia­or­kes­te­ri avasi Oulun mu­siik­ki­juh­lat kiu­sal­li­sen tyh­jäl­le Ma­det­ojan salille

13.03.2023 12:45 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Emmy Abrahamsonin omakohtainen romaani kertoo mielenterveyden pettämisestä

Kir­ja-ar­vio: Emmy Ab­ra­ham­so­nin oma­koh­tai­nen romaani kertoo mie­len­ter­vey­den pet­tä­mi­ses­tä

12.03.2023 16:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sel­le ap­teek­ki­uu­dis­tuk­sel­le on tarve – Ruot­sis­sa reformi to­teu­tet­tiin 2009, eikä vanhaan hai­kail­la

08.03.2023 05:30 8
Tilaajille
Suomessa vieraileva Naton Stoltenberg: Suomen ja Ruotsin Nato-neuvotteluissa tapahtunut edistystä – Marinin mukaan jäsenyyksien venyminen on taakka myös Natolle

Suo­mes­sa vie­rai­le­va Naton Stol­ten­berg: Suomen ja Ruotsin Na­to-neu­vot­te­luis­sa ta­pah­tu­nut edis­tys­tä – Marinin mukaan jä­se­nyyk­sien ve­ny­mi­nen on taakka myös Natolle

28.02.2023 12:51 10
Turkin ulkoministeri: "Saatamme erottaa Ruotsin ja Suomen jäsenyysprosessit" – neuvottelut jatkuvat 9. maaliskuuta

Turkin ul­ko­mi­nis­te­ri: "Saa­tam­me erottaa Ruotsin ja Suomen jä­se­nyysp­ro­ses­sit" – neu­vot­te­lut jat­ku­vat 9. maa­lis­kuu­ta

27.02.2023 12:09 19
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turkin, Suomen ja Ruotsin kes­ki­näi­ses­tä so­pi­muk­ses­ta pitää kes­kus­tel­la

08.02.2023 05:30 2
Tilaajille
Natoon Ruotsin kanssa vai erikseen?
Kolumni

Natoon Ruotsin kanssa vai erik­seen?

07.02.2023 16:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mar­ja-ala on uhat­tu­na – TEM:n vir­ka­mies­ten olisi tärkeää taipua neu­vot­te­le­maan thai­maa­lais­ten vir­ka­vel­jien kanssa

01.02.2023 06:00 4
Tilaajille
Maahanmuuttoa hinnalla millä hyvänsä – ei kiitos
Kolumni

Maa­han­muut­toa hin­nal­la millä hyvänsä – ei kiitos

31.01.2023 16:00 41
Tilaajille
Pekka Haavistolta uutta Nato-tietoa: Suomi tarttui viipymättä Turkin presidentin lausuntoon, että Suomen jäsenyys olisi mahdollista hyväksyä ennen Ruotsia

Pekka Haa­vis­tol­ta uutta Na­to-tie­toa: Suomi tarttui vii­py­mät­tä Turkin pre­si­den­tin lau­sun­toon, että Suomen jä­se­nyys olisi mah­dol­lis­ta hy­väk­syä ennen Ruotsia

30.01.2023 17:41 18
Tilaajille
Erdogan: Turkki voisi hyväksyä Suomen Natoon ilman Ruotsia

Er­do­gan: Turkki voisi hy­väk­syä Suomen Natoon ilman Ruotsia

29.01.2023 22:23 32
Oulun kaupunginhallitus tekee matkan Luulajaan kuukauden päästä

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus tekee matkan Luu­la­jaan kuu­kau­den päästä

29.01.2023 20:41 12
Tilaajille
Analyysi: Suomen liittyminen Natoon ennen Ruotsia pelastaisi sekä Naton että Erdoğanin kasvot – Porrasteinen liitos helpottaisi byrokratiaa ja tekisi välttämättömyydestä hyveen

Ana­lyy­si: Suomen liit­ty­mi­nen Natoon ennen Ruotsia pe­las­tai­si sekä Naton että Er­doğa­nin kasvot – Por­ras­tei­nen liitos hel­pot­tai­si by­ro­kra­tiaa ja tekisi vält­tä­mät­tö­myy­des­tä hyveen

27.01.2023 14:40 20
Tilaajille
Analyysi: Nato-tandem pysyy vaikka ilman Ruotsia Suomi voisi olla pian perillä – Turkkilaisaisantuntija: "Turkin olisi helpompi hyväksyä Suomen Nato-jäsenyys"

Ana­lyy­si: Na­to-tan­dem pysyy vaikka ilman Ruotsia Suomi voisi olla pian perillä – Turk­ki­lai­sai­san­tun­ti­ja: "Turkin olisi hel­pom­pi hy­väk­syä Suomen Na­to-jä­se­nyys"

24.01.2023 17:18 9
Tilaajille
Erdoganin mukaan Ruotsin ei pidä odottaa tukea Nato-jäsenyydelleen Koraanin polttamisen jälkeen – Haavisto haluaisi kolmenkeskisen tapaamisen Turkin ja Ruotsin kanssa koolle mahdollisimman pian

Er­do­ga­nin mukaan Ruotsin ei pidä odottaa tukea Na­to-jä­se­nyy­del­leen Ko­raa­nin polt­ta­mi­sen jälkeen – Haa­vis­to ha­luai­si kol­men­kes­ki­sen ta­paa­mi­sen Turkin ja Ruotsin kanssa koolle mah­dol­li­sim­man pian

23.01.2023 22:05 49
Suomen oltava Ruotsia viisaampi jengirikollisuuden ehkäisyssä
Pääkirjoitus

Suomen oltava Ruotsia vii­saam­pi jen­gi­ri­kol­li­suu­den eh­käi­sys­sä

23.01.2023 20:00 21
Tilaajille