Käräjäoikeus: Ran­ta­ka­dun tu­li­pa­lo­jen sy­tyt­tä­jäk­si epäilty mies van­git­tiin Oulussa

Energiantuotanto: Ener­gia­jä­tit suun­nit­te­le­vat pump­pu­voi­ma­loi­ta tois­ten­sa naa­pu­riin Ke­mi­jär­vel­lä

Luitko jo tämän: Kah­dek­san kiin­nos­ta­vaa nimeä kertoo, ha­ke­vat­ko he Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Poliittiset lakot
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jat­kos­sa­kin työ­eh­to­so­pi­muk­set ovat tär­kei­tä

26.02.2024 05:30 28
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ay-liik­keen lei­maa­mi­nen tuntuu koh­tuut­to­mal­ta

26.02.2024 05:00 20
Lakot jatkuvat yhä muun muassa kauppojen logistiikkakeskuksissa ja teollisuusyrityksissä

Lakot jat­ku­vat yhä muun muassa kaup­po­jen lo­gis­tiik­ka­kes­kuk­sis­sa ja teol­li­suus­yri­tyk­sis­sä

16.02.2024 10:06 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­liit­ti­set lakot eivät kuulu ny­ky­maail­maan

15.02.2024 05:30 31
Jokin mättää, jos yhden pisteen vaurio kiskossa pysäyttää koko maan junaliikenteen
Pääkirjoitus

Jokin mättää, jos yhden pisteen vaurio kis­kos­sa py­säyt­tää koko maan ju­na­lii­ken­teen

13.02.2024 17:00 44
Satu Korpi vaatii Oulun kaupungilta vastuunottoa päiväkotien lakoissa – Opettaja joutui taas jäämään pois töistä hoitopaikan puutteessa

Satu Korpi vaatii Oulun kau­pun­gil­ta vas­tuun­ot­toa päi­vä­ko­tien la­kois­sa – Opet­ta­ja joutui taas jäämään pois töistä hoi­to­pai­kan puut­tees­sa

13.02.2024 13:33 101
Tilaajille
Lakkoaalto pyyhkäisee oululaisten yritysten yli, vaikka työntekijät eivät olisi lakossa – "Puutteita jo edellisistä lakoista johtuen"

Lak­ko­aal­to pyyh­käi­see ou­lu­lais­ten yri­tys­ten yli, vaikka työn­te­ki­jät eivät olisi lakossa – "Puut­tei­ta jo edel­li­sis­tä la­kois­ta joh­tuen"

13.02.2024 12:01 60
Tilaajille
Poliittinen lakko pysäyttää tänään junaliikenteen

Po­liit­ti­nen lakko py­säyt­tää tänään ju­na­lii­ken­teen

12.02.2024 06:49 49
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tuk­sen on har­kit­ta­va uu­del­leen esi­tyk­siään

12.02.2024 05:30 23
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ongelma vien­ti­ve­toi­ses­sa työ­mark­ki­na­mal­lis­sa – olisi hyvä, jos por­va­ri­hal­li­tus uskoisi va­kuut­ta­vam­min mark­ki­na­ta­lou­den toi­min­taan

10.02.2024 06:00 11
Suurin osa päiväkodeista menee kiinni, iso osa linja-autoliikenteestä jälleen jäihin – katso tästä listaus lakkojen vaikutuksista Oulussa

Suurin osa päi­vä­ko­deis­ta menee kiinni, iso osa lin­ja-au­to­lii­ken­tees­tä jälleen jäihin – katso tästä listaus lak­ko­jen vai­ku­tuk­sis­ta Oulussa

12.02.2024 18:33 220
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maan talous kuntoon

09.02.2024 05:00 19
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mi­tä­töi­kö ay-lii­ke edus­kun­ta­vaa­lien ää­nes­tys­tu­lok­sen?

09.02.2024 05:00 22
Veturinkuljettajat ja liikenneohjaajat poliittiseen lakkoon ensi viikolla – junaliikenne tyssää maanantaina

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jat ja lii­ken­ne­oh­jaa­jat po­liit­ti­seen lakkoon ensi vii­kol­la – ju­na­lii­ken­ne tyssää maa­nan­tai­na

08.02.2024 13:45 41
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen ta­lou­den kasvu on hii­pu­nut – tar­vi­taan ym­mär­rys­tä mark­ki­na­ta­lou­den me­ka­nis­meis­ta

07.02.2024 05:30 4
Teollisuusliitto järjestää kolmipäiväisen suurlakon helmikuussa – myös ammattiliitto Pro liittyy lakkoon

Teol­li­suus­liit­to jär­jes­tää kol­mi­päi­väi­sen suur­la­kon hel­mi­kuus­sa – myös am­mat­ti­liit­to Pro liittyy lakkoon

02.02.2024 16:03 147
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­de­tään yhdessä Suomi elin­kel­poi­se­na

02.02.2024 05:30 16
Lakkojuna Oulusta kuljetti satoja pohjoissuomalaisia työntekijöitä mielenosoitukseen Helsinkiin

Lak­ko­ju­na Oulusta kul­jet­ti satoja poh­jois­suo­ma­lai­sia työn­te­ki­jöi­tä mie­len­osoi­tuk­seen Hel­sin­kiin

01.02.2024 12:27 46
Tilaajille
Lakkopäivä alkoi Raksilan marketeilla tavallista hiljaisempana – Sale pysyi suljettuna, Citymarketin ja Prisman aukioloajoissa muutoksia

Lak­ko­päi­vä alkoi Rak­si­lan mar­ke­teil­la ta­val­lis­ta hil­jai­sem­pa­na – Sale pysyi sul­jet­tu­na, Ci­ty­mar­ke­tin ja Prisman au­ki­olo­ajois­sa muu­tok­sia

01.02.2024 12:56 32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Am­mat­ti­liit­to­ja tar­vi­taan enemmän kuin koskaan – työl­li­syyt­tä ja tuot­ta­vuut­ta ei pa­ran­ne­ta yk­si­puo­li­sel­la sa­ne­lul­la

01.02.2024 06:00 60