Jääkiekko: Uransa päät­tä­nyt kärp­pä­le­gen­da Mika Pyörälä nauttii ke­sä­lo­mas­ta ja miettii paluuta rakkaan lajin pariin

Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Ruotsi
Viikko
Turkin Erdogan vaatii Suomea ja Ruotsia pitämään kiinni lupauksista

Turkin Erdogan vaatii Suomea ja Ruotsia pi­tä­mään kiinni lu­pauk­sis­ta

30.06.2022 22:23
Fennovoiman entiset johtajat ryhtyvät yhteistyöhön ruotsalaisfirman kanssa – "Monia projekteja on jo  valmisteluvaiheessa"

Fen­no­voi­man entiset joh­ta­jat ryh­ty­vät yh­teis­työ­hön ruot­sa­lais­fir­man kanssa – "Monia pro­jek­te­ja on jo val­mis­te­lu­vai­hees­sa"

30.06.2022 16:04
Ruotsi joutuu varomaan sanojaan Turkki-sopimuksen vuoksi – Odotettu yhteisymmärrysasiakirja herättää myös Suomessa vaikeita kysymyksiä

Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

29.06.2022 15:45 8
Tilaajille
Turkkilaismedioissa julkaistiin lista sopimuksesta Suomen ja Ruotsin kanssa: puolustusteollisuuden vientikieltoja vältettävä, PKK:n vastaista yhteistyötä luvassa

Turk­ki­lais­me­diois­sa jul­kais­tiin lista so­pi­muk­ses­ta Suomen ja Ruotsin kanssa: puo­lus­tus­teol­li­suu­den vien­ti­kiel­to­ja väl­tet­tä­vä, PKK:n vas­tais­ta yh­teis­työ­tä luvassa

29.06.2022 08:32 18
Kuukausi
Analyysi: Stoltenberg ja Niinistö lähettivät Kultarannasta arvostavan viestin Nato-liittolainen Turkille – "Suomen jäsenyydelle oli syy odottaa tukea kaikilta"

Ana­lyy­si: Stol­ten­berg ja Nii­nis­tö lä­het­ti­vät Kul­ta­ran­nas­ta ar­vos­ta­van viestin Na­to-liit­to­lai­nen Tur­kil­le – "Suomen jä­se­nyy­del­le oli syy odottaa tukea kai­kil­ta"

12.06.2022 18:46 3
Tilaajille
Luottamuslausekaaos osoittaa, että Ruotsi on yhä monessa toista maata
Pääkirjoitus

Luot­ta­mus­lau­se­kaaos osoit­taa, että Ruotsi on yhä monessa toista maata

07.06.2022 16:30 7
Tilaajille
Presidentti Niinistö: Suomen suhtautuminen ja lainsäädäntö terrorismista vastaa hyvin eurooppalaisia Nato-maita

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Suomen suh­tau­tu­mi­nen ja lain­sää­dän­tö ter­ro­ris­mis­ta vastaa hyvin eu­roop­pa­lai­sia Na­to-mai­ta

03.06.2022 22:33 2
Biden tapasi Naton pääsihteerin, antoi tukensa Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksille

Biden tapasi Naton pää­sih­tee­rin, antoi tukensa Suomen ja Ruotsin Na­to-ha­ke­muk­sil­le

02.06.2022 23:23 15
Vanhemmat
Turvallisuutemme lisääntyminen ei ole keneltäkään pois
Kolumni

Tur­val­li­suu­tem­me li­sään­ty­mi­nen ei ole ke­nel­tä­kään pois

31.05.2022 16:00 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On väärin se­koit­taa his­to­riaa ja tätä päivää

28.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Lapin poliisi ja Ruotsin viranomaiset suorittivat huumausainevalvontaa – haaviin jäi amfetamiinia ja kannabista

Lapin poliisi ja Ruotsin vi­ran­omai­set suo­rit­ti­vat huu­maus­ai­ne­val­von­taa – haaviin jäi am­fe­ta­mii­nia ja kan­na­bis­ta

