Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Turkki
Silkka raha painaa nyt Erdoğanille – Turkin hallituksen ärhäkkä äärioikeistolaispuolue voi vielä jarruttaa Ruotsin Nato-jäsenyyttä

Silkka raha painaa nyt Er­doğa­nil­le – Turkin hal­li­tuk­sen ärhäkkä ää­ri­oi­keis­to­lais­puo­lue voi vielä jar­rut­taa Ruotsin Na­to-jä­se­nyyt­tä

22.07.2023 18:30 6
Tilaajille
Erdogan kommentoi Ruotsin Nato-jäsenyyttä ennen lähtöään Naton huippukokoukseen: "Avatkaa ensin tie Turkin jäsenyydelle Euroopan unionissa, ja sitten avaamme sen Ruotsille"

Erdogan kom­men­toi Ruotsin Na­to-jä­se­nyyt­tä ennen läh­töään Naton huip­pu­ko­kouk­seen: "A­vat­kaa ensin tie Turkin jä­se­nyy­del­le Eu­roo­pan unio­nis­sa, ja sitten avaamme sen Ruot­sil­le"

10.07.2023 14:36 5
"Jenkit painostamaan sitä Turkin hymypoikaa" – Suomalaiset arvostelevat Nato-umpisolmusta kovin sanoin Turkkia ja Unkaria, mutta myös Ruotsia

"Jenkit pai­nos­ta­maan sitä Turkin hy­my­poi­kaa" – Suo­ma­lai­set ar­vos­te­le­vat Na­to-um­pi­sol­mus­ta kovin sanoin Turkkia ja Un­ka­ria, mutta myös Ruotsia

18.06.2023 18:30 2
Tilaajille
Toinen kierros todennäköinen Turkin presidentinvaaleissa, ehdokkaiden äänisaaliit jäämässä alle 50 prosentin

Toinen kierros to­den­nä­köi­nen Turkin pre­si­den­tin­vaa­leis­sa, eh­dok­kai­den ää­ni­saa­liit jää­mäs­sä alle 50 pro­sen­tin

15.05.2023 08:44 4
Analyysi: Nato-Suomi voi olla totisinta totta jo pääsiäisenä – Harmistuneessa Ruotsissa lisääntyvät "pitäkää tunkkinne" -parahdukset, jossa Ruotsi jäisi ulos Natosta

Ana­lyy­si: Na­to-Suo­mi voi olla to­ti­sin­ta totta jo pää­siäi­se­nä – Har­mis­tu­nees­sa Ruot­sis­sa li­sään­ty­vät "pi­tä­kää tunk­kin­ne" -pa­rah­duk­set, jossa Ruotsi jäisi ulos Natosta

28.03.2023 16:41 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rikos ih­mi­syyt­tä vastaan

23.02.2023 05:00
Tilaajille
Turkin ja Syyrian maanjäristysten uhriluku voi nousta yli 50 000:een, arvioi YK

Turkin ja Syyrian maan­jä­ris­tys­ten uh­ri­lu­ku voi nousta yli 50 000:een, arvioi YK

12.02.2023 11:22 1
Pääministeri Marin Upin Nato-kommenteista: "Turkki on kuvannut myös julkisuuteen, että Suomen kanssa heillä ei ole sellaisia kysymyksiä avoinna kuin Ruotsin kanssa"

Pää­mi­nis­te­ri Marin Upin Na­to-kom­men­teis­ta: "Turkki on ku­van­nut myös jul­ki­suu­teen, että Suomen kanssa heillä ei ole sel­lai­sia ky­sy­myk­siä avoinna kuin Ruotsin kanssa"

09.02.2023 14:20 21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turkin, Suomen ja Ruotsin kes­ki­näi­ses­tä so­pi­muk­ses­ta pitää kes­kus­tel­la

08.02.2023 05:30 2
Tilaajille
Natoon Ruotsin kanssa vai erikseen?
Kolumni

Natoon Ruotsin kanssa vai erik­seen?

