Vastaa kyselyyn: Miten osa-ai­ka­työl­lä pärjää?

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Puunjalostus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsät Poh­jois-Poh­jan­maan alue­ta­lou­des­sa – osaa­mi­ses­ta, tut­ki­muk­ses­ta ja muista alan toi­min­ta­edel­ly­tyk­sis­tä on pi­det­tä­vä hyvää huolta myös jat­kos­sa

07.06.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion met­sis­tä työtä ja toi­me­liai­suut­ta Oulun vaa­li­pii­riin

04.03.2023 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puulla pää­sem­me pit­käl­le – metsät, puu­poh­jai­set tuot­teet ja hyvä met­sän­hoi­to ovat avain val­ta­viin il­mas­to­hyö­tyi­hin ja fos­sii­li­ta­lou­des­ta ir­tau­tu­mi­seen

12.11.2022 06:00 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­kel­le puulle on vahva kysyntä – puu on tu­le­vai­suu­den ma­te­riaa­li ja glo­baa­lit me­ga­tren­dit tukevat met­sä­alan me­nes­tys­tä

03.10.2022 06:00 3
Tilaajille
Aarikka siirtää tuotantonsa Suomeen ja puiset kynttilänjalat sorvataan jatkossa Sievissä – oikeiden tekijöiden löytäminen vei vuosia

Aarikka siirtää tuo­tan­ton­sa Suomeen ja puiset kynt­ti­län­ja­lat sor­va­taan jat­kos­sa Sie­vis­sä – oi­kei­den te­ki­jöi­den löy­tä­mi­nen vei vuosia

18.12.2021 12:10 15
Tilaajille
FM Timber -konserni hankkii omistukseensa sahan Pyhännällä – aikoo tuplata tuotannon

FM Timber -kon­ser­ni hankkii omis­tuk­seen­sa sahan Py­hän­näl­lä – aikoo tuplata tuo­tan­non

16.12.2021 23:04
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Terveet metsät ja puu­tuot­teet aut­ta­vat il­mas­to­ta­voit­teis­sa – jopa säh­kö­au­to­jen akkujen osia tehdään kohta puun si­vu­tuo­te­vir­rois­ta

29.03.2021 08:00 6
Tilaajille
Essee: Uusi leivän isä tuo toivon takaisin Kemiin, jonka uudesta noususta ei voi olla iloitsematta: "Kemistä olen ja kehtaan sanoa"

Essee: Uusi leivän isä tuo toivon ta­kai­sin Kemiin, jonka uudesta nou­sus­ta ei voi olla iloit­se­mat­ta: "Ke­mis­tä olen ja kehtaan sanoa"

21.02.2021 09:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­teol­li­suu­den uusien bio­tuot­tei­den ke­hit­tä­mi­sen tulisi olla ”kii­lu­sil­mäis­tä” niin kan­san­ta­lou­del­li­sis­ta kuin eko­lo­gi­sis­ta ja il­mas­to­syis­tä

18.02.2021 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­pe­ri­teh­taas­ta kar­ton­ki­teh­taak­si – uusia työ­paik­ko­ja koko puun­han­kin­ta­ket­juun

17.09.2020 06:00
Tilaajille