24.05.2022 13:23 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun Suomi ir­tau­tui Ve­nä­jäs­tä – olemme pa­laa­mas­sa ul­ko­po­li­tii­kas­sa yh­teis­eloon Ruotsin kanssa

22.05.2022 06:30 3
Tilaajille
Uutuuselokuva kertaa Ruotsin kuuluisimman jalkapalloilijan tietä huipulle – tarina painottuu kolmen ajanjakson hetkiin, jotka ovat muokanneet Zlatania jalkapalloilijana ja ihmisenä

Uu­tuus­elo­ku­va kertaa Ruotsin kuu­lui­sim­man jal­ka­pal­loi­li­jan tietä hui­pul­le – tarina pai­not­tuu kolmen ajan­jak­son het­kiin, jotka ovat muo­kan­neet Zla­ta­nia jal­ka­pal­loi­li­ja­na ja ih­mi­se­nä

19.05.2022 16:30
Tilaajille
Niinistö suuntaa Washingtoniin avaamaan Turkki-umpisolmua – Ruotsin vierailun tuliaisena USA:han lentää kaksi Nato-tarjokasta

Nii­nis­tö suuntaa Wa­shing­to­niin avaa­maan Turk­ki-um­pi­sol­mua – Ruotsin vie­rai­lun tu­liai­se­na USA:han lentää kaksi Na­to-tar­jo­kas­ta

18.05.2022 20:12 4
Tilaajille
Suomen side Ruotsiin vahvempi ja tasa-arvoisempi kuin yli 200 vuoteen, on jo aika unohtaa kompleksit
Pääkirjoitus

Suomen side Ruot­siin vah­vem­pi ja ta­sa-ar­voi­sem­pi kuin yli 200 vuo­teen, on jo aika unohtaa komp­lek­sit

18.05.2022 20:00 18
Tilaajille
Suomen ja Ruotsin yhteistyö puolustushankinnoissa laajentuu – maat aloittavat valmistelut käsiaseiden yhteishankinnasta

Suomen ja Ruotsin yh­teis­työ puo­lus­tus­han­kin­nois­sa laa­jen­tuu – maat aloit­ta­vat val­mis­te­lut kä­si­asei­den yh­teis­han­kin­nas­ta

18.05.2022 15:43
Venäjä varoitti taas Suomea ja Ruotsia Naton jäseneksi pyrkimisestä

Venäjä va­roit­ti taas Suomea ja Ruotsia Naton jä­se­nek­si pyr­ki­mi­ses­tä

16.05.2022 14:27 16
Ruotsin sosiaalidemokraatit näyttivät vihreää valoa Nato-jäsenyydelle, mutta eivät halua ydinaseita tai tukikohtia

Ruotsin so­siaa­li­de­mo­kraa­tit näyt­ti­vät vihreää valoa Na­to-jä­se­nyy­del­le, mutta eivät halua ydin­asei­ta tai tu­ki­koh­tia

15.05.2022 21:11
Analyysi: Suomen päätöshetki lähenee – Historiallisia Nato-askeleita otettiin Ruotsissa: Demarit tekevät oman ratkaisunsa Nato-myönteisen selonteon pohjalta

Ana­lyy­si: Suomen pää­tös­het­ki lähenee – His­to­rial­li­sia Na­to-as­ke­lei­ta otet­tiin Ruot­sis­sa: Demarit tekevät oman rat­kai­sun­sa Na­to-myön­tei­sen se­lon­teon poh­jal­ta

13.05.2022 17:00 2
Tilaajille
Erdogan: Turkki ei suhtaudu Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen positiivisesti – tutkija arvioi Turkin yrittävän jonkinlaista iltalypsyä

Er­do­gan: Turkki ei suh­tau­du Suomen ja Ruotsin Na­to-jä­se­nyy­teen po­si­tii­vi­ses­ti – tutkija arvioi Turkin yrit­tä­vän jon­kin­lais­ta il­ta­lyp­syä

13.05.2022 16:48 52