07.02.2023 16:00 22
Tilaajille
Pitkän linjan ruotsalaisasiantuntijan kanta: Turkin hyväksyntä voi kestää vuodenkin eikä missään nimessä erikseen Natoon – Sanna Marin: "Matka täytyy tehdä yhdessä, kuten aloitimmekin sen"

Pitkän linjan ruot­sa­lais­asian­tun­ti­jan kanta: Turkin hy­väk­syn­tä voi kestää vuo­den­kin eikä missään nimessä erik­seen Natoon – Sanna Marin: "Matka täytyy tehdä yh­des­sä, kuten aloi­tim­me­kin sen"

02.02.2023 18:05 45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka opettaa Turkkia ja Unkaria de­mo­kra­tian tielle

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Turkki vaatii Suomelta konkreettisia askeleita Madridin muistion toimeenpanoon – Nato-parlamentaarikko: "Vaikuttaa edustajiemme käytökseen ratifioinnissa"

Turkki vaatii Suo­mel­ta konk­reet­ti­sia as­ke­lei­ta Mad­ri­din muis­tion toi­meen­pa­noon – Na­to-par­la­men­taa­rik­ko: "Vai­kut­taa edus­ta­jiem­me käy­tök­seen ra­ti­fioin­nis­sa"

19.10.2022 15:07 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näin Turkin Bur­sas­ta tuli Oulun ystävä

09.10.2022 05:45 2
Tilaajille
Haavisto tulevasta Turkki-kokouksesta: Kuunnellaan Turkin huolia ja kerrotaan omasta lainsäädännöstämme

Haa­vis­to tu­le­vas­ta Turk­ki-ko­kouk­ses­ta: Kuun­nel­laan Turkin huolia ja ker­ro­taan omasta lain­sää­dän­nös­täm­me

22.08.2022 13:49 7
Turkki tuijottaa yhteisymmärrysasiakirjaa – Suomen ja Ruotsin Nato-hyväksyntä voi siirtyä jopa kesään 2023

Turkki tui­jot­taa yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­jaa – Suomen ja Ruotsin Na­to-hy­väk­syn­tä voi siirtyä jopa kesään 2023

05.08.2022 16:30 5
Tilaajille
Nato-maat vetivät yhtä köyttä Suomen ja Ruotsin puolesta – Charly Salonius-Pasternak yllättyisi, jos jäsenyyden ratifioinnista tulee samanlainen show

Na­to-maat vetivät yhtä köyttä Suomen ja Ruotsin puo­les­ta – Charly Sa­lo­nius-Pas­ter­nak yl­lät­tyi­si, jos jä­se­nyy­den ra­ti­fioin­nis­ta tulee sa­man­lai­nen show

29.06.2022 10:40 21
Tilaajille
Suomi, Ruotsi ja Turkki yhteiseen allekirjoitusseremoniaan tapaamisen jälkeen – Turkki tukee Suomen Nato-jäsenyyttä

Suomi, Ruotsi ja Turkki yh­tei­seen al­le­kir­joi­tus­se­re­mo­niaan ta­paa­mi­sen jälkeen – Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

28.06.2022 23:24 56
Suomalaiset suuntaavat innokkaasti Nato-jäsenyyttä jarruttavaan Turkkiin – Valtaosa pakettimatkoista tehdään vielä tänä kesänä Eurooppaan

Suo­ma­lai­set suun­taa­vat in­nok­kaas­ti Na­to-jä­se­nyyt­tä jar­rut­ta­vaan Turk­kiin – Val­ta­osa pa­ket­ti­mat­kois­ta tehdään vielä tänä kesänä Eu­roop­paan

19.06.2022 18:30 32
Tilaajille
Ministeri Skinnari kävi edistämässä kauppasuhteita Turkissa kesken kiivaimman Nato-väännön – "Yritykset ja ministerit olivat erittäin yhteistyöhaluisia"

Mi­nis­te­ri Skin­na­ri kävi edis­tä­mäs­sä kaup­pa­suh­tei­ta Tur­kis­sa kesken kii­vaim­man Na­to-vään­nön – "Y­ri­tyk­set ja mi­nis­te­rit olivat erit­täin yh­teis­työ­ha­lui­sia"

10.06.2022 15:45
Tilaajille