Martti Hetemäki: Suo­mel­la on kolme pahaa on­gel­maa, yksi niistä on EU:n nopein vel­kaan­tu­mis­vauh­ti

Koti-Kaleva: Koti Hei­nä­pääs­sä on kaunis ko­ko­nai­suus ja täynnä vei­kei­tä yk­si­tyis­koh­tia

Luitko jo tämän: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Ruotsi
Kuukausi
Kirja-arvio: August Strindberg sekaantuu murhajuttuun Kristina Ohlssonin uuden jännityssarjan avauksessa

Kir­ja-ar­vio: August Strind­berg se­kaan­tuu mur­ha­jut­tuun Kris­ti­na Ohls­so­nin uuden jän­ni­tys­sar­jan avauk­ses­sa

08.12.2022 11:40
Tilaajille
Ruotsin junaliikenne pysäytettiin tunneiksi puhelinjärjestelmän häiriön takia

Ruotsin ju­na­lii­ken­ne py­säy­tet­tiin tun­neik­si pu­he­lin­jär­jes­tel­män häiriön takia

07.12.2022 21:32
Anadolu: Ruotsi karkotti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen miehen Turkkiin, miehellä Turkissa tuomio PKK:hon kuulumisesta

Ana­do­lu: Ruotsi kar­kot­ti kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen saaneen miehen Turk­kiin, mie­hel­lä Tur­kis­sa tuomio PKK:hon kuu­lu­mi­ses­ta

03.12.2022 13:34 5
Elokuva-arvio: Karkkivaras iskee Vallilaan mukavasti etenevässä lasten rikostarinassa

Elo­ku­va-ar­vio: Kark­ki­va­ras iskee Val­li­laan mu­ka­vas­ti ete­ne­väs­sä lasten ri­kos­ta­ri­nas­sa

01.12.2022 15:45
Tilaajille
Ruotsin viranomaiset: Nord Stream -kaasuputkien vauriot varmistuivat sabotaasiksi

Ruotsin vi­ra­no­mai­set: Nord Stream -kaa­su­put­kien vauriot var­mis­tui­vat sa­bo­taa­sik­si

18.11.2022 12:04 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain ko­lo­niaa­li­nen varjo – an­ne­taan saa­me­lai­sil­le mah­dol­li­suus ke­hit­tää omaa it­se­hal­lin­toe­lin­tään kan­sain­vä­lis­ten ih­mi­soi­keuk­sien mu­kai­ses­ti

15.11.2022 05:30 4
Tilaajille
Vanhemmat
Parivaljakko salakuljetti kumiveneellä huumeita Torniojoen yli kesällä – Tulli takavarikoi useita kiloja hasista ja amfetamiinia

Pa­ri­val­jak­ko sa­la­kul­jet­ti ku­mi­ve­neel­lä huu­mei­ta Tor­nio­joen yli kesällä – Tulli ta­ka­va­ri­koi useita kiloja hasista ja am­fe­ta­mii­nia

03.11.2022 10:01 2
Tilaajille
Kirja-arvio: Ruotsalainen Tone Schunnesson kirjoittaa somen värittämästä todellisuudesta kriittisesti

Kir­ja-ar­vio: Ruot­sa­lai­nen Tone Schun­nes­son kir­joit­taa somen vä­rit­tä­mäs­tä to­del­li­suu­des­ta kriit­ti­ses­ti

30.10.2022 16:15 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Kirjailijakaksikko tarjoaa kesäistä murhahupaa hyvätuloisten ihmisten ruotsalaisidyllissä

Kir­ja-ar­vio: Kir­jai­li­ja­kak­sik­ko tarjoaa ke­säis­tä mur­ha­hu­paa hy­vä­tu­lois­ten ih­mis­ten ruot­sa­lai­si­dyl­lis­sä

28.10.2022 13:05
Tilaajille
Ruotsin uusi pääministeri ensivierailulle Suomeen – Marinin ja Kristerssonin määrä keskustella muun muassa Nato-jäsenyydestä sekä Ukrainan tukemisesta

Ruotsin uusi pää­mi­nis­te­ri en­si­vie­rai­lul­le Suomeen – Marinin ja Kris­ters­so­nin määrä kes­kus­tel­la muun muassa Na­to-jä­se­nyy­des­tä sekä Uk­rai­nan tu­ke­mi­ses­ta

26.10.2022 13:06 1
Ruotsin yrittää katkaista jengiväkivallan kierteen ja patoaa maahanmuuttoa – Nato-haku ei välttämättä edisty uudelta hallitukselta nopeammin, arvioi tutkija

Ruotsin yrittää kat­kais­ta jen­gi­vä­ki­val­lan kier­teen ja patoaa maa­han­muut­toa – Na­to-ha­ku ei vält­tä­mät­tä edisty uudelta hal­li­tuk­sel­ta no­peam­min, arvioi tutkija

25.10.2022 14:30 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Rahan rasva voitelee moraaliongelmat Asko Sahlbergin 1930-luvulle sijoittuvassa romaanissa

Kir­ja-ar­vio: Rahan rasva voi­te­lee mo­raa­lion­gel­mat Asko Sahl­ber­gin 1930-lu­vul­le si­joit­tu­vas­sa ro­maa­nis­sa

20.10.2022 11:35
Tilaajille
Turkki vaatii Suomelta konkreettisia askeleita Madridin muistion toimeenpanoon – Nato-parlamentaarikko: "Vaikuttaa edustajiemme käytökseen ratifioinnissa"

Turkki vaatii Suo­mel­ta konk­reet­ti­sia as­ke­lei­ta Mad­ri­din muis­tion toi­meen­pa­noon – Na­to-par­la­men­taa­rik­ko: "Vai­kut­taa edus­ta­jiem­me käy­tök­seen ra­ti­fioin­nis­sa"

19.10.2022 15:07 11
Tilaajille
Ruotsiin tulee kolmen puolueen porvarihallitus – ruotsidemokraatit jää ulkopuolelle, mutta puolue on väistyvän demaripääministerin mukaan käytännössä vallankahvassa

Ruot­siin tulee kolmen puo­lueen por­va­ri­hal­li­tus – ruot­si­de­mok­raa­tit jää ul­ko­puo­lel­le, mutta puolue on väis­ty­vän de­ma­ri­pää­mi­nis­te­rin mukaan käy­tän­nös­sä val­lan­kah­vas­sa

14.10.2022 16:53 9
Ruotsiin tulee kolmen puolueen porvarihallitus, ruotsidemokraatit jää ulkopuolelle

Ruot­siin tulee kolmen puo­lueen por­va­ri­hal­li­tus, ruot­si­de­mok­raa­tit jää ul­ko­puo­lel­le

14.10.2022 11:42 9
Kirja-arvio: Kaija Anttonen on tehnyt kulttuuriteon kääntämällä Ruotsin saamelaisista kertovan runoeepoksen suomeksi

Kir­ja-ar­vio: Kaija Ant­to­nen on tehnyt kult­tuu­ri­teon kään­tä­mäl­lä Ruotsin saa­me­lai­sis­ta ker­to­van ru­noee­pok­sen suo­mek­si

11.10.2022 14:30
Tilaajille
Vanha Kaleva: Naiset hoipertelivat pakoon häkäkuolemalta

Vanha Kaleva: Naiset hoi­per­te­li­vat pakoon hä­kä­kuo­le­mal­ta

06.10.2022 10:00 1
Tilaajille
Vanha Kaleva: Hyvästä heinäsadosta riittää aina Ruotsiin ja Norjaan asti

Vanha Kaleva: Hyvästä hei­nä­sa­dos­ta riittää aina Ruot­siin ja Norjaan asti

04.10.2022 10:00 1
Tilaajille
Nord Stream -vuotojen syynä räjähdykset, jotka vastaavat satojen kilojen räjähdysainepanosten räjäyttämistä

Nord Stream -vuo­to­jen syynä rä­jäh­dyk­set, jotka vas­taa­vat satojen kilojen rä­jäh­dy­sai­ne­pa­nos­ten rä­jäyt­tä­mis­tä

30.09.2022 15:44 4
Ruotsin yläpuolella havaittu valtava metaanipilvi – saanut alkunsa Nord Stream -vuodoista

Ruotsin ylä­puo­lel­la ha­vait­tu valtava me­taa­ni­pil­vi – saanut alkunsa Nord Stream -vuo­dois­ta

30.09.2022 13:55 6