Palkanmaksu: OYSin lää­kä­reil­le liikaa mak­set­tu­ja palk­ko­ja ei peritä ta­kai­sin

Energiansäästö: Oulu säästää mer­kit­tä­väs­ti sam­mut­ta­mal­la kou­lu­jen il­man­vaih­don yöllä

Pohde: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Nato-jäsenyys
Turkin Erdogan: Ruotsi ei ole täyttänyt Nato-jäsenyyteen liittyvän asiakirjan ehtoja

Turkin Er­do­gan: Ruotsi ei ole täyt­tä­nyt Na­to-jä­se­nyy­teen liit­ty­vän asia­kir­jan ehtoja

16.09.2023 23:43 21
Kommentti: Erdoğanin sarjalypsy tuotti tulosta ja Ruotsi kiittää – yli 200 vuotta sotilaallisesti liittoutumattomana pysynyt Ruotsi seuraa Suomea Natoon

Kom­ment­ti: Er­doğa­nin sar­ja­lyp­sy tuotti tulosta ja Ruotsi kiittää – yli 200 vuotta so­ti­laal­li­ses­ti liit­tou­tu­mat­to­ma­na pysynyt Ruotsi seuraa Suomea Natoon

11.07.2023 10:40 1
Tilaajille
Jens Stoltenberg uskoo Ruotsin Nato-läpimurtoon Vilnassa – Naton pääsihteeri: "Puolustamme jokaista tuumaa Liettuasta ja jokaista tuumaa liittoutuman alueesta"

Jens Stol­ten­berg uskoo Ruotsin Na­to-lä­pi­mur­toon Vil­nas­sa – Naton pää­sih­tee­ri: "Puo­lus­tam­me jo­kais­ta tuumaa Liet­tuas­ta ja jo­kais­ta tuumaa liit­tou­tu­man aluees­ta"

10.07.2023 17:15
Tilaajille
Erdogan kommentoi Ruotsin Nato-jäsenyyttä ennen lähtöään Naton huippukokoukseen: "Avatkaa ensin tie Turkin jäsenyydelle Euroopan unionissa, ja sitten avaamme sen Ruotsille"

Erdogan kom­men­toi Ruotsin Na­to-jä­se­nyyt­tä ennen läh­töään Naton huip­pu­ko­kouk­seen: "A­vat­kaa ensin tie Turkin jä­se­nyy­del­le Eu­roo­pan unio­nis­sa, ja sitten avaamme sen Ruot­sil­le"

10.07.2023 14:36 5
Analyysi: Ukraina hakee samaan Nato-porstuaan Ruotsin kanssa – Vilnan huippukokous paaluttaa Ukrainan Nato-tietä, kutsuu Ruotsin odotushuoneesta ja vahvistaa puolustusta Venäjää vastaan

Ana­lyy­si: Ukraina hakee samaan Na­to-pors­tuaan Ruotsin kanssa – Vilnan huip­pu­ko­kous paa­lut­taa Uk­rai­nan Na­to-tie­tä, kutsuu Ruotsin odo­tus­huo­nees­ta ja vah­vis­taa puo­lus­tus­ta Venäjää vastaan

09.07.2023 18:30
Tilaajille
Pysyvien Nato-tukikohtien sijoittaminen Suomeen jakaa kansaa – yli puolet laittaisi naiset armeijaan

Py­sy­vien Na­to-tu­ki­koh­tien si­joit­ta­mi­nen Suomeen jakaa kansaa – yli puolet lait­tai­si naiset ar­mei­jaan

06.07.2023 10:39 11
Tämä kansa käänsi päättäjät Natoon – Sadat suomalaiset kiitollisina lukijakyselyssä puolustusliiton jäsenyyden varmistuttua: "Ei tartte poikain sotaan"

Tämä kansa käänsi päät­tä­jät Natoon – Sadat suo­ma­lai­set kii­tol­li­si­na lu­ki­ja­ky­se­lys­sä puo­lus­tus­lii­ton jä­se­nyy­den var­mis­tut­tua: "Ei tartte poikain sotaan"

10.06.2023 12:00 4
Tilaajille
Nato-jäsenyys kääntää dollarihanaa isosti Suomeen – Ulkoministeri Pekka Haavisto: "Nato-maa pystyy tekemään tarjouksia ja kilpailemaan sotateknologiassa"

Na­to-jä­se­nyys kääntää dol­la­ri­ha­naa isosti Suomeen – Ul­ko­mi­nis­te­ri Pekka Haa­vis­to: "Na­to-maa pystyy te­ke­mään tar­jouk­sia ja kil­pai­le­maan so­ta­tek­no­lo­gias­sa"

02.06.2023 17:46 8
Tilaajille
Nato-liittolaiset harjoittelevat Rovajärvellä Suomen puolustusta – Amerikkalaiskomentaja: "Pystymme vahvistamaan Suomea"

Na­to-liit­to­lai­set har­joit­te­le­vat Ro­va­jär­vel­lä Suomen puo­lus­tus­ta – Ame­rik­ka­lais­ko­men­ta­ja: "Pys­tym­me vah­vis­ta­maan Suomea"

30.05.2023 18:35 7
Tilaajille
Analyysi: Roihuavat Koraanit viivästyttävät Ruotsin jäsenyyttä – Ruotsin hallinto-oikeus tukistaa poliisia Koraanien polttamisen estämisestä

Ana­lyy­si: Roi­hua­vat Ko­raa­nit vii­väs­tyt­tä­vät Ruotsin jä­se­nyyt­tä – Ruotsin hal­lin­to-oi­keus tu­kis­taa po­lii­sia Ko­raa­nien polt­ta­mi­sen es­tä­mi­ses­tä

04.04.2023 16:20 12
Tilaajille
Haavisto: Unkarin ulkoministeri lupasi maansa parlamentin äänestävän Suomen jäsenyydestä ensi viikon maanantaina

Haa­vis­to: Unkarin ul­ko­mi­nis­te­ri lupasi maansa par­la­men­tin ää­nes­tä­vän Suomen jä­se­nyy­des­tä ensi viikon maa­nan­tai­na

20.03.2023 19:18 3
Presidentti Sauli Niinistö Ylen Ykkösaamussa: Olen helpottunut, mutta en kilju riemusta

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö Ylen Yk­kö­saa­mus­sa: Olen hel­pot­tu­nut, mutta en kilju rie­mus­ta

18.03.2023 11:35 20
Katso tästä, minä vuosina Suomi ei hakenut Nato-jäsenyyttä – poliitikot ja kansa vastustivat ajatusta, joten päädyimme hakemaan jäsenyyttä keväällä 2022

Katso tästä, minä vuosina Suomi ei hakenut Na­to-jä­se­nyyt­tä – po­lii­ti­kot ja kansa vas­tus­ti­vat aja­tus­ta, joten pää­dyim­me ha­ke­maan jä­se­nyyt­tä ke­vääl­lä 2022

17.03.2023 14:20 6
Tilaajille
Turkin ratifiointipäätös veisi Unkarilta tekosyyn olla hyväksymättä Suomen Nato-jäsenyyttä, sanoo tutkija – "Varmasti panee vauhtia Unkarissakin"

Turkin ra­ti­fioin­ti­pää­tös veisi Un­ka­ril­ta te­ko­syyn olla hy­väk­sy­mät­tä Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä, sanoo tutkija – "Var­mas­ti panee vauhtia Un­ka­ris­sa­kin"

16.03.2023 15:56 5
Presidentti ja ministerit keskustelivat Suomen Nato-jäsenyysprosessin etenemisestä – tapaamisessa kuultiin myös Niinistön USA:n-vierailun terveiset

Pre­si­dent­ti ja mi­nis­te­rit kes­kus­te­li­vat Suomen Na­to-jä­se­nyys­pro­ses­sin ete­ne­mi­ses­tä – ta­paa­mi­ses­sa kuul­tiin myös Nii­nis­tön USA:n-vie­rai­lun ter­vei­set

12.03.2023 22:38 17
Suomen Nato-ratifioinnin aikataulu Unkarissa jäi vielä auki, Vanhasen mukaan keskustelu valtuuskunnan kanssa oli "ilmaa puhdistava"

Suomen Na­to-ra­ti­fioin­nin ai­ka­tau­lu Un­ka­ris­sa jäi vielä auki, Van­ha­sen mukaan kes­kus­te­lu val­tuus­kun­nan kanssa oli "ilmaa puh­dis­ta­va"

08.03.2023 16:00 26
Politiikan ja historian tutkija Heino Nyyssönen vertaa Unkarin Viktor Orbánia sirkustirehtööriin – "Pelissä on arvovalta, Orbán johtaa ratifioimiskeskustelua epävirallisilla selityksillä ja hidastaa prosessia"

Po­li­tii­kan ja his­to­rian tutkija Heino Nyys­sö­nen vertaa Unkarin Viktor Orbánia sir­kus­ti­reh­töö­riin – "Pe­lis­sä on ar­vo­val­ta, Orbán johtaa ra­ti­fioi­mis­kes­kus­te­lua epä­vi­ral­li­sil­la se­li­tyk­sil­lä ja hi­das­taa pro­ses­sia"

03.03.2023 06:00 7
Tilaajille
Viktor Orbán hämää puheillaan Nato-ratifioinnin aikataulusta – Unkarilainen politiikan tutkija: "Kyse on vain siitä, että Orbán ei halua ratifioida sopimuksia"

Viktor Orbán hämää pu­heil­laan Na­to-ra­ti­fioin­nin ai­ka­tau­lus­ta – Un­ka­ri­lai­nen po­li­tii­kan tut­ki­ja: "Kyse on vain siitä, että Orbán ei halua ra­ti­fioi­da so­pi­muk­sia"

01.03.2023 17:30 9
Tilaajille
Kommentti: Nyt ratifiointeja pöytään, herrat Orbán ja Erdoğan – Kaikki alkaa olla tehty Nato-asiassa, joten Suomi ja Ruotsi ansaitsevat sinettinsä

Kom­ment­ti: Nyt ra­ti­fioin­te­ja pöy­tään, herrat Orbán ja Erdoğan – Kaikki alkaa olla tehty Na­to-asias­sa, joten Suomi ja Ruotsi an­sait­se­vat si­net­tin­sä

28.02.2023 17:45 10
Tilaajille
Presidentti Niinistö: Emme tahdo emmekä voi vetää Nato-hakemustamme takaisin

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: Emme tahdo emmekä voi vetää Na­to-ha­ke­mus­tam­me ta­kai­sin

17.02.2023 21:17